natres hedenBeelden spreken duidelijker dan woorden. Wat u in de navolgende video ziet zijn burgers die vrijwillig huis en haard beschermen. En als volksmilitie optreden. In een voorgaand tijdperk vertrouwde de staat haar burgers niet alleen wapens toe, maar wist ze de huisvaders succesvol actief te betrekken bij de bescherming van de maatschappij:

 

8 REACTIES

 1. De nachtwacht was een gewapend burgerinitiatief, dat samenwerkte met zowel de burgerij als bijv. de rechterlijke macht. Het ging om openbare orde en veiligheid in de eigen buurt (of stadsdeel).

  De volksmilitie heeft meer het karakter van de Nationale Reserve. Burgers die niet in actieve militaire dienst zijn en bijspringen waar dat nodig is, soms dichtbij huis en soms wat verder weg. Dat betekent dat de volksmilitie feitelijk niet verdwenen is lijkt me. Of zijn er verschillen?

 2. @Pendragon [4]: We zijn hier op deze site tegen dwang en voor vrijheid. De mensen in deze film besloten hun samenleving te verdedigen. Dat is libertarisch. Zelf je eigendom en vrijheid verdedigen. Vrijheid betekent niet meteen dat er geen verantwoordelijkheid is, je wordt een stuk verantwoordelijker voor je eigen toekomst en veiligheid als er geen staat meer is. Deze mensen leken dat te begrijpen

 3. In het februari-nummer van de Militaire spectatorstaat een kritisch artikel over de burgerwachten en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm met de titel “Het ‘dikke buiken-bataljon'”.

  Kennelijk zijn de meningen nogal verdeeld en is informatie over dit onderwerp vaak niet erg objectief. Het ideaal en de praktijk gaan niet altijd gelijk met elkaar op. Geweld is soms een noodzakelijk kwaad, maar gaat per definitie gepaard met onnodige ellende…

 4. @Ratio [6]: Kerel (ik neem aan dat je man bent, immers (helaas) nooit ontmoet)… Hoe minder roverheid hoe liever het mij is. Maar als ik dat moet inruilen tegen een “volksmilitie” … Er hangt een luchtje van bruinhemden omheen.

  Je eigen have en goed verdedigen dat is wel iets waar ik volledig achtersta. (Gek woord eigenlijk, volledig) Enfin dat is off topic.

  Ik heb een tijd die serie over zombies gevolgd, The Walking Dead… Erg leerzaam over hoe een community kan worden ontwricht om plaats te maken voor een ander soort community. En leuk ook om te zien dat het werkt zonder roverheid.

  Mensen zijn zo gebrainwashed dat ze niet meer denken te kunnen leven zonder roverheid. Ik denk wel eens: Laat de boel maar ontploffen, 2 derde van de mensheid exit, 2 derde die overblijft en de boel op een andere manier gaat inrichten.

Comments are closed.