natres hedenNa de nodige artikelen over de geschiedenis van burger reservisten bij defensie even wat cijfers. Over onze defensie. De personeelsgegevens medio 2015. Die maken duidelijk dat inzet van een burger militie wellicht een budgettaire noodzaak is.

De totale strijdkrachten bestaan uit burgerpersoneel en militair personeel. Er zijn ongeveer 40 duizend formatie plaatsen voor het militaire personeel.

formatie defensie

Verhouding manschappen, onderofficieren, officieren

De daadwerkelijke invulling naar rang is als volgt:opbouw bestand naar rang

Dit betekent dat op nog geen veertien tienduizend soldaten er negentienduizend onderofficieren zijn. En om alles in goede banen te leiden zijn bijna tienduizend officieren nodig……

Vertrouwen in toekomst

Is dit een situatie waar een goed toekomstperspectief is? Gelooft het eigen personeel in de toekomst? We laten het personeel spreken, de blauwe lijn die rond de 40 procent schommelt geeft het percentage van het defensie personeel met vertrouwen in de toekomst weer:

belevingsmonitor defensie

In dit functiegebouw lijkt vooral een tekort te zijn aan de ondergeschikten. Natuurlijk zijn er ook de nodige hoogopgeleide militairen, en is de ouderwets gegroeide en verwachte verhouding tussen een grote meerderheid aan soldaten tov een beperkt kader daardoor wellicht wat achterhaald. Dat het kader echter met 28 duizend man (officieren en onderofficieren) tegenover nog geen 14 duizend manschappen staat zou toch voor eenieder als een verrassing moeten komen. Dit is een verhouding van 2 tegen 1. En dan is er ook nog eens die ondersteuning door 12 duizend man burgerpersoneel.

De toekomst is aan de volksmilitie?

Het schijnt dat men daar bij defensie zelf ook achter is gekomen. Binnen alle onderdelen lopen experimenten met een verdere inzet van reservisten:

pilots reservisten

Het is nog niet de burgermilitie waar ik in eerdere artikelen de nadruk op legde, daarvoor moet nog een lange weg worden afgelegd. Maar een verdere inzet van vrijwillige reservisten bij defensie lijkt onvermijdelijk.

NB: voor geschiedenis van onze militie zie hier en hier

9 REACTIES

 1. Nederland heeft toch ook honderden generaals die allemaal heel heldhaftige kantoortaken hebben? En heel moedig in hun auto met chauffeur rondrijden? Of is daar eindelijk de bezem doorheen gehaald? En hoe zit het met Oberfeldwebel Willy? Met al z’n medailles…

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.

 2. 2 chefs per soldaat: geeft wel aan dat je daar makkelijk carrière kunt maken.
  Wel lastig voor die soldaat, de ene chef wil naar links, de andere beveelt naar recht, maar dat lossen we op door er een coördinator op te zetten.
  Zou mooi zijn als dergelijke cijfers op gemeentelijk, provinciaal en rijksinstellingen. Plus de consultants dan.

 3. Ik heb een aantal maanden geleden de cijfers al eens neergezet. Het aantal agenten en militairen in !nederland. Ik kwam toen op effectief 100.000 mensen. Ik heb toen factoren als verzuim ingecalculeerd, net als personeel dat niet en nooit operationeel kan zijn. Ik heb rekening gehouden met wisselingen van de wacht, met weekeinden en het personeel dat wigen installaties mocht bewaken. Het beschikbare personeel ter bescherming van de burger was 2000 man/vrouw voor het gehele land.
  De cijfers die ik nu zie zijn 2/3 voor wat betreft defensie, wat snel doorgerekend neerkimt op 500 minder man/vrouw beschermers.
  We hebben er dus in principe 1500 die op straat zijn en gewapend, voor het gehele koningkrijk der nederlanden. Dus ook de antillen.
  Ik ga niet zeggen wat een gelijktijdige actie van een paar kleine groepen doorgesnoven Islamieten kan aanrichten, maar de schade zou gigantisch zijn.
  Gezien de snelheid waarmee dingen in Nederland worden geregeld en hoe zal een militie bestaan uit policorrecte lieden uit bij voorkeur minderheden geronseld. Met andere woorden, de militie zou wel eens onverstaanbaar kunnen worden voor ons eenvoudigen van aard. Verder wil he in een militie geen andersdenkenden, dus er zal geselecteerd worden op politieke gedachten. Kortom, de militie zal er komen als verlengstuk van politieke macht. De Nederlandse landwacht. Ter voorkoming van moreel dwalen.
  Bescherming van burgers begint met de erkenning dat de burger een mens is en het recht heeft te leven. Daar hoort het recht op zelfbehoud en dus ook zelfbescherming bij.
  En het legaal mogen beschikken over die middelen.

  Ik heb een rekensom gemaakt in het verleden op basis van de verhoudingen tussen het aantal auto’s in Nedeland en het aantal verkeersdoden in procent weergegeeven. Ik heb zelfde methode van berekenen gebruikt met het aantal vuurwapens ( agenten met een vuurwapen) dat bij de politie in gebruik is en het aantal doden door politiekogels. Dit over de afgelopen twintig jaar.
  Het resultaat is dat je in Nederland meer kans hebt om te sterven door een politiekogel dan door een verkeersongeval. 0,2 procent om precies te zijn.

 4. In de tijd dat we hier nog een verplichte militaire dienst kende, bedroeg het totaal aan manschappen van het complete NL-leger zo’n 100.000 man. Officiers en ondergeschikten.

  Naar mijn idee is dat beroepsleger afgeschaft, niet om humanitaire redenen of door overbodig, maar om het besef dat uiteindelijk de overheid nooit kan weten naar welke kant die dienstplichtigen zullen gaan schieten. Wijs geworden door buitenlandse nieuwsfeiten? Het feit dat het leger zoveel tanks heeft weggedaan dezelfde reden: veel te veel Nederlanders weten zo’n ding te bedienen.

 5. Ik denk dat het leger zeker voor de toekomst is voorbereid.
  De legertop is er al voldoende aanwezig, nu de manschappen!
  Zou een goede zaak zijn als de dienstplicht weer werd ingevoerd.
  Want discipline kent de verwende Nederlander niet.
  Is jaren terug door links verboden, vrijheid blijheid moest het zijn.
  Dat hippie tijdperk is al eeuwen voorbij!

 6. Tot voor kort wist ik ook niet dat de landmacht bestaat uit minder dan 18.000 personen. Maar dat aantal is heel snel uit te breiden. Een enorme mediacampagne, aanmeldstations, enz.

  Ze moeten wel allemaal een pakje aan, bewapend en getraind. Maar dat is allemaal te organiseren.

Comments are closed.