Vrijspreker: Zowel onderdanen als heersers gebruiken volgens U te simpele modellen om de werkelijkheid mee te voorspellen.

Opperdienaar: Mensen willen graag kunnen voorspellen, dat geeft ze het idee van controle over de toekomst. Ze hebben knopjes en hendeltjes om hun wereld op een voorspelbare manier te beïnvloeden. Als je weet dat de zalm altijd in een bepaald jaargetijde de rivier op zwemt, heb je de controle over je voedselvoorziening rond die tijd. Maar in een zucht naar controle wordt wel vaak een bochtje afgesneden. Als je met een verkeerd model werkt, kan je voorspelling onjuist zijn. Het ene model is het andere niet. De wetten van Newton vormen een model dat heel goede voorspellingen oplevert voor de effecten van veel van onze handelingen, maar sommige modellen zijn dat wat minder.

Vrijspreker: De meeste economen gebruiken bijvoorbeeld het Keynesiaanse model om de effecten te voorspellen van hun renteverlagingen en belastingverhogingen. Ondanks dat het model zegt dat je niet tegelijkertijd inflatie en stagnatie kunt hebben, bleek dat in de jaren 70 toch voor te komen. Er was toen stagflatie.

Opperdienaar: Toch wordt dat model niet in de steek gelaten. Dit is omdat academici die door de staat overbetaald worden, proberen om modellen te bedenken die de macht van de staat rechtvaardigen als zijnde in het belang van de onderdaan en meestal catastrophe vermijdend en om kleine baby’s te redden van armageddon. De Centrale bank in de VS was zogenaamd opgericht (1913) om de economie te stabiliseren door de overheid een aantal knoppen te geven die als rem en gaspedaal dienden van de hele economie. Er waren in het verleden af en toe vervelende bank runs geweest, waarbij spaarders opeens al hun geld opeisten. Mijn oma geloofde dan ook na de grote depressie dat er nooit meer een economische crisis zou zijn, want er waren nu economen. Dit is de Dow Jones index gemeten in goud, het geld van 1913. Als je goed kijkt, zie je de economische stabiliteit sinds 1913 van je scherm af spatten.

dj-au-ratio-lt

 

Maar economische modellen zijn niet de enige modellen die te simpel zijn. Ook klimaatmodellen zijn te simpel. Ik ben niet de eerste die een verband ziet tussen Keynesiaanse en klimaat modellen. Je hebt een broeikasgas en in laboratoriumcondities zorgt dit er voor dat zonlicht doorgelaten wordt en de infraroodstraling die van het oppervlak eronder terugkaatst wordt tegengehouden. Dus wordt het warmer en op een exponentiële manier. Een kleine opwarming versterkt zichzelf en het escaleert. Maar dit model neemt niet mee dat er van alles reageert op hogere temperaturen en meer kooldioxide. Voor planten is het een droomtijd en die leggen dan weer veel CO2 vast. In het Cambrium toen de CO2 concentraties veel hoger waren, zagen we dan ook een explosie van leven. Meer verdamping levert ook meer wolken op die het weer afkoelen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een planeet die al miljoenen jaren leven kent, een zeer onstabiel klimaat kent wat opeens dramatisch escaleert. Maar ook hier leveren academici de morele en intellectuele munitie voor de heersers. De DNB vindt dat bedrijven de ‘klimaatschade die ze veroorzaken’ moeten vergoeden (door aan de overheid geld te geven).

Vrijspreker: Noem nog eens wat voorbeelden van simpele modellen?

Opperdienaar: Neem het minimumloon. Het model dat door heersers wordt aangeboden is: Je dwingt ondernemers minimaal X te betalen en ze gaan hun werknemers die minder dan X verdienen meer betalen. Dat is wel een heel simpele weergave en houdt geen rekening dat mensen hun gedrag veranderen gegeven deze dwang.

minimum_wage_loon

 

Of wat te denken van: Als we de rente maar genoeg omlaag drukken door onze geldpers aan te zetten, dan moeten mensen uiteindelijk wel risico gaan nemen met hun geld en gaan consumeren. Het is een te simpel model van de onderdaan, als zijn spaargeld hem verlies oplevert, gaat hij uiteindelijk proberen zijn bezit in iets anders vast te leggen. Of deze: als je mensen hun uitkering stopt, komen ze om van de honger in de goot. Of als je de belasting op sigaretten verhoogt, vang je meer belasting, of zonder wegenbelasting zijn er geen wegen. Het gaat er allemaal vanuit dat gegeven de dwang, de onderdaan gewoon evenveel blijft werken, evenveel mensen aanneemt, evenveel sigaretten rookt, bij de pakken neerzit en van de honger omkomt.

Vrijspreker: Een veel voorkomend verschijnsel die simpele modellen kennelijk.

Opperdienaar: Wat te denken van deflatie? Het model van de onderdaan is dat als prijzen dalen, dat mensen aankopen uitstellen omdat ze het in de toekomst goedkoper kunnen kopen. Daarom moet de centrale bank er een inflatiedoel op na houden. De computer industrie kent al jaren deflatie, koopt daarom niemand meer computers? Koop je geen rolschaatsen voor je kinderen omdat ze goedkoper zijn wanneer deze kinderen 80 jaar oud zijn?

Wat te denken van ‘de koek’? De te verdelen koek in de samenleving is constant. OF je hebt een paar hele rijken die bijna alle koek krijgen en een grote groep arme tobbers die niets hebben, OF je gebruikt de staat om ‘de koek’ gelijk te verdelen. Het gaat voorbij aan de verandering van de afmeting van de koek als je succesvolle mensen gaat bestelen en dat degenen die de koek verdelen er eerst zelf een hap uitnemen. Het is ook niet in overeenstemming met de empirische waarneming dat een overheid sterk genoeg om je alles te geven wat je wilt hebben, ook sterk genoeg is om je alles af te nemen wat je hebt. In het socialistische Frankrijk ziet de ongelijkheid er zo uit (Frankrijk, Duitsland, Italië):

BISInequality1_0

 

Nu we het toch over de koek hebben, is misschien de belastingkoek ook belangrijk. Wie heeft er nu nooit gehoord:”Als de grote corporaties geen belasting betalen, zijn de andere onderdanen daar de dupe van” ? De belastingkoek is kennelijk ook een vaste natuurconstante. Er moet alleen verdeeld worden.

Vrijspreker: Bleef de belastingkoek maar constant, hij groeit alleen maar.

Opperdienaar: Of wat te denken van: “Ondernemers zijn op winst belust, dus die doen de lonen omlaag tot de werknemers net niet dood gaan en de prijzen elke dag verder omhoog tot ze verzadigd zijn, wat nooit voortkomt.”

Het veronderstelt ook dat andere ondernemers de lonen niet omhoog bieden in competitie voor arbeiders en de prijzen niet verlagen om marktaandeel te winnen. In het simpele model blijven werknemers altijd bij dezelfde baas en blijven klanten altijd kopen van dezelfde leverancier.

Nog zo een: Als je mensen verplicht een veiligheidsgordel te dragen, zijn ze veiliger. Houdt er geen rekening mee dat mensen denken: ‘Ik kan wel wat meer risico nemen, want ik draag toch een veiligheidsgordel.’

Laatst hoorde ik ook iemand zeggen: De buitenlamp gaat tegenwoordig altijd aan, want ik heb toch zonnepanelen. Ik zelf ben ook niet zo precies met de spaarlamp. Hij is toch zuinig, dus dan kan ik hem wel aan laten. Allemaal gedragsveranderingen bij mensen die simpele modellen de das om doen.

Vrijspreker: Libertariërs zijn hier van uitgezonderd neem ik aan?

Opperdienaar: Stefan Molyneux liet laatst een gast ongestoord vertellen dat je bij groepen met gemengde capaciteiten het best de aller besten en de aller slechtsten bij elkaar kunt zetten. Als je namelijk 2 100% medewerkers hebt en 2 50% medewerkers en je moet 2 teams maken om iets te produceren, dan heeft de samenstelling met de 2 besten in 1 team en de 2 slechtsten in een team, de volgende productie:

top team: 100%x100%=100%

slechte team: 50%x50%=25% (De eerste medewerker laat 50% uit zijn handen vallen en de tweede 50% van wat overblijft, dus 1 op de 4 blijft maar over)

totale productie is 125%

Als je gemengde teams maakt krijg je het volgende resultaat:

100%x 50%=50% per team, dus met 2 teams 100%

De gast noemde dit een mathematische zekerheid. Het is echter een simpel model. Het vergeet team dynamiek, het veronderstelt dat medewerkers niet van elkaar kunnen leren. Misschien als je een slechte bij een goede zet, dat de slechte net zo goed wordt als de goede medewerker. Het veronderstelt met andere woorden dat alles altijd hetzelfde blijft.

Stefan heeft ook iets tegen mensen die verhuizen naar een ander land, zolang daar democratie is en dan vooral mensen uit een dom volk of ras. Joden haalt hij altijd aan als hele slimme mensen. Toch zei hij desgevraagd over het feit dat de overheid van de VS voor de tweede wereldoorlog een schip met joodse vluchtelingen terugstuurde naar een zekere dood in nazi Duitsland:”Tja joden waren wel communisten, communisme had gefaald in Duitsland, gaan ze snel naar de VS uitwijken. Wil je er een stel communisten bij?” Nederland heeft in de gouden eeuw goed geboerd door vluchtelingen van totalitaire regimes een veilige plaats te bieden. John Locke zat ook in Nederland. The founding fathers/pilgrims die de basis legde voor de sterk kapitalistische VS die Molyneux zo graag wil beschermen, vonden ook een veilig heenkomen in Nederland. Misschien was de hele VS er wel niet geweest als de Pilgrims de deur was gewezen.

Dit is nog een heel simpel model. Aziaten en blanken zouden slimmer zijn dan de rest. Maar die slimme mensen liepen wel massaal 2 wereldoorlogen in, gooiden atoombommen op bevolkingscentra, bedachten centrale banken om maar te zwijgen van de culturele revolutie en de grote sprong voorwaarts in China. Ze zeggen wel eens

“Wie jong is en niet links heeft geen hart, wie oud is en niet rechts heeft geen verstand”. Mensen leren soms van nieuwe ervaringen. Grote beschavingen met geweldige technologie kwamen zelden ten val door een invasie van domme bruten in berenvellen met niets meer dan een knots. Ze waren is intern tot de kern doorgerot en de invasie was meestal niets meer dan de wanhopige inwoners die hun heersers ontvluchtten en die de invasie macht veel succes toe wensten terwijl ze zelf de plaat poetsen.

Vrijspreker: Vindt U dat heersers meer realistische modellen moeten gebruiken? 

Opperdienaar: Nee natuurlijk niet, het gaat prima zo, je kunt onderdanen van alles wijs maken.

30 REACTIES

 1. Pcrs: Je hebt het over besluitvorming. Een interessant onderwerp.
  Je weet iets over het verleden en heden, en wilt ergens naartoe in de toekomst.

  Vaak voldoet een simpel model in eerste instantie. Je wilt met de auto van A naar B en normaliter voldoet een model van gemiddelde snelheid en reisafstand. Je weet dat er complicerende factoren kunnen optreden, zoals een file. Treedt daadwerkelijk een complicatie op, dan moet je er omheen werken en je plan bijstellen. Wie vooraf alternatieve scenario’s in zijn hoofd heeft (en hulpmiddelen bij zich heeft zoals een kaart of GPS) doet dat wat makkelijker.

  De vraag is ook hoe nauwkeurig je doel bepaald is en of je daar exact danwel ‘ongeveer’ wilt aankomen. Soms gaat het er slechts om dat een situatie zich in een bepaalde richting ontwikkelt en ga je losjes te werk (zaklantaarn of infanteristen), soms is er een specifiek gedefiniëerd doel voor ogen en ga je zeer gericht te werk (laser of eliteteam). Hangt er ook van af welke belangen gediend worden.

  Waarmee gezegd is dat weloverwogenheid en bedachtzaamheid een goede zaak zijn, waarbij soms eenvoudige modellen afdoende zijn, en soms met ieder klein detail rekening gehouden moet worden. Een zaak waarbij mensen of dieren betrokken zijn kan zich altijd weer onverwacht ontwikkelen. De werkelijkheid om ons heen is nogal vloeibaar. Je kiest een koers en navigatiemiddelen. Soms simpel en doeltreffend, soms met veel aandacht voor details. Eenvoud heeft beslist een bepaalde charme, maar is helaas niet altijd afdoende.

  Tot zover wat mijmeringen.

 2. Ook een simplistisch (!!) model is “democratisch” of “democratie”. Die termen zie je dagelijks wel ergens verschijnen.
  Maar hoe vaak denkt er dan iemand aan het GEWELD dat gebruikt (of gedreigd) wordt om de minderheid te dwingen de orders van de meerderheid uit te voeren?
  En toch is dat een argument om zo weinig mogelijk besluiten “democratisch” te regelen. Dus zo weinig mogelijk besluiten door de overheid, maar door vrije burgers.

  Nico [3] reageerde op deze reactie.

 3. Beste opperdienaar. Mag ik u wat vragen over simpele modellen. Ik heb hier in mijn discussies een hardnekkige denkfout van libertariërs geconstateerd. Zij weigeren te onderkennen dat er concurrentie is tussen overheden. De Nederlandse staat noemen ze een monopolist. Als ik ze erop wijs dat niemand verplicht is om in Nedereland te wonen en het niemand verboden is om uit Nederland te vertrekken, word ik voor trol uitgemaakt. Als ik zeg dat hugovanreijen@yahoo.com en Keinstein klant zijn geworden bij een andere staat (ze vonden dat ze daar meer waar voor hun belastinggeld kregen), dat dat een voorbeeld van concurrentie tussen overheden is, wordt het argument genegeerd.

  Hoe verklaart u dit willens en wetens negeren van logica?

  anp rebel [8] reageerde op deze reactie.
  pcrs [9] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [13] reageerde op deze reactie.

 4. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [7]:

  Beste hoog door geleerde heer,

  Ik adviseer u toch om nog maar eens aan bijscholing te doen.
  Migratie impliceert niet dat er concurrentie tussen overheden bestaat:

  – Als gepensioneerden naar Spanje verhuizen voor het klimaat doen ze dat dus niet, omdat de Spaanse overheid hen een aantrekkelijke aanbieding gedaan heeft. Ze emigreren misschien wel ondanks de Spaanse overheid.
  – Als werkende Hollanders niet naar Spanje verhuizen is dat niet omdat het aanbod van de Spaanse overheid hen bekend is, maar omdat ze daartoe geen gelegenheid zien.
  – Als Spanjaarden naar Holland komen om te werken is dat niet omdat ze het aanbod van de Nederlandse overheid zo aantrekkelijk vinden, maar omdat ze hier überhaupt nog werk bij een ander kunnen vinden.
  – Als Spaanse ingenieurs niet naar Holland verhuizen is dat wellicht, omdat ze daar beter betaald worden, daar hun familie hebben en de taal daar spreken, maar niet omdat ze een aanbod van de Nederlandse overheid hebben gekregen en afgeslagen.

  Om maar eens wat te noemen. Essentieel voor concurrentie in aanbod is dat het de vrager vrij staat een keuze te maken tussen de aanbieders. Met andere woorden dat de doorslaggevende factoren voor zijn keuze gebaseerd zijn op de inhoud van de aanbieding. Als u naar de dorpswinkel kunt gaan voor te dure boodschappen en beperkt assortiment of naar een grote supermarkt met lage prijzen en groot assortiment 100 km verderop, wat doet u dan? Volgens u is de dorpswinkel geen monopolist, omdat niemand uit het dorp gedwongen is bij de dorpswinkel te kopen en iedereen vrij is naar de supermarkt 100 km verderop te gaan. Rijdt ù dan elke week heen en weer?
  Ik hoop dat het zo duidelijk is. Bespaart u mij een herhaling van uw these dat overheden concurrerend zijn als u daarvoor geen echte argumenten aandraagt.

 5. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [7]:
  Als iemand zijn vuilnis in jouw tuin dumpt, gebiedt jouw logica dan ook dat ‘niemand je verbiedt om te verhuizen’?
  Je mag daar best over klagen, je privé eigendom wordt geschonden.Je mag ook verhuizen. Het sluit elkaar niet uit. Je bent overigens geen klant van de overheid net zomin als je een klant van de mafia bent.
  De staat is een territoriaal monopolie. Ze proberen ook een kartel te vormen door afspraken te maken over tarieven. Maar die afspraken zijn nog niet wereldwijd.

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [11] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [9]:

  Google heeft het monopolie op producten van Google en Albert Heijn heeft het monopolie op producten van Albert Heijn.

  Natuurlijk is de staat een territoriaal monopolie. Overigens kun je via actief en passief kiesrecht de staat veranderen. En binnen het territoriale monopolie Nederland strijden honderden gemeenten met elkaar om de gunst van de burgers. Bij onrecht kun je naar de rechter stappen.

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 7. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [11]: Albert Hein oefent alleen een monopolie uit over eigendommen die ze zonder diefstal verkregen hebben.
  De staat oefent eigendomsrechten uit over gestolen territorium en eigendommen. Daarmee ontkennen en erkennen ze eigendom tegelijkertijd. Ze ontkennen het van de rechtmatige eigenaar, ze erkennen het na deze te hebben bestolen. (eigenaar mag het niet terug nemen want dan noemen ze hem een dief)
  Dat je een miniscule invloed op de maffiabaas hebt, betekent niets voor de morele kant van het verhaal.
  Iemand steelt dingen :fout
  Iemand steelt dingen en hij steelt op verzoek van een hoop mensen:nog steeds fout

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [14] reageerde op deze reactie.

 8. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [7]: Ik ben niet uit Nederland vertrokken omdat een andere overheid mij een beter aanbod heeft gedaan. Ik ben vertrokken omdat ik weiger de krankzinnige belastingen nog langer te betalen. Hier waar ik nu ben betaal ik minder, verdien ook minder, maar het weer is stukken beter.

  U blijft maar redeneren vanuit de gedachte dat de overheid zowel een bedrijf is en al bestaat voordat er bewoners zijn, of in uw woorden klanten heeft en dat alle klanten geheel uit vrije wil voor die overheid gekozen hebben en naar dat land gemigreerd zijn omdat ze het overheidsproduct zoveel beter vinden. Dat is toch echt een infame leugen. Net als al uw andere uitspraken.

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Keinstein [13]: In uw eerste alinea speelt u een semantischh spelletje. Natuurlijk bent u niet vertrokken omdat een andere overheid u een offerte heeft gestuurd. U heeft zelf belastingtarieven vergeleken en bent op grond daarvan geëmigreerd.

  In uw tweede alinea beticht u mij van een leugen, maar u onderbouwt niet waarom ik zou liegen. Dat is niet netjes. Ik hoop nogmaals dat u in volgende reacties uw geweten gaat gebruiken.

  Keinstein [16] reageerde op deze reactie.
  Perspectief [28] reageerde op deze reactie.

 10. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [15]: Je eerste conclusie is fout. Ik doe namelijk niet hetzelfde werk als in Nederland. Ook als ik NL was gebleven had ik met dit werk een stuk minder belasting betaald. Als ik dan toch dommer werk doe voor een lager salaris kan ik dat beter ergens doen waar het klimaat beter is. Of is het klimaat ook een functie van overheidsbeleid? Je liegt dus over mijn motivatie en je liegt dat de nieuwe overheid mij een offerte heeft gestuurd. Dat hebben ze niet.

  Ook lieg je in de volgende alinea waar je mij beschuldigt geen uitleg te geven. Die staat er echter wel. Dat jij die uitleg niet snapt is mijn fout niet. Kortom, voor iemand die pretendeert beschaving te brengen heb je een behoorlijk onbeschofte manier van gespreksvoering. Zelf weinig tot niets onderbouwen en vervolgens de rest van de wereld beschuldigen onvoldoende onderbouwing te geven.

  Het lijkt wel op een religieuze discussie. Ik poneer de stelling dat God bestaat en daag iedereen uit te bewijzen dat het niet zo is. Dat is toch echt weinig wetenschappelijk.

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Keinstein [16]: In uw eerste alinea geeft u ineens een hoop extra info waardoor mijn conclusie weleens niet zou kunnen kloppen. Ik redeneerde echter op basis van wat u in reactie 13 vertelde. U beschuldigt mij van liegen, waarvoor u een stropop aanvoert.

  In uw volgende alinea beweert u dat u in de tweede alinea van reactie 13 uitleg gegeven hebt. Dat is niet waar. Verder heb ik nooit beweerd hier de beschaving te brengen dus daar liegt u wederom. Dat u mijn gespreksvoering onbeschoft noemt is dus een lachertje. U zegt ook nog dat ik weinig tot niets onderbouw terwijl u zich daar zelf aan schuldig maakt. U bent hypocriet.

  Nogmaals ik hoop dat u in volgende reacties uw geweten gaat gebruiken. Ik stel voor om de discussie in dit topic maar te laten voor wat hij is.

  Keinstein [18] reageerde op deze reactie.

 12. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [17]: Maar jij komt mij dan ook vertellen wat mijn motvatie is om te verhuizen. Dat kun jij niet weten dus had je beter je zelfingenomen arrogantie kunnen controleren en daar maar even geen uitspraak over moeten doen. Een uitspraak die dan verwachtingsgetrouw onjuist is en gegeven de ostentativiteit waarmee die uitspraak gedaan wordt is het een leugen.

  Ik heb wel degelijk uitleg gegeven in de tweede alinea waar je willens en wetens overheen leest en die je waarschijnlijk ook net begrijpt.

  Ten derde heb je mij in een eerdere discussie verteld dat je motivatie om hier te disussiueren (trollen) eruit bestaat om beschaving te brengen. Ik ga hem niet terug zoeken. Ik heb genoeg leugens ontmaskerd er is geen noodzaak voor een volgende weerleging en ik, in tegenstelling tot jij, heb ook nog wat nuttigs te doen.

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [21] reageerde op deze reactie.

 13. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [15]:

  Als iemand u iets zegt hoeft u dat niet persoonlijk te nemen er is niemand geschaad. Als ik kijk naar het NAP heeft hij niet iets fout gedaan.

  Dat is het probleem met politieke correctheid en cultuur marxisme. Mensen denken dat onbeleeftheid of onfatsoenlijkheid het probleem is en vragen de staat om mensen voor hun onbeleefdheid en onfatsoenlijkheid te straffen. Zo krijg je dat op een gegeven moment de vrijheid van meningsuiting gedood wordt en als de spreker door blijft gaan met praten dan…. ach ik heb het al uitgelegd
  Tegenstanders van het geloofssysteem worden eerst monddood gemaakt en dat worddt gedaan door zijn gelovigen (de cultuur) en dan….
  ach dat weet je wel uit mijn lange reactie en die ander erna.

  En wat die leugen betreft. Daar kunt u ook niets aan doen. Het enige wat u doet is het herhalen van wat u is verteld.

  Is het een leugen als je, als vulkaangodpriester, verteld dat een vulkaan god gehoorzaamd moet worden door er elke maand iemand in te gooien, omdat je dat is verteld door je vader die priester was, en verteld is door iedereen om je heen in die cultuur. Dan is dat voor die piester toch een feit?
  Iets waarvan iedereen WEET dat dat waar is. Dat WEET iedereen toch al generaties lang. Waarom zou je dan luisteren naar die buiten staander die je bekritiseerd.

  Perspectief [29] reageerde op deze reactie.

 14. @Perspectief [28]:

  Ik heb nog iets geschreven ik hoop dat u de tijd neemt om het te doodrgronden en probeert te begrijpen.

  Net als dat met dat moreel kompas.

  Ik heb het in de je vorm geschreven.

  Uit je reactie gericht aan de opper diennaar weerspiegelt je gehechtheid aan autoriteit.
  Je wil dat de fictieve/virtuele autoriteit je verteld, dat de vrijsprekers een fout in hun logica hebben.
  Eigenlijk ben je wel naar de goede plaats gekomen, met je vraag want de fictieve/virtuele autoriteit, die de opperdienaar op deze site vertegenwoordigd, is exact dezelfde autoriteit als waar je in je leven naar luistert en gehoorzaamd. Hij is zo exact hetzelfde dat die autoriteit in je dagelijks leven even fictief en virtueel is als de autoriteit die hier de vragen beantwoord.

  Met één verschil, hier laat de opperdienaar zich helemaal zien, van wat hij laat doen en laat uitvoeren, en wat zijn plannetjes zijn. In het echt pretenderen de sub opperdienaren, van het volk, andere motieven te hebben.
  Zoals het gemeenschappelijk goed, het beschermen van de armen tegen de kapitalisten, het beschermen van de vrouwen tegen de mannen, het beschermen van de kinderen tegen slechte opvoeding van de ouders enz. Maar wat er werkelijk gebeurt is dat de sub opperdienaren deze groepen tegen elkaar opzetten en zodoende altijd gevraagd worden als beschermer.
  Waardoor de verdeling nog erger word onder de mensen en ze nog meer tegen elkaar vechten, met als gevolg dat de onderdanen nog meer regels vragen aan regering voor de andere groep enz enz

  TOTDAT wij zien dat wijzelf het onderling op moeten lossen. Soms met verdedigend geweld tegen een medemens die kwaad doet. Anders zal de geweldcyclus nooit stoppen.
  Wijzelf zijn onze beste kan op vrede, voor onszelf maar vooral de vrede van anderen.
  Wijzelf zijn onze beste kans op vrijheid voor onszelf maar ook voor de vrijheid van anderen.

  Misschien als je de vrijspreker vraag of hij jouw vraag wil stellen aan de opper dienaar misschien dat hij dat wel wil doen. Hij is de autoriteit, in dit gesprek, de vrijspreker stelt de vragen en de opperdienaar beantwoord netjes en gedwee

  Je zou zelf, de vragen ook kunnen stellen aan je sub opperdienaren in de realiteit. Dan ben je zelf de vrijspreker/vrager.
  Maar die zouden ze laten beantwoorden door de cultuur. Die bestaat uit mededienaren/slaven en, dienaar handhavers. En dat is, als je niet geoefend bent, zeer onprettig en oncomfortabel.

  Weet je nog die reactie, van mij, waarin ik het over cultuur had en hoe die, de daden van het geloof en het geloof voorstaan, uitvoeren. en hun god met alle macht verdedigen ten koste van jouw, en hun “vriendschap/relatie”met jou?

  De opperdienaar is eigenlijk de verpersoonlijking van het kwaad, die verteld hoe hij het kwaad in de wereld brengt en wie hij allemaal gebruikt als voertuig voor het kwaad en hoe die mensen het kwaad voor hem regelen. En de sub -opperdienaren, in de dagelijkse realiteit, laten hun lichaam gebruiken om dienaar te zijn aan het kwaad.
  Maar ik denk dat dit je een beetje te veel is.
  Alleen op dit soort sites onderwerpt de virtuele opperdienaar, de opdrachtgever van de
  sub-opperdienaren, zich.

  Nogmaals de opperdienaar is niet echt, net zoals regering niet echt is. Het is een geloof in van de mensen.

  En “het land” of “landen” of “grenzen” of “het volk” bestaan alleen als gevolg van het geloof, in de niet echte regering (gezag/autoriteit/opperdienaren e.d.)
  Als deze dingen bestaan in de hoofden van de mensen omdat hun, niet echte autoriteit/gezag, hen dat verteld hebben tijdens de maatschappijleer klassen en hen stukken papier hebben laten zien met lijnen en kleurtjes en hebben gezegd dit kleurtje is waar “ons volk/ons land” leeft.
  Om te veklaren; dat een zogenaamde “meerdeheid”heeft gesproken namens “het hele volk/het land” en zo hen de sub-operdienaren het “recht” gegeven om alle mensen binnen dat kleurtje te laten gehoorzamen aan wat wij zeggen.

  Deze “meerderheid” is het ermee eens dat alles en iedereen binnen dat kleurtje eigendom is van ons. En dus wij mogen beslissen wat er met dat eigendom, van ons sub opperdienaren, gebeurd en wat het levende eigendom moet doen en laten.

  Op een gegeven moment hebben een paar mensen een paar lijnen op papier gezet, ingekleurd en gezegd wij zijn de baas over dat gebied en de mensen zijn dit gaan geloven.

  Net zoals ze vroeger geloofden dat een koning door een mystieke autoritaire entiteit (god) aangewezen was. De kerk was in die tijd de bevestiging voor het recht van de koning op heerschappij, En de kerk vertelde hen dat, als de gelovigen de schrift volgden, dat ze in de hemel zouden komen. En dat ze zich aan de koning moesten onderwerpen van god.
  De kerk veranderde de drie-eenheid god, jezus en de heilige geest, in god, jezus en de heilige schrift, en de kerk was de tolk tussen de mensen en de schrift. En nam het gezag over van god om de mensen te te laten gehoorzamen, aan hen en aan de koning, voor hun zogenaamde eigen bestwil.
  De heilige geest is je geweten zou ik zeggen. Maar er moet nog iets meer bij; je objectiviteit en je nieuwsgierigheid, je kennis van wat je niet weet, en samen is dit je bewustzijn? Hier zit ik nog een beetje vast. Maar even verder.

  Die oude mystieke autoritaire entiteit (god), hebben ze, op briljante wijze omgevormd tot de mystieke autoritaire entiteit (regeringsgod) heden tendage. Socialisme, communisme, democratie, in een woord, colectivisme
  Alleen heden ten dage bestaat die, mystieke entiteit, als de heilige drie-eenheid regering/het volk/de wet.

  “De regering”
  De stervelingen die deze god vertegenwoordigen en de wetten verzinnen en opschrijven namens deze god., De zogenaamde “de regering”. Geloven dat ze daar toestemming voor hebben door deze constuctie van een drie eenheidgod.

  “Het volk/land”
  De stervelingen die deze god gehoorzamen en van hun mede stervelingen datzelfde eisen. Dus de gelovigen, het zogenaamde “het volk”.

  “de wet/handhavers”
  De gelovige stervelingen die de zogenaamde “zondaar” aan hun god laten gehoorzamen.
  De stervelingen van de inquisitie die hun god, de wet, dienen door de zondaars te straffen.

  En zo wordt iedereen een dictatorgodmeester-onderdaangelovigeslaaf via de zogenaamde god genaamd regering. De totale hel op aarde. Omdat het niet een godheid is waar ze aan gehoorzamen , het kwaad zelf. Een alle stervelingen brengen hun naaste als mensenoffer op het altaar van het kwaad/satan om hem eer te bewijzen. En ze zijn uiterst gehoorzaam ze aanbidden het kwaad met heel hun hart, zonder het te weten.
  De offers zijn de slachtoffers van; oorlogen, genociden, en wat de meeste slachtoffers, van het geloof, heeft opgeleverd; democides.

  Maar ook kleinere dingen, het stelen en beroven van hun naaste omdat met begeert wat hun naaste heeft. (belasting/boetes voor “misdaden”zonder slachtofffers) gevangenzetten van de geest, en de vrije wil, door het verhinderen van, ontplooiing, expressie en creativiteit ( door wetten regels voorschriften, tarieven bureaucratie e.d., en de cultuur zelf) Terroriseren van hun buren via regering als ze niet gehoorzamen. Plezier beleven als iemand, die iets meer heeft dan zij, gepakt word.
  En dit word er allemaal van jongs af aan ingegooit.

  Door kinderen gevangen te zetten in scholen waar ze moeten gehoorzamen.
  Er wordt zoiets verteld als; Ons heeft besloten dat jij aan ons moet gehoorzamen, omdat vroeger ons, aan ons verteld heeft, dat er een ons bestaat waar ons gehoorzaam aan moet zijn. En dit staat vast.
  Eigenlijk zeggen ze; Jij bent niet jij, jij ben een miniscuul onbeduidend deeltje van ons, en als wij jou laten uitvinden wat je zelf vind, wat je moet doen en laten, gaat dat fout!

  Kijk maar wat een fouten, moord en doodslag ons euhm jij in het verleden begaan hebt, nee dat kan ons jou niet toestaan. Geloof ons nou maar, jij kunt jezelf niet vertrouwen, jij kunt niet jezelf regeren je eigen “wetten” (principes leren) en jezelf daaraan houden.
  Dus jij ben niet echt, er is alleen ons, vertrouw niet op jezelf, luister niet naar jezelf, want dat gaat niet goed. Jij bent van ons. Kijk maar jij woont binnen dat kleurtje. En dat kleurtje is ons land. En als je het er niet mee eens bent kun je toch verhuizen naar een ander kleurtje, kijk al die kleurtjes concurreren met elkaar om wie het meest vrij en vredig is. En ons kleurtje is het meest vrij en vredig, kijk naar wat onze (sub) opperdienaren allemaal voor een vrede en vrijheid brengen aan de mensen van de wereld. Je ben een ontevreden kinderachtig kind, altijd kritiek op ons te hebben. Dan zoek je toch gewoon een vrediger kleurtje uit. Dat is dan als ons je dat toestaat om dat te doen. Kijk, ons laat je helemaal vrij. Jij bent helemaal vrij bij ons. Doe nou maar weer normaal zoals ons allemaal doet.

 15. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [14]: dus? Als je een ordentelijke verkiezing houdt bij een berg soldaten en een dame die nite verkracht wil worden en de uitkomst van de ordentelijke stemming is verkrachten, dan is dat ook OK. Want de meerderheid heeft besloten en dat is goed?
  Waarheid is geen koppen tellen.

Comments are closed.