VluchtelingenNa een lange onzichtbaarheid ging premier Mark Rutte een paar dagen geleden in zijn wekelijkse persconferentie eindelijk in op het vluchtelingen- en asielzoekersprobleem; en waarover vandaag in Brussel weer over wordt onderhandeld.*****
. Wat hij daar niet zei, was belangrijker dan wat hij wel zei. Gek genoeg werden over wezenlijke onduidelijkheden door de aanwezige journalisten geen vragen gesteld. 
Die onduidelijkheden hebben te maken met hoe het vreemdelingenrecht in elkaar zit. Dat legt grote beperkingen op aan de mogelijkheden van het kabinet om de asielzoekerscrisis echt op te lossen. Een gegeven dat Rutte dan ook maar het liefst onder het tapijt veegt. Hieronder de zeven zaken die Rutte verzweeg.

1. Rutte zei dat vluchtelingen weer terug moeten als hun land weer veilig is.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Mensen die een verblijfsvergunning krijgen (statushouder worden), kun je na vijf jaar niet meer terugsturen. Tenzij de Vreemdelingenwet gewijzigd wordt. Zij hebben na vijf jaar nl. recht op permanent verblijf (art. 34, Vreemdelingenwet 2000)

2. Om de doorstroom te bevorderen gaan vluchtelingen die een
verblijfsvergunning krijgen van COA-locaties naar ZelfZorg Arrangementen(ZZA). De opvang in de ZZA werd uit kostenoverwegingen en leegloop in 2002 opgeheven door het COA. Deze ZZA wordt nu weer ingevoerd. Krijgen statushouders die in een ZZA verblijven alsnog voorrang bij de aanvraag van een woning? Dat wordt niet verteld. Als de ZZA vol zit, is er natuurlijk geen uitstroom uit de ook vol zittende AZC’s meer mogelijk. En daardoor is geen opvang van nieuwe asielzoekers meer mogelijk. Wat het kabinet zo graag wil blijven doen.

Nederlanders die op een sociale huurwoning wachten
kunnen een wooncontainer aangeboden krijgen

3. Na de ZZA stromen statushouders uit naar de sociale woningbouw via devoorrangsregeling.
Er gaan semi-permanente woningen gebouwd worden omdat er te weinig aanbod van sociale huurwoningen is. Deze woningen zullen zeer sober zijn. Volgens Rutte zijn deze semi-permanente woningen “voor iedereen die op de wachtlijst staat”, dus ook voor Nederlanders. Dit betekent dus dat er voor de duurste oplossing gekozen wordt (ZZA in plaats van langer in AZC houden), dat het tekort aan sociale huurwoningen blijft bestaan en dat Nederlanders die een huurwoning wensen een wooncontainer aangeboden kunnen krijgen. Vandaar dat hier zo vaag mogelijk over gesproken werd en Rutte snel weer over vluchtelingen en de ZZA begon.

4. Het kabinet spreekt van “terugkeer als het weer veilig is”.
Dat wil zeggen geen permanent verblijf. Dan zou het logisch zijn om alleen nieuwe statushouders in niet-permanente woningen te huisvesten. Dat kan nu niet aangezien Nederlandse woningzoekenden dezelfde rechten hebben als statushouders. Het kabinet wil daar blijkbaar niets aan veranderen. Het CDA had een plan gelanceerd om via eenontheemdenstatus om de rechtspositie van vluchtelingen minder sterk te maken. Maar daar horen we het kabinet en de journalisten niet over. Vluchtelingenwerk is overigens tegen die ontheemdenstatus.

5. Rutte wil voorkomen dat asielzoekers gaan shoppen voor asielrecht in Nederland nadat ze al door andere EU-landen geweigerd zijn.
Betekent dit dat we deze Dublin-claimanten uit gaan zetten? En hoe had Rutte dat gedacht te doen? Zijn deze mensen dan bekend als ze zich in Nederland aandienen?

6. Het kabinet wil inzetten op verdeling van de instroom.
Het is wel duidelijk dat Europa (voorlopig) geen overeenstemming gaat bereiken over verdeling, de Oost-Europese landen werken daar niet aan mee. Blijven wij toch opvangen als zij niet meewerken?

Op welke juridische basis gaan wij nieuwe vluchtelingen weigeren?

7. Mark Rutte had het over een opvangcapaciteit in dit land van 5 à 6% van de volledige instroom in Europa.
Als die bereikt is, blijven wij dan toch opvangen ondanks shoppende asielzoekers? Op welke juridische basis gaan wij nieuwe vluchtelingen weigeren? Alweer geen vragen of uitleg hierover.

De als verduidelijking van het asielzoekersbeleid bedoelde persconferentie van Rutte was een rookgordijn-operatie. De pers stond erbij en keek er naar. Er werden geen kritische vragen gesteld. Het enige dat Rutte duidelijk heeft gemaakt is dat het kabinet de wezenlijke problemen niet in de grip heeft en liever verzwijgt. Een triest staaltje windowdressing.http://opiniez.com/2015/10/10/wat-rutte-niet-zei-over-het-asielzoekersprobleem/

Door Karel Want

11 REACTIES

 1. Deskundigen roepen al maanden en maanden dat die vluchtelingen geen vluchtelingen zijn.
  Het zijn voor meer dan 90% economische profiteurs, en Frans Timmermans PVDA en EU-PROLEET repte ook: dat het voor 65% economische profiteurs zijn.
  En dat roept een socialist wiens partij bestaan afhangt van het aantal allochtonen in ons land!
  G.J.B. Hilterman riep in de jaren negentig al: dat die vluchtelingen voor 85 tot 90% economische profiteurs zijn. Toen ook al!
  Bolkestein VVD repte dat ook in die jaren.
  En heden 2016 wil de Nederlandse bevolking voor 85% geen vluchtelingen in ons land.
  Genoeg = genoeg!!

  dr. heinz [2] reageerde op deze reactie.

 2. @dr. heinz [1]: Nog een aanvulling der redacteur; Het IND riep ook dat: 1 op de 500 een echte vluchteling is.
  Dat vluchtelingen gedoe komt door de politiek correcte linksch mensje`s die zich schuldig voelen over wat onze voorouders hebben gedaan, eeuwen geleden!
  Daarom moeten wij boeten, Merkel doet NU het zelfde.
  Zij draagt de lasten wat haar landgenoten in een donkere periode hebben gedaan.
  Daarom kwam ook de kreet: komt tot ons, en wij verzorgen u tot uwen graf.
  Ben van mening dat deze lieden die totaal de weg kwijt zijn, verplicht moeten worden opgenomen voordat Europa in een totale oorlog zit.

 3. Tekenend vind ik wel dat we hen nu *immigranten* noemen, in plaats van vluchtelingen of asielzoekers. Iets wat al aangeeft dat het niet de bedoeling is dat ze nog teruggaan.
  Ik zeg altijd: _Luister niet naar wat politici zeggen, maar kijk naar wat ze doen._

 4. @John [5]:

  Moeten we ze denk ik uitleggen, dat het hier anders werkt!
  Ik zij het al eerder, je mag weg wanneer je wil!!!

 5. Veel gepraat over rechten… en dwang om die rechten af te dwingen.

  Een mens heeft denk ik het geboorterecht om met rust gelaten te worden als hij dat wenst, het recht van privacy in de breedste zin des woords. Voor het overige… is het meer een kwestie van morele verantwoordelijkheden en morele plichten. De vrijheid van de één eindigt waar de vrijheid van de ander begint. Tenzij iemand die vrijheid niet waard blijkt te zijn door de grens bij een ander te overschrijden.

  Het hele vluchtelingenverhaal is discutabel, aan allerlei kanten. Wat zijn de motieven van migranten om juist naar het welvarendste deel van Europa te komen? Waarom moet en zal de bestaande de gang van zaken wijken voor mensen die rechten komen opeisen? Wie een echte vluchteling is, is allang blij dat hij fysiek in veiligheid is.

  Ruimte maken in de sector van sociale huurwoningen… er worden best wel wat sociale huurowningen gebruikt door uitschot; mensen die anderen dwingend lastigvallen (dronkenschap, drugsgebruik, bedreigingen, etc.), waardoor buren voor hen wegvluchten en buurten verpauperen. Dit uitschot kan ook verplaatst worden naar wooncontainers in plaats van ze de hand boven het hoofd te houden.

  Enzovoort enzovoort.

  Philosoof G&R Eigenwijs [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico [8]:

  Al dezen zaken hebben te maken met rechtvaardigheid.
  Dat is een begrip onderhevig aan omstandigheden.
  En zodoende niet met een simpele keuzen op te lossen.

  Maar onwil bij de geen die hulp behoeven, maakt het wel
  lastig om objectief te blijven in de keuzen en afwegingen
  die gemaakt gaan worden.

  Een oud gezegde is, wie niet wil die niet zal.
  En een gegeven paard kijkje niet in de bek.

  Waarschijnlijk hebben ze nog geen gelegenheid gehad
  om tevreden te zijn met wat aangeboden word.

  Dat moeten zij nog leren waarderen en daar gaan we hoop ik
  voor zorgen, anders blijven ze ontevreden!

  Maar ze mogen op elk moment naar huis, er moet dan wel voor
  een zonnebril ge zorgt worden, het is steeds maar tegen de zon in, en dan maar hopen dat de kleur en model goed zijn!

  Wat mij betreft zijn ze er dan klaar voor!!!

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Philosoof G&R Eigenwijs [9]: Rechtvaardigheid heeft te maken met de gang van zaken in het klein en in het groot.

  In het klein los je een probleem of conflict op waar het ontstaat. Wie lastig gevallen wordt probeert de situatie zo te sturen dat hij niet meer lastiggevallen wordt. Er kunnen redenen zijn om een gebied te verlaten, om bijv. weer gezond te worden of om instrumenten te verkrijgen. Op die manier kan men teruggaan en de draad van de zaak weer oppakken om rechtvaardigheid te bewerkstelligen.

  Wanneer iemand migreert, is het duidelijk dat hij verder gaat in bijv. een cultuur of klimaat naar keuze. Een migrant kan een verrijking betekenen voor de regio waar hij aanlandt.

  Wanneer iemand echter vlucht en wegblijft, heeft hij besloten om niet te vechten. Vechten hoeft niet fysiek te zijn, er is ook mentale strijd om bijv. de gemoederen tot bedaren te krijgen. Wie de strijd heeft opgegeven… is bepaald geen aanwinst voor de regio waar hij aankomt. Hij is wel bruikbaar als bijv. loonslaaf, maar heeft gedemonstreerd weg te lopen voor problemen in plaats van ze op te lossen. Hij wil rust, vrede, veiligheid en welvaart, maar alleen op de makkelijke manier. Dat is een denkwijze en een stelselmatig gedragspatroon.

  Dat is in het klein. In het groot vind ik dat alle ‘vluchtelingen’ teveel op één hoop gegooid worden. Zijn het bijv. migranten die om wat voor reden dan ook blijven of echte vluchtelingen die even in rust adem willen halen om daarna weer terug te keren naar de thuisregio? Daarvoor moet de ‘grote hoop’ meer individueel bezien worden. Op individueel niveau kennismaken is dan een goed idee.

  Enfin. Er zitten veel aspecten aan dit soort aangelegenheden. Wat ik mis is gezond beoordelingsvermogen. Velen roepen maar wat of doen maar wat.

 8. Uiteindelijk is het ‘vluchtelingenprobleem’ het resultaat van een falende democratie. Wij hebben toegestaan dat zgn.’volksvertegenwoordigers’ zich gingen ontpoppen als ‘mensenredders’ en ‘wereldverbeteraars’. De rekening wordt nu ingediend; keiharde criminelen hebben ‘mensensmokkel’ als lucratieve handel ontdekt en onze politici zijn duidelijk niet capabel om hier een adequate oplossing te vinden. Zie de Volkskrant van hedenmorgen. In de cartoon van Bs van der Schoot zien we hoe Juncker de voeten van een Turkse emir kust.Deze tekening ‘zegt’ dan ook precies hoe wij er met Europa voor staan. De uitverkoop kan beginnen.

Comments are closed.