Groot probleem is dat intelligente mensen twijfelen en domme mensen zo zeker zijn.

vrijspreker.nlFlibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

9 REACTIES

 1. Zeker zijn van je mening als je slim of dom bent

  Wat flibje schrijft komt in grote lijn wel overeen met mijn levenservaring. Toch is een nuancering op zijn plaats.
  De intelligente mens heeft de neiging om meer op feiten en argumenten af te gaan, helemaal als hij die zelf aangedragen c.q. bedacht heeft. Hij komt daardoor meer in aanraking met de onzekerheden inherent aan de stelling. De eenvoudig denkende mens gaat meer af op wat het eindoordeel is van in zijn ogen de autoriteiten. Dat verleent hem een schijn zekerheid die de intelligente mens ontbeert.

  Maar het denken van de intelligente mens kan ook een valkuil voor hem zijn.
  Elk mens heeft indien geen andere gegevens beschikbaar de neiging om het denken en het gedrag van de medemens te voorspellen op basis van wat hij zelf in die situatie zou doen.
  Een intelligent mens kan zich daardoor zekerder voelen hoe zijn medemens zal reageren. Hij gaat uit van zijn voor hemzelf voor de hand liggende rationele denken. Hij kan hierdoor dan ook eerder verrast worden door het meer irrationele gedrag van zijn medemens. Een mens met een gemiddeld intellect heeft daar minder last van.

 2. Intelligente mensen zien meer mogelijkheden waartussen ze kunnen kiezen. Domme mensen zien maar 1 mogelijkheid en dat is de hunne.

 3. Het kan ook andersom zijn. Hoeveel of hoe weinig afwegingen er ook zijn, het gaat uiteindelijk om bedachtzaamheid, besluitvaardigheid en doortastendheid.

  Zowel slimme als eenvoudige mensen hebben soms de neiging om het zichzelf te moeilijk te maken. Vanuit de wiskunde weten we dat complex lijkende vraagstukken teruggebracht kunnen worden tot een eenvoudige kern. Sommigen doen dat, anderen niet. Sommigen hakken kordaat een knoop door, anderen blijven beslissingen maar voor zich uitschuiven.

Comments are closed.