UVRMPolitieke maatregelen zijn te vaak gebaseerd op irrationele leuke dingen voor de meerderheid. Democratie noemen ze dat! *****
Dit is een van belangrijkste oorzaken van da huidige toestand in de wereld, Een voorbeeld:

Je begint met mensen leuke dingen te beloven en legt in allerlei wetten (democratisch) vast dat iedereen RECHT heeft op van alles en nog wat.
Zo staan er in de Universele Rechten van de Mens een hele serie zaken die “wenselijk” zijn, en dan verklaard worden tot een RECHT dat iedereen kan opeisen.
En dan wordt dat ondertekend door zoveel mogelijk staten. En alle burgers moeten er dan voor betalen via hun belastingen.

Daarna kan het voorkomen dat een land (bv.Nederland) een ander land gaat bombarderen. (bv. Syrië ) waardoor daar inwoners vluchten om hun leven te redden. Ze kloppen dan aan in Nederland en stellen dat ze rechten hebben op opvang, voedsel, woning, onderwijs, etc.
En terecht, want Nederland heeft dat toegezegd in de UVRM.

Meer inzicht hierover in: “De utopie van de mensenrechten” van Frank van Dun
Zie http://rothbard.be/bestanden/boeken/UVDM-web.pdf

10 REACTIES

 1. Daarna kan het voorkomen dat een land (bv.Nederland) een ander land gaat bombarderen. (bv, Syrië ) waardoor daar inwoners vluchten om hun leven te redden. Ze kloppen dan aan in Nederland en stellen dat ze rechten hebben op opvang, voedsel, woning, onderwijs, etc.
  En terecht, want Nederland heeft dat toegezegd in de UVRM.

  Hub, ik ga in een artikel toevallig hierop in:

  https://deindividualist.wordpress.com/2016/03/09/prik-door-de-staat-heen-oorzaken-en-gevolgen/

  Duidelijk moge zijn dat ik het niet beschouw als “irrationeel” maar als doelbewust beleid ten behoeve van de macht van de staat.

  .M [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Individualist [1]: Juist: als tiener meende ik ook dat de overheid dom was als ze slecht beleid voerde, omdat ik naiefweg dacht dat ze het goede voor de burger naatreefde en jammerlijk faalde door incompetentie. Later kwam ik tot het inzicht dat de machthebbers juist heel sluw zijn: ze hebben hun eigen agenda en voeren die uit onder valse voorwendselen en gebruiken de populistische opvatting over vermeende incompetentie om de dans te ontspringen, immers als het volk zou inzien hoe ze bewust in de miserie worden gestort door huichelende machtswellustelingen zou de elite moeten vrezen voor een lynchpartij.
  Besef je eenmaal wat hun echte doel is, dan zie je dat ze daar wonderwel in lijken te slagen. Kortom helemaal geen domkoppen doch niet te onderschatten intelligente doortrapte schurken en meesters in de propaganda, inclusief zichzelf bewust als ietwat klungelig voordoen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [3] reageerde op deze reactie.
  Individualist [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Philosoof G&R Eigenwijs [3]:

  De domheid van de massa is ook gecreëerd door de politieke elite, door middel van staatsonderwijs in combinatie met leerplicht.

  Een klein beetje tijd besteden aan het onderzoeken van de geschiedenis van het staatsonderwijs zal je doen realiseren dat het creëren van een “goede, loyale en gehoorzame burger” het voorname doel was (en is) van het staatsonderwijs.

  Dat is dan ook precies dat ik vind dat staatsonderwijs prioriteit nummer 1 zou moeten zijn voor libertariers.
  https://deindividualist.wordpress.com/2016/03/02/staatsonderwijs-prioriteit-nummer-1/

 4. @Individualist [5]:

  Nee, het is het geloof daar in.
  De gehele mensheid is vergeven, van niet aantoonbaar
  gedachtegoed, dat als waarheid word aanvaard.
  Het leven is misschien soms zo onzeker dat er behoefte is, aan zelf opgeroepen geestelijke bijstand.

  De leerplichtwet word reeds dag en jaar gebruikt door de
  politiek, om te manipuleren.
  Maar dat is een vorm van misbruik.
  De bedoeling was de mens een betere kans te geven binnen
  de maatschappij, zonder klassen verschil!

  Het is wet geworden, om te voorkomen, dat kinderen toch
  te werk gesteld worden, al dan wel of niet door gebrek gedwongen.

  Individualist [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Philosoof G&R Eigenwijs [6]:

  De bedoeling was de mens een betere kans te geven binnen
  de maatschappij, zonder klassen verschil!

  Dat is van oorsprong nooit de bedoeling geweest van staatsonderwijs en leerplicht.

  Staatsonderwijs is ontstaan in de 19e eeuw in de staat Pruisen na een oorlogsnederlaag tegen Frankrijk, om mensen nog gehoorzamer te maken en volgens een strak regime beter te trainen tot loyale soldaten. Daarna werd Napoleon dan ook op een pak slaag getrakteerd.

  In Amerika is het ontstaan om te zorgen voor een voortdurende stroom simpele arbeidskrachten ten behoeve van de industrie met name in de kolensector (kolenmijnen en fabrieken) om de economie te blijven ondersteunen en de economische belangen van de elite te dienen (denk aan Carnegie en Rockefeller). En dat is dan ook de reden dat de kwaliteit van het staatsonderwijs vele malen lager lag, en ligt, dan de kwaliteit van onderwijs voordat de staat zich ermee bemoeide. Kinderen voor de uitvinding van het staatsonderwijs konden lezen en schrijven op een niveau dat zelfs huidige hogere school studenten vaak niet eens aankunnen. Dit o.a. omdat de methoden om het alfabet te leren vele malen effectiever waren.
  Een samenleving met te veel goed onderwezen mensen die slim zijn, zullen geen simpele handarbeid (willen) doen, wat slecht is voor de economie, want niet iedereen kan immers een manager zijn. Bovendien zijn zij beter in staat door de leugens van politieke leiders heen te prikken. Het “domme volk” vormt zo weinig tot geen gevaar, en de slimmeren worden geïntegreerd in de intellectuele en politieke elite, of vormen het management bij de multinationals die samenspannen met de politiek.

  Staatsonderwijs en leerplicht zijn er altijd geweest om kinderen van hun ouders en familie weg te halen en te onderwijzen volgens de dictaten en behoeften van de staat. Om er “goede, gehoorzame” burgers van te maken.
  Kinderen die arbeid verrichtten, leerden onafhankelijkheid en zelfredzaamheid, twee vijanden van de politieke elite. En bovendien zou het verbieden van kinderarbeid genoeg zijn om dit te voorkomen; daar is het jarenlange opsluiten van kinderen in indoctrinatiekampen niet voor nodig.

  Betere kansen binnen de maatschappij? Hoe verklaar je dan dienstplicht en oorlogen? Welke kansen heb je als je dood bent? Kinderen mochten niet werken ter onderhoud van de familie, maar mogen even later wel doden en sterven voor de staat. Welke denk je dat erger is? Het verschil is dat de ene ten behoeve is van de familie en zelfredzaamheid en onafhankelijkheid kweekt, en de ander ten behoeve van de staat is en gehoorzaamheid en loyaliteit kweekt.

  Philosoof G&R Eigenwijs [8] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.