RAPEOpen brief van Duitse schrijfster over aanrandingen in Keulen gaat viraal
Buitenland******
In het hoofdstation van Keulen werden op oudejaar tientallen vrouwen het slachtoffer van diefstal en seksuele aanranding. Minstens 40 mannen van Arabische en Noord-Afrikaanse origine zouden in verschillende groepen hun slachtoffers hebben omsingeld, betast en bestolen. De politie kon er niet rap genoeg bij zijn, omdat ze door jonge mannen op het stationsplein met vuurwerkpijlen werden belaagd.*****
De Duitse schrijfster Katja Schneidt plaatste naar aanleiding van de bijzonder onfeestelijke gebeurtenissen een open brief aan haar regering op facebook. Het bericht wordt massaal opgepikt en gedeeld.*****
P-Magazine vertaalde haar kwade brief:

‘Geachte Duitse Bondsregering,

Ik moet iets toegeven, jullie hebben schitterend werk verricht! Jullie pogingen om elke terechte kritiek over de houding van vluchtelingen onmiddellijk met het naziverwijt de kop in te drukken, heeft zijn vruchten afgeworpen.

We zijn ondertussen in Duitsland zo ver gekomen dat ontelbare vrouwen al een klacht ingediend hebben (35, maar volgens de politie ligt het feitelijke aantal veel hoger) over het feit dat ze op oudejaarsnacht door een horde wilde asielzoekers beledigd en op de zwaarst mogelijke manier seksueel lastig gevallen werden (ja, het waren asielzoekers, want de politie heeft bij controles de voorgeschreven asielformulieren onder ogen gehad). Slechts de regionale kranten schrijven hierover.

Ze hebben deze vrouwen bepoteld, hun vingers in alle lichaamsopeningen gestoken en soms ook de kleren van hun lichaam getrokken. Dit alles begeleid van ‘ficki – ficki’ en ‘Schlampen’-kreten. De politie kon deze vrouwen niet beschermen omdat ze door de razende asielzoekers met vuurwerk bekogeld werden. Een schande voor ons land!

Waar zijn nu de grootste media? Tv-nieuws? Nergens! Bild? Nergens! Waar is jullie in het Arabisch ondertitelde oproep aan de gewelddadige asielzoekers, waarin jullie duidelijk maken dat vrouwen in dit land geen vrij wild zijn? Waar is meneer Gabriel (SPD) die deze daden scherp veroordeelt en de zwaarste verwensingen uit? Niets! Geen woord!

Nee, we zijn intussen zover gekomen dat we zulke gebeurtenissen doodzwijgen, nationaliteit niet durven benoemen en stilletjes in onze hoofdkussens wenen omwille van de vele seksuele misdrijven door asielzoekers. Het gaat niet langer om enkele gevallen. Ik alleen al verzorg zeven vrouwen die gedurende de laatste zes maanden het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld door ‘vluchtelingen’. Dat mag men echter niet zeggen. Dan is men namelijk een opruier! Een vreemdelingenhater! Een nazi!

Dat deze gebeurtenis doodzwijgen een verdere slag is in het gezicht van de slachtoffers, nemen we er goedkeurend bij. Zelfs ik heb nagedacht of ik wel over de verschrikkelijke gebeurtenissen in Keulen mag schrijven. Ja, ik mag dat! Ik strijd al zoveel jaren tegen huiselijk en seksueel geweld en als ik uitsluitend de gevallen waarbij een Duitser de dader is publiekelijk mag maken, dan ben ik inderdaad een racist.

Maar dat ben ik niet! Ik hou van iedereen, zolang zij maar met respect met hun medemensen omgaan. Mij kan het niet schelen of iemand moslim, christen of jood is. Ik beoordeel mensen naar hun daden, en niet volgens hun afkomst of geloof. Dat in vele moslimlanden een ander vrouwenbeeld heerst en emancipatie een woord uit een vreemde taal is, is niet mijn schuld. Dat er nu vele mensen naar ons land komen met een verouderd vrouwenbeeld, is evenmin mijn schuld.

Als ik echter geweld, dat door een aantal van deze mensen bedreven wordt, goed zou praten, dood zou zwijgen of zou verontschuldigen, dan ben ik wél verantwoordelijk. Ik geef hen dan het idee dat ik het goedkeur dat zij vrouwen discrimineren, domineren en seksueel misbruiken. Dat zou fout zijn. Daarom ga ik niet zwijgen, want ik zou ook mijn mond niet houden als de daders Duitsers waren. Ieder die een beetje kan denken weet dat een groot gedeelte van de mensen die hierheen komen niet gewelddadig zijn. Maar bij een miljoen vluchtelingen is 10% die seksueel geweld plegen al genoeg om 100.000 vrouwen een slachtoffer van seksueel geweld te maken.

Ik zal ook niet stoppen de hier bescherming zoekende mannen duidelijk te maken dat ik van hen verwacht dat zij Duitse vrouwen niet als vrij wild beschouwen en dat ik evenzeer verwacht dat zij de integratie van hun vrouwen, zusters en dochters niet met verouderde waardepatronen verhinderen! Wie hier wil wonen, moet onze cultuur volledig respecteren, zonder discussie! Wij, Duitse vrouwen, willen niet ‘ficki – ficki’ doen en we zijn ook geen ‘Schlampen’ (sletten) die erop wachten eens een grondige beurt te krijgen. Wij beslissen zelf wie ons waar aanraakt en dat moet zo blijven!

En nu, beste regering, verwacht ik dat jullie eindelijk jullie verantwoordelijkheid nemen en de daders duidelijk maken dat we genoeg Duitse verkrachters hebben. We zijn niet van plan om dit aantal nog te doen stijgen.’
—————————–

55 REACTIES

 1. Het hierboven beschreven gedrag heeft natuurlijk niets met het moslimgeloof of met de de cultuur van vluchtelingen te maken. Het wordt alleen maar veroorzaakt door het losbandig en aanstootgevend (niet moslim) gedrag van natieve Europeanen die toch binnenkort zullen uitsterven. Onze politieke figure heads zullen ons dat binnenkort beter uitleggen. Onze MP loopt om de haverklap te roepen dat moslims erg vredelievend zijn alsof hij zichzelf moet overtuigen net als Obama. Wij (onder leiding van hen) gooien ook immers de bommen, de vluchtelingen niet. Dus zij (Obama en Rutte) hebben een punt wat de betreft de vredelievendheid van deze moslims.

  Pendragon [17] reageerde op deze reactie.

 2. “Wij waren maar met 200, hun met ongeveer duizend. om escalatie te voorkomen zijn we vertrokken, dat het zo erg was ontdekten we pas de dagen erna” aldus het hoofd van de politie Keulen.

  Okee, dit is gewoon einde rechtsstaat voor Duitsland. Nederland was al kapot, al dik twintig Jaar. Beter zal het niet worden, wat er nu gebeurd is georganiseerde strijd om de macht, en de politie cq overheid kan dit niet winnen. Het is ook geen vijf voor twaalf meer maar half een. Te laat, de kar rolt nu. Aankomend weekeinde organiseerd Pediga, en hoogst waarschijnlijk andere organisaties, een demonstratie tegen deze massale aanranding. De daders, en de sympathisanten zullen er misschien ook zijn, misschien zullen ze elders waar geen politie is plezier maken. Het is guerillia, met een grote voorsprong voor de ” bad guys”.
  Keulen wil over een maand een veilig Carnaval, er zal dus massaal politzei worden Ingevoerd. Wat men ergens heenbrengt, komt ergens vandaan, en is daar dus niet.
  Kortom, altijd te laat en voorspelbaar. Word carnaval in Keulen toch chaos, dan is dit de planning, blijft het rustig is elders de ellende.
  Wat kun je ertegen doen?
  Als overheid is er genoeg wat je kunt doen, maar dan moet je ook ” doorpakken” en niet je verdachten na een uur weer loslaten.
  Dat is een stukje politiek beleid dat niet gaat komen, liever heeft men 10 x een massa aanranding dan dat men verantwoording neemt voor wat is gebeurd en vaker zal gebeuren. Massa gewelds explosies zijn de trend, een vijandigheid die geen vlag of uniform heeft en die zo snel oplost in lucht als deze is ontstaan.
  Wat ik zie is een uitvoering van ” Sun Tzu” ofwel “the art of war” door een groep lieden die begrepen hebben wat oorlogsvoering inhoud. In de geschiedenis zijn er slechts weinigen geweest die succesvol een guerillia bestreden, en de laatste die mij binnenschiet was Raymond Westerling.
  Volgens de Sun Tzu is het summum van oorlogsvoering wanneer de vijand zich overgeeft zonder dat er is gevochten, zonder dat er een stad is platgebrand, in principe zonder dat er een soldaat is gestorven. Gewoon door de gedachten van de tegenstander zo te bespelen dat deze geen heil meer ziet in strijd en zich overgeeft.
  De perfecte overwinning.
  In de zestiger jaren is er door bedrijven massaal goedkoop personeel ingevoerd uit landen onder de middenlandse zee, het excuus was dat eigen arbeiders het zware of vieze werk niet wilden doen, de praktijk was dat werkgevers het loon niet wilden betalen dat de vakbonden eisten omdat er welvaart kwam. Afrikanen hebben geen vakbond, de meesten konden niet eens schrijven. Er is uitgebuit, behoorlijk uitgebuit, mij schiet direct de kamerverhuur van de famillie Nijpels uit Bergen op zoom te binnen, met stapelbedden in de kamers die uit het Arsenaal kwamen enkele honderden meters verderop….en ook heden worden lieden rijk van het onderbrengen van Afrikanen en Arabieren en andere volkeren die hier verzeild zijn geraakt, in hun streven naar Overleven.

  Het invoeren van planten of dieren in een andere omgeving dan waar ze uit voortkomen is een gevaarlijke zaak. Of het nu gaat over de vis die is uitgezet in het Victoria meer en alle lokale vis heeft opgegeten, de konijnen die ooit in Australie zijn uitgezet en het hek dat nu dwars door een continent loopt om de helft van het land te beschermen, de rode herten van Nieuw zeeland, er zijn vele expirimenten gedaan met migratie om winst te maken en uiteindelijk zijn het permanente rampen geworden zonder oplossing.
  Ik ken de banlieus enigzins, ik weet dat je in Parijs niet verkeerd moet lopen om op twee minuten in een levensgevaarlijke situatie te komen.ik heb blanke kinderen gezien die door negers werden geprostitueerd, terwijl de politie op honderd meter afstand stond en niet verder mocht of durfde…. heb ik de optelsom gemaakt van de massa aanvallen (5) die ik heb meegemaakt en hoe deze gebeurtenissen mijn leven hebben beinvloed. Dit zijn de dagen dat je je positie in het leven even opnieuw bekijkt, en waar jou toekomst en die van je kinderen heen zal gaan. Ik heb een conclusie getrokken op basis van wat ik weet, heb geleerd en gezien. Ik ken armoede, ik heb tussen Afrikaanse arbeiders grind staan scheppen terwijl ik bijna omviel van de honger, ik ken eenzaamheid. Ik heb geslapen langs wegen met een mes in de hand, gegeten met zwervers in verschillende landen, omdat ik er ook een was.
  Wie op straat kan overleven en geen rem heeft op het gebruiken van geweld zal diegene zijn die overleefd. Voor de gemiddelde Europeaan is dat twee keer een negatieve score……

  Spelfouten etc, ik heb beperkte middelen om te typen en kan niets terug zien helaas.
  Mijn advies: leer heel snel jezelf verdedigen of emigreer, of bekee, of sterf. Meewaaien is van alle tijden, hoewel ik mij erg afvraag hoe bekeerlingen uit nood echt worden gezien door gelovigen……

  Philosoof G&R Eigenwijs [19] reageerde op deze reactie.
  hadjememaar [46] reageerde op deze reactie.

 3. Laten we even duidelijk vaststellen dat de Duitse politici en de Bondsdag moreel verantwoordelijk zijn voor dit aanrandingsschandaal, met Angela Merkel als hoofdschuldige.
  En dat de Nederlandse politici en Departementen dat in ons land zijn.
  Deze lieden wurgen ons in opdracht van de politiek correcte EU-lapzwansen deze problemen door de strot. Alles voor goedkope arbeidskrachten, toch?

  De bescherming van asielzoekers is zo ver doorgeschoten dat al bij voorbaat de autochtone bevolking verdacht is in een conflict.

  Overheden claimen wel het alleenrecht op geweld maar weigeren dat in te zetten tegen dit soort excessen. En accepteren vervolgens niet dat autochtone burgers zichzelf dan maar beschermen. Dit is een trend van 20 jaar of meer.

  Ik weet zeker dat dit gaat veranderen door deze gebeurtenissen.

  WijRos [32] reageerde op deze reactie.

 4. @Matthijs [6]:

  Ik ga altijd stemmen en wel op de PVV! Dat is de enige partij die dit soort misdrijven benoemt en er iets tegen wil doen.

  De rest van de politiek wil alleen correct sorry zeggen tegen immigranten:
  sorry dat we niet duidelijk zijn geweest dat je geen vrouwen mag aanranden.
  sorry dat we niet duidelijk zijn geweest dat vrouwen net zo veel rechten hebben als mannen.
  sorry dat we niet duidelijk zijn geweest dat vrouwen hier hun eigen kleding mogen kiezen en geen Nikaab, burka of hoofddoek hoeven te dragen.
  sorry dat we niet duidelijk zijn geweest dat mensen een andere of geen godsdienst mogen hebben dan de Islam.
  sorry dat we niet duidelijk zijn geweest dat je mensen niet mag vermoorden of aanvallen omdat ze niet-Moslim zijn.
  Jullie mogen dat niet meer doen want anders krijg je een taakstrafje.

  Ik voel me uitermate onveilig in dit land en dat is veroorzaakt door de dwang van de linkse politiek, COA, Vluchtelingenwerk, etc die alle wangedrag van immigranten goedpraten.

  Matthijs [9] reageerde op deze reactie.

 5. Ja meneer Bertus….ik zou inderdaad die 80 verkrachtings-aangiften willen zien , alle procesverbalen die opgemaakt zijn.

  Inclusief ID-kaart gegevens , en als het kan een uittreksel uit het geboorte register

  En ik kan je nu al het antwoord geven…….je zal ze nimmer te zien krijgen , want ze bestaan helemaal niet.

 6. @Rob [7]: Ook niet zeiken als de PvdA aan de macht komt dan,.
  Je stemt niet op een partij, ze vertellen je dat je op een partij stemt, maar dat is niet zo.
  Je stemt op het systeem, daarna doet het systeem wat het wil, ongeacht de uitkomst van de stemming.
  Dus ja, als je stemt, stem ook jij voor dit soort uitwassen.
  Pas wanneer je zelf ACTIE onderneemt beweeg je tegen dit soort geluiden. Dus, net zoals de uitsmijter, jezelf verdedigen tegen dit soort geweld. Preventief door je deur op slot te doen of actief door geweld met geweld te antwoorden.
  Stemmen is initiatie tot geweld.

  Rob [11] reageerde op deze reactie.

 7. De media creëert jullie samenleving , en het geloof in die glasplaat is bijkans volledig .

  Van kinds af aan geconditioneerd om een heilig geloof te hebben in hetgeen u met GEZAG ( strak in de camera kijkend ?) wordt medegedeeld , en nu is de mythe van de nieuwsgaring middels de smartphone gearriveerd.

  Oh …ja en nu krijgen we een “smartphone based reality “, welke z.g. voortvloeit uit (dresseerwoordje ) SOCIAL MEDIA , welke is doordrenkt met WEBCARE .

 8. @Rob [11]: En als ik zover kom, ga ik alleen nog voor mezelf en het kleine kringetje om me heen en mag de rest van de wereld dood vallen.

  Heel goed. Want als IEDEREEN IN DE WERELD dát nu eens zou doen…, gewoon een goed en moreel mens zijn voor uitsluitend en alleen het eigen kringetje mensen, en zich niet bemoeien met al die vreemden, dan zou de wereld er een stuk beter uitzien.
  En loopt er dan ergens een eikel van een vent/vrouw rond die hulp nodig heeft maar geen geliefden om zich heen? Dan zal die dat er zelf, door zijn gedrag, wel naar gemaakt hebben.

  🙂

  Rob [13] reageerde op deze reactie.

 9. @MMAP [12]:

  Dat heb ik inmiddels goed door!

  Een tip voor iedereen:

  Ik heb ooit eens wat gegeven aan liefdadige instellingen als bijv. Unicef. En mij tevens aangemeld voor het “bel-me-niet” register.

  Word ik vanmorgen voor de zoveelste keer gebeld door Unicef; of ik donateur wilde worden.
  Ik vroeg of ze mij wel mochten bellen want ik had mijn telefoonnummer nooit gegeven en ik was ingeschreven in het “bel-me-niet” register.
  Die griet beweerde glashard dat ze dat mochten omdat ik al eerder iets gegeven had; dan telde het “bel-me-niet” register niet.

  Ik heb haar toen te verstaan gegeven dat ik vanaf nu helemaal niets meer doneer aan geen enkele instelling omdat ik niet voortdurend gebeld wil worden om meer.

 10. @Rob [11]:

  Het systeem genereert zijn eigen oppositie , en Wilders is een perfecte creatie , maar ze zijn er in geslaagd door een uitgekookt media dieet , bij de brede massa , het beeld op te roepen , dat deze mythe , z.g. “anti Haags is “.

  Mister ( code naam : blonde dolly) Wilders , maakt deel uit van een grotere agenda , en vooral de timing v/d “vluchtelingen crisis ” , valt op.

  Ik keek naar die TELEVISIE , en zag een bootje met vluchtelingen , maar die zelfde vluchtelingen , had ik al drie maal eerder gezien , maar ik was niet verbaasd.

  Waarom ?

  Bertus [23] reageerde op deze reactie.

 11. @wally de stoker [14]:

  Heb het even op me laten inwerken.

  Stel dat je vrouw voor je ogen wordt aangerand, en je slaat de dader in elkaar. Dan ben je zelf meteen dader, van (zelf)verdediging is immers geen sprake omdat je zelf niet werd belaagd.

  Omdat het wordt gezien als eigenrichting, en je ook nog eens een minderheid hebt aangevallen werkt dat strafverzwarend

  Een ding is zeker .. je staat niet na een uur buiten.

  En toen werd ik wakker en realiseerde me dat het geen droom was.

  Philosoof G&R Eigenwijs [20] reageerde op deze reactie.
  wally de stoker [49] reageerde op deze reactie.

 12. Keulen: duizend mannen randen 100 vrouwen aan – analyse

  Na decennia weggekeken te hebben komt de Duitse politie naar buiten met het nieuws dat het in de oudejaarsnacht in Keulen helemaal niet rustig was, zoals ze eerder beweerden. Wel waren er vijf dagen nodig voordat het nieuws naar buiten kwam. Zonder druk van sociale media hadden ze het waarschijnlijk onder de pet gehouden.

  Duizend mannen met een Arabisch of Noord-Afrikaans uiterlijk. Alcohol. Veel mannen uit Arabische landen kampen met een groot ego en een minderwaardigheidsgevoel – veel willen, weinig kunnen. Door de grote groep, de relatief jonge leeftijd en de alcohol wordt dat ego nog veel groter, er ontstaat als het ware een soort massa-ego, een roedelgevoel. Ze denken dat ze de hele wereld aankunnen. In hun cultuur en vanuit hun religie zijn vrouwen gebruiksvoorwerpen.

  Testosteron. Jonge Duitse vrouwen. De politie is aanwezig maar staat machteloos. De vrouwen worden opgejaagd, gegrepen, hun kleren van het lijf gerukt, betast, bestolen van hun bezittingen. Meer dan 50 vrouwen doen aanvankelijk aangifte, later komen daar nog tientallen aangiften bij. Ook een politievrouw in burger wordt aangerand.

  De burgemeester is geschokt en gaat samen met de politie rond te tafel. Ze komen met een verrassende en briljante oplossing: vrouwen moeten voortaan een armlengte afstand bewaren tot vreemde mannen.

  Gaan dit soort taferelen zich herhalen? Ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat Keulen op zichzelf staat. Overal waar een explosieve mix aanwezig is zal dit zich voordoen. Sterker: ook uit andere Duitse steden komen gelijksoortige verhalen. Maar Keulen is bijzonder vanwege de omvang, en nog meer vanwege het doorbreken van het stilzwijgen van de politie.

  Keulen: duizend mannen randen 100 vrouwen aan – analyse

  Nico de Geit [22] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [45] reageerde op deze reactie.

 13. @Raymond [15]: Je hebt gelijk hoor Raymond.

  Zo’n 20 jaar terug kwamen de toenmalige parlementsleden bij elkaar in een geheim achteraf zaaltje. Topgeheim! Het idee werd alhier geopperd om over 20 jaar een islamitische vluchtelingencrisis te creëren met als doel de verarming van de Europese bevolking. Zowel moreel, financieel als cultureel.

  Er werd naar ideeën gevraagd t.b.v. polarisering, en toenmalig VVD’er Geert Wilders stak onmiddellijk zijn vinger op; “Laten we massale aanrandingen organiseren op stationspleinen, het liefst in Duitsland vanwege de psychologische link met de heer Adolf.”

  De aanwezige parlementsleden werden compleet overdonderd door dit geniale idee en direct daarop werd ook ‘Duitsland’ ingeseind, dat op hun beurt eveneens in verrukking raakte van deze lumineuze gedachte.

  Waarop Wilders werd gevraagd of hij niet beter een eigentijdse ‘nazi partij’ zou kunnen oprichten, een filmpje van een koranverbranding wilde maken, en terloops ergens in de toekomst eens wat wilde roepen over een nepparlement? Geert aarzelde natuurlijk geen moment en bestelde gelijk een paar kogelvrije pakken met eigen veiligheidsdienst.

  De verlichte islamitische vredestichters die ook in het complot zaten, beloofde Wilders daarop in ruil bovenaan hun internationale dodenlijst te plaatsen.

  Meneer en mevrouw Wilders konden dit aanbod toen natuurlijk helemaal niet meer afslaan, en wreven zich de handen al warm met het levenslang uitzicht op een permanent verblijf in legerkazernes achter tralies en andere pittoreske optrekjes.

  Ja, je hebt helemaal gelijk joh. Natuurlijk. Maar misschien toch ook eens naar de dokter met een plasje?

 14. @Nico de Geit [24]:

  ‘Iedereen is in beginsel verantwoordelijk voor zichzelf. Een verantwoordelijk mens mijdt dus dit soort beesten.’

  De rechtsorde zorgt ervoor dat iedereen zich altijd en overal veilig kan begeven, binnen de regels die de wet stelt. Die regels gelden voor iedereen en als ze worden overtreden gebruikt de rechtsstaat zijn geweldsmonopolie.

  Zodra de overheid in verzuim is, in hoeverre gelden de rechtsregels van de rechtsstaat dan nog?

 15. En over 2 dagen hoor je niets meer over deze massa aanrandingen. Doodzwijgen, dan is de politiek er vanaf.

  En dan gaan we op de oude voet door. Moslims voelen zich weer gecriminaliseerd door ons, de politie heeft het gedaan omdat ze niet konden ingrijpen en deze terreur wordt onder mat geveegd.

  En de politiek wast zoals gewoonlijk haar handen in onschuld!

  Nou ik vergeet dit niet en weet verdomd goed met wie ik niet wil omgaan. Het is mijn goed recht om zelf te kiezen met wie ik omga.

 16. Morgenavond in de grote kerk in den haag
  Tussen half 7 en 8 uur.
  Frans Timmermans die aan het volk vraagt
  hoe het verder moet met de EU.
  Misschien aan de hand van dit toppic wat voorstellen doen? Wie kan er heen? Wie gaat mee?

 17. Waar het kadaver ligt , verzamelen zich de gieren ……duidelijk.

  Wat voor bewijs hebben die infantielen dat het incident ooit heeft plaatsgevonden………?

  Geen enkel , behalve op wat wazige , en duidelijk ingedikte beelden na,
  waarop wat vuurwerk wordt afgestoken …..oh ja…we hebben een vuurwerk agenda…..ze willen het graag verbieden.

  Er is geen ENKEL proces-verbaal , geen enkel , en anders daag ik je uit om het mij te laten zien , en dat verliezen jullie allemaal , want ze bestaan niet ……

  DIT INCIDENT HEEFT NIMMER PLAATSGEVONDEN !!!!!!!!!!

  Arrestatie op de dam te Amsterdam van Joanna en Hans Maessen tijdens de abdicatie op 30 april 2013

  https://www.youtube.com/watch?v=HZ8ortWcyjo

  Zelfs als het een onterechte arrestatie was , moet er proces verbaal zijn opgemaakt…….laat het mij zien , dit heeft zelfs de landelijk televisie gehaald.

  Officieel heeft dit incident nimmer plaats gevonden , hoewel er WETTELIJK proces verbaal opgemaakt moet zijn ……..weet je waarom………..

  Raymond [33] reageerde op deze reactie.
  wally de stoker [47] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.