gale boetticherAankomende woensdag mogen we stemmen over het associatieverdrag met Oekraïne. Net als de meeste lezers van de Vrijspreker ben ik tegen dat verdrag. Maar waarom eigenlijk? Dit zijn de vijf belangrijkste tegenargumenten:

Het associatieverdrag kent een bloederige geschiedenis

Toen voormalig president Janoekovitsj eind 2013 het EU-verdrag niet wilde ondertekenen, waren de Brusselse politici woedend. Al het geld dat in nauwere samenwerking met Oekraïne was gestoken, leek nu voor niks te zijn. Ze gaven echter niet op, en ontketenden een gewelddadige opstand tegen de democratisch gekozen president.

Uit een eerder artikel van deze auteur:

“Volgens Victoria Nuland, de Amerikaanse staatssecretaris voor Europese zaken, had de VS sinds de val van de Sovjet-Unie al 5 miljard dollar gespendeerd aan de ‘democratisering’ van Oekraïne. En uit onderzoek van de Britse professor Richard Sakwa is gebleken dat EU-lidstaten sinds 2003 nog eens minimaal 496 miljoen euro in het politieke proces van Oekraïne hebben gestoken. Al dat geld leek met de weigering van Janoekovitsj voor niets te zijn besteed. Nuland en consorten gaven echter niet op. Als Oekraïne niet via onderhandelingen in de westerse invloedssfeer gebracht kon worden, dan moest een politieke coup daar maar voor zorgen.

Oekraïense voorstanders van meer samenwerking met de Europese Unie gingen massaal de straten op na het besluit van Janoekovitsj. Vooral op het Maidanplein in de hoofdstad Kiev verzamelden grote groepen mensen zich om te protesteren tegen het stoppen van de onderhandelingen. Geheel spontaan was die opstand echter niet. Door het westen gesteunde tv-zenders hadden de mensen flink opgejut in de dagen en weken daaraan voorafgaand. Eén daarvan was de online zender Hromadske TV, gefinancierd met onder andere 793.000 euro van de Nederlandse ambassade in Kiev. Ook kwamen diverse westerse politici, zoals Hans van Baalen, Guy Verhofstadt en John McCain, naar Oekraïne om de protesterende menigtes ‘aan te moedigen’, wat in werkelijkheid neerkwam op het beloven van gouden bergen en het nog bozer maken van de protestanten.”

Zoals iedereen weet, was de opstand succesvol en werd Janoekovitsj afgezet. Daarbij kwamen wel honderden mensen om het leven. Het ergste bloedvergieten begon echter pas later, toen twee provincies in het oosten van Oekraïne (de Donbass-regio) zich probeerden af te scheiden.

De Russisch-sprekende bevolking daar vreesde terecht dat het EU-verdrag ten koste zou gaan van de goede relaties met Rusland, het land waar de Oost-Oekraïeners diepe economische en culturele banden mee hebben. De meerderheid van hen steunde daarom politieke onafhankelijkheid van Kiev, zo bleek ook uit peilingen.

In plaats van dat de nieuwe president Porosjenko het recht op zelfbeschikking steunde, stuurde hij het leger naar de Donbass om de opstand met geweld neer te slaan. Het falende Oekraïense leger lukte dat echter niet volledig, waardoor het land nu al meer dan twee jaar de facto in een staat van burgeroorlog verkeert.

De oorlog heeft niet alleen duizenden levens gekost, maar ook de Oekraïense economie nog slechter gemaakt. In de afgelopen twee jaar is de economie met meer dan 10% gekrompen, en dat in een land waar de gemiddelde inwoner van een paar euro per dag moet rondkomen.

Het associatieverdrag met Oekraïne heeft dus nog vóór de volledige inwerkingtreding al voor een hoop ellende gezorgd.

Het verdrag leidt tot diepgaande politieke samenwerking met Oekraïne.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gaat het associatieverdrag niet alleen over handel.

Uit het NRC:

“De eerste 17 pagina’s van het verdrag bevatten ook politieke doelstellingen. De EU wil namelijk niet alleen handel drijven met Oekraïne, maar ook een ‘politieke associatie’ aangaan met het land. Het is vooral dit deel waar tegenstanders van het verdrag over vallen. Zij zien hierin duidelijke aanwijzingen dat het verdrag Oekraïne klaarstoomt voor volledig lidmaatschap van de Unie.

Zo erkent de EU in de eerste 17 pagina’s „de Europese ambities van Oekraïne en de keuze voor Europa … ook inzake de verbintenis om een duurzame democratie en een markteconomie uit te bouwen”. De EU stelt in dit deel te streven naar vorderingen in het „toenaderingsproces” van Oekraïne om zo te komen tot de „geleidelijke economische integratie en de verdieping van de politieke associatie”. Hierbij schrijven de EU en Oekraïne ook te streven „naar meer contacten van mens tot mens”. Dat komt onder andere tot uiting in een herbevestiging van eerder gesloten verdragen over toekomstig visumvrij reizen voor Oekraïners naar de EU, wat ook kan bijdragen aan de vrijhandel tussen beide.”

Het associatieverdrag is dus min of meer een opstapje naar een EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Dat dit land veruit het meest corrupte van Europa is, in de voortuin van Rusland ligt en een economie van drie keer niks heeft, maakt blijkbaar niks uit. De Brusselse politieke elite wil haar invloed simpelweg nog groter maken.

Bovendien maakt het verdrag visumvrij reizen voor Oekraïners een stuk waarschijnlijker, zoals het NRC schrijft. Dat betekent dat het voor Oost-Europese misdadigers nog makkelijker wordt om naar Nederland te reizen en onze huizen leeg te roven.

Het verdrag heeft dus serieuze politieke consequenties. Niet voor niets noemde voormalig EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton het daarom “de meest ambitieuze overeenkomst die de EU ooit aan een partnerland heeft aangeboden”.

Het verdrag leidt ook tot militaire samenwerking met Oekraïne

Hoewel het NRC Handelsblad vóór het associatieverdragverdrag is, heeft het uitstekend werk gedaan in uitleggen waar het over gaat. Opnieuw een citaat:

“In het verdrag wordt ook gestreefd naar „steeds nauwere samenwerking op andere gebieden van wederzijds belang”. Zo zal er een politieke dialoog op het niveau van ministers tot stand komen in een nieuw te vormen Associatieraad. Over „specifieke gebieden en kwesties” zal ook militair worden overlegd. Oekraïne gaat nadrukkelijker deelnemen aan civiele en militaire EU-operaties om conflicten te bestrijden, zoals Europa die uitvoert in Bosnië en eerder in Tsjaad en Congo. Oekraïne gaat ook vaker deelnemen aan oefeningen in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU.”

In Oekraïne vindt er een burgeroorlog plaats, en toch gaat de EU militair samenwerken met dat land? Is dit een grap?

Daarnaast zorgt dit militaire bondgenootschap voor nog meer spanningen tussen Nederland en Rusland. De Russen beschouwen Oekraïne als een natuurlijke buffer tussen hen en de EU, en willen daarom niet dat het een bondgenoot van West-Europa en Amerika wordt.

De handel met Rusland is een stuk groter dan die met het armoedige Oekraïne, en dus zullen nog slechtere betrekkingen met de Russen ons vooral heel veel geld gaan kosten.

Door het verdrag krijgt Oekraïne nog meer financiële steun

In het associatieverdrag staat het erg duidelijk:

„Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en -instrumenten voor financiering. De financiële bijstand moet bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst.”

En om hoeveel belastinggeld gaat dat dan precies? Voor de laatste keer het NRC:

“De Europese Commissie heeft berekend dat de steun aan het in economische problemen verkerende land op de korte en middellange termijn minimaal elf miljard euro kan bedragen. Dit geld komt voor een klein deel uit de lopende EU-begroting en vooral van leningen door Europese financiële instellingen als de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD).”

Volgens VVD, D66 en andere eurofiele partijen levert het associatieverdrag ons geld op. Hoe ze dat berekend hebben, blijft waarschijnlijk voor altijd een mysterie. Het kleine beetje extra handel weegt niet op tegen de bakken aan belastinggeld die we over het land moeten storten.

Het verdrag maakt de EU nog machtiger

Dit is misschien nog wel het belangrijkste tegenargument. Door het associatieverdrag kan de EU nu ook Oekraïne tot haar invloedssfeer rekenen, waardoor de Brusselse bureaucratie nog machtiger wordt. De gevolgen daarvan zijn simpel: de Nederlandse burger krijgt steeds minder te zeggen en de EU wordt steeds meer een Europese superstaat.

De eurofielen zijn totaal niet geïnteresseerd in de belangen van Nederland, zoals pijnlijk duidelijk werd in 2005. Tweederde van de Nederlanders stemde toen – terecht – tegen de Europese grondwet, en vervolgens werd die na een naamswijziging en wat symbolische veranderingen toch schaamteloos doorgevoerd.

Aanstaande woensdag kunnen we wraak nemen. Als Nederland tegen het verdrag met Oekraïne stemt, dan kunnen we hopelijk het militaire en politieke deel tegenhouden. Daar moet namelijk iedere lidstaat apart mee instemmen, in tegenstelling tot het handelsgedeelte.

Het is goed mogelijk dat de eurofielen ook nu de stem van de Nederlandse bevolking negeren, en op een slinkse wijze toch het hele verdrag invoeren. Daarmee zullen zij echter de steun voor de Europese Unie alleen maar verder doen afbrokkelen, omdat steeds meer mensen dan zullen inzien wat een ondemocratisch en elitair gedrocht het is.

Ongeacht wat er uiteindelijk met het associatieverdrag gebeurt, is een stem tegen het verdrag ook een stem tegen de EU. Ga dus woensdag naar de stembus en laat je horen.

Gale Boetticher

4 REACTIES

  1. Laten we hopen dat het een duidelijke NEE gaat worden, maar de politieke poppenkast haalt alles uit de kast om de burger voor een JA te laten stemmen, kijk naar het gedrocht Pechtold, wat een grote leugenaar, hij mag overal aanschuiven, vanmorgen nog in Business Class met zijn volgevreten kop en natuurlijk gaf Harry Mens ook nog even aan dat hij hij vóór gaat stemmen. Het zijn allemaal grote landverraders en ze hebben helemaal niets met de burgers, walgelijk vertoon! Ik vrees helaas dat er wordt gemanipuleerd met de stemmen en dat het verdrag ons gewoon door de strot wordt geduwd. Ik ben benieuwd hoe lang de burger nog in zijn stoel blijft zitten en wanneer we hier eens massaal de straten opgaan, dit kabinet moet weg, ze storten ons in een ravijn van ellende en oorlogen. Dat ik dit allemaal nog mee moet maken, ik kies voor vrede en liefde, maar die is momenteel op deze aardbol verder weg dan ooit!

    Adrianus Bakels [2] reageerde op deze reactie.

  2. Dat is heel mooi Adrianus, we zullen het allemaal gaan meemaken en beleven, maar wat weer een misleiding met het stembiljet: een groot wil bolletje voor de JA stemmers en een klein wit bolletje voor de NEE stemmers, dit is weer eens pure misleiding! Ik hoop dat de mensen zo snugger zijn om dit misleiding te doorzien, zeker ook voor de oudere mensen!

  3. Het zou toch wat zijn als bij de volgende e.p verkiezingen er een vakje gekleurd kan worden. ” opheffen EU”. Dat zullen ze waarschijnlijk niet durven.

Comments are closed.