Schrijf voor de aardigheid eens een hele dag op:

01.
Op welke tijdstippen uw gedrag beïnvloed wordt door overheidswetgeving en overheidsregels.adfdfd

02.
Op welke tijdstippen overheidsregels de maximalisering van uw behoeftenbevrediging bemoeilijken en/of verkleinen.

03.
De schadeposten die op rekening van de overheid vallen te boeken.

04.
De tijd die u investeert in het bestrijden/ontgaan van schade, toegebracht door de overheid, alsmede de sommen gelds die u betaalt aan hen, die u hierbij adviseren.

Als u een maand lang doorgaat, deze aantekeningen te maken, zult u de ontwrichtende invloed die de overheid uitoefent beter kunnen visualiseren en tot de conclusie komen, dat de overheid een substantiële bijdrage kan leveren aan het verhogen van uw welzijn door het staken van tenminste vijfennegentig procent van haar activiteiten en over te gaan tot ontbinding.

Hugo van Reijen

43 REACTIES

 1. Wat mij telkens weer opvalt is de alomtegenwoordige aanwezigheid van de overheid en politici in de media. Niet om ons te waarschuwen voor deze schadelijke parasieten maar om deze te bewonderen en te vereren alsof het topsporters of rocksterren zijn.

  Van het weekend zag ik overal ANP berichtjes verschijnen over een zekere mevrouw die toch maar geen minister was geworden. Niet dat het enige nieuwswaarde had maar kennelijk was zij aan de beurt voor een plekje op de voorpagina. Ik vermoed dat deze mevrouw binnenkort wordt voorgedragen voor een goedbetaald luizenbaantje ergens en dat het plebs nu via deze weg wordt voorbereid.

 2. Hugo: Wat bedoel je met pt. 3? In tegenstelling tot pt. 4?

  Opmerking: Ik ben gewoon geraakt te stellen dat overheidsdienaren zowel witte als zwarte magie produceren. Magie is een term voor mechanismen die niet doorgrond worden.

  – Van de zwarte magie hebben mensen last, de overlast. Het is niet prettig wanneer overheidsdienaren zich dwingend bemoeien met een mensenleven. Soms is het goed (anders zou het tuig van de richel grenzenloos hun gang gaan), soms pure overlast. Waarom wordt een burger bijvoorbeeld eerst onmondig, onkundig etc. geacht (vooroordeel) en zou hij eerst moeten bewijzen dat hij iets kan voor hem toestemming wordt verleend? (het vergunningenstelsel zoals bijv. rijbewijzen). Op die manier wordt het nemen van eigen verantwoordelijkheid ontmoedigt.

  – De witte magie is nuttig. Je doorgrondt niet hoe treinen gebouwd worden, verbindingen georganiseerd worden etc. maar stapt wel in de trein wanneer dat zo uitkomt. Je betaalt je ticket en de rest gaat vanzelf. Stadsontwikkeling is een ander voorbeeld. De steden zijn er gewoon, maar hoe ze ingericht worden, hoe verkeersstromen er doorheen geleid worden, hoe het zit met riolering… zijn onderwerpen die ver buiten de belevingswereld van burgers gaan. Inwoners betalen gemeentelijke belastingen en de rest gaat als vanzelf.

 3. Een interessant voorbeeld van negatieve gevolgen van overheidsbeslissingen is de WA.

  Wanneer ik bij iemand op bezoek ga, wordt ik geacht mijzelf behoorlijk te gedragen, wat o.a. betekent dat ik geen schade veroorzaak. Mocht er een ongelukje gebeuren, dan wordt ik geacht de schade te vergoeden. Ik kan mezelf ervoor verzekeren, of mijn verantwoordelijkheid zelf nemen.

  Wanneer iemand een auto heeft, is hij wettelijk verplicht zich te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Veroorzaakt hij schade, dan betaalt de verzekering. Het gevolg is dat veel automobilisten hun verantwoordelijkheid zich behoorlijk te gedragen niet zo serieus meer nemen. De verzekering betaalt toch wel. Autorijden impliceert een serieuze verantwoordelijkheid die serieus genomen moet worden. Er kunnen mensen doodgaan. Aangerichte schade is vaak substantiëel. In plaats van een verzekering verplicht te stellen, zou ‘ie daarom eerder verboden moeten worden. Het gevolg: Mensen gaan beter opletten. Veroorzaakt iemand toch schade, dan is het juist goed als ze daar desnoods de rest van hun leven voor bloeden. Dat is niet alleen leerzaam voor de betrokkene, maar ook voor anderen.

  Middels de WA ontmoetigen overheidsdienaren dus het serieus nemen van de eigen verantwoordelijkheid.

 4. @Keinstein [5]: Bewijs dat mijn aannames kloppen is niet geleverd. Nu doet u een bewering die u niet onderbouwt (oftewel: u roept maar wat) en verheft die tot bewijs. Vervolgens maakt u een lage opmerking over mijn intelligentie.

  Ik kan slechts hopen dat u bij volgende reacties wel uw geweten gebruikt.

  Keinstein [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Keinstein [7]: Het enige waar ik me over verbaas is uw manier van debatteren. Onderbouwing heb ik al vaak geleverd. U moet leren lezen.

 6. @Ivor Biggun [8]: Ik ben het gedeeltelijk met je eens. Ambtenaren doen hun werk niet in de eerste plaats uit economische prikkels, maar omdat ze de samenleving willen enhancen. Toch is die prikkel er wel degelijk. Als zij hun werk slecht doen, heeft de overheid waarvoor zij werken een ontevreden klant. Die klant kan op een gegeven moment zo ontevreden worden dat hij klant bij een andere overheid wordt. Omdat er concurrentie tussen overheden is hebben overheden en degenen die daar werken een economische prikkel om goed werk af te leveren.

  Wat betreft de politici: een netwerk is nooit weg en het vergroot inderdaad je kansen op een baan.

  Andre [12] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [14] reageerde op deze reactie.
  Ivor Biggun [42] reageerde op deze reactie.

 7. De slaven (zombies, kannibalisme, eindstadium en strak georkestreerde ineenstorting) zullen hun meesters niet afvallen, die weten niet beter en hebben geen materiaal waarmee ze kunnen vergelijken, want nergens op deze planeet is nog een gezond en weldenkend land te vinden die zijn bewoners niet onderdrukt of (financieel) kapot maakt of indoctrineert via de gecontroleerde media. We leven in de digitale goelag (chip onderweg) en concentratiekampen van de nazi EU onder volledige supervisie van een maffiose VS. Wat moet er nog worden opgetekend en zal de totale collaps kunnen voorkomen? NIKS!

  Andre [13] reageerde op deze reactie.

 8. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [10]:

  De overheid is geen bedrijf; hun “klanten” bestaan uit individuen die gedwongen zijn om hun waardeloze prutzooi (anders kan ik het niet omschrijven) af te nemen, zoals vergunningen voor regels die ze zelf gemaakt hebben, paspoorten etc. De overheid bestaat uit een verzameling mensen die risico avers opereren. De gang van zaken wordt middels commissies bepaald; individuele verantwoordelijkheden worden vermeden. Het doel van een “leider” is om zoveel mogelijk zombies (“ambtenaren”) onder zich te krijgen hetgeen statusverhogend werkt.

  De overheid heeft geen klanten maar uitsluitend slachtoffers. Sommigen, jij incluis, hebben dat nog niet helemaal door; ben jij soms een ambtenaar ? Wakker worden zou ik zeggen.

  Andre [15] reageerde op deze reactie.

 9. @IIS [11]:

  Ik denk dat er nog wel wat relatief hoopgevende gebieden te vinden zijn. De kosten zijn echter meestal hoog, omdat er begrijpelijkerwijs nogal wat vermogende mensen zijn daar hun toevlucht zoeken.

 10. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [10]: Vandaar ook dat het socialisme zo’n succes was. Uit vrees dat de bevolking naar een andere overheid zou overlopen concurreerden de verschillende overheden de vrije markt de laan uit. Dat is niet gebeurd waarmee uw fantasietje (de overheid is ook een bedrijf) door de realiteit weerlegd is. Uw fantasietje is ook herhaaldelijk theoretisch weerlegd, maar dat is nog wat moeilijk voor u.

  Andre [16] reageerde op deze reactie.
  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Andre [12]:

  Overheden zijn monopolisten die met geweld een claim hebben gelegd op een bepaald geografisch gebied. Deze claim houdt in dat men daar het machtsmonopolie heeft, dat wil zeggen men bepaalt daar de regels en handhaaft deze. Concurrentie voor deze “diensten” is niet toegestaan en wordt met harde maatregelen aangepakt. Kortom: een overheid is zonder concurrentie binnen een gebied en bepaalt wat er wel en niet gebeuren mag, inclusief de mogelijkheid om binnen te komen en te vertrekken. Je aanname dat men ergens anders naar toe zou kunnen gaan, is dus een foutieve aanname; de individuele rechten worden immers door de overheid bepaald en komen wat hen betreft niet voort uit je primaire recht op je leven en de vruchten die daaruit voortkomen. De rechten die jij meent te hebben, kunnen je ieder moment door de overheid afgenoomen worden. De overheid heeft ook neit voor niets zo; ze zijn boven individuen geplaatst; deze individuen zijn de onderheid.

 12. @Keinstein [14]:

  Sommigen snappen het nooit, vooral niet als dat niet snappen in hun eigen belang is.

  Logisch redeneren is met dank aan de abominabel slechte overheids”opleiding” iets uit het verleden en is voor de meesten niet weggelegd lijkt het. Helaas pindakaas.

 13. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [17]:

  Ik zou gewoon eens lezen wat er staat. Zo niet, heb je niks te zoeken op deze site; er is geen plaats voor trollen die te beroerd zijn om commentaren te lezen.

  copy-paste:

  “Overheden zijn monopolisten die met geweld een claim hebben gelegd op een bepaald geografisch gebied. Deze claim houdt in dat men daar het machtsmonopolie heeft, dat wil zeggen men bepaalt daar de regels en handhaaft deze. Concurrentie voor deze “diensten” is niet toegestaan en wordt met harde maatregelen aangepakt. Kortom: een overheid is zonder concurrentie binnen een gebied en bepaalt wat er wel en niet gebeuren mag, inclusief de mogelijkheid om binnen te komen en te vertrekken. Je aanname dat men ergens anders naar toe zou kunnen gaan, is dus een foutieve aanname; de individuele rechten worden immers door de overheid bepaald en komen wat hen betreft niet voort uit je primaire recht op je leven en de vruchten die daaruit voortkomen. De rechten die jij meent te hebben, kunnen je ieder moment door de overheid afgenoomen worden. De overheid heeft ook neit voor niets zo; ze zijn boven individuen geplaatst; deze individuen zijn de onderheid.”

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Andre [18]: Ik heb gelezen wat Keinstein schrijft, ik heb het begrepen en ik reageer er serieus op. Dat zouden meer mensen moeten doen!

  Jij schrijft dat de (moet zijn: een) overheid een machtsmonopolie heeft binnen een bepaald gebied. En dat is zo: de Nederlandse overheid is in Nederland aan de macht. Net zoals Google een monopolie heeft op de producten van Google. Mijn aanname dat je ergens anders naartoe zou kunnen gaan doe ik omdat Nederland geen emigratiebeperkingen kent. Overheden zijn onderhevig aan concurrentie van andere overheden. Keinstein en hugovanreijen@yahoo.com zijn daar levende voorbeelden van: zij vonden dat ze in Nederland te weinig waar voor hun belastinggeld kregen en zijn hun belastingen gaan betalen aan een andere overheid, die hen blijkbaar een betere deal gaf. Je theorie over naamgeving van de overheid is creatief en grappig. Ik heb er ook eentje: de overheid waakt als een vader over de samenleving: overheit en mem.

  Andre [21] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [23] reageerde op deze reactie.

 15. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [19]:

  Nederland heeft wel degelijk emigratiebeperkingen. Zo dien ik om te emigreren aan kunnen tonen dat ik een VoG (= dat ik me “netjes heb gedragen” volgens de flexibele regels van de NL overheid) nodig heb ten behoeve van de andere overheid, anders krijg ik die niet eens.

  Google heeft overigens geen machtsmonopolie binnen een bepaald gebied. Niemand dwingt mij om ook maar één produkt van ze te gebruiken wáár dan ook ter wereld. Dat in tegenstelling tot de NL overheid.

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [25] reageerde op deze reactie.

 16. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [19]: Neen, nogmaals, ik ben niet verhuist omdat de nieuwe overheid mij een beter aanbod heeft gedaan. U liegt weer. Ook liegt u als u zegt dat u op mijn reactie serieus gereageerd heeft. U bent niet ingegaan op het feit dat concurrentie tussen overheden blijkbaar niet goed gewerkt heeft in het socialistische Oost-Europa. U gaat niet in op de stelling dat marktpartijen betere producten voor een lagere prijs leveren dan een overheid omdat de concurrentie veel directer is en de inwisselbaarhied eenvoudiger (ik hoef niet mijn huis te verkopen en mijn sociale umfeld te verlaten als ik graag een ander electronisch gadget wil hebben).

  Waarom zou ik een matig product voor een te hoge prijs willen afnemen van een overheid? Wat heb ik aan concurrentie tussen leveranciers die enkel matige kwaliteit leveren? Maw: waarom de staat? Dat is de vraag die beantwoord moet worden. Dat ik kan kiezen door Stalin, Pol Pot of Mao bestuurd te worden is niet een keuze waar ik warm voor loop en is evenmin een keuze die ertoe doet.

  Andre [24] reageerde op deze reactie.
  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [27] reageerde op deze reactie.

 17. @Andre [21]: Dat wist ik niet. Ik vermoed dat het om een formaliteit gaat? Niemand dwingt je inderdaad om een product van Google te gebruiken, zeg je. Maar stel nu eens dat een werkgever je verplicht om Chrome te gebruiken? Dan is die verplichting er in jouw redenering toch?

  Niemand dwingt je om ook maar een product of dienst van de Nederlandse overheid te gebruiken. Niemand dwingt je immers om in Nederland te wonen. Ik hoor het graag als ik ernaast zit. Kun je het wetsartikel citeren waaruit een dergelijke dwang blijken zou?

  Andre [26] reageerde op deze reactie.

 18. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [25]:

  Je bent op vrijwillige basis een overeenkomst met je werkgever aangegaan, dus als je het niet bevalt kies je een andere werkgever. Met de overheid heb ik geen enkele afspraak die ik op vrijwillige basis ben aangegaan. Sterker nog, vanaf mijn geboorte is het mij zonder mijn toestemming opgelegd om me te conformeren aan hun wetten en regels. Ik stel dus voor dat de individuen die deel uit maken van de overheid opzouten uit mijn leven. Niemand dwingt ze om mij mijn leven te verslechteren. Ga maar deel uitmaken van een overheid ergens anders of zo, in ieder geval zodat ik er geen last van heb.

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [28] reageerde op deze reactie.

 19. @Keinstein [23]: Ik lieg niet, ik concludeerde slechts logischerwijs uit wat u schreef. Als die conclusie verkeerd was, had u uw woorden anders moeten kiezen. Verder ben ik serieus op uw reactie ingegaan. Nu komt u ineens met Oost-Europa aanzetten. U voegt dus achteraf cruciale info toe. Dat deed u in een ander topic ook over uw kennelijke motivatie om te emigreren. Vervolgens neemt u mij kwalijk dat ik op basis van de aanvankelijke, onvolledige informatie verkeerde conclusies trek. Dat is een flauwe discussietruc. Gelukkig ook erg doorzichtig. Zoals ik al eerder zee: een kat in het nauw maakt rare sprongen.

  “U gaat niet in op de stelling dat marktpartijen betere producten voor een lagere prijs leveren dan een overheid omdat de concurrentie veel directer is en de inwisselbaarhied eenvoudiger (ik hoef niet mijn huis te verkopen en mijn sociale umfeld te verlaten als ik graag een ander electronisch gadget wil hebben).”

  Hoe moet ik ingaan op een stelling als die hier helemaal niet naar voren gebracht is?

  “Waarom zou ik een matig product voor een te hoge prijs willen afnemen van een overheid? Wat heb ik aan concurrentie tussen leveranciers die enkel matige kwaliteit leveren? Maw: waarom de staat? Dat is de vraag die beantwoord moet worden. Dat ik kan kiezen door Stalin, Pol Pot of Mao bestuurd te worden is niet een keuze waar ik warm voor loop en is evenmin een keuze die ertoe doet.”

  Zo redeneert individualist ook. Voor jullie is geen enkel stukje grondgebied op aarde goed genoeg. Somalië ook niet blijkbaar. Is de conclusie dan niet dat het libertarisme (jullie tweetjes iig) veel te hoge eisen stellen? Als er nergens op deze hele aardbol ook maar een plekje te vinden is dat aan jullie eisen voldoet?

  Andre [29] reageerde op deze reactie.
  Individualist [43] reageerde op deze reactie.
  Individualist [43] reageerde op deze reactie.
  Individualist [43] reageerde op deze reactie.
  Individualist [43] reageerde op deze reactie.

 20. @Andre [26]: Inderdaad, vanaf je geboorte is er veel voor jou bepaald door de overheid. In die zin is de overeenkomst met de NLse overheid inderdaad minder vrijwillig dan die met jouw werkgever. Echter, het stond je vanaf je achttiende vrij om te vertrekken.

  “Ik stel dus voor dat de individuen die deel uit maken van de overheid opzouten uit mijn leven. Niemand dwingt ze om mij mijn leven te verslechteren. Ga maar deel uitmaken van een overheid ergens anders of zo, in ieder geval zodat ik er geen last van heb.”

  IK heb ergens last van en dus moeten ANDEREN maar opzouten. Een wat egocentrisch standpunt if I may say so.

  Andre [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.