Milieu_climate_afford futureBjorn Lomborg, Deens wetenschapper, heeft uitgerekend wat alle voorstellen tot 2030, die op de klimaatconferentie in Parijs door alle deelnemers worden ingediend, theoretisch zal opleveren. Het resultaat is ontluisterend: 0,048 graden in 2100 in het meest optimale scenario. Zou je al die maatregelen ook na 2030 voortzetten, dan win je 0,17 graad in 2100: dat is helemaal niets.

Voor de EU rekent hij op een kostenplaatje van 235 miljard euro per jaar voor het gehele klimaatbeleid, ofwel 19.000 miljard euro tot het jaar 2100 met een theoretische, niet daadwerkelijk meetbare temperatuurdemping van 0,05 graden: een ronduit misdadige verkwanseling van onze welvaart.

Lomborg gelooft in een grote invloed van de mens op de opwarming van de aarde en is dus geen “klimaatontkenner”. Hij is een “Ecomodernist”, die stelt dat klimaatmaatregelen zoals zonnepanelen en windenergie peperduur zijn, maar geen effect sorteren. Als we de tientallen miljarden euro’s kostende Nederlandse windenergieplannen nemen, dan zien we dat voor al dat geld een sneue duizendste van een graad wordt bespaard volgens de kengetallen van het VN-klimaatpanel IPCC. Zonne-energie zet even weinig zoden aan de dijk.

Alsof dit nog niet erg genoeg is, worden alle besparingen door zonne- en windenergie teniet gedaan door een andere grote pijler in het Nederlands Energieakkoord: de extreem vervuilende biomassa, dat in werkelijkheid 30-50% méér CO2 uitstoot dan kolen, maar in de boekhouding niet. De vrijgespeelde CO2 is verhandelbaar binnen het ETS-emissiehandelssysteem, waar de peperduur gerealiseerde CO2-certificaten voor een paar euro door een buitenlandse bruinkoolboer kunnen worden opgekocht.

Kolen stoken in moderne en nauwelijks nog vervuilende Nederlandse kolencentrales is om die reden binnen Europa mogelijk nog beter voor milieu en klimaat dan de combinatie van wind, zon en biomassa. Greenpeace-politici Samsom (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) weten dat ook dondersgoed, net zoals dat de door de Tweede Kamer aangenomen motie voor sluiting van de nieuwe kolencentrales 20-30 miljard euro gaat kosten, 200-300 euro per gezin per jaar.

Wind- en zonne-energie zullen volgens het IEA (Energieagentschap) ook in 2040 niet veel meer dan 2% van de mondiale energievraag kunnen vervullen. Lomborg meldt dat daarvoor in 2040 maar liefst 200 miljard dollar aan subsidie, alleen al voor wind en zon, per jaar nodig zal zijn. Nu is dat volgens hem ongeveer 120 miljard per jaar.

Dergelijke ongemakkelijke feiten zijn aan Greenpeace en haar Spin-off Urgenda niet besteed. Nog steeds wordt er met toekomstige opwarmingscijfers gegoocheld waarvan zelfs het IPCC zegt dat dit niet lang meer realistisch is. Nog steeds wordt er geschermd met extremer weer, terwijl daar geen enkele dataset op wijst en erger nog: ook de opwarming uit het verleden lijkt met regelrechte fraude “een stukje hoger opgeleukt” te zijn.

De wereldtemperaturen van vóór 1979 zeer onzeker, er wordt een foutmarge van 0,46 graden gehanteerd, goed voor meer dan de helft van de aangegeven opwarming sinds 1850. Satellietdata, een stuk betrouwbaarder en sinds 1979 beschikbaar, zijn duidelijk: het is wat warmer geworden, maar het warmt al bijna 20 jaar niet meer op. Ook is 2015 niet het warmste jaar, zo blijkt uit de datasets van het KNMI, dat nota bene zelf anders roept.

Tot nu toe is sinds 1850 een te overziene opwarming geconstateerd, dat veel meer voordelen dan nadelen biedt. De wereld is door CO2 duidelijk vergroend en er gaan nog altijd veel meer mensen dood van de kou dan van de hitte.

Nog steeds is de wereld voor 86% afhankelijk van fossiele brandstoffen en het zou goed zijn dat ook de miljard armen in deze wereld aangesloten zouden kunnen worden op goedkope energie. Angstaanjaagclubs als Greenpeace werken dit tegen en veroordelen daarmee miljoenen mensen tot een miserabel bestaan.

Greenpeace weet ook al jarenlang het met vitamine-A verrijkte Gouden Rijst van de markt te houden op volstrekt onwetenschappelijke gronden. Zonder vitamine-A worden mensen, vooral kleine kinderen, blind en velen sterven. Het is als een Groene Khmer, die met die weigering volgens de Wageningen Universiteit mogelijk meer dan een miljoen kinderen afschuwelijke dood heeft ingejaagd. Volgens Greenpeace-oprichter Patrick Moore gaat het zelfs om 8 miljoen kinderen. Honderdduizenden doden, elk jaar weer. Noem Greenpeace maar een “goed doel”! Hij is al in 1986 “bekeerd” en continue bezig de prietpraat van Greenpeace inzake voedsel en klimaat te toetsen en kan niet anders concluderen dan dat het uiterst kwaadaardige propagandakolder is.

Greenpeace denkt in eigen fondsenwerving, niet aan mensen. Greenpeace en haar veel te grote macht en zou reden moeten zijn om conferenties over te houden, in plaats van wekenlang gesoebat over maatregelen die maximaal 5 honderdste van een graad schelen.

Als je je echt zorgen maakt over opwarming, dan ben je eigenlijk misdadig bezig door de bevolking stelselmatig via de media te misleiden met onbetaalbare nepoplossingen, door windmolens verpeste landschappen en een aanslag van 1000 euro per gezin per jaar in de portemonnee. Greenpeace en Urgenda-oplossingen zijn geen oplossingen. Het is even absurd als catastrofaal wensdenken. Geplande zonneweiden, biomassalandschappen en windturbineparken passen met geen mogelijkheid binnen de Nederlandse grenzen. De technische inpasbaarheid is onmogelijk, onbetrouwbaar en extreem duur. Dat kan nooit duurzaam zijn.

Beter zoek je zaken die wél zoden aan de dijk zetten, waarbij het niet uitmaakt of je het voor het klimaat doet, of voor het niet rijker maken van bedenkelijke regimes in het Midden-Oosten. Isoleren, bouwen met hout en minder afval veroorzaken zijn de “quick wins” voor nu en kost niets extra. Al sinds de mensheid in holen woonde was hij bezig zich zo efficiënt mogelijk te voeden en warm te houden. Vooruitgang heet dat en heeft niets met de gifgroene Greenpeace-ideologie te maken. Investeren in Research & Development van energie-opslag en veilige kernenergie is daarom ook verstandiger dan domweg windmolenboeren sponseren.

Een groene kernenergie-revolutie met thorium als brandstof in een reactor met gesmolten zouten komt er aan. Kernenergie die volledig schoon en CO2-vrij, inherent veilig (meltdown is onmogelijk), oud kernafval als brandstof verwerkt, spotgoedkoop is, voor tienduizenden jaren voldoende makkelijk winbaar is…. Het laat zich raden welke club zich daar tegen verzet: Greenpeace. Oplossingen zijn haar grootste vijand.

Ingezonden door Harry van den Berg
Woordvoerder Energie en Klimaat van de PVV-fractie Noord-Brabant

28 REACTIES

 1. Nicola Tesla, die had pas oplossingen, om een voorbeeld te noemen. Zolang die varkens achter de schermen hun macht behouden zal de techniek voor vrije energie verboden blijven omdat het hen niks oplevert.

 2. Als ik een hoed had nam ik hem voor u af.
  Erg goed geschreven artikel.

  Thorium is inderdaad een van de oplossingen voor ons energieprobleem. Er zijn ook nog andere mogelijkheden zoals al eerder genoemd door Nikola Tesla zijn uitgevonden.

  We moeten een vuist vormen tegen onder andere het gespuis dat zich Greenpeace noemt. En bovenstaande energieproductie stimuleren als we van dat soort mafkezen af willen komen.

  eNdEmiOn [8] reageerde op deze reactie.

 3. Tijd om een B.V.-tje te beginnen dat zich inzet voor groene energie en duurzaamheid t.b.v. de EU. Denk dat ik er slapend rijk mee wordt…..

 4. @eNdEmiOn [8]: Die ken ik ook ja. Er zijn vele mogelijkheden op dat gebied, maar ze worden vrijwel allemaal tegengewerkt.

  Ben zelf ook bezig met onderzoek in deze richting vandaar dat het me zo aan het hart gaat. Als we het energieprobleem op kunnen lossen pakken we daarmee ook veel andere dingen die daarmee toegankelijker worden. Denk bijv. aan farmtowers en uiteraard kostenbesparing.

 5. @Matthijs [6]:

  In het stenen tijdperk verbrandde men geen stenen om er energie uit te halen.

  @Hijseenberg [7]:

  Je zult er wel op moeten inspelen. Je kunt niet na de laatste druppel olie gaan denken: “Goh, wat nu?”

 6. Dat Greenpeace geen oplossingen wil, kijk ik geenszins raar van op, met name de grote maar gros van alle goeie doelen werkt onder het mom van mens, dier en/of natuur cq aarde helpen, volgens eigen zeggen zijn natuurlijk peperdure onderzoeken nodig, maar ze willen idd geen oplossing, liefst verergering, gewoon omdat het het meeste geld oplevert, dus wordt welbewust valse indrukken gewekt, willens en wetens dat het ten koste van levens is, inzake wapens en oorlog is het precies hetzelfde, het kost wel wat, levens van anderen, maar dan heb je ook wat, anders kunnen ze hun bergen met geld vergeten. Farmaceutica, ziekenhuizen, ziekenfonds en soortgelijke instellingen, zijn bedrijven die jaarlijks n miljardenomzet draaien, om het iig zo te kunnen houden, zijn dus liefst zoveel mogelijk vaste klanten nodig en middels uitschrijven van allerlei medicatie en toepassen van andere chemische troep zoals chemo, kanker is op zich al n zeg maar gat in de markt, wordt er hard aan gewerkt! Klimaatbeleid, is dus ook maar n scan eh scam 😉 dat tgv menselijk parasiterende gedrochten verzonnen is!!

  Vilseledd [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Huisvrouw [11]:

  Maar heeft Huisvrouw dan een oplossing? Schoppen tegen organisaties is één ding; met oplossingen komen iets geheel anders.

 8. 20 jaar geleden was er nog genoeg steenkool voor de komende 400 jaar. geen paniek dus.
  Vilseledd snapt het idee dat Matthijs bedoelt niet, of doet alsof.
  Intussen gebruiken computers en servers zo gigantisch veel energie, dat is onwaarschijnlijk.
  Als er iets is dat voor opwarming zorgt is het wel waterdamp en sluierbewolking. Sluierbewolking wordt o.a. veroorzaakt door condensatiespoeren van vliegtuigen: de gevormde condensdruppels en temperatuurverschillen die daardoor ontstaan maken er in bepaalde omstandigheden veel grotere sluierwolken van dan het spoor in eerste instantie was. Sluierwolken hebben een enorm broeikaseffect. Wellicht zijn de regelmechanismen in de atmosfeer hier tegenopgewassen, gezien de temperatuurdaling die we meemaken de laatste jaren.
  Waar we eerder “bang” voor moeten zijn is het aanbreken van een nieuwe ijstijd, die had er al moeten zijn, maar laat nog op zich wachten. Komt die eindelijk, dan is het binnen enkele jaren vele graden kouder.
  Zoals je op onderstaand plaatje kunt zien hebben we de afgelopen 1500 jaren hartstikke mazzel met de temperatuur. Veel langere periodes met gemiddeld 4 graden kouder zijn erop te zien.
  http://www.zeeburgnieuws.nl/nieuws/images2/ijstijden_vostok_c4y.gif

  Vilseledd [15] reageerde op deze reactie.
  eNdEmiOn [18] reageerde op deze reactie.

 9. Dat zonnepanelen geen zoden aan de dijk zetten ben ik het niet helemaal mee eens. Er zijn huishoudens die met een mix van energiebesparing en voldoende zonnepanelen op het dak energieneutraal zijn. Door de toenemende efficientie van zonnepanelen wordt het dus steeds interessanter om zelf in je energiebehoefte te gaan voorzien. Ze worden ook nog eens goedkoper. Daarmee ben je er natuurlijk in de totale energiebehoefte van Nederland nog niet maar nu betaal ik ook mee voor de lage energieprijs voor de bedrijven, die kunnen het wat mij betreft lekker zelf uitzoeken als ik geen electriciteit meer nodig heb via de energiemaatschappij. Nu worden we komend jaar ook extra belast voor het netwerk. Net alsof we dat niet zagen aankomen.

 10. @Johnny [13]:

  “20 jaar geleden was er nog genoeg steenkool voor de komende 400 jaar. geen paniek dus.”

  Ja, 400 jaar komt in de buurt van oneindig. Het probleem is, dat het miljoenen jaren nodig heeft gehad om tot ontwikkeling te komen en in een paar eeuwen wordt verbrast.

  “Vilseledd snapt het idee dat Matthijs bedoelt niet, of doet alsof.”

  Ik toon aan, dat het geen valide argument is. Matthijs doet alsof hij niet het verschil begrijpt tussen de rol van steen in de Steentijd en die van fossiele brandstoffen in deze onze tijd.

  • @Johnny [13]:
   Er wordt bij dat soort uitspraken altijd een grote “fout” gemaakt. Eigenlijk gebeurt het gewoon expres om een mooier plaatje te schetsen. Maar de toename in energiebehoefte wordt niet meegenomen. Dat soort cijfers gelden alleen als het energieverbruik dus constant blijft vanaf dat moment. In dit geval 20j geleden (hoewel ik tevens vermoed dat die uitspraak ouder is).

 11. Olie is er onuitputtelijk, kan niet op. Is niet fossiel. https://www.youtube.com/watch?v=stnMHgEUrnc

  Amerika is al sinds 2012 de grootste olie leverancier. Laat die arabieren maar de tering krijgen moeten ze daar hebben gedacht.

  De hoeveel teerzand voorraad is goed voor minimaal 10.000 jaar.

  Dat fossiele brandstof gebash komt uit de koker van de elite die alles super duur willen maken.BTW op dure olie brengt meer op.

  Daarom hebben ze die vrouwen zo gek gekregen om ook maar te gaan werken (emancipatie weten we het nog?) kan je lekker BTW op heffen….kassa kassa.

  Ik heb de olie crisis meegemaakt en die hadden we nodig om olie duur te maken en om het fenomeen peak olie te introduceren.Ondertussen hebben we de planeet al drie keer leeggezogen en het blijf maar komen in die bronnen.Bronnen die gesloten waren lopen weer vol rara hoe kan dat?Olie is abiotisch wordt aangemaakt in de aarde, moet je niet over praten vandaag de dag want is niet goed voor business.

  Dat de olie goedkoop wordt vinden ze niet leuk.Ze lopen veel BTW mis. Dus ga je iets nieuws verzinnen en daar heb je frontmen voor nodig zoals green peace, al gore,soros,prins charles en meer van dat soort nuttige idioten.

  Mike Brandenburg [17] reageerde op deze reactie.
  eNdEmiOn [19] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [20] reageerde op deze reactie.

  • @doc [16]:
   Dat van die emancipatie is breder dan werken en er zitten zeker ook goede kanten aan. Ik betwijfel of hier daadwerkelijk sprake was van parasitaire (beter woord dan elitaire) invloed aangezien geheime genootschappen ed nogal sterk anti-emancipatie lijken te zijn.

   Hoe dan ook heeft het veel meer te maken met productiviteitstoename dan wat anders.
   http://issuu.com/zonnemax/docs/basisinkomen_2015/0

 12. @doc [16]:

  Peak oil is helemaal niet geïntroduceerd tijdens de olie crises. Peak oil bestaat al zo een beetje sinds het begin van het gebruik van olie. Ik geloof dat de allereerste keer men het had over peak oil, dat er nog er 28.000 vaten olie in de algemene reserve aanwezig was. Wie die angstverhalen van peakoil volgt ziet een interessante ontwikkeling, elke keer wanneer het wederom in het nieuws komt, gebracht door alarmisten is de reserve meer dan verdubbelt. Ook nu roept men peak oil en ondertussen bedraagt de reserve maar een schamele aantal miljarden vaten….

  Ondertussen ontdekken we meer ene meer innovaties met olie en gas, daarnaast ontwikkelt de technologie zich zo razend snel dat verlaten oliebronnen spontaan weer rendabel zijn, en dat met de huidige lage olieprijs(gaan we corrigeren voor inflatie dan is olie nu nog veel goedkoper dan 20 jaar geleden).

  Teven roepen wetenschappers in Rusland al decennia, dat Olie constant geproduceerd wordt moedertje aarde, Rusland weet perefect te vertellen hoeveel locaties met olie zij hebben. Interessant is dat men olievoorraden is gaan vinden op locaties waar eerder geen oliebronnen waren. Waar komen die olieophopingen dus ineens vandaan.

  Daarnaast is de markt continue op zoek naar nieuwe mogelijkheden om energie op te wekken. Naar ik meen besteed Shell 7 miljard in onderzoek naar rendabele duurzame energie( rendabel, om die reden heeft men de windmolens jaren geleden al de rug toegekeerd, die waren op geen mogelijkheid rendabel te maken), de markt wil geld verdienen en moet dit in een concurrerende markt doen. Denken dat de markt geen geld meer wil verdienen indien olie zou verdwijnen(wat volgens de laatste onderzoeken verre van het geval is, sterker nog we hebben voldoende olie en gas voor de komende honderden jaren), dat risico wil niemand lopen, en dus zal de markt zoeken naar alternatieven, die geen belastinggeld kosten en die(indien de overheid het net als met energie nu kapot worden belast, waarna wij klagen over hoge prijzen) gewoon betaalbaar is, die om met elkaar te kunnen blijven concurreren.

  @Vilseledd valt @Huisvrouw aan omdat die zogenaamd tegen organisaties aanschopt en niet met oplossingen komt. Een geweldige omdraaiing van zaken. Die organisaties roepen steeds weer(niet onderbouwt, de wetenschap is namelijk tegen hen) dat er een peakoil is en dat we nu ten koste van alles(welvaart en creatie van armoe) moeten handelen. Echter zij bieden geen oplossingen. Alles wat zij noemen, is eigenlijk nog erger dan het probleem, natuur opofferen voor energie, zoals met water kracht(ja dat hebben zij eerst flink gepromoot, en uiteindelijk toen de vernieling van de natuur goed zichtbaar werd was men ineens tegen en moeten de op hun advies gebouwde krachtcentrales ontmanteld worden), dan wel windmolens(welke onherstelbare schade aanrichten onder de vogelpopulatie en zeehonden populaties en dergelijk op zee, dan wel hoe tien duizenden per jaar sterven aan het chemisch afval dat wordt gecreëerd bij het mijnen en prepareren van de grondstoffen voor de windmolens dan wel zonnepanelen), of zien we liever de zonnecentrales die net als windmolens prblemen geven bij het winnen en preparen van de grondstoffen, dan wel enorme hoeveelheden ruimte nodig hebben om gebouwd te worden, hiermee het landschap compleet te vernietigen en moedernatuur op die plaatsen de nek om te draaien.

  Ja we moeten tegen die organisaties aanschoppen, zoals zelfs Patrick Moord medeoprichter van Greenpies doet. Ze brengen geen oplossingen enkel grotere problemen voor problemen die eigenlijk niet bestaan, en in leven worden gehouden dan wel vergroot door juist die organisaties.

  Vilseledd [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Mike Brandenburg [17]:

  “@Vilseledd valt @Huisvrouw aan omdat die zogenaamd tegen organisaties aanschopt en niet met oplossingen komt.”

  Aanvallen? Volgens mij stelde ik een vraag. Ik heb wel een oplossing: mensen van hun energieverslaving genezen. Lopen of fietsen, je spierkracht gebruiken, je lichaam verwarmen met kleding in plaats van de lucht in je huis. En wat nog nodig is met windernergie, zonne-energie en dergelijke opwekken.

  @doc [16]:

  “Olie is er onuitputtelijk, kan niet op. Is niet fossiel. http://www.youtube.com

  Onzin en verder wordt er ook niks bewezen. Bovendien heeft de aarde ook een beperkt volume en kan dus niet meer olie bevatten dan dat de aarde kubieke kilometers groot is. Ze noemen wat je verder beweert ook wel eens complottheoriën.

  Huisvrouw [26] reageerde op deze reactie.

 14. @doc [21]:

  Het plaatsen van een Youtubefilmpje zonder verdere toelichting, welke zinsneden van de studeerkamergeleerde dan percies van belang zijn, voegt verder niets toe.

 15. @Doc [23]:

  Dat is commercieel niet interessant; de aardmantel ligt tientallen kilometers diep. Genezen van de energieverslaving is de enige serieuze optie. Niet een paar procent minder energie verbruiken, maar zorgen dat die paar procent overblijft. De mens zelf is de bijna perfecte energiemachine.

 16. Vilseledd je doet de pr voor de elite perfect.

  Stapje voor stapje worden we voorbereid dat het allemaal niet is zoals het nu wordt voorgesteld.Volgend jaar krijgen we een bericht dat die olie vanuit de mantel komt daar kan je gewoon opwachten.

  Trouwens de prijs is alweer gezakt nu onder de veertig dollar: http://nl.investing.com/commodities/crude-oil

 17. @Vilseledd [20]: Wat jij zegt lost net zoveel op als zeggen dat als elk mens miv nu elkaar nog maar liefheeft, is het nu vrede. Zijn ook maar woorden en alhoewel het ware woorden zijn en de intentie zuiver, de wereld wordt er geenszins mooier of zeg maar beter van!

  Ik geef toe dat ik ook alleen maar n idee heb hoe te herstellen wat door onverzadigbaar hebzuchtige parasieten aangericht is en/of nog wordt mja, parasieten lachen er maar om dus tja, ben ik genoodzaakt te doen wat in mijn vermogen ligt, en dat is bij tijd en wijle aankaarten van wandaden en verder n goed en gezond (denkend en handelend) mens blijven, de wereld heeft niks aan nog iemand erbij die ongelukkig en depressief is, op die manier draag ik toch bij aan n zeg maar ideale wereld 😀

  Vilseledd [27] reageerde op deze reactie.

 18. @Huisvrouw [26]:

  “Wat jij zegt lost net zoveel op als zeggen dat als elk mens miv nu elkaar nog maar liefheeft, is het nu vrede.”

  Ook dat is zo. Een goed idee. Een manier om da te bewerkstelligen is mijn oude idee om een psychopatenfilter in te voeren en alle psychopaten de toegang tot hoge en middelbare posities te ontzeggen.

  Huisvrouw [28] reageerde op deze reactie.

 19. @Vilseledd [27]: En zo wordt in deze elk idee n keer vervangen door n nieuwe haha Gewoon omdat er geen betere optie oftewel echte oplossing is omdat psychopaten sinds jaar en dag heersen. Ik denk dat n goed en gezond (denkend en handelend) mens blijven al n essentieel verschil maakt in kader van voorkomen dat alle goeds van wereld verdwijnt betreffende species mens. Verder blijft het doen met situatie zoals het is, simpelweg omdat elite ondersteund wordt door oa politie en leger en omdat 1e prioriteit van mens overleven is dus, net zoals nu Syrische vluchtelingen doen, eerst nog zullen proberen of zeg maar emigreren helpt dus zal vluchten en pas als er echt geen betere optie meer is, wel moet vechten tegen de grote berg geld dat betreffende wapens dus in het voordeel is. Ja, met zn allen tegen de 1% is n bwvs makkie ivm elite oftewel psychopaten vd troon afstoten maar ook dat is n illusie. Het is theorie dat praktijk zou kunnen zijn maar door gebeurtenissen zoals hersenspoeling, verdeel en heerssysteem en hoofd boven water moeten houden onhaalbaar is. Dus mensen beschermen zichzelf, geliefden en mensen in eigen omgeving zoals familie, vrienden en/of buurtgenoten, dat op zich al goed is. Nu denk je misschien dat zo denken ook niet opschiet maar feit is en blijft dat in kader van einde misdadige gedragingen elk idee van de afgelopen 15 jaar ook nog steeds geen verbetering opgeleverd heeft, integendeel omdat situatie sinds implementatie euro al met al dus ernstig verergerd is maar staat los van alle goede intenties die mensen iig al pratend hebben. Wanneer meerderheid van politie, leger en andere overheidsinstanties nee zeggen tegen elke vorm van geweld, dus weigeren onredelijke oa wetgeving te handhaven en meewerken aan oorlog (in stand houden), is het grootste leed geleden, als ook zij zich tegen de elite keren, dat ooit toch n keer zal gebeuren omdat uiteindelijk eigen geliefden geweld aangedaan zal moeten worden, hebben parasieten geen moeite mee maar daarin zijn ze uniek, heeft de elite hun beste tijd gehad. Is iets dat generatie van nu misschien zal beleven, toch iets om blij mee en trots op te zijn omdat mensen zoals jij en ik, net zoals onze voorouders gedaan hebben in kader van wederopbouw Nederland, nu werken aan n toekomst waarvan de jeugd van nu of generatie erna, veel profijt zal hebben, Keulen en Aken is ook niet op 1 dag gebouwd, dus zal de nodige tijd kosten, maar mag alvast op verheugd worden, hoop doet leven 😀

Comments are closed.