LP-240x168Nulde pinksterdag. Een aantal leden van de LP komen bijeen op een ledenvergadering. Maar liefst 7 uur lang komt van alles aan de orde. Twee bestuursleden treden toe, Leendert en Matthieu. Jasper treedt af. De onderlinge sfeer is hoopgevend. Men lijkt een aantal vervelendere zaken uit het verleden achter zich te laten. De ogen zijn op de toekomst. Er is een zakelijke focus om dingen vorm te geven, ze gedaan te krijgen.

Ik ben lange tijd niet bij de LP aanwezig geweest. Ik zie dat een aantal zaken zijn gebleven en een aantal zaken zijn verbeterd.

Men zet nog zwaarder in op sociale media. Hier komen ook resultaten.

Anders dan voorgaande verkiezingen lijkt er een concurrent te zijn, die in de klassiek liberale vijver vist. VNL. Dat gaat de komende verkiezingen de mogelijkheid geven om de LP beter te profileren. De LP is niet langer op haar gebied monopolist maar heeft concurrentie. Kan alleen maar positief zijn. Men lijkt de eerste slag binnen te hebben, die op de social media. Men groeit sneller dan VNL. Het nieuwe bestuurslid Matthieu zet zich hier volledig voor in.

Dat ik de LP vergelijk met klassiek liberalen is niet toevallig. Een andere verschuiving is immers het duidelijk benoemen van tussenliggende stations. Het concept partijprogramma laat de minarchistische en AK doelstellingen niet vallen. Maar houdt wel rekening met het feit dat we daar slechts via tussenstations, zoals een klassiek liberale samenleving, kunnen komen. Daarmee is de LP echter nog geen klassiek liberale partij geworden.

Het partij programma vergt nog enige ledenvergaderingen. Dit is een goede zaak. Op 25 juni komt men weer bijeen. Het standpunt van vrij migratie (ja mits met sponsor) lijkt het te houden. Dit houdt in dat de overheid in principe niemand mag tegenhouden. Indien deze een sponsor heeft die zich garant stelt voor het levensonderhoud van de migrant. Op deze wijze is de constatering dat vrije migratie en verzorgingsstaat niet samen gaan ondervangen. Voor de migrant staat geen hangmat klaar, maar hij wordt indien nodig verzorgd door sponsors.

Alhoewel de verkiezingen pas over 10 maanden zijn, houdt de LP rekening met  de mogelijkheid dat het kabinet valt. Het is zaak om als kleine partij dan alles al in gereedheid te hebben. Een programma waar men zich voor wil inzetten, geld, en vrijwilligers die in de startblokken staan. Dat is wat men nu probeert te bereiken. Op 25 juni kunt u als u lid bent meepraten.

8 REACTIES

 1. Een verslag van een vergadering die nog moet plaatsvinden. Interessant.

  ‘Vrije migratie mits sponsor’ bestaat ook omgekeerd. Marokko eist voor haar burgers als voorwaarde voor een uitreisvisum een financiële buffer van een bepaalde hoogte en een sponsor in het land van aankomst. Waarmee dat koninkrijk praktisch gezien voor velen als een gevangenis functioneert – voldoende geld verdienen om een reserve kweken kunnen velen pas NA aankomst.
  Voor gastarbeiders, zakenlieden, studenten en culturele projecten zijn er uitzonderingen op de algemene regel.

  Dit is wat mij er over verteld is. Het waarheidsgehalte… is mij niet bekend.

  individualist [8] reageerde op deze reactie.

 2. “Het standpunt van vrij migratie (ja mits met sponsor) lijkt het te houden”

  Voor mij een deal breaker.
  Ik wens geen immigratie van mensen die mij naar het leven staan voor mijn principes. En het maakt daarbij niet uit of die mensen een locale sponsor hebben.

  Je kunt imo niet enerzijds een stappen plan hebben en anderzijds aan principes vasthouden die daarmee in conflict zijn. Accepteer je in een stappen plan de aanwezigheid van een overheid dan dien je ook met deze aanwezigheid rekening te houden in je programma. I.e. immigratie moet beheerst worden door die overheid.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 3. beste Rien [2]: Zijn je principes dan die van de democratie? Dat de meerderheid het recht heeft om te beslissen wie hier welkom is? Want dat lijk je hier te verkondigen.

  Als de meerderheid mag beslissen over migratie, waarom mag die zelfde meerderheid dan ook niet over scholing, uitkeringen en gezondheidszorg beslissen?

  Stel dat je hier stelt dat het doel de middelen heiligt en de overheid dan in dat kader de migratie mag beperken. Denk je ook echt dat dat gaat gebeuren? Het is juist diezelfde overheid die die migratie faciliteert en sponsort. Al enkele decennia lang is er de facto een islamitische migratie stroom op gang naar Europa. Bewust of onbewust? Ik weet het niet, maar het is wel de uitkomst van de politiek van die overheid waarvan je nu verwacht dat ze je gaan beschermen. Is het niet een beetje naief om te verwachten dat de overheid daarin gaat slagen?

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Rien [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Ratio [3]:
  Moeilijk probleem. Bij mihratie speelt onmiddellijk het feit dat iemand uit een ander land op de grond in Nederland komt.

  En dan is de vraag “wie is de eigenaar van die grond?
  Dit is eenvoudig te beantwoorden als die migrant in “jouw tuin” gaat kamperen. Maar de migrant gaat heel veel stukken grond betreden, gebruiken, die geen privé eigendom is.
  Is die eigendom van de “staat”?
  Mag die staat dan beslissen of hij de migrant die mag gebruiken?
  Hoeveel recht heb ik op die stukken die niet van mij zijn, maar waar ik wel decennia aan heb betaald on ze bruikbaar te maken?
  Bovendien heb ik (jij) geïnvesteerd in mijn eigen grond/woning en de buurt om een plek te hebben die zo veel mogelijk aan mijn behoeften/wensen voldoet. Welke rechten geeft dat?

  Ratio [5] reageerde op deze reactie.

 5. beste Hub Jongen [4]: Wat volgens mij moet stoppen is het bevorderen van migratie van bepaalde groepen door de staat. Het is noch aan de staat migratie te bevorderen, noch om het tegen te gaan. Net zoals ze niets te zeggen heeft over bijvoorbeeld handel.

  Ik geloof niet dat de overheid rechten kan verschaffen, dat vergt namelijk eerst het schenden van rechten door de overheid. Ook in het geval van migratievraagstukken.

 6. Ook zei die hun niet aan willen passen aan onze nederlandse cultuur dienen enkelen reis zandbak te gaan
  hier anno 2016 met een zak over de kop te lopen gaat nergens meer over .kleed je normaal zo niet ook retour.

 7. @Ratio [3]: Nee Ratio, dat doe ik niet.

  Ik hoop dat wanneer de LP besluit de principes te verwateren om zo beter verkiesbaar te worden (het stappen plan) ze daarbij geen standpunten gaat innemen die de droom van een geweldloze wereld met enkele honderden of duizenden jaren verder de toekomst induwt.

  Wat betreft het “toelatingsrecht”, dat is een red herring imo.
  In een ideale samenleving is er ook sprake van toelatingsrecht omdat er geen openbaar bezit is. Iedereen kan dus zelf beslissen wie er waar toegelaten wordt. Mensen zullen zich ongetwijfeld organiseren om ongewenste lieden buiten te houden. Of ongewenste lieden daarbij gekarakteriseerd worden door haarkleur, lengte of religie doet niet ter zake.

 8. @Nico [1]:

  Dat is allemaal het probleem van libertariërs niet, maar dat van Marokkaanse migranten. Tenzij sponsors bereid zijn een voorschot te geven waarmee Marokkaanse migranten de Marokkaanse overheid kunnen omkopen.

Comments are closed.