HomosexualiteitIn de Tweede Kamer is een motie aangenomen dat aparte opvang voor dergelijke groepen er moet komen. Omdat deze mensen gevaar lopen om gepest, of erger, te worden door andere opgevangenen. Los van de extra kosten is de vraag waar dat eindigt? *****
En is het niet verstandiger om diegenen die zich misdragen of een gevaar vormen voor andere mensen zo snel mogelijk terug te sturende naar waar ze vandaan komen? Of mag dat niet van de Verenigde Naties of andere instanties?*****
Zie hieronder een goed artikel uit GeenStiijl: 

Het was natuurlijk al veel langer bekend, maar nu drong het dan toch ook tot de Kamer door: homo’s, christenen en ‘andere kwetsbare individuen’ worden in AZC’s getreiterd en geterroriseerd, zelfs zo erg dat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden, en daarom is er een motie aangenomen waarin staat dat er aparte opvangcentra voor hen moeten komen. Natuurlijk kun je je afvragen of je niet beter de intoleranten (lees: intolerante moslims) in de AZC’s kunt aanpakken, bijvoorbeeld door ze op de eerste de beste lijnvlucht terug naar huis te zetten of door ze een tijdje te laten afkoelen in een cel, maar goed, zoveel kordaatheid moeten we ook weer niet verwachten in dit land en er gebéúrt tenminste iets. Kwetsbare asielzoekers worden in bescherming genomen, daar kan geen weldenkend mens tegen zijn. Laten we er van uitgaan dat de praktijk zal leren dat deze groepen snel veilig zijn in Nederland en dat ze hun collega-asielzoekers niet meer hoeven te vrezen.
Maar helaas is hier niet alles mee gezegd. Ten eerste kunnen we gerust vaststellen dat het niet om een paar incidenten gaat, want dan was zo’n motie natuurlijk niet nodig geweest en zou deze Kamer een dergelijke stigmatiserende stap ook nooit genomen hebben. Bovendien hoef je het nieuws maar een beetje te volgen of wat te googelen op bedreiging en geweldpleging binnen AZC’s om te zien hoe de vlag erbij hangt en hoe structureel het probleem is. Met het aannemen van de motie wordt dus een zeer groot probleem officieel bevestigd.
Ten tweede is het bedreigen van andersgeaarden en andersgelovigen kennelijk geen reden mensen het land uit te zetten. Goed, dat is een politieke keuze, maar het betekent dat een grote meerderheid van de intolerante agressievelingen vroeg of laat deel gaat uitmaken van de Nederlandse maatschappij, want minstens zeventig procent van de asielzoekers krijgt in dit land een verblijfsvergunning.
En waar komen deze lieden vervolgens terecht? Nee, niet in de achtertuin vanonze premier, en waarschijnlijk ook niet in de rijkste buurten, maar verder wel zo’n beetje overal in Nederland. En dan? Wat als een man die het meteen na aankomst in Nederland, als kersverse asielzoeker, al in zijn hoofd haalt anderen te bedreigen omdat hun geaardheid of geloofsovertuiging of manier van leven hem niet aanstaat, straks naast een homostel komt te wonen? Of naast christenen? Of naast een gezin met vrouwen zonder hoofddoekjes? Of naast gothics, alto’s, boeddhisten, Surinamers, hondenliefhebbers of wie hem verder ook maar niet bevalt?
Wat als de agressieve, intolerante aard van het beestje dan opnieuw naar boven komt en ook daar het treiteren, het intimideren, het mishandelen begint? Komt er voor die slachtoffers dan ook een motie?
Heeft de overheid enig idee van wat er wordt losgelaten op de Nederlandse burgers? Want laten we wel wezen, we hebben in dit land onze handen al meer dan vol aan mensen met een islamitische achtergrond die nog volop bezig zijn zich begrippen als verdraagzaamheid en tolerantie eigen te maken, en dat zijn dan nog mensen die hier al generaties lang wonen, die de taal (meestal) beheersen, die hier in de meeste gevallen op school hebben gezeten en op die manier toch íéts van de Nederlandse normen en waarden hebben meegekregen.
Als daar vele, vele duizenden bijkomen die rechtstreeks hiernaartoe immigreren uit een cultuur die in vele opzichten haaks staat op de onze, zonder op enige manier blijk te geven van de behoefte zich aan te passen, sterker nog, die de drang lijken te hebben andersdenkenden hun wil op te leggen, desnoods met geweld, dan zijn de gevolgen niet te overzien.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/03/gayfugees_welcome.html

17 REACTIES

 1. Het is de omgekeerde wereld: door voor opvang van de bedreigden (slachtoffers) te zorgen, geef je het verkeerde signaal af. De agressors (intoleranten) behoren te worden “veroordeeld” en separaat worden te opgevangen.

 2. discriminatie afgedwongen door de overheid op kosten van de door de overheid gerunde belastingfarm arbeiders.

 3. Deze agressievelingen komen uit een samenleving met een hele hoge sociale cohesie, en dat heeft voor- en nadelen voor het individu. Tolerantie is een onbekend verschijnsel voor deze groep want die is binnen zo’n maatschappij niet nodig. The pack rules, and the packs rules rule. Ofwel, als individu zijn ze wellicht nog te behappen maar als groep ‘zijn ze allemaal zo’.

  Geen hoofddoek dragen of homo zijn staat gelijk aan afvalligheid (apostasy) en dat komt neer op criminaliteit en verraad aan de groep; aan het getreiter neemt dus iedereen verplicht deel. Het is stenigen zonder stenen; het collectief voert de straf uit. Daarom is het voor een asielzoeker niet eens mogelijk afstand te nemen van deze groepsregels.

  Eenmaal losgelaten op de burgertjes hier vormen ze weer zo groot mogelijke groepen met precies dezelfde regels (die per land van herkomst ietsje kunnen verschillen zodat in die centra ook af en toe groepsoorlogen uitbreken) en zullen ze uit alle macht proberen geen enkele dwarsligger of afwijkend persoon te laten ontsnappen uit de groep op straffe des doods of totale uitsluiting cq sociale dood. Het begrip NL-wetgeving zegt ze hoegenaamd niets, omdat deze niet verbonden is aan enige voor hen herkenbare religie. Ze gelóven hem dus niet, en kunnen ook niet geloven dat anderen er wel in “geloven”.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy#Contemporary_criminalization_of_apostasy

  ergo [5] reageerde op deze reactie.

 4. Het is niet moeilijk.
  Als je in Nederland verblijft, val je onder de NEDERLANDSE WET!

  Het is in NEDERLAND verboden te discrimineren!

  Dus afknijpen, eenieder die het niet begrijpen wil!

  Wel eerst verplicht, goed voorlichten!
  Zo dat zij het, ook begrijpen, en er gevolgen aan verbinden.
  ZONDER ETEN NAAR BED! of zo iets.

  En anders naar huis terug!
  Dat mag altijd!

  Perspectief [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Ness [3]:
  Ach, Ness, uheeft misschien zelf geen idee, hoezeer u hier de
  spijker op z’n kop slaat. Zelf heb ik de afgelopen 25 jaar zo’n
  pak weg 1,500 muzelmannen aan mijn oog voorbij zien trekken.
  Neem maar aan dat er zo ongeveer 1,200 zonder meer bij het
  grofvuil kunnen worden gezet. Zo ongeveer 200 konden nog alle kanten op en, waarlijk, van de laatste 100, die dus inderdaad
  deugen, heb ik zelfs een 6-tal min of meer vrienden over-
  gehouden, waar ik ook nog af en toe een pilsje mee drink, of
  een sigaret mee rook.
  Zij zijn er heilig van overtuigd, binnen hun levensduur in Europa
  nog de sharia ingevoerd te zien.
  “Wij” hebben maar een mogelijkheid, als wij als Europeanen
  willen overleven en dat is alle muzelmannen uit Europa naar
  de landen terug te sturen waar hun roots liggen.
  En overigens, discrimineren kunnen zij als de beste. Er zijn in
  Afrika (en in de VS) grote groepen zwarten, die ook moslim
  zijn, maar een negermoslim is toch echt wel een minderwaardiger soort dan zijzelf.
  Ik vind mijzelf een libertarier, een rechtse, dat dan wel en misschien wel een anarcho-libertarier, en in de ogen van de
  hard-core libertariers een slechte, maar vind dat Europa toch
  wel voor de Europeanen gereserveerd moet blijven.
  En ja, “we” verouderen, worden grijzer, maar ik ben ervan
  overtuigd dat daar wel een technische oplossing voor is/zal
  worden gevonden, zoals robotisering i.c.m. IT.
  Tenslotte, ik ben blij al oud(er) te zijn en de ontknoping van
  dit drama niet te hoeven meemaken (hoop ik).

 6. Ik zou zeggen dat het – jammer genoeg – de juiste omstandigheden zijn om meteen door te pakken en iedere “vluchteling” die zich agressief gedraagt meteen op het eerste het beste vliegtuig richting land van herkomst te zetten. Zonder enige aarzeling.

  We kennen onze heersers, die van de lopende band van de policor-fabriek komen, en dus zullen kwebbelen “ja, maar dat kan helemaal niet want bla bla bla…” Dat is onzin, want die mensen horen hier wettelijk helemaal niet te zijn.

  In een libertarische samenleving zou dat tuig nooit toegelaten worden op het privé-gebied van wie dan ook. Ze zouden verketterd en geïsoleerd worden, tot ze in arren moede hun heil ergens anders zouden zoeken. Libertariers mogen dus met goed geweten hopen dat ze op een vliegtuig gezet worden.

 7. dat deed men vroeger, voor Schengen, toch ook al door een grens te trekken?

 8. @Philosoof G&R Eigenwijs [4]:

  Ik val niet onder de dreigementen van een bende boeven.

  Het is niet verboden om te discrimineren.
  Het is discriminatie om mensen het discrimineren te verbieden.
  En degenen die zeggen je mag niet discrimineren, waar halen die het recht vandaag om iemand met geweld te dwingen dingen te zeggen, doen en laten waar hij niet achter staat. dat is veel erger als discriminatie dat is tirannie.

  Perspectief [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Perspectief [9]:
  Ik heb het over wat in de wet staat.
  Als je bij iemand op visite bent is het wel zo netjes als je je aan de huis regels houd.
  Doe je dat niet, dan word je misschien buiten ge zet!

  Het is ook een recht, baas in eigen huis te zijn!

  Naar de natuur genomen:
  Moet je in je leef omgeving domineren.
  Anders delf je het onderspit.
  Dit, moet je, je wel bewustzijn en leren.

  Pas het met maten toe!

  Perspectief [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Philosoof G&R Eigenwijs [10]:

  //Als je bij iemand op visite bent is het wel zo netjes als je je aan de huis regels houd//

  Juist ja maar doet de wet dat ook?
  Nee die verplicht je als eigenaar van een huis of een bedrijf iemand aan te nemen of binnen te laten die je niet binnen wilt hebben. En je hebt de keuze mensen in je huis of bedrijf binnenlaten, (dus gehoorzamen) of de dood.

  //Doe je dat niet, dan word je misschien buiten ge zet!//
  Iemand kan mij uit zijn huis zetten. Als diegene dat zou doen met de beenbrekers van de bende boeven worden ze neergeschoten.

  /Het is ook een recht, baas in eigen huis te zijn!//

  Euhm nee dus je hebt het privilege om in je eigen huis te wonen. Zolang je het beschermingsgeld aan de “eigenaar” en van de woning betaald en precies doet wat ze zeggen en laat in “je eigen huis” wat ze zeggen dat je moet laten. Je moet ze zelfs binnenlaten als je je verzet wordt je neer geknald.

  De bende boeven en hun beenbrekers hebben geen manieren. Maar dat komt omdat ze denken dat ze iets anders zijn dan gewone mensen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Philosoof G&R Eigenwijs [12]: minstens 4 keer dat er iemand bij mij thuis op komt draven die ik binnen moet laten van de wet.

  Ik moet voor propaganda zenders betalen waar ik niks voor terug krijg die lui kunnen dan ook nog je hele huis door op zoek naar een TV terwijl je die niet hebt. Op zondag kwam meneer de lastigvallen langs.

  Bij een volkstelling kreeg ik eerst een formulier met van allerlei nieuwsgierige vragen, kwamen ze in huis kamers tellen en dat soort onzin. Controleren of je het wel goed ingevuld had.

  Hoe vaak je moet opdraven om folmulieren vergunningen en weet ik wat te doen ik kan het je niet precies zeggen. 10 keer.

  Ik moet ieder jaar pacht betalen om in mijn eigen afbetaalde huis te kunnen blijven wonen.

  Maar het meest erge vond ik de aangeranding door zo’n crimineel.

  Familie, vrienden kennisen en buren doen uiterst zelden deze dingen.

 12. @Perspectief [16]: Ik zie dingen op een andere manier, ik leef een doorsnee leven. Ik zie alleen de staat en hoe het je knecht, dit zie jij waarschijnlijk niet zo, doordat je nog steeds gelooft in dat de staat nuttig of nodig is i.p.v. een geweldadig instrument. Je hebt je roze bril nog op.

  Ik verdoe verder geen tijd meer met reageren, want ik denk niet dat het enig nut heeft.

  leestip;
  Het meest gevaarlijke bijgeloof-Larken Rose (pdf)
  Het eind van al het kwaad – Jeremy Locke (pdf)
  Of kijk eens op de site freedomainradio voor boeken of audio boeken.

  Allemaal gratis op internet te vinden.

  Fijne avond nog.

Comments are closed.