NachthemelGVia de samenwerking met Nachthemel: Indien we een land, bijvoorbeeld een democratische Rechtstaat, willen opheffen, hoe kunnen we dan het best te werk gaan? Er is weinig fantasie voor nodig om te begrijpen dat afschaffing van het gekozen parlement, het terugtreden van de regering en het openstellen van de landsgrenzen in directe lijn der verwachtingen zullen liggen. Maar hoe ver is Nederland eigenlijk al gevorderd in dit proces? En Europa?

Want het is natuurlijk goed om te begrijpen dat daar waar geen staatsgrenzen zijn de (Recht)staat verdwijnt. Staatswetgeving is immers altijd gelimiteerd tot de grenzen van die staat. Zo hebben wij Nederlanders dientengevolge ook nooit Nederlandse wetgeving kunnen implementeren in Pyongyang of Wellington. Onze staatsgrenzen reiken immers niet zo ver. Maar indien we Nederlandse staatswetgeving in Pyongyang of Wellington hadden willen implementeren, dan hadden we vooraleerst deze beide hoofdsteden moeten inlijven bij het Koninkrijk der Nederlanden. Het verleden leert ons (kolonisatie) dat dit in verreweg de meeste gevallen slechts mogelijk is met ‘militaire ondersteuning’, hetgeen we minder diplomatiek uitgedrukt ook wel kennen als gewelddadige oorlogsvoering.

Loesje,wil weg

We weten ook dat wanneer de regering ‘Rutte-Samsom’ zegt dat de Nederlandse economie aantrekt, men bedoelt te zeggen dat de voedselbanken in eigen land op steeds meer klandizie kunnen rekenen. En met de wetenschap dat ditzelfde ook geldt voor verreweg de meeste andere (westerse) staten, komt de volgende vraag bovendrijven: Hoe aannemelijk is het dat een (Recht)staat voor (exceptioneel dure) oorlogsvoering kiest om ‘de armen en verschopten’ elders op deze wereld ten gunste te zijn, terwijl op gelijk moment de voedselbanken in eigen land overuren draaien en een gierende woningnood en werkeloosheid troef is? Is het dan niet veel aannemelijker dat ‘de optie oorlogsvoering’ om niets anders dan ‘kolonisatie nieuwe stijl’ gaat?

Staatsgrenzen die openstaan hebben dezelfde functie als een stuwdam waarvan de deuren altijd openstaan: ze hebben géén functie. Zelfs al staan ze maar half open, je kunt de stuwdam net zo goed vernietigen. Want ook door een half openstaande kamerdeur kunnen we ons net zo gemakkelijk van kamer A naar B begeven dan bij een geheel openstaande deur.

open-2

Sinds het uitnodigingsbeleid van Europa’s machtigste leider Angela Merkel hebben de Duitse grenzen dientengevolge ook geen functie meer. En zoals eerder opgemerkt: daar waar staatsgrenzen ontbreken kan een (Recht)staat eenvoudigweg niet bestaan. Bedenken we daarbij bovendien dat de EU zegt haar (buiten)grenzen ook al niet te kunnen sluiten (terwijl tijdens het pre-EU tijdperk gesloten grenzen nog een vanzelfsprekendheid betrof), dan kan het geen verbazing geven dat ook binnen het EU- domein het wettelijk recht, geboren uit de aanwezigheid van een Rechtstaat, steeds verder ontbreekt. (Minder democratie, meer dictatuur, minder burgerrechten, meer interne en externe oorlogen, meer propaganda & nieuwsselectie, en minder economie).

Maar kijken we dan eens wat nader tot ons eigen ‘EU-land’, Nederland. Wat zien we dan? Dan zien we een ‘open grenzen Staat’ binnen een ‘open grenzen Staat’. Dan zien we dus ook steeds meer wettelijke rechteloosheid binnen wettelijke rechteloosheid: chaos. De benoeming van een Kamervoorzitter met Marokkaans paspoort behorende tot een splinterpartij, daar waar technisch betere kandidaten uit grote partijen gekandideerd waren, als tekenende symboliek voor de doelbewust gekozen opheffing van de Staat der Nederlanden.

Want dan zien we ook een Staat die volgeschreven bilaterale perkamentrollen met machtsoverdrachten aan derden overeen komt. Dan zien we een Staat die steeds meer buiten- statenlijke individuen opneemt. Dan zien we een democratische Staat waar het de allergrootste partij ten principale is ‘verboden te regeren’. Dan zien we in gevolge dus ook een Staat die steeds vaker met massaal fysiek geweld wordt geconfronteerd. Dan zien we samenvattend een Staat die zich in ver gevorderd proces van zelfmoord bevindt.

volksvertegenwoordiging

Ja, en dan ontwaard zich een nieuwe staatsvorm waarbinnen de gekozen geselecteerden de macht hebben gegrepen. Dan zien we een Staat, binnen een Staat die haar leiders bij voorkeur uit eigen selectie aanwijst. En daar waar ‘de aangewezene’ verschijnt, is het de democratie die als eerste verdwijnt.

Maar wat weet een ‘open grenzen (EU) dictatuur’ het Europese volk te bieden?

Libertarië? Of juist een wereldwijde open uitnodiging tot een permanente ‘Free-Fight’ kloppartij? Precies zoals in veel thuislanden van de genodigden al eeuwenlang zo gewoon is? Waar de ene krijgsheer de ander het hoofd op de romp doorklieft met gelijke frequentie en precisie als dat de gastheer er een kopje koffie bij serveert? Waar bittere volksarmoede, oorlog en rechteloosheid, de realiteit van alle dag betreft?

“…Today, Merkel is humming a completely different tune as a wave of refugees storms Europe from all corners. Trusting the public’s short memory span, the German leader has put out the welcome mat along her country’s lengthy border, telling the world Germany is ready to accept over 1 million new arrivals – and on practically the same day that 130 people were killed by alleged Islamic fundamentalists around Paris…”

11 REACTIES

 1. Dat de eerste EU-lidstaat die zich uit de kluwen van het Europese monster weet te bevrijden, ook maar direct een duidelijk en stevig signaal mag afgeven: Geef de lange- afstand kernraketten die niemand heeft maar iedereen heeft maar eens een draai van 180 graden!

  Dat bericht gaat wel aankomen denk ik.

 2. De loopjongens van de niet willen luisteren elite uit den Haag ondervinden in Veen wat er gebeuren gaat als het volk structureel wordt genegeerd. Er is een duidelijk opgaande lijn. Steenbergen,Geldermalsen,Heesch,Veen.
  De vlam is in de pan. Het wordt tijd voor iets groots. Een niet te negeren gebeurtenis.

 3. Indien een particulier ‘s-nachts zijn voordeur niet afsluit en laat openstaan, en hij bemerkt in de ochtend bij ontwaken dat er is ingebroken, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij niets (van de schade) uit. Dit om de wettelijke reden van wat juristen kennen als ‘voorwaardelijk opzet’.

  Het wordt derhalve hoogste tijd de politieke EU-elite hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de geleden schade van het volk, door haar open- deuren beleid.

 4. Je zou bijna denken dat de hele EU een georkestreerd project is om “de bevolking” er onder te krijgen. Ik krijg echter steeds meer begrip voor de Franse Revolutie, voor Jeane D Arc, voor de vrijheidstrijders die steevast terrorist worden genoemd, ik denk aan FARC, maar ook aan dichtbij, aan die gekkies van de NVU, die voelen zich ernstig bedreigd door de zuurbekjes. En ja, ik voel ook dat er iets ernstig broeit, Veen, Veenendaal, Asielzoekerscentra die nergens welkom zijn… Hoe zou dat toch komen EU zuurbekjes?

 5. @ir Jacob bogers [6]:
  Um nee zo werkt het niet, in de libertarische variant van de “open grenzen” zijn er geen gratis voorzieningen of uitkeringen beschikbaar, vluchtelingen zie afhankelijk zijn van de goede will van individuele personen hebben een heel ander perspectief als de huidige variant.

  Daarnaast moet je wel een hele rare kronkel in je kop hebben om keulen ect bij libertariers in de schoenen te schuiven…

  Individualist [9] reageerde op deze reactie.
  ir Jacob bogers [10] reageerde op deze reactie.

 6. “Maar wat weet een ‘open grenzen (EU) dictatuur’ het Europese volk te bieden?”

  De open grenzen zijn een middel om een doel te bereiken, te weten: het oplossen van de oorspronkelijke bevolking en hun cultuur in een zee van migratie zodat de natiestaat afgeschaft kan worden en vervangen kan worden door de continentstaat.

  Zodra de natiestaat is vervangen door de continentstaat zal ofwel de continentstaat uitgebreid worden naar een wereldstaat ofwel de Europese grenzen gaan dicht en de EU gaat verder met machtspelletjes spelen met andere machtsblokken als de VS, China en Rusland met uiteindelijk de onvermijdelijke oorlog als gevolg omdat de continentstaat niets anders is dan een uitvergrote natiestaat; zoals het nu is zonder culturele verwantschap. Net zoals de twee wereldoorlogen het onvermijdelijke gevolg waren van politieke leiders met een leger en een volk dat voor je kunt laten vechten middels mobilisatieorders en dat je kunt bestelen om die oorlogen te financieren; politieke leiders die vroeg of laat de verleiding niet kunnen weerstaan om hun positie te verbeteren en conflicten genereren die uitlopen op militair geweld – zie hiervoor de recente hetze tegen dhr Poetin.

  Uiteindelijk gaat de keuze tussen een wereldstaat (na heel veel oorlog) en geen staat of anarchie. Ik heb mijn keuze gemaakt. Zonder staat zal er van vrije immigratie geen sprake zijn omdat a) overal voor betaald moet worden en b) je mensen om wat voor reden dan ook kunt weigeren; net zoals je sommige mensen domweg niet bij je over de vloer wilt hebben.

 7. @Igor [7]:

  Sorry, maar o.a. de LP wil de “open grenzen” kronkel ook toepassen op samenlevingen waar de overheid nog steeds helpt. Dat is in een ander artikel al aangetoond. Bovendien vinden een aantal ‘libertariers’ dat “open grenzen” onconditioneel is (dat wil zeggen, open grenzen ook al is er sprake van een verzorgingsstaat).

  Dus dankzij het programma punt van bijvoorbeeld de LP zou de situatie in Keulen wel degelijk een gevolg kunnen zijn. Zij willen namelijk dat de overheid elke strobreed voor immigranten en vluchtelingen uit de weg haalt. Natuurlijk willen zij ook dat de overheid geen overheidssteun meer geeft, maar ik kon nergens lezen dat het tweede een strikte voorwaarde was voor het eerste.

  Het probleem is dat het libertarisme steeds meer wordt bezet door crypto-progressieven die vinden dat egalitarisme een belangrijke rol speelt in de libertarische filosofie.

  ir Jacob bogers [10] reageerde op deze reactie.
  ir Jacob bogers [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Igor [7]:
  @Individualist [9]:

  Ten eerste:
  de “ja maar welvaartsstaat” is kolder, grenzen zullen bestaan omdat de gemeenschap (JUIST in een vrije samenleving) het territorium onder gemeenschappelijk bezit heeft (net als aandelen in een bedrijf). Eigendom dus!!

  Ten tweede gaat dit NIET om land of grenzen maar om mensen, Syriërs willen bij Duitsers (en anderen) in de buurt wonen …ze komen niet naar Duitsland vanwege de schoonheid van het zwarte woud.

 9. @Individualist [9]:
  “..Het probleem is dat het libertarisme steeds meer wordt bezet door crypto-progressieven..”

  Dit is NIET recent (zie Rothbard), dus “steeds meer en meer” klopt niet!!

  Altijd al zo geweest, de open grenzen leuter is al sinds aanvang, programma van de LP en ook in de USA is 80% van de libertarians gewoon zonder voorbehoud voor open grenzen.

Comments are closed.