gale boetticherVan kinds af aan wordt ons geleerd dat de staat er is om te helpen. De staat is er om problemen op te lossen, en zonder haar zou de wereld chaotisch, gewelddadig en afschuwelijk zijn. Niet is minder waar. In werkelijkheid is de staat is een criminele organisatie die enkel bestaat om bepaalde groepen op de kosten van anderen te laten leven.

Een klein dorpje in Sicilië. De zon schijnt, vogeltjes fluiten en op het dorpspleintje zitten twee oude opaatjes op een bankje. Het lijkt allemaal zo vredig, totdat twee auto’s met bewapende mannen het plein oprijden. Ze stappen uit en stormen een pizzeria binnen. Even later komen ze weer naar buiten en slepen de eigenaar mee. Vastgebonden wordt de man in een auto geduwd en afgevoerd…

De twee opaatjes kijken hoofdschuddend toe. Ze hadden al geruchten gehoord dat de afgevoerde man zijn beschermgeld niet meer wilde betalen. Hij zou er genoeg van hebben gehad dat hij steeds meer werd afgeperst in ruil voor bescherming. Er bleef nauwelijks nog genoeg geld voor hem over om van te leven.

Het oudste opaatje, Andrea, zegt dat hij de restauranteigenaar wel begrijpt: ‘Het is oneerlijk dat hij zijn geld niet mag houden. Hij werkt er zo hard voor, maar toch moet hij steeds zoveel afstaan. En in ruil voor wat? Veiligheid? Er gebeurt hier nooit wat… De enige figuren waarvoor we moeten vrezen zijn die mannen die ons oppakken als we geen beschermgeld betalen.’

‘Maar nee’, zegt de andere bejaarde, ‘die man heeft het aan zichzelf te wijten dat hij nu is opgepakt. Als hij gewoon braaf zijn geld had afgestaan, dan was er nu niks aan de hand geweest. Het is erg egoïstisch dat hij al zijn geld wil houden. Anderen hebben daar net zoveel recht op als hij. Het is niet meer dan logisch dat we worden afgeperst in ruil voor bescherming…’

‘Luigi, wat zeg je nu?!’, roept Andrea. ‘Dat is absurd! Niemand mag worden afgeperst!’

Als de gewapende mannen bij de maffia hadden gehoord, dan was iedereen het nu met Andrea eens geweest. Zij hebben helemaal niet het recht om de restauranteigenaar af te persen in ruil voor bescherming. Waarom praat Luigi dat goed? Is hij dement aan het worden?

Dit verhaaltje gaat echter niet over de maffia. De gewapende mannen werken voor de overheid. Andrea is een libertariër, terwijl Luigi de gemiddelde burger is. De restauranteigenaar wilde niet langer belasting betalen en werd daarom gearresteerd door de fiscale politie.

Maakt dat iets uit voor de verhaallijn? Nee, want de maffia en de staat zijn nagenoeg identiek. Beide claimen een monopolie op geweld en persen mensen af in ruil voor hun diensten. Er is geen sprake van keuzevrijheid. Wie niet voor de bescherming van de maffia of de overheid wil betalen, wordt opgepakt.

De staat claimt er te zijn voor het welzijn van de gemeenschap, maar dat is slechts een smoesje om mensen zonder enige schaamte te kunnen afpersen. De staat is een criminele organisatie, en in tegenstelling tot wat haar medewerkers beweren is haar bestaansrecht net zo illegitiem als dat van de maffia of iedere andere bende rovers.

De twee fundamentele kenmerken van de staat zijn een monopolie op geweld en het verkrijgen van inkomen door belastingheffing. Dat maakt de staat per definitie immoreel, en zij dient daarom afgeschaft te worden. We zullen nu zien waarom.

Belasting

Diefstal is het wegnemen van legitiem verkregen eigendom zonder toestemming van de eigenaar. Dit wordt dan ook terecht bestraft door de overheid, althans in de weinige gevallen dat de politie de dief daadwerkelijk te pakken krijgt. De grootste dief wordt echter sowieso niet gearresteerd, want dat is de overheid zelf. De belastingdienst steelt ongeveer de helft van het inkomen van iedere werkende, dat is veel meer dan dat alle private-sector-criminelen bij elkaar opgeteld doen.

Specifiek gezien gaat het om afpersing. Onder dreiging van geweld dienen mensen hun geld af te staan, doen ze dat niet dan komen gewapende mensen langs om hen voor lange tijd op te sluiten. Daar kan de gemiddelde kruimeldief alleen maar van dromen.

De meeste burgers, de Luigi’s van deze wereld, zullen het niet met dit verhaal eens zijn. Belasting heffen is rechtvaardig, zo hebben zij geleerd in het staatsonderwijs. Laten we eens kijken naar de drie meest genoemde rechtvaardigingen voor het heffen van belasting:

Belasting is geen diefstal, want je krijgt er ook dingen voor terug.

Natuurlijk levert de overheid bepaalde diensten van dat belastinggeld, maar dat verandert niks aan het feit dat het diefstal is. Als een dief een huis leeg rooft en in ruil daarvoor de plantjes water geeft, is het dan geen diefstal meer? Als de maffia in ruil voor het geld dat zij afneemt bescherming geeft, is het dan geen afpersing meer? Precies. De eigenaar heeft niet om besproeide plantjes of bescherming gevraagd, en dus blijft het gewoon een vorm van agressie. Belastingheffing is niet anders.

Ook dat bepaalde zaken, zoals onderwijs en rechtshandhaving, noodzakelijk zijn voor een goed functionerende samenleving doet daar niks aan af. Voedsel is ook noodzakelijk, maar dat geeft supermarkten niet het recht om mensen van een deel van hun inkomen te beroven.

Diensten die de overheid nu levert zouden– net als voedsel – gewoon door de markt geleverd moeten worden. Burgers hebben dan de vrijheid om zelf te kiezen welke diensten ze afnemen, in plaats van dat ze gedwongen worden zoals in het huidige systeem.

Belasting is geen diefstal, want dat is democratisch zo besloten.

Dat de meerderheid ergens voor is, betekent niet dat het ook rechtvaardig is. Denk maar aan de slavernij. Eeuwenlang werd dat als heel normaal gezien en door de meerderheid van de bevolking gesteund, maar maakt dat het rechtvaardig? Natuurlijk niet.

Als iemand door twee criminelen van zijn tas wordt beroofd, dan wordt dat gezien als onrechtvaardig. En terecht. Dat de criminelen in de meerderheid zijn, verandert daar niks aan, ook al stemmen ze er duizend keer over.

Als de overheid echter probeert  om belastingheffing te legitimeren door erop te wijzen dat de meerderheid van de bevolking haar steunt, dan lijkt vrijwel iedereen dat te accepteren. Er hangt een hoop mystiek rond de overheid, maar in feite is het niet meer dan een maffiose groep mensen met een vlag en een volkslied. Dat geeft hen geen speciale rechten.

Belasting is geen diefstal, want dat is zo vastgelegd in het sociaal contract.

De theorie van het sociaal contract wordt vaak gebruikt om het handelen van de overheid te verdedigen, en zo ook het heffen van belasting. Maar kan iemand zich herinneren ooit zo’n contract getekend te hebben? Om een contract rechtsgeldig te maken dient het ondertekend te zijn door alle deelnemende partijen, maar dat is hier dus duidelijk niet het geval. Niemand heeft ooit een contract ondertekend waarin hij de overheid toestemming geeft om belasting te heffen.

‘Maar’, zo zullen de verdedigers van het sociaal contract zeggen, ‘dat je überhaupt in dit land woont geeft al aan dat je het sociaal contract steunt.’ Dus omdat iemand in een bepaald gebied is geboren zit hij al meteen vast aan een contract? Dat klinkt als slavernij. Ieder mens wordt als vrij individu geboren en de theorie van het sociaal contract slaat dan ook nergens op.

Monopolie op geweld

Het andere fundamentele kenmerk waarmee de overheid zich onderscheidt van andere organisaties is het monopolie op geweld. Als bedrijven willen concurreren met de overheid in het verlenen van rechtspraak en rechtshandhaving, dan worden zij met geweld door overheid uit de markt verdreven. Wil je als ondernemer een betere service verlenen dan de politie in het beschermen van mensen, dan verdwijn je mooi een paar jaar in de gevangenis.

Opnieuw is hier sprake van een dubbele standaard. Als gewone bedrijven een monopolie zouden vormen door concurrenten met geweld uit de markt te dwingen, dan wordt dat terecht door de overheid bestraft. Kun je je voorstellen dat de Albert Heijn concurrerende supermarkten met geweld zou sluiten en de eigenaren ervan jarenlang zou opsluiten? Dat zou belachelijk zijn, maar het is precies wat de overheid doet met mensen die het monopolie van de overheid op rechtshandhaving willen doorbreken.

Overigens is dat niet de enige sector waar de overheid haar monopolie met geweld handhaaft. Zo is het verboden om kinderen thuisonderwijs te geven, tenzij de overheid daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Dat kinderen met thuisonderwijs uitstekende resultaten boeken maakt niet uit, kinderen worden door de overheid verplicht naar school gestuurd. Als een ondernemer mensen zou dwingen om zijn producten af te nemen, dan zou het land terecht te klein zijn. Maar de overheid komt er ongestoord mee weg.

Luigi zou het daar vast niet mee eens zijn, want:

Als de overheid haar monopolie op geweld verliest dan wordt het chaos.

Dit argument komt van de bekende filosoof Hobbes en wordt tegenwoordig helaas als onomstreden waarheid beschouwd. Hobbes beargumenteerde dat de mens van nature slecht is (homo homini lupus est), en dat er daarom een overheid nodig is om een permanente staat van oorlog en chaos te voorkomen.

Het is echter nog maar de vraag of de mensheid van nature zo slecht is. En zelfs als dat wel zo is, dan is het juist heel onverstandig om een deel van die slechte mensen een instituut te geven (de overheid) van waaruit zij veel macht kunnen uitoefenen over de rest van de mensheid. De geschiedenis heeft al aangetoond tot welke gruweldaden dat kan leiden. Veel beter is het om de macht te verspreiden. En de beste manier om dat te doen is via decentralisatie en de vrije markt.

Uit historisch onderzoek is gebleken dat een vrije markt in rechtspraak en rechtshandhaving geen wereldvreemde fantasie is, maar dat zij daadwerkelijk heeft bestaan in diverse samenlevingen. In alle gevallen was het een groot succes. Denk aan middeleeuws Ierland en IJsland, of het westen van Amerika in de negentiende eeuw.

Murray Rothbard, Robert Murphy en andere libertarische academici hebben al overtuigend aangetoond dat een systeem van private rechtshandhaving ook in onze moderne samenleving succesvol kan zijn. Het idee dat alleen de overheid voor veiligheid zou kunnen zorgen is een mythe [bezoek voor meer daarover komende zondag de Vrijspreker].

Conclusie

Van de maffia accepteren we niet dat zij mensen afperst. Waarom zouden we er dan geen probleem mee moeten hebben als de overheid precies hetzelfde doet? Van een ondernemer accepteren we het niet als hij met geweld zijn concurrenten wegjaagt. Waarom zou de overheid dat dan wel mogen doen? Alle argumenten om het handelen van de staat te rechtvaardigen zijn gebaseerd op drijfzand. De staat heeft net zo weinig bestaansrecht als iedere andere criminele organisatie.

Blijf geen Luigi, maar word een Andrea. Spreek je uit tegen het handelen van de staat en pleit voor haar afschaffing.

Gale Boetticher

Een deel van dit artikel is al eerder gepubliceerd.

39 REACTIES

 1. Er was ooit the old school maffia, maar deze is m.i. geheel verdwenen en overgegaan in de groter en dieper geïnfiltreerde corporatistische en zionistische economische-banken maffia.

  Zionisme, niet te verwarren met het religieuze Judaism waar ze zich achter verstopt en waarmee kritische geluiden en terechte aanvallen van weldenkende mensen en de veranderende publieke opinie in de kiem kan worden gesmoord, vaak gaat dit vergezeld van betichting van antisemitisme of het trekken van de Holocaustkaart.

  Corporatisme en zionisme zijn de grootmachten van het economische en financiële systeem. De grootmachten die (wereldwijd) van bovenaf sturen, regelen, aan de touwtjes trekken, organiseren en macht uitoefenen over politiek en overheden met daaraan automatisch gelinkte macht over alle burgers en hun leven, vrijheid, bezittingen en hun financiën.

 2. Goed (beetje lang) verhaal! Misschien een idee om de volgende keer een belasting aanslag op de mat valt, aangifte te doen bij de politie wegens afpersing. Zou leuk zijn als alle burgers dit doen. Zal er zelf mee beginnen, ben benieuwd hoe dit wordt opgevat! Weet dat ik er niets mee bereik maar vind het zelf prettig om een beetje burgerlijk ongehoorzaam te zijn in de hoop dat goed voorbeeld gevolgd wordt.

 3. @Van Meel [1]:

  Ik heb een goed idee.
  Jij financiert ze. Ik bouw ze. Lui die eroverheen willen rijden laten we de keuze tussen gratis over zandweggetjes rijden of tegen betaling over onze snelweg.

  Nadat we onze investering dik hebben terugverdiend en van het rendement erop al sigarenrokend in onze eigen limousines rond kunnen rijden schrijven we onze investering af, schenken onze creatie aan het volk en bieden ze nog een onderhoudscontract aan, en zoeken iets anders winstgevends.

  Is dat misschien een goed idee ?

 4. Uw regering…..ik zou al blij zijn als het slechts de regering betrof , ik kijk nu naar die Jenek ……..maar het schijnt dat collectief , de bedrading los hangt .

  Ze hebben het over wat….????????

  Niet hierover dus.

  United States Serious About War With Russia

  https://www.youtube.com/watch?v=EOviKz9ih3E

 5. @Van Meel [8]:

  Omdat je niet in een omgeving bent opgegroeid waar dit algemeen gebruik was , waarschijnlijk een product van na 1940 , en je zou eens moeten weten wat er veranderd is , je weet waarlijk niet wat veranderd is……..op 13 mei 1940.

 6. @ir Jacob bogers [15]: U zegt hierboven dat er een organisatie moet zijn die eigendom beschermd waar burgers geheel uit vrije wil voor kunnen kiezen. Dat is anarcho-kapitalisme. Welkom bij de club!

 7. @Peter [16]: 🙂
  Overheid? Dat is “mensheid” die “over” is. Een soort restant, dus. Waar we verder niets mee kunnen.

  @Gale: geweldig duidelijke uiteenzetting van waar veel libertariërs zich wel in zullen kunnen vinden. Dit, zó duidelijk omschreven, artikel niet begrijpen is een kwestie van niet WILLEN begrijpen en met je hoofd in je eigen anus leven.

 8. De staat is een criminele organisatie…

  Ik heb eerst -onbewust- wat nagedacht over deze stelling. Mijn instinct zei me dat er ‘iets’ niet klopte. Een wandeling naar de bakker bracht me plots het antwoord middels een pop-up in mijn hoofd: De titel is niet compleet. Naar mijn idee moet het beter zijn:

  Alles dat zich gedraagt als een staat, betreft een criminele organisatie. En die nuance (aanvulling) geeft precies een wereld van verschil.

  Want om maar eens iets te benoemen:

  Veel grote multinationale bedrijven, maar bijvoorbeeld ook kerken, gedragen zich bij voorkeur of feitelijk als een overheid. En in filosofisch perspectief: het universum gedraagt zich zelfs als een staat.

  Maar over die laatste opmerking ga ik nu weer wat verder -onbewust- over doordenken….

  Perspectief [32] reageerde op deze reactie.
  Individualist [38] reageerde op deze reactie.

 9. Heb hier nog een blauwe jongen liggen en vraag me werkelijk af waaraan ik deze heb verdient, helemaal omdat een overheid/politiek in dit geval uitgaat van fictieve rendementen of iets in die richting. Nu kan ik twee dingen doen; betalen en toegeven aan afpersing (begrijp nu ook hoe slecht en vernederd iemand zich voelt die is verkracht, de dwang van de overheid doet me sterk in die richting voelen), waarbij men op commando van de overheid maar even voorover heeft te buigen of weigeren met een hele grote kans op boetes die de Haagse/Apeldoornse penoze schijnt te kunnen opleggen aan mij en mocht ik alsnog ook de heffing met boete weigeren, dan zullen er ongetwijfeld gewapende loopjongens aan mijn deur komen met de NSB deurwaarder die mijn bezittingen in beslag zal nemen en me zonder blikken of blozen op straat zet en mijn huis op de veiling gooit. Indien ik me tegen de gewapende loopjongens en de NSB deurwaarder verzet zal ik dat moeten bekopen met vrijheidsberoving/ontvoering. De overheid is m.i. derhalve meer dan een criminele organisatie, met al hun beloftes die leugens zijn, gaat het meer om een fascistische misdaadsyndicaat die zich bedient van judastruken, list, bedrog, geweld tot aan het aanzetten van moord onder valse voorwendselen en die ver boven haar eigen bedachte wetten en regels excesteert en waaraan ieder soeverein individu zich maar even heeft te onderwerpen of deze nu wil of niet. Het is een goed dichtgetimmerde syndicaat die iedere dag weer met aanvullende wetten en regels komt om zichzelf te beschermen tegen goedwillende burgers.

  IIS [24] reageerde op deze reactie.

 10. @IIS [23]:

  …Nu zou men kunnen zeggen: “als het land je niet (meer) bevalt, dan verhuis je toch naar een ander land!”….Maar dat is dus bijna niet meer mogelijk, daar bijna wereldwijd landen steeds meer op elkaar beginnen te lijken en door dezelfde bezetter zijn ingenomen. En de landen die nog wel de nodige respect hebben naar burgers of die nog enigszins fiscale vrijheden veroorloven, voor die landen zal het niet lang meer duren voor ze worden overgenomen door de macht der machten de VS waaronder de reeds vele door de VS geoccupeerde landen vallen. Er zijn wellicht nog een paar landen die hun eigen weg gaan, maar die kunnen binnenkort bezoek verwachten en dat te krijgen wat ook Irak, Libië, Egypte, Tunesië, Afghanistan heeft gekregen, als ze niet constructief willen samenwerken met de VS. Werken ze wel mee, dan gebeurt het zoals de VS Europa heeft binnengeharkt en aan zijn ketting heeft gelegd.

  IIS [25] reageerde op deze reactie.

 11. @IIS [24]:

  ….Brusselse en verdere Europese politici zijn niet meer dan schertsfiguren, jokers en clowns die constant bezig zijn de (financiële) macht uit handen te geven en zijn alleen nog om wetten en regels uit te vaardigen die nodig zijn om de VS ter wille te zijn.

  Meeste kandidaten lijken ook de meest geschikt te zijn als ze psychopatische trekken vertonen, koppen hebben als slappe dweilen en de hele dagen vers stinken naar drank of volledig onder invloed zijn van verdovende middelen. (check de wc’s in Brussel maar eens op cokesporen, kilo’s worden er gemorst, het spul wordt daar gratis aangeleverde door Uncle Sam).

  Het ongeoorloofde roven en zakkenvullen, waar normaal gesproken ieder politicus in een gezond functionerende wereld voor zou worden bestraft of zelfs gelyncht door het volk, is de beloning en een absolute must voor het grote zwijgen en gewillig meewerken en volgzaam zijn als een waardeloze hond van de politici in Brussel met hun grootmeester, de VS.

  IIS [26] reageerde op deze reactie.

 12. @IIS [25]:

  Zijn er nog werkelijk mensen die menen dat de EU ook nog maar een seconde kans heeft van slagen??…Ik kots op de afkorting EU en noem het liever nog ouderwets Europa om aan te geven dat de EU nooit een verenigd Europa zal worden. De EU had iets moet uitdragen wat nooit een oprechte eenheid is geworden en die alleen maar ellende op ellende heeft voortgebracht of nog zal voortbrengen in een omvang die de grootste optimist lijkbleek zal laten wegtrekken in een groot EU graf. Een EU waar de leugen troef is en gebouwd is op door en door rotte ondergrond stinkende van nietsnutten en mensonwaardig volksverlakkende regeringsvolk.

  DE EU ZAL NOOIT, MAAR DAN OOK NOOIT WORDEN ALS VOORGESPIEGELD, MAAR WEL TEN ONDERGAAN DOOR CORRUPTIE EN MISDADIGE HANDELINGEN!

 13. Als U er van overtuigt bent dat de staat een criminele,
  organisatie is!!
  Dan mag U er NIET aan deelnemen!!

  Daar kunt U ernstig last mee krijgen!!!!

  Het staat in de wet!
  Zo ook de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.
  Onderzoek dit ter degen!!!!!!

  Raymond [29] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.