gale boetticherMisschien wel het meest controversiële standpunt van libertariërs is dat politie en rechtspraak geprivatiseerd moeten worden. Klassiek-liberalen, conservatieven en andere tegenstanders zeggen dat dit niet mogelijk is. Zonder staatsbemoeienis zou de wereld vervallen in chaos en een constante staat van oorlog. Niets is minder waar.

Voordat we bekijken hoe een geprivatiseerde rechtshandhaving eruitziet, is het belangrijk om te weten waarom libertariërs daar voorstander van zijn. Zij vinden dat ieder mens soeverein is: je mag je leven leiden zoals je wilt, zolang je maar geen inbreuk maakt op dat recht van ieder ander. Dat betekent dat je niet mag stelen, moorden of op andere wijze inbreuk mag maken op de persoonlijke levenssfeer.

Is niet iedereen daar voorstander van? Nee, want libertariërs passen als enige groep dat principe consistent toe. Ook als je voor de staat werkt, mag je niet stelen of moorden. De twee essentiële kenmerken van de staat zijn belastingheffing (diefstal) en een geweldsmonopolie (concurrentie met geweld tegenhouden), en dus zien libertariërs dat instituut als een immorele en criminele organisatie.

De staat dient niet alleen verkleind te worden, zoals klassiek-liberalen en conservatieven willen, maar uiteindelijk ook volledig te worden afgeschaft. Dat betekent dat rechtshandhaving en rechtspraak in particuliere handen komen.

Maar wacht eens, kan er wel orde bestaan zonder overheid? Op school heb je geleerd dat het antwoord op die vraag ‘nee’ is, maar dat is niet verrassend: de staat heeft er alle belang bij dat je denkt niet zonder haar te kunnen. De werkelijkheid is anders.

Privaat grondbezit

Heb je je weleens onveilig gevoeld in een warenhuis? Waarschijnlijk niet, want die warenhuizen zijn privaat eigendom. Beveiligers zorgen ervoor dat overlastgevers snel worden afgevoerd, zodat je geen last van ze hebt bij het winkelen. De portiers laten sommige mensen zelfs helemaal niet binnen, omdat het van hen bekend is dat ze in het verleden gestolen hebben of andere problemen hebben veroorzaakt.

In een libertarische samenleving is alle grond privaat eigendom: winkelcentra en luchthavens, maar ook parken en wegen. Dat betekent dat er vrijwel overal bewakers zullen zijn die overlastgevende mensen afvoeren en criminelen preventief buitenhouden. Tuig kan dan niet meer vrij rondlopen.

Hoe veiliger een etablissement is, hoe meer het bezocht wordt. Dit gegeven geeft uitbaters een natuurlijke stimulans om hun grond zo veilig mogelijk te maken. Doen ze dat niet, dan lopen ze veel inkomsten mis door wegblijvende klanten of bezoekers.

Dat klinkt heel simpel, en dat is het eigenlijk ook. Zou jij over een weg rijden waar de kans groot is dat je beroofd wordt? Nee, dan kies je waarschijnlijk liever voor een concurrerende weg of een andere vorm van vervoer. Zou jij met je kinderen gaan lopen door een park vol pedofielen? Waarschijnlijk kies je liever voor een ander park waar het wel veilig is.

Ook woongemeenschappen zijn in een libertarische samenleving volledig privaat. Hoewel individuele wensen zullen bepalen hoe zij er precies uit komen te zien, zullen de meeste waarschijnlijk de vorm van een gated community hebben.  Deze kennen we al uit de Verenigde Staten, Brazilië en sommige andere landen.

Gated communities worden van de buitenwereld afgeschermd met hekken of muren, en bezoekers mogen alleen naar binnen met de expliciete toestemming van de bewoners. Dit betekent dat vrienden en familie welkom zijn (tenzij je een vervelende schoonmoeder hebt), maar dieven en andere overlastgevers niet. Proberen laatstgenoemden toch binnen te komen, dan zal de private bewakingsdienst of (gewapende) burgerwacht hen tegen houden.

Rechtspraak

Maar wat als er toch een conflict ontstaat? Hoe wordt dat dan afgehandeld? In een libertarische samenleving willen mensen – net als in de huidige maatschappij – natuurlijk niet dat hen onrecht wordt aangedaan. In een groep sta je sterker dan alleen, en dus zullen veel mensen zich aansluiten bij een bedrijf of coöperatie die voor hun juridische belangen opkomt.

Hoe die organisaties er precies uit zullen zien, hangt af van vraag en aanbod. Dat valt niet precies te voorspellen. Laten we echter als voorbeeld verzekeringsinstanties nemen. Als je slachtoffer wordt van criminaliteit en bij hen aangesloten bent, dan zullen zij de schade vergoeden. Zij zullen ook achter de crimineel aangaan om hem te berechten en de schade te verhalen, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, en dus zullen die verzekeringsbedrijven er ook voor zorgen dat de kans dat jij slachtoffer van criminaliteit wordt zo klein mogelijk is. Ze zullen zelf beveiligingsdiensten leveren, maar ook korting op de premies geven aan mensen die in een goed beveiligde gated community wonen of op andere wijze criminelen effectief afschrikken.

Hoe minder slachtoffers van criminaliteit, hoe minder de verzekeringsinstantie hoeft uit te keren. Ook zij hebben dus een natuurlijke stimulans om te zorgen voor zo veel mogelijk veiligheid. Dit in tegenstelling tot de staatspolitie, wiens agenten hun salarissen toch wel krijgen – ongeacht hoe zij functioneren. Politieke belangen zijn daar belangrijker dan de veiligheid van de burger.

Maar wat als er een conflict ontstaat? Bijvoorbeeld omdat de klant van de verzekeraar een misdaad begaat? Om dat uit te leggen, is hier het voorbeeld van Gulzige Gerda:

Gerda heeft nog nooit iets gestolen in haar leven en staat bij geen enkele instantie geregistreerd als crimineel. Omdat ze aangesloten is bij Achmea Rechtshandhaving, komt ze moeiteloos De Bijenkorf binnen. De portiers van het warenhuis weten dat als Gerda een misdaad begaat, er geen probleem zal ontstaan. Achmea Rechtshandhaving staat namelijk bekend als zeer betrouwbare maatschappij en eerlijke onderhandelingspartner met een lange staat van dienst.

In de Bijenkorf ziet Gerda een prachtige jurk hangen. Ze wil de jurk graag hebben om haar man mee te verrassen, maar ze heeft niet genoeg geld om ‘m te kopen… Stiekem stopt Gerda de jurk toch in haar tas. Met het kledingstuk en zonder te betalen probeert ze het warenhuis te verlaten, maar als ze langs de poortjes van de uitgang loopt gaat het alarm af. De bewakers van het warenhuis snellen toe en controleren de tas van Gerda. Daarin treffen ze de gestolen jurk aan.

Wat gaat er gebeuren? Als Gerda in de huidige samenleving de jurk had gestolen, dan was ze nu door de beveiligers aan de politie overgedragen. Het Openbaar Ministerie zou haar daarna gaan vervolgen. We hebben het nu echter over een samenleving zonder staat, en dus is er geen Openbaar Ministerie of staatspolitie.

Zouden de beveiligers haar dan in stukjes hakken en aan de krokodillen voeren? Zouden ze Gerda gaan martelen en vervolgens voor eeuwig opsluiten in de kelder van het warenhuis? Of zou die arme vrouw soms op de brandstapel worden gezet?

Het antwoord op al die vragen is natuurlijk: nee. Er zijn maar weinig mensen die voor hun plezier bij een warenhuis gaan winkelen dat klanten voor relatief kleine misdaden zou gaan martelen of op een brandstapel zou zetten. Dat geeft niet echt een veilig gevoel, en zal door de meeste mensen ook worden beschouwd als zeer onrechtvaardig. Bovendien zou er dan een conflict ontstaan met Gerda’s belangenbehartiger, Achmea Rechtshandhaving. Dat bedrijf zou niet met zo’n straf akkoord gaan.

Om te voorkomen dat klanten uit angst voor dit soort onrechtvaardige praktijken zullen wegblijven, is het warenhuis ook aangesloten bij een betrouwbare rechtsbeschermingsinstantie. In dit geval is dat Univé Recht en Rechtvaardigheid. Univé heeft een goed imago en een geschiedenis van terechte veroordelingen en redelijke straffen, zodat bezoekers van de winkel weten dat zij eerlijk berecht zullen worden als ze een misstap maken of per ongeluk voor iets worden opgepakt.

Terug naar het voorbeeld:

Nadat Gerda is opgepakt, wordt ze door de beveiliging overgedragen aan medewerkers van Univé Recht en Rechtvaardigheid. Een rechter bekijkt het bewijs en veroordeelt haar vervolgens tot het betalen van een schadevergoeding van drie keer de waarde van de jurk. Daarnaast wordt haar verboden om ooit nog het warenhuis te betreden.

Meningsverschillen

Als Gerda akkoord gaat met die straf, dan mag ze naar huis en is de zaak afgesloten. Maar wat als ze dat niet doet?

Gerda vindt de straf die rechter van Univé haar heeft opgelegd te hoog en schakelt Achmea in. Als de laatstgenoemde de straf wel terecht vindt, dan wordt de zaak alsnog afgesloten en zorgen de twee rechtsbeschermingsinstanties er samen voor dat Gerda de schadevergoeding betaalt. In dit geval is Achmea het echter met Gerda eens: een schadevergoeding van drie keer de waarde van de jurk is te hoog en dus onrechtvaardig.

Wat nu? Univé en Achmea zijn het duidelijk niet met elkaar eens over de strafmaat. Ze zouden dit nu met geweld kunnen oplossen en net zo lang oorlog kunnen voeren totdat één van de twee partijen zich gewonnen geeft.

Zo’n scenario is echter heel onwaarschijnlijk: de twee instanties zijn juist zo groot en succesvol geworden omdat ze bekend staan om hun rechtvaardigheid en redelijkheid. Een oorlog zou dat niet zijn, en bovendien heel veel geld kosten.

Zowel Univé als Achmea zouden hun premies moeten verveelvoudigen om het vechten te bekostigen, en daar hebben hun klanten geen zin in. Zij zouden massaal weglopen. Bovendien brengt zo’n oorlog enorme risico’s met zich mee, en dat alles voor een simpele jurk. Daarom zullen ze alleen geweld gebruiken als het echt niet anders kan.

Wat gebeurt er dan wel?

Medewerkers van Achmea laten aan Univé weten dat zij de straf voor Gerda te hoog vinden. Om een gewapend conflict te voorkomen, gaan de twee instanties met elkaar onderhandelen. Ze worden het echter niet met elkaar eens, en dus besluiten ze de hulp van een onafhankelijke rechtsbemiddelaar in te schakelen. Deze bekijkt de zaak en oordeelt dat de straf inderdaad te hoog is; Gerda hoeft maar twee keer de waarde van de jurk als schadevergoeding te betalen. Univé en Achmea gaan akkoord en zorgen ervoor dat Gerda betaalt. De zaak wordt afgesloten.

De wetten

In een libertarische samenleving staat respect voor de mens en zijn eigendom centraal. Dat betekent dus dat je niet mag stelen, moorden, frauderen of contractbreuk mag plegen. Mensen hoeven daar niet van overtuigd te worden, want in de dagelijkse praktijk houdt al vrijwel iedereen zich aan die regels. Alleen de staat verbreekt die regels nu op grote schaal, maar die bestaat dan natuurlijk niet meer.

Er hoeft geen centraal wetboek te zijn waarin alle wetten opgesomd worden. De waarden zoals hierboven genoemd gelden voor iedereen, en verder mogen particulieren zelf bepalen wat voor regels zij handhaven. Als een restauranteigenaar wil dat er niet gerookt wordt in zijn bedrijf, dan mag hij mensen die zich niet aan die regel houden buitenzetten, maar het hoeft niet.

Leidt dit niet tot een wirwar aan regelgeving? Nee, in een libertarische samenleving hoeft niet iedereen elk regeltje precies op te schrijven. Bij het afsluiten van een contract kun je gewoon van juridische standaardmodellen gebruik maken. Als de regels niet duidelijk aangegeven worden, dan worden conflicten beoordeeld op basis van de algemeen geldende normen en waarden.

Als voorbeeld daarvan kunnen we weer naar de restauranteigenaar kijken. Hij hoeft niet bij de deur van zijn zaak een bordje te zetten waarop staat dat je moet betalen voor je eten, want dat is iets wat iedereen begrijpt (algemeen geldende normen en waarden). Daar zijn geen specifieke regels voor nodig.

De restauranteigenaar mag echter niet geen prijzen op zijn menukaart zetten en vervolgens (het equivalent van) 100 euro per biertje rekenen. Dat is wél in strijd met wat we in onze samenleving als gebruikelijk zien. Hij mag alleen zo’n hoog bedrag rekenen als hij dat specifiek heeft aangegeven, en zo niet: dan gelden de maatschappelijke normen dat je niet meer dan een paar euro voor een biertje hoeft te betalen.

Wat als?

Hierboven is de basis geschetst van hoe rechtspraak en -handhaving zou worden geregeld zonder staat. Niet iedereen zal dit ervan overtuigen dat we geen staat nodig hebben. Want wat als er … gebeurt? Of wat als er [willekeurig onheilsscenario] plaatsvindt?

Het is onmogelijk om alle bezwaren in de relatief beperkte ruimte van dit artikel te weerleggen. Maar voordat je private rechtshandhaving als onrealistisch neerzet, bedenk dan wel dat er in het verleden al diverse van dit soort systemen bestaan hebben. Denk aan Keltisch Ierland, middeleeuws IJsland of delen van Noord-Amerika tot en met de negentiende eeuw. Er zijn genoeg academische papers te vinden waarin wordt uitgelegd dat zij zeer succesvol functioneerden.

Belangrijker nog dan het verleden, is dat ook in onze huidige samenleving op veel plekken de rechtspraak al privaat is. Denk bijvoorbeeld aan de voetbalwereld. Een scheidsrechter oordeelt daar over conflicten op het veld, en clubs en spelers die het niet met zijn beslissingen eens zijn kunnen in beroep gaan bij de eveneens private KNVB. Ook in de zakenwereld wordt al veel gebruik gemaakt van mediators, die zonder tussenkomst van de staat conflicten beoordelen.

Bovendien, bedenk vóór dat je met een onwaarschijnlijk onheilsscenario komt of deze ook zou kunnen plaatsvinden in een samenleving mét staat. Bijvoorbeeld: wat als er een hele gemene man aan het hoofd komt van Achmea Rechtshandhaving en mensen voor de lol laat neerschieten? Oké, maar wat als die hele gemene man aan het hoofd komt van de staat?

In een gedecentraliseerde en vrije samenleving kan zo’n man veel minder schade aanrichten. Zijn klanten zullen meteen weglopen en andere rechtsbeschermingsinstanties zullen tegen de gemene man optreden. Bovendien heeft iedereen het recht op het bezit van wapens, waardoor gewone burgers zich prima kunnen verdedigen tegen tirannie.

Vergelijk dat eens met een maatschappij met staat: daar zou diezelfde man als hoofd van de staat een monopolie op geweld hebben en de weerloze bevolking dus zonder veel tegenstand kunnen terroriseren. Voorbeelden daarvan komen we vaak genoeg tegen in de geschiedenisboeken.

Het beste is natuurlijk dat hele gemene mannen helemaal geen invloed verkrijgen, maar mocht dat toch gebeuren dan kan daar in een libertarische samenleving veel beter tegen opgetreden worden dan in de huidige.

Conclusie

Orde en rechtspraak zijn absoluut mogelijk zonder staat. Sterker nog, een libertarische samenleving zal waarschijnlijk veel veiliger zijn dan de huidige. Door privaat grondbezit en concurrentie tussen rechtsaanbieders heeft de veiligheid van de gemiddelde burger veel meer prioriteit dan in de huidige, door politieke belangen geregeerde maatschappij.

Gale Boetticher

P.S. En defensie dan? Hoe zou dat geregeld worden zonder staat? Dat is een apart onderwerp, en zal daarom binnenkort behandeld worden in een nieuw artikel.

53 REACTIES

 1. Wederom uitstekend, Gale. Zal wederom naar je artikel linken op mijn blog.

  Ik ben echter wel bang dat dit bij sommigen zal zijn als paarlen voor de zwijnen.

  Het is bij velen een beetje als een 10-jarige waaraan wordt gevraagd zich een onafhankelijk leven zonder het handje van mama voor te stellen.

 2. @Hub Jongen [2]:

  Inderdaad Hub; alle slachtofferloze ”misdaden” zullen verdwijnen. Niet alleen drugs-gerelateerd, maar tevens seks-gerelateerd (in landen als de VS hebben sommige staten nog steeds wetten tegen sodomie), kansspel-gerelateerd, gezondheids-gerelateerd (denk aan experimentele medicijnen waar patiënten vrijwillig gebruik van willen maken; zie ook de film “Dallas Buyer’s Club”), wapenbezit, handel over landsgrenzen oftewel “smokkelen, en andere zaken waar geen derde partijen slachtoffer bij worden.

 3. De meesten haken al af na ‘privatiseren’.
  Je hoeft niet met argumenten aan te komen of zo hoor.
  Zij wijzen gewoon op de zorg, en wat de “Vrije Markt”, en het “Privatiseren” daar heeft gedaan.
  Ik ken zelfs een advocaat die vóór de afschaffing van alle geld is.
  Volgens hen kunnen we best samenwerken op een puur socialistische manier.

  Individualist [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Vilseledd [4]: Nee, de eigenaar van de winkel zorgt ervoor, dat de beveiligers dat niet gaan doen. Want de eigenaar van de winkel wil niet bekend komen te staan als “die winkel waar zo door de beveiliging in elkaar wordt geramd”. Dat kost hem gegarandeerd klanten.

  Moeilijk hè, Vilseledd, om die staatsindoctrinatie écht weg te krijgen in de hersenen?

  Vilseledd [41] reageerde op deze reactie.

 5. @Vilseledd [4]:

  Niemand zal snel geneigd zijn te winkelen in een warenhuis waar een beveiliger zomaar op een onbewezen “dief” in kan rammen. Want nu is het hij, de volgende keer misschien ik.
  Bovendien kan zo’n warenhuis, beveiliger incluis, voor het gerecht gedaagd worden wegens ontoelaatbare geweldpleging. Denk jij dat een warenhuis iemand in dienst wil hebben die hen mogelijk miljoenen aan schadevergoeding kan kosten?

  Voor het geval je het nog niet doorhad, berust het libertarisme op het non-agressie principe.

  Iets dat de huidige wetten overtreden door ook non-agressieve mensen te bestraffen voor o.a. slachtofferloze misdaden.

  Met andere woorden, gewelddadige beveiligers en hun werkgevers worden net zo goed, zo niet zwaarder, bestraft in een libertarische samenleving. Maar in tegenstelling tot de huidige samenleving zijn de orde en wetten in een libertarische samenleving er niet om onschuldige en non-agressieve mensen te benadelen.

  Vilseledd [42] reageerde op deze reactie.

 6. @Individualist [8]:
  Ja, klopt. Maar soms is het alsof je tegen een muur praat.
  Het is makkelijk hun argumenten te ontkrachten, maar je doet iedere keer hetzelfde, en als je hun berichten later ziet, zie je dat ze er niks van hebt geleerd.
  “De staat is gewoon nodig, anders worden we beroofd door graaiers.”
  Ze hebben echt liever met de staat te maken die hen dwingt, dan een bedrijf waar ze vrijwillig binnenstappen.

  Individualist [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Vilseledd [4]: Wanneer recht en orde geprivatiseerd worden, zal dat niet leiden tot het verdwijnen van de Wet. Welke wetten aangeboden worden en welke wetten afgenomen worden zal het resultaat zijn van vraag en aanbod. Het lijkt mij niet onredelijk te verwachten dat veel mensen zullen kiezen voor een beschermingsclausule zo mochten ze onredelijk of zelfs gewelddadig behandeld worden door ordehandhavers. Indien de klager in het gelijk wordt gesteld zal hij naar alle waarschijnlijkheid een flinke vergoeding mogen verwachten voor de door hem geleden schade, in dit gval op te hoesten door het warenhuis. Dat lijkt mij voor de klager een veel betere situatie dan nu wanneer je geen enkele vergoeding krijgt in een vergelijkbaar geval.

 8. @John [9]:

  Ik ben met je eens dat het af en toe is alsof je tegen een muur praat. Daarom ben ik zelf ook doorgaans niet van plan ellenlange discussies aan te gaan met mensen die voor de staat zijn. Ik heb zelf meestal wel vrij snel door of iemand een plaat voor zijn kop heeft of niet.

  Maar er zijn twee dingen waar je mijns inziens aan moet denken:

  1) We presenteren bewijs en argumenten vooral voor zij die een ”open mind” en bereid zijn deze manier van denken te overwegen.

  2) Zij die dogmatisch zijn, zullen op den duur met eigen ogen of ervaringen wellicht zien dat de staat er niet voor hen is. Het is belangrijk dat wij er zijn met onze meningen, artikelen, argumenten en dergelijke waar zij bevestiging van hun eigen vermoedens in zouden kunnen herkennen.
  Natuurlijk is er al veel libertarische literatuur en dergelijke maar het meeste daarvan is in het Engels. Nederlandstalige libertarische teksten, of Nederlandse aangelegenheden zijn daarom ook belangrijk.

 9. Hoe veiliger een etablissement is, hoe meer het bezocht wordt. Dit gegeven geeft uitbaters een natuurlijke stimulans om hun grond zo veilig mogelijk te maken. Doen ze dat niet, dan lopen ze veel inkomsten mis door wegblijvende klanten of bezoekers.

  Hoe veiliger een staat is, hoe meer mensen er (permanent) willen verblijven. Dit gegeven geeft de overheid een natuurlijke stimulans om hun grond zo veilig mogelijk te maken. Doen ze dat niet, dan lopen ze veel belastinginkomsten mis door emigratie of gebrek aan toerisme.

  Keinstein [17] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [18] reageerde op deze reactie.

 10. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [12]: Maar de bestuurders profiteren toch niet noemenswaardig van succesvol beleid. Krijgen zij soms een bonus of meer inkomsten, stijgende aandelenkoersen misschien, als zij het goed gedaan hebben? Neen, ongelijk de restauranthouder die profiteert van zijn goede gedrag, profiteren bestuurders van hun wangedrag. Immers, dan moeten de belastingen verhoogd worden zodat zij meer middelen krijgen om de problemen op te lossen. Maw voor politici bestaat er een stimulans om problemen te veroorzaken ipv op te lossen. En dat zien we dan ook eigenlijk voortdurend. Zelden wordt er wat opgelost, er komen alleen maar nieuwe problemen bij.

  Terzijde: ik merk dat u de wat ongebruikelijke duofunctie hoogleraar/fabrieksdirecteur bezigt. Uw energieniveau’s moeten van een bewonderingswaardige statuur zijn.

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [19] reageerde op deze reactie.

 11. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [12]: Toen Europa nog een lappendeken van monarchieen was en de koningen, prinsen en hertogen het land als hun eigendom beschouwden, wat ze na hun overlijden weer zouden doorgeven aan hun troonopvolger, toen had de heerser er inderdaad belang bij om enigermate verantwoord en verstandig beleid te voeren. En dat gebeurde toendertijd dan ook veel meer dan nu. Flapdrollerij als massaimmigratie of uitkerinkjes voor uitvreters, peperdure ‘vredesmissies’ over de hele wereld daar begonnen ze niet aan.

 12. @Keinstein [17]: Bedenk dan dat overheidsbestuurders niet financieel gedreven zijn, maar vooral een inhoudelijk bevredigend werkzaam leven willen leiden. Je tweede punt snap ik niet. Tevreden klanten=meer omzet. Tevreden inwoners=meer belasting. Zie ik het verkeerd?

  Keinstein [20] reageerde op deze reactie.

 13. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [19]: Overheidsbestuurders zijn niet van een ander materiaal gemaakt en worden gedreven door exact dezelfde motieven als de rest van de wereld. Eigenbelang en geld horen daar bij.

  Zoals ik al zei, belastingen zijn geen inkomsten voor bestuurders. Zij profiteren dus niet van goed beleid en hebben geen motivatie om verstandig beleid te voeren gelijk een ondernemer. Dus, het kan wel zijn dat er meer personen in een land leven en aangenomen dat zij economische nuttige functies vervullen zal het totaal aan belastinginkomsten stijgen, echter, de kosten stijgen ook. Omdat, zoals het nu is, een burger meer kost dan hij opbrengt (daarom staan alle westerse overheden in het rood) is een bevolkingstoename alleen maar nadelig voor de financiele staat van Nederland. Ten slotte, bij goed beleid dalen de kosten juist terwijl de kwaliteit stijgt. Dus verstandig overheidsbeleid zou tot lagere belastingen moeten leiden.

  Dus: a) meer inwoners is meer verlies omdat de staat per capita verlies draait en b) bestuurders hebben geen reden om verstandig beleid te voeren (doen ze dan ook niet) en c) als er verstandig beleid gevoerd zou worden dan zou dat leiden tot een daling van de belastingen itt een stijging. Een overheid is geen bedrijf.

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Keinstein [20]: In het openbaar bestuur verdien je minder dan in de top van het bedrijfsleven. Als overheidsbestuurders dus net zo geldgedreven waren als mensen in het bedrijfsleven, waren ze niet naar de overheid gegaan.

  ‘Ten slotte, bij goed beleid dalen de kosten juist terwijl de kwaliteit stijgt. Dus verstandig overheidsbeleid zou tot lagere belastingen moeten leiden.’

  Tot hogere belastingopbrengsten toch? Hoe fijner het land, hoe meer mensen zich er vestigen, en hoe meer belastinginkomsten dus. Net als bij bedrijven: hoe beter de goederen/diensten, hoe meer klanten en dus: hoe hoger de omzet.

  Keinstein [22] reageerde op deze reactie.
  MMAP [24] reageerde op deze reactie.

 15. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [21]: Over het algemeen zijn politici niet bijzonder getalenteerd, middle management at best. Een politieke loopbaan is de beste kans die zij hebben op een goedbetaald commissariaat of lobby-functie. De enige reden dat ze na hun politieke carriere worden aangenomen in de top van het bedrijfsleven is vanwege hun netwerk. Dat betekent dat het bedrijf hoopt, via de politicus, een voordeeltje te kunnen regelen. Het is volstrekt zinloos om iemand zonder ter zake doende kwalificaties of ervaring een vooraanstaande, goedbetaalde functie te geven dan hopen op invloed op de wetgevers.

  Toenemende ervaring, betere techniek en verbeterde productiemethodes leiden tot prijsverlagingen, niet tot prijsverhogingen. Dat geldt voor bedrijven net zo goed als voor overheidsservices, vooropgesteld dat ze deugdelijk werk leveren wat tegengesproken wordt dooe hun resultaten. Maar, zoals al eerder beargumenteerd: waarom zouden ze?

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Keinstein [22]: Met je eens daar waar het de kneuzenkermis betreft die lokale gemeenteraad heet. Echter om een premiumpoliticus te worden (burgemeester, minster, CdK, staatssecretaris, tweedekamerlid etc.) moet je echt wel wat in je mars hebben.

  “Toenemende ervaring, betere techniek en verbeterde productiemethodes leiden tot prijsverlagingen, niet tot prijsverhogingen.´

  Dat klopt, maar je producten-diensten te goedkoop aanbieden leidt tot beknibbeling op kwaliteit. Daardoor hou je geen klant meer over.

  ´Maar, zoals al eerder beargumenteerd: waarom zouden ze?´

  Intrinsieke motivatie.

  Keinstein [26] reageerde op deze reactie.

 17. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [21]: In het bedrijfsleven worden dergelijke nuttelozen (= ambtenaren/politici) op hun wanprestaties en wangedrag direct en snoeihard afgerekend. Hun wanprestaties/wangedrag schaadt de onderneming.
  Daarom is het voor die nuttelozen gemakkelijker geld verdienen in een roverheidsfunctie. Zij hebben dan immers die roversdienst (belastingdienst) om in hun inkomen te voorzien die, door middel van dwang, geld bij burgers (= NIET vrijwillige klanten) te stelen.

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [25] reageerde op deze reactie.

 18. @MMAP [24]: Lang niet altijd. 6 maanden nadat de heer Wynaendts CEO van Aegon werd, vroeg dat bedrijf staatssteun aan. Hij is er nog steeds CEO. Philips-CEO’s verminderen al decennia de omzet, maar ze hebben nog nooit verplicht vertrekken moeten. Aan de andere kant: Fred Teeven en Ivo Opstelten hielden de eer aan zichzelf toen hun posities onhoudbaar waren geworden.

  Uw onderscheid is te simpel.

 19. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [23]: “Intrinsieke motivatie.” Ah, vandaar dat de een na de ander met zijn of haar hand in de kas van een publieke instelling wordt aangetroffen.

  De natuurlijke manier van vooruitgang bestaat eruit dat productieprocessen verbeteren en/of meer efficient worden zonder aan kwaliteit te verliezen, soms zelfs aan kwaliteit te winnen. Ofschoon het een verkoopargument kan zijn om een mindere kwaliteit voor een beduidend lagere prijs aante bieden. Dat zijn inschattingen van de ondernemers in kwestie. Concurrentie noodzaakt ondernemers om hun producten steeds te verbeteren. Het moet opgemerkt worden dat territoriale monopolisten als de staat zulke drijfveren niet bezitten. Gevolgmatig is de motivatie om tot productverbetering te komen laag.

  Het spijt me maar er valt weinig positiefs te melden over de overheid die bevolkt wordt door kleuterjuffrouwen, een eindeloze reeks sociale nitwitten, human resource managers en meer van dat spul. Zelfs de trainer van het Nederlands voetbalelftal is meestal iemand die zijn sporen verdiend heeft. Ook leden van de raad van bestuur van een bedrijf hebben een track record opgebouwd. Voor de functie van politicus gelden blijkbaar andere criteria.

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [27] reageerde op deze reactie.
  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Mavado [29]:

  Gelukkig zijn er nog onbenullen op deze planeet , wat dat betreft zie ik het als een geuzennaam .

  ——-Orde en rechtspraak zijn absoluut mogelijk zonder staat.

  Wat zeur je nu , wijsneusje , je bent al lang op je wenken bediend…..alleen ik vermoed dat ze je het nog niet hebben verteld , maar dat komt nog wel.

Comments are closed.