zaterdag, 26 maart 2016
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Ingezonden: use is really not enough, we have to go global ‏

Dit is een ingezonden bijdrage bedoeld ter discussie. Vrijspreker.nl
staat niet per se achter de meningen die erin verkondigd worden.

ik zei het net nog …over 5 jaar zijn er geen landen meer
dan is het hier het verenigd europa
met een europees leger wat met de russen te maken krijgt
over de kwestie oekraine
het lijkt een stapje voorwaarts
maar we moeten eigenlijk echt naar alleland
met een wereldleger van 30 verschillende authoriteiten
die bestaat uit alle nationaliteiten
geen legers meer tegenover elkaar
geen wapens meer op straat
geen geweld meer, zelfs niet als je praat
geen vijanden meer, zelfs niet als je haat

 

ingezonden door P de W

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ratio: ik plaats dit stukje slechts ter illustratie van hoe velen denken. Kritische geesten die door de leugens van de EU heen prikken geloven dat een naar wereldschaal opgeschaalde EU dan wel de oplossing biedt….. Jammer, het stukje begon zo leuk. Prettig Pasen.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Ingezonden
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nico schreef op : 1

  Velen lijken te denken dat datgene wat mensen bedenken naar een gewenste situatie leidt. Het afbakenen van territoria (de staat), het formuleren (en uitvoeren / handhaven) van wetgeving, allianties en verdragen tussen staten…

  Als echter de drijfveer daarachter niet naastenliefde (ook wel menselijkheid genoemd) is, blijft het allemaal, hoe vernuftig ook opgezet, een kille bedoening (denk aan de Borg en empire-building). Kilheid leidt tot dwang. Dwang kan tot geweld leiden. Dwang en/of geweld leiden tot lijden en twee van elkaar geïsoleerde partijen die mét naastenliefde nog niet eens zouden bestaan.

 2. Nico schreef op : 2

  Even off-topic:
  Christenen kennen het ‘grote gebod’: Gij zult de Here uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand – en uw naaste als uzelf.

  Wat nu als de god van de Bijbel een verzinsel is en we het woordje God eens inwisselen voor medemens? Dan krijg je ongeveer dit:

  Gij zult uw medemens liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand – als uzelf.

  Volgens het Hindoeïsme is liefde de enige kracht in het universum die in staat is allerlei ellende te overwinnen. En ik ben ervan overtuigd dat deze mensen de waarheid spreken.

  Pendragon [3] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.
  Raymond [7] reageerde op deze reactie.

 3. Nico schreef op : 4

  @Pendragon [3]: Dan zet ik er kanttekeningen bij:
  – Naastenliefde is niet iets dat afgedwongen kan worden, het moet van binnenuit komen. Goed voorbeeld doet goed volgen.
  – Waar komt haat en vijandschap vandaan? (Iets om over na te denken!) Kwaad voorbeeld doet kwaad volgen, tenzij iemand besluit niet meer aan het spel mee te doen. Aan dat laatste hangt een stevig prijskaartje. (Iets om over na te denken!)

  Pendragon [14] reageerde op deze reactie.

 4. Hub Jongen schreef op : 5
  Hub Jongen

  @Nico [2]:
  ” . . .Gij zult uw medemens liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand – als uzelf.. . . ‘
  Dat is zeker een verbetering.
  Maar ook hier is de grote vraag wat je met “liefhebben” bedoeld. En hoe het allemaal klopt met de werkelijkheid.

  De werkelijkheid is dat ieder mens een individu is.
  Ieder individu begint met zelf waar te nemen, te voelen en misschien te denken.
  En ieder ander mens precies hetzelfde.
  En dan komt dat die mens met ander mensen moet samenleven. Om te beginnen als 100% afhankelijke baby. groeien naar onafhankelijkheid.
  Daarbij zal”waardering” voor hulp zeker een rol gaan spelen en mogelijk al “dankbaarheid”.
  Waar komt nu het “liefhebben”. En wat is dat precies?

  Nico [6] reageerde op deze reactie.
  Raymond [8] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 6

  @Hub Jongen [5]: Dat lijkt me voer voor meditaties en bijzonder nuttige gesprekken in woonkamers.

  Om de antwoorden in het vizier te krijgen lijken me de volgende vragen nuttig:
  – Hoe voeden ouders, die hun kinderen een zuivere manier liefhebben, hun kinderen op? Het is niet alleen beschermen, voeden en faciliteren, maar ook disciplineren (bijv. om zichzelf te verzorgen, te leren of de eigen rommel op te ruimen) zonder zelfgericht te zijn.
  – Hoe kan een volwassene zichzelf opvoeden en voor zichzelf zorgen? Dat kan veel overeenkomsten met deze ouder / kind relatie vertonen.
  – Trek de lijn op eenzelfde manier door naar volwassenen in relatie met anderen. Wat kan dit betekenen voor denken en gedrag?

  Vergelijk dit met het NAP: Zodra er dwang of geweld geïnitieerd wordt levert dat onnodige ellende op. Soms is – als reactie op wangedrag – dwang onvermijdelijk, al was het alleen maar om gedrag dat dwang of geweld initieert wordt een halt toe te roepen.

 6. Raymond schreef op : 8

  @Hub Jongen [5]:

  Goed lezen Hub , het staat er in….heus waar..

  Daarom zitten we hier energie te stoppen in dit forum , omdat men zich zorgen maakt , over het lot van anderen.

  Zelfs tegen beter weten in , we zijn wanhopig , maar nimmer verloren.

 7. Nico schreef op : 9

  @Raymond [7]:

  Om ‘ongeveer’ even om te zetten in exact:

  Het ‘grote gebod’ staat in Mattheüs 22 en Lucas 10. Mijn favoriete versie in Marcus 12:39-31.

  Als je je Bijbel een beetje kent dan weet je dat Jezus in het hogepriesterlijk gebed (Joh. 17) wenst/bidt ‘opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn’. Daarmee schuift alles in elkaar tot één eenheid; de vader, zoon (de mens als ‘zoon Gods’) en de geest van God (een kracht die in iedereen leeft of kan worden gereanimeerd zoals het fysieke lichaam nog functioneert).

  Christenen zijn niet de enige die denken aan een dergelijke eenheid; Boeddhisten denken aan ‘de kracht van het universum’ en ‘één worden met het universum’. Komt op hetzelfde neer. Alleen de woorden zijn anders. Voor het Hindoeïsme geldt hetzelfde. Weer andere woorden en beelden, maar hetzelfde onderliggende principe.

  Via welke weg (religie of filosofie) je ook gaat, het komt uiteindelijk neer op zelfkennis, verlichting, liefdevol handelen en rechtvaardig optreden. Daarom moet je ook NOOIT mensen die een andere religie of filosofie aanhangen bashen of demoniseren. Het is beter je eigen inzichten telkens opnieuw te toetsen, waar nodig bij te stellen en anderen helpen om hun inzichten te vergroten. Samen leren, over en weer. Voor zover dat mogelijk is (wederkerigheid).

  De uiteindelijke les van religieuze wetten is dat je rechtvaardig moet handelen en:
  “Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld” (Romeinen 13:8)

  Liefde is overigens niet zo poezelig als velen tegenwoordig denken. Het kan o.a. betekenen dat ter bescherming van derden schadelijke elementen verwond of gedood moeten worden, tijdens bewerkstelliging van rechtvaardigheid.

  Raymond [10] reageerde op deze reactie.

 8. Raymond schreef op : 10

  @Nico [9]:

  Het is goed dat je even de locatie van de tekst duid , want je weet Romeinen zijn wij , de brief van Paulus is dus geadresseerd aan ONS .

  In goed Engels…GENTILES , of in plat Nederlands ..HEIDENEN.

  De vier evangeliën zijn bedoeld voor een andere groep , je moet alleen nog uitvissen in welke van de zeven gemeenten men thuis hoort.

 9. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 11

  1 tm, 10.

  De voorbeeld zin, van de religie geschriften, hebben ten doel
  ons te leijden en lijmen.
  De oorsprong er van, is de gedachte van de mens!

  Elke letter, over kracht en macht is door de mens bedacht!
  En op aarden in omloop gebracht!

  Weest op uw hoede, verwerp het kwade en doe het goede!

  Het kwade is: Dat geen, waar van U niet wilt, dat anderen
  weten, dat U er verantwoordelijk voor bent!

  Wat jij niet wil, dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet!

  Raymond [12] reageerde op deze reactie.

 10. Raymond schreef op : 12

  @Philosoof G&R Eigenwijs [11]:

  Dat het door de mens is neergeschreven staat buiten kijf , daar argumenteer ik ook niet over.

  Slechts de bronnen waaruit geput is , en die geven verrassende uitkomsten , de auteurs hadden zeer grote kennis van bijv. het uitspansel , en bijvoorbeeld de omloop van planeten e.d..

  Zoals bijvoorbeeld de profeet Daniel , met een messcherpe accuratesse , smack in the middle , duizenden jaren later.

  En ik denk dat een hele grote groep dit wel met mij eens is.

  Philosoof G&R Eigenwijs [13] reageerde op deze reactie.

 11. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 13

  @Raymond [12]:

  Ik neem het er nog maar weer eens bij:De
  Interpretatie van Zienswijzen.

  Onze kennis in het aardse geschiedkundig gebeuren, is vele malen verloren gegaan.
  Bv: Het verzinken van Atlantis het verdwijnen van het
  werelddeel Mü. ten onder gegaan in de stille oceaan.

  Natuur rampen denk aan Noach de zondvloed!

  Misschien is het een verklaring voor al die zaken
  die wij niet meer kunnen achter halen.
  Zodat wij niet begrijpend dwalen.

  Een stuk verder in het boek.
  Zijn mensen er in geslaagd de aarde te verlaten en zich
  buiten aards te vestigen en dan zou het kunnen dat:

  Deze pioniers verhalen,boeken en ander sinds met zich meenemen.
  Deze sporen van onze wereld zullen na lange tijd vervagen.
  De werkelijke waarden en begrippen gaan verloren
  er blijven alleen nog vragen over vragen,
  die niet meer tot antwoorden kunnen bijdragen.
  Enzo zullen de dan ge evalueerde wezens zich bevragen,
  hoe kunnen wij ons ??

  En misschien geloven zij dan ook in dromen,
  die spontaan uit hun hersens opkomen!

  Geleid door sporen die zij menen waar te nemen,te zien en horen,tussen de oren,
  waar onze ideeën worden geboren,

  Tot slot, heffen zij de gevouwen handen
  ten hemel,tot ??
  De GOD, zo oud als de mensen en
  precies zoals zij hem, bedenken en wensen!

  DAAR IS HIJ DAN, DE GOD VAN DE MENSEN!!

  Ik denk gezien de grote hiaten in alle godsdiensten
  over de aard bol die beleden worden.
  Met niet meer te verklaren ritueel gedrag, dat het aardig
  over een komt, met de buiten aardse van de toekomst.

  En met onze geschiedenis.

 12. Pendragon schreef op : 14

  @Nico [4]: Nico, als we allemaal beginnen met onze eigen kring. Medemensen, je buurman, je vrienden, je collega’s… Bedenk eens wat er gebeurt als iedereen dat doet. Ik moet in dat kader dan wel eens denken aan een LOESJE… Stel dat de oorlog uitbreekt en er komt niemand opdagen… Als we dat met elkaar kunnen bereiken Nico, zou de wereld er dan beter uitzien dan nu?

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 13. Nico schreef op : 15

  @Pendragon [14]: Ghandi vond:
  – Wordt (zelf) de verbetering in de wereld die je graag (bij anderen) zou willen zien. Goed voorbeeld doet goed volgen.
  – Verleen op geen enkele manier je medewerking of support aan denk- of gedragswijzen die je verafschuwt. Geen voeding geven dus. Geen gehoorzaamheid, geen loyaliteit, geen middelen, niets.

  Op die manier kan agressors geleerd worden dat agressie ertoe leidt dat er voor hen niets anders te halen valt dan een kortstondig ‘pleziertje’ waar niemand gelukkig van wordt. Hoe meer agressie, hoe minder er nog gebeurt, tot er uiteindelijk niets meer gebeurt. En dat is uiteindelijk in niemands belang.

  Staten zijn erg bedreven in het doseren van agressie en lijden dat daaruit voortkomt. Het is kennelijk telkens net niet genoeg om mensen te doen concluderen; nu is het genoeg. Ik doe niet meer aan het spel mee.

  Dit laat onverlet: Mensen hebben noden en behoeften die – zolang men leeft – ingevuld moeten worden, omdat anders onnodig lijden en ziekten veroorzaakt worden. Hoe regel je dat op een harmonieuze manier?

  Philosoof G&R Eigenwijs [16] reageerde op deze reactie.

 14. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 16

  @Nico [15]:
  Mensen moeten zich bewust worden dat het alleen voor elkaar komt met inschikkelijkheid van uit goede wil.

  Dat gaat gebeuren als zij genegen zijn, het oude dat verkeert is, loste laten!
  Zich niet meer klakkeloos laten leiden, door massa gedrag en zelf de situatie overdenken, en afwegen wat de beste keuze is.
  Dit van uit het besef dat er anders niets ten goede verandert.

  Het niet meewerken aan zaken die jou niet welgevallig zijn is een goede aanvang tot besef en verandering.

  Het heeft wel standvastigheid nodig, de tegen partij zal namelijk
  druk uitoefenen om het geen zij willen,
  door te drukken!

  Niet tegen de wet in gaand, heb je recht en hoeft jou
  streven geen onderspit te delven.
  Houd de poot stijf!!!

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 15. Nico schreef op : 17

  @Philosoof G&R Eigenwijs [16]: De poot stijf houden en met rechte rug standhouden is het enige devies als je ergens daadwerkelijk voor wilt staan.

  De oosterse meditatie-houding (kleermakerszit) komt niet uit de lucht gevallen. Zij is uitermate symbolisch voor de praktische gang van zaken nadat je dit besluit hebt genomen.

 16. IIS schreef op : 18

  Er is meer, namelijk, er zijn mensen die een andere hemelse invloed of visie er op nahouden, en ze komen er ongestraft mee weg en krijgen ze nog applaus ook. Hoe verwarrend toch om te denken dat we met naastenliefde het zullen redden zolang dit mag. www.google.nl

  Misschien zit het in het aantal mensen die een persoon ombrengt uit naam van god en dat iemand alleen dan wordt gestraft bij een laag aantal?…. www.powned.tv

  IIS [19] reageerde op deze reactie.

 17. IIS schreef op : 20

  Wat als god en satan één en dezelfde zijn? Wie herkend god en wie herkend satan als het er op aankomt? Helemaal als deze demonen in zijn getroebleerde hoofd heeft?

  De mens is zoekende en bedenk eens wat als de ‘groten’ der aarde werkelijk een soort van lijntje hebben met één of andere hogere macht? Je kan het zo gek niet bedenken, het kan zelfs een buitenaardse macht zijn? Een macht die ze vertelt het werk te doen bijvoorbeeld voor een leider die nog moet komen en nog in wording is en pas een ‘goddelijk’ eind mag uitvoeren over, zeg, een aantal jaren of over tien of twintig jaar? Wat weten wij simpele zielen? Wij zijn slechts brave slaven onder in de piramide en bovenin heerst de alziende oog, de geldmachine god! Geld is god!

  Wat is er met mensen aan de hand dat de meest grote en zeer belangrijke vraagstukken worden genegeerd of eenvoudigweg worden geaccepteerd voor wat ze zijn. En hoe eenvoudig toch accepteert de mens de gevestigde media en gecontroleerde politici met hun leugens en gif? En waar is de kracht en de macht van het gezonde en weldenkende, maar vooral het objectieve, eigen verstand gebleven?…..Wat doen ze in ons voedsel dat de veestapel zo slap en onderdanig mat is geworden?…. Met fluor, weekmakers/BPA en ander aanverwante middelen, de op en top hormonaal verstorende, ziekmakende en geestdodende stoffen?…Tja, wie in een fysiek of mentaal ziek lichaam zit maakt zich niet zo druk om essentiële zaken in de wereld.

  IIS [21] reageerde op deze reactie.
  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 18. IIS schreef op : 21

  @IIS [20]: ….herkend is herkent en het alziend oog…

 19. Nico schreef op : 22

  @IIS [20]: Je kunt er ook anders tegenaan kijken. Je weet wat Virtual Reality (VR) is? Stel jezelf voor: Je verlaat de baarmoeder van je biologische baarmoeder en komt in een multi-player VR-game aan. De jou toebedeelde rol is burger. Anderen komen in de rol van plaag- of kwelgeest (schoolmeesters, burgermeesters, politici of andere overheidsdienaren).
  Als je het spel goed speel kom je in een hoger game level. Daarvoor moet je begrijpen hoe je de goedheid en onwetendheid van anderen kunt uitbuiten en/of leren hoe je anderen domineert (het doel van ontgroening op universiteiten).
  Je kunt ook cheats gebruiken; je ontvlucht de ene situatie en krijgt middels een cheat wat extra mogelijkheden (behandeling vluchtelingen). Na het verbruik van de cheat zit je helaas in een ander deel van het spel en nog steeds op hetzelfde game-level.

  Wat je ook doet… het game-level en je rol zijn slechts waandenkbeelden, aangepraat en opgelegd door anderen. Dat gaat oeverloos door… totdat je stelt: Ik speel het spel niet langer meer mee. Je bent zonder bezittingen de wondere wereld van VR binnengekomen en zult zonder bezittingen deze schijnwerkelijkheid verlaten. Het enige dat je meeneemt is je geest. En een lichaam dat heeft geleden onder de spanningen van VR en daardoor onnodige slijtage heeft opgelopen. Of je je geliefden kunt meenemen naar de werkelijkheid buiten de VR is nog maar zeer de vraag, want liefde is van oudsher het chantagemiddel bij uitstek om je in de VR vast te houden.

  Als je het zo bekijkt is het zeer de vraag wat de werkelijkheid is. Je kunt ´verlicht´ worden, maar betekent dat eigenlijk niet gewoon dat je naar een ander game-level doorgaat of cheats beschikbaar krijgt om bijv. met tegenstanders af te rekenen? Een zak poen of netwerkcontacten waardoor ineens deuren opengaan is immers niet veel meer dan een cheat binnen een game-level of als sleutel voor een volgend game-level.

  Een signaal dat je het VR-game uit bent en in de werkelijkheid bent beland is wellicht dat geld of nationaliteit (staat) je waarneming of beleving van de werkelijkheid niet meer domineert. Geld en nationaliteit zijn immers illusies voor players in het VR-game. En zo kunnen er wel meer signalen geduid worden.

  Nico [23] reageerde op deze reactie.

 20. Nico schreef op : 23

  @Nico [22]: Als ik jouw comments lees en die vergelijk met de comment die ik zojuist plaatste, zijn dan God/goden niet gewoon degenen die niet in de VR leven maar toekijken wat de players in de VR uitspoken? 😀

  Alles is een kwestie van perspectief. Als je vanaf je geboorte niets of weinig anders dan misleidende informatie hebt gekregen, is het bijzonder lastig om het juiste perspectief te vinden. Immers, een player in VR tast volledig in het duister zolang hij het spel nog niet heeft verlaten. De enige betrouwbare aanwijzing is zijn innerlijke natuur, zijn innerlijke stem die zegt dat er iets niet klopt. Iemand schreef eens: Wij zijn niet gemaakt voor deze werkelijkheid, voor dit leven. En hij heeft gelijk. Dat schreeuwt alles in een mens uit. Deze stem kan genegeerd kan worden. Beter is er goed naar te luisteren en de bullshit die anderen door je strot zouden willen duwen niet voor waar aan te nemen.