- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

De LP en de verkiezingen van 15 maart 2017

LP-240x168Nulde pinksterdag. Een aantal leden van de LP komen bijeen op een ledenvergadering. Maar liefst 7 uur lang komt van alles aan de orde. Twee bestuursleden treden toe, Leendert en Matthieu. Jasper treedt af. De onderlinge sfeer is hoopgevend. Men lijkt een aantal vervelendere zaken uit het verleden achter zich te laten. De ogen zijn op de toekomst. Er is een zakelijke focus om dingen vorm te geven, ze gedaan te krijgen.

Ik ben lange tijd niet bij de LP aanwezig geweest. Ik zie dat een aantal zaken zijn gebleven en een aantal zaken zijn verbeterd.

Men zet nog zwaarder in op sociale media. Hier komen ook resultaten.

Anders dan voorgaande verkiezingen lijkt er een concurrent te zijn, die in de klassiek liberale vijver vist. VNL. Dat gaat de komende verkiezingen de mogelijkheid geven om de LP beter te profileren. De LP is niet langer op haar gebied monopolist maar heeft concurrentie. Kan alleen maar positief zijn. Men lijkt de eerste slag binnen te hebben, die op de social media. Men groeit sneller dan VNL. Het nieuwe bestuurslid Matthieu zet zich hier volledig voor in.

Dat ik de LP vergelijk met klassiek liberalen is niet toevallig. Een andere verschuiving is immers het duidelijk benoemen van tussenliggende stations. Het concept partijprogramma laat de minarchistische en AK doelstellingen niet vallen. Maar houdt wel rekening met het feit dat we daar slechts via tussenstations, zoals een klassiek liberale samenleving, kunnen komen. Daarmee is de LP echter nog geen klassiek liberale partij geworden.

Het partij programma vergt nog enige ledenvergaderingen. Dit is een goede zaak. Op 25 juni komt men weer bijeen. Het standpunt van vrij migratie (ja mits met sponsor) lijkt het te houden. Dit houdt in dat de overheid in principe niemand mag tegenhouden. Indien deze een sponsor heeft die zich garant stelt voor het levensonderhoud van de migrant. Op deze wijze is de constatering dat vrije migratie en verzorgingsstaat niet samen gaan ondervangen. Voor de migrant staat geen hangmat klaar, maar hij wordt indien nodig verzorgd door sponsors.

Alhoewel de verkiezingen pas over 10 maanden zijn, houdt de LP rekening met  de mogelijkheid dat het kabinet valt. Het is zaak om als kleine partij dan alles al in gereedheid te hebben. Een programma waar men zich voor wil inzetten, geld, en vrijwilligers die in de startblokken staan. Dat is wat men nu probeert te bereiken. Op 25 juni kunt u als u lid bent meepraten.