live_in_anarchy_government_is_gang

23 REACTIES

 1. Ja ze hebben je zodanig geprogrameerd dat je tirannie verward met vrij zijn, dat er zoiets bestaat als recht en wet en weet ik allemaal wat voor een onzin.
  Maar, wat mij betreft, is de grootste leugen dat je jezelf niet kunt vertrouwen omdat je verteld wordt dat je de capaciteiten bezit om je eigen leven te leven en te besturen.

 2. Westerse democratie een anarchie?

  Politici zijn acteurs. Een soort ‘BN’ers’. En achter hen staan de economische machthebbers, vertegenwoordigers van grote organisaties, vaak verweven in een netwerk van steenrijken, gepenetreerd in het ambtenarenapparaat en de verpolitiekte wetenschappen, die omgaan met mensen alsof het slechts middelen zijn met het voornaamste doel zolang mogelijk economisch machtig te blijven. Daarom heen heb je hun helpers van de bedrijfstakken rechtspraak en media zolang er nog geen oorlog is. Daar werken mensen mee vanuit eigen belang en door maatschappelijke onnozelheid.
  De meerderheid bestaat uit de mensen die het allemaal geloven. Geloven in de rechtstaat, geloven in de democratie, geloven in de autoriteiten, geloven wat in de krant staat, geloven dat de mensen die in de publieke opinie mogen komen gekozen zijn omdat ze bekwaam en bevlogen zijn.
  Tenslotte heb je een minderheid van maatschappelijk intelligentere types, die weinig of geen belangstelling hebben zich te verrijken, waardoor ze minder goed omkoopbaar zijn. Ze worden getalsmatig consequent weggestemd. Ze krijgen zo min mogelijk de gelegenheid de meerderheid bij te praten.
  Zie hier de westerse democratie. Algemeen kiesrecht: de meest briljante vondst van een dictator. Met de economische middelen krijg je de media onder controle. Dan ontstaat de stabiele situatie dat de meerderheid in zijn stemgedrag gemanipuleerd kan worden, terwijl deze tegelijkertijd denkt zelfstandig zijn bestuurslaag te kiezen.

  Is de westerse democratie een anarchie? Ja en nee. Ja vanuit het perspectief dat enkelen in hun waandenken zich een grote mate van vrijheid toebedelen dingen te doen die gigantische gevolgen voor het welzijn van hun medemens hebben. Nee, omdat de meerderheid zich in hun waandenken weliswaar ook tenminste controle over zijn eigen leven toebedeelt, maar zich juist houdt aan allerlei vergaande door anderen opgelegde beperkingen in zijn gedrag.

 3. Anarchie is een ander woord voor ‘zonder heerser’ zijn.

  Iemand die de Bijbel gelezen heeft zal zeggen; het koninkrijk van God is in je. Je moet alleen nog van tirannie af om een ‘hemels bestaan’ te bereiken. tot die tijd is de aarde niet meer dan een dodenrijk, een hel voor rechtvaardigen.

  Boeddhisten gebruiken andere woorden voor hetzelfde; alles wat je wilt resulteert in zinloos lijden. Je kunt meer verkrijgen als je lijdzaam toestaat dat anderen eerst opbrengsten afromen (belastingen van de staat in de hoedanigheid van pooier). Als je eenmaal iets hebt staan er aasgieren klaar om het af te nemen. Dergelijk lijden kun je voorkomen door niets te wensen, zodat je niet hoeft te lijden om iets te verkrijgen en vervolgens te lijden als het afgenomen wordt. Het achtvoudige pad van verlichting leidt niet tot lijden, maar tot eenwording met het universum, hetzelfde ‘ding’ als christenen met hemels bestaan bedoelen.

  Interessant hoe er – in termen van the Matrix – een schijnwerkelijkheid over je neus getrokken wordt vanaf je geboorte. Het is zoiets als in trance naar de TV kijken zodat de werkelijkheid om je heen niet tot je doordringt. Zo brengt allerlei beeldvorming om ons heen mensen onder een betovering.

  Ik merk dat die betovering bij bijv. Perspectief niet meer werkt. Heel goed! Hoe meer zielen met open ogen, hoe beter!

  Raymond [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [4]:

  Ik ben bezig om mijzelf door de bijbel te stoempen , en ik moet vaststellen dat de diepere betekenis mij nog steeds ontgaat.

  Wat ik wel weet , is dat christenen door de bank genomen , doodsaaie mensen zijn , weinig tot geen geknal aan die kant dus , en daar heeft de media niet zo veel aan .

  Want dat is de ” vervelingsbestrijdingsindustrie ” , en daar men in deze hoek geen “vreemde wol ” dragen , zijn ze als acteur ook ongeschikt .

  Dus u zult bij al die PSY-OPS , geen echte christenen tegenkomen , slechts die van EO kwaliteit.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.
  Pinokkiocratie [10] reageerde op deze reactie.

 5. Staat in de bijbel……draag geen vreemde wol , en draag geen ondergoed van gemengde stoffen.

  In goed Nederlands , doe niet alsof , wees ondeelbaar en draag geen masker , zelfs het Hebreeuws kent het woord “acteur “niet .

  Het Grieks wel ( nieuwe testament ) , en dat is vertaald : HUPPO ( onder ) KRITOS ( oordeel ) , daar komt ons woord HYPOCRIET vandaan.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Raymond [5]: Ik begrijp – uit eigen ervaring – wat je bedoelt. Misschien de belangrijkste tip die je kunt krijgen is dat je je niet mee moet laten slepen door verhaaltjes die anderen vertellen, maar zelf nadenken. Allerlei ellende komt namelijk louter voort uit verhaaltjes die voor waar worden aangenomen. Men gelooft in verhaaltjes, niet in de werkelijkheid waar de verhaaltjes over gaan.

  Wanneer je de beelden doorziet, komt een andere werkelijkheid tevoorschijn. Misschien is het als een ui; je pelt telkens lagen af totdat je bij de kern aankomt. Al die lagen is niets meer dan voor “elk wat wils”. Voor de sheeple een laagje, voor de complotdenkers een laagje, voor de intellectuelen een laagje en ga zo maar verder.

  Vanuit welk perspectief je ook kijkt, er is objectief gezien maar één werkelijkheid die door allerlei mensen op allerlei manieren wordt ervaren. Met een VR-bril van bijv. religie (iets anders dan geloof) op is het erg lastig om de werkelijkheid waar te nemen zoals ‘ie is! Dus… wat is er nu echt gaande? En wat is jouw feitelijke, concrete rol daarin? Dat zijn twee vragen die een ieder zichzelf zou moeten stellen denk ik.

  Raymond [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Raymond [6]: Hypocriet is het Griekse woord voor toneelspeler. In het Nederlandse Nieuwe Testament vertaald met huichelaar. Kijk maar na. In de Engelse KJV is het ‘vertaald’ met hypocrite, wat dichter bij het oorspronkelijke woord ligt.

  Het Latijn kent wel een woord voor masker, namelijk persona. Kijk maar na. Daar komt persoon vandaan, het masker dat voor de mens hangt (persoonlijkheid, de presentatie, iets anders dan innerlijke karakter).

  Wees ondeelbaar… het woord individu betekent een ‘ondeelbare eenheid’. Kijk maar na. Koppel dit met Jacobus die schrijft over een mens die innerlijk verdeeld is en daarom niets zal bereiken. Het tegenovergestelde daarvan is (in de woorden van Jezus) een mens die ‘zijn huis op een rots bouwt’ oftewel over een (in de woorden van Ratio) een solide, consistent filosofisch fundament heeft aangelegd.

  Zo zijn er genoeg weetjes… als je jezelf ontwikkelt en de oorspronkelijke betekenis van allerlei woorden gaat begrijpen, gaat er een wereld voor je open.

 8. @Nico [7]:

  Beste Nico , het is een wandeling , en onderweg maak je keuzes .

  Dat wat je doet , en dat wat je laat , en dat je voor zover het in de je vermogen ligt , je niet anders voor te doen dan je bent.

  En dat laatste maakt iemand kwetsbaar , maar ja zo zal het zijn , het komt uit je binnenste , en waarom dat zo is ?

  Wie weet.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Raymond [5]: Het is goed om iets over de bijbel te weten, vergeet niet Priesters hebben een zeer intensieve opleiding. Genoeg goede Priesters op youtube die je de bedoeling van de kerk en geloof uitleggen. Bishop Williamson over het gevolg van revoluties https://www.youtube.com/watch?v=5o1uLsrjKHA

  Christendom draait om het opbouwen van een samenleving voor en door de mensen zelf en houdt rekening met het lichaam en de ziel.
  Het draait niet alleen om de bijbel, geloof en bidden, maar om het bouwen van een samenleving. Geloof een privé zaak is daarom volledig onzin, ook scheiding van kerk en staat is daarom onmogelijk.

  Bestudeer ook de infiltratie van de kerk door bankcaire families die stemmen kopen in het Vaticaan, door het communisme, door de vrijmetselarij en door de joden om de corruptie binnen de kerk te begrijpen.

  Als het gaat om god gaat U leeft momenteel onder de wetten van God Justitia. = leven onder politiek bewind.
  Leven via de kerk betekent leven onder de wetten van Christus en de samenleving.

  Resume: Via de kerken bouw je een gemeenschap cq samenleving en de politiek van de vrijmetselaars en Kabal duld geen concurrentie. Barroso is 33e graad

  Nico [11] reageerde op deze reactie.
  Raymond [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Raymond [9]: Daar heb je iets belangrijks te pakken. Wat van diep, diep binnenuit komt (zoals onderbewustzijn) wordt te vaak genegeerd. Maar waarom zit het er? Daarnaast: Kijk naar de natuur. Zeer leerzaam.

  @Pinokkiocratie [10]: Priesters hebben een mooi verhaal. Maar het zijn wel theoritici. De boekjes over de RKK sociale leer zijn bijv. goed doordacht. Maar… hoe gaat een geestelijke die aan het celibaat gebonden is iets vertellen over de man/vrouw relatie die hij niet zelf ervaren heeft? Of over opvoeding van kinderen zonder kinderen opgevoed te hebben? Theoretisch mag wat men stelt vaak wel kloppen, maar geestelijken missen iets dat m.i. onontbeerlijk is. Praktische, zelf doorleefde ervaring.

  Pinokkiocratie [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Pinokkiocratie [10]:

  Dan heeft hij toch nooit ontkent , en dus de frase : Als het gaat om god gaat U leeft momenteel onder de wetten van God Justitia. = leven onder politiek bewind….klopt als een huis.

  Heeft hij dan niet gezegd dan : ik zal niet veel meer met jullie spreken , want als ik weg ben , komt na mij “de koning van de wereld ” , en toen de aanklager Jesus testte in de wildernis , zij hij toch ook : als je mij aanbid , zal ik je de wereld geven , die rechtmatig in mijn bezit is.

  Hij heeft dus nooit ontkent wie hier de dienst uitmaakt , dat verklaart ook de huidige situatie , en deze duurt totdat de overtreders de maat hebben volgemaakt.

  Pinokkiocratie [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Hub Jongen [3]:
  Gooiden de regeringen maar bommen op elkaar. Dan was het denk ik wel wat sneller afgelopen met de wens in de regering te geraken.

 13. @Nico [11]: Genoeg kerken waar je mag trouwen, celibaat is een canon en geen doctrine.
  Celibaat ergens sinds 1073.
  Ortodox mag je gewoon trouwen.
  Luthers mogen zelfs meerdere vrouwen hebben.
  Hoeveel geloven ken je met nonnen en monniken die wereldwijd vrijwillig mensen helpen in ziekenhuizen scholen.
  Traditie en geloof anders zal je natie vergaan.
  Het rijkdom van de kerken is het laatste publieke eigendom van de samenleving. en ook dat willen ze hebben net als je pensioenpot.
  De samenleving staat centraal in de kerk en niet de priesters.
  Ik zie liever veel priesters, monniken en nonnen ipv veel ambtenaren.
  Het eerste wat Petrus deed was een kerk bouwen, de boeken kwamen pas later.

  En judassen heb je overal 1 op de 12 is een judas, dus reken maar uit.

 14. @Raymond [12]:

  Ik zie het Christendom als een van de beste samenlevingen voor de mensheid.
  Ik kan me helemaal vinden in wat in de bijbel staat.
  Ik kies voor een samenleving met de wetten van Christus en vol met kerken en zonder overheid en hun god Justitia.

  Ik vraag me af wat ze in Europa hebben gespoten om de mensen in zo’n diepe slaap te krijgen, het is werkelijk ongelooflijk.

 15. Een stukje uit Interpretatie van zienswijzen.

  Laten wij eens iets zeggen over de wereldse geschriften.
  Waar in de god s gedachten tot onderwerp van de mensheid zijn geworden.
  Al dezen boeken hebben ten doel de mensheid te onderrichten,
  de maatschappij te ordenen en te zorgen, dat wij
  als maatschappij niet ontwrichten.

  Maar worden evenzeer gebruikt, ten voordelen van hen die daar het karakter voor hebben.

  De politiek tot bevoordeling, komt tot stand door de aannamen van een of meerdere bovenbazen?

  Genaamd GOD.

  Door tevens uit te leggen, en aanschouwelijk te maken,
  hoe de aardse natuur is op ge bouwt.
  Met de speciale kracht en vaardigheid, van
  de almachtige!

  Die dan als voorbeeld de mensheid voorliechten!
  En daarbij, de verplichting tot navolging,
  van regelgeving, onder druk van verdoemenis en hel.

  En als zij geloven, dan gehoorzamen zij wel.

  Om mensen onder druk te houden, word te pas en te onpas,
  verwezen naar de almacht van??????????? enz- enz!

  Wie je maar wil!!!

  Raymond [17] reageerde op deze reactie.
  Pinokkiocratie [19] reageerde op deze reactie.

 16. @Philosoof G&R Eigenwijs [16]:

  Het is een terugkerend ritueel , dat religie slechts dient ter knechting .

  Wanneer je mijn bovenstaande posting , goed had gelezen ( en begrepen ), was het je wel duidelijk geweest onder wiens gezag men nu staat , en hij wordt genoemd , de koning van de wereld.

  Dus na zijn kruisiging , is zijn plek ingenomen door……..wie ?

  Pope Francis: “I COME IN MY OWN NAME!!”

  https://www.youtube.com/watch?v=EI_tHitLtLo

 17. Als we het belasting geld dat normaal aan de overheid betaald wordt, nu eens zelf gebruiken om bommen te kopen, en die vervolgens op de politici te gooien?

  En vwb de bijbel; staat daar niet in dat je die niet letterlijk moet nemen?

 18. @Philosoof G&R Eigenwijs [16]: Je hoeft niets aan te nemen of te speculeren, maar alleen de feiten te bekijken.
  Je leeft momenteel onder de wetten van God Justitia, de hedendaagse heiligheid en zaligheid.
  En de God Justitia doet alles in naam van de economie, de propaganda en burgerslavernij. Amen

  Voor de kerk ben je nog mens voor justitia ben je een Natuurlijk Persoon.

  Maren en alsen zijn doe je als je de weg kwijt bent.

  Raymond [20] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [21] reageerde op deze reactie.

 19. @Pinocciocratie [19]:
  Iemand die niet weet, waarheen hij of zij gaat, is nooit
  de weg kwijt!
  En ook niet te laat.
  Zonder doel, steeds een goed gevoel?
  Zonder erg, beklim je zomaar een berg!
  Boven de wolken schijnt de zon.
  En als ik val, rol ik van zelf, weer in het dal!

  Kom ik op mijn pootjes terecht,
  het is in de wereld nog niet zo slecht!

  Ik ben een optimist, die in een wijde boog op de wereld pist.

Comments are closed.