SDAP verworvenhedenDe SDAP is de voorloper van de huidige PvdA. En was een vertolking van het rode gevaar. Het werd gezien als een extremistische partij. De trieste waarheid is dat de huidige VVD de oude SDAP heeft ingehaald. En op onderdelen socialistischer is dan de linkse dromers van toen. Wellicht zou de VVD er goed aan doen enkele leuzen van de SDAP uit de kast te halen, af te stoffen en te hergebruiken. Dit zou een liberale revolutie betekenen binnen deze partij.

Waar stond de SDAP dan voor? Ze streed voor een drietal speerpunten. Het algemene kiesrecht, de 8 urige werkdag en een soort van AOW.

kiesrecht

Het zou een zegen zijn als de VVD de wil van het volk zou respecteren. Te beginnen met het respecteren van de twee referenda. Die over de grondwet der EU en die over het associatie verdrag. Dat is echter teveel gevraagd voor de huidige zich liberaal noemende regenten.

Daarnaast zou het bevorderlijk zijn voor het herstel van het kiesrecht als de niet democratische EU wordt afgezworen.

Voorwaar, die SDAP was zo gek nog niet!

SDAP verworvenheden

arbeidsrecht

Zelf ben ik niet zo voor regelgeving met betrekking tot de arbeidstijd. Dat moet men zelf weten. Helaas is men na de 8 urige werkdag verder gegaan met regelgeving. Arbeidsrecht is een specialisme geworden waar bijna niemand meer uit komt. Het zou een zegen zijn om alle wet en regelgeving die de relatie werkgever – werknemer reguleert te liberaliseren. Een VVD die fors in het arbeidsrecht wil snoeien en de regelgeving weet terug te brengen tot dat van de jaren 20 van de vorige eeuw zou een zegen zijn voor dit land. Dat is echter te liberaal gedacht voor de VVD.

AOW, het staatspensioen

Het arbeiderspensioen is er intussen in de vorm van de AOW. De sociale zekerheid is echter verder gegaan dan het staatspensioen. Er is een enorm en onbetaalbaar sociaal zekerheidsstelsel opgezet dat veel verder gaan dan de beperkte uitkeringen die men bij het oorspronkelijke staatspensioen in gedachte had.

Ook hier zou het een zegen zijn als de VVD zich richt op het speerpunt van de toenmalige socialisten. En de rest van de sociale zekerheid afbouwt.

conclusie

Uiteraard droomden de SDAP-ers van een maatschappij die veel verder ging dan de drie genoemde speerpunten. Maar ook daarin ondersteunt de VVD de toenmalige rode bende. Er zijn banken genationaliseerd, grote delen van de economie zijn in een keurslijf van regels gevangen. Er zijn successierechten en vermogensrendement heffingen, er is een sterk progressief belastingstelsel. Er is gesubsidieerde huisvesting en gezondheidszorg. Er is een enorme herverdelingscircus geschapen dat de natste dromen van toenmalige socialisten verre overtreft. De toenmalige socialisten zijn ter linkerzijde ingehaald door de huidige VVD. Het zou een verademing voor het land zijn als we terugkeren naar de drie verworvenheden, de drie speerpunten van de SDAP.

Wat belet de VVD of de VNL deze oude socialistische leuzen af te stoffen en te hergebruiken?

 

20 REACTIES

 1. Drie kernbegrippen waar je alle kanten mee op kunt. Begrippen die je ook dichter naar je belevingswereld kunt halen.

  Kiesrecht: Het recht om je eigen keuzes te maken over je eigen leven.

  Arbeidsrecht: Het recht om te arbeiden. Ook als dat nuttige of waardevolle arbeid is die niet als loonslaaf wordt verricht, waar geen geld tegenover staat.

  Hoewel ik niet veel op heb met de RKK, moet ik constateren dat de bisschop van Rotterdam een zinnige filosofische analyse heeft geschreven over waardevolle arbeid, als onderdeel van de sociale leer. Als je over de religieuze taal heenleest, of deze omzet naar praktische en concrete begrippen, dan werpt dat een heel ander licht op arbeid en arbeidsrecht.

  Voorzieningen voor de oude dag: Schapen laten het aan de herder over, mensen regelen het zelf. Lijkt me. Wie dut aan een ander overlaat, komt per definitie voor teleurstellingen te staan. Wie nu denkt een afdoende regeling te hebben, komt er later achter dat geldontwaarding een spaak in het wiel kan steken. Of wanbeheer van pensioenfondsen.

  Je recht om zelf beslisssingen te nemen over je eigen leven uitbesteden aan anderen, of toelaten dat anderen belissingen over je leven nemen, levert (bij onbekenden) vrijwel uitsluitend ellende op. Het verhaal is altijd dat je in goede handen bent, maar de werkelijkheid is anders. Alleen degenen die jou liefhbben doen wat goed voor je is. En andersom.

 2. Achterhaald?

  Een vreemd artikel. Het artikel zou van toepassing zijn misschien dertig jaar geleden, maar nu schetst het in de ogen van de auteur wenselijkheden die door de politiek zouden worden tegengehouden, die inmiddels al een feit zijn.
  De sociale zekerheid is finaal uitgekleed tot het niveau van diep in de vorige eeuw. Vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid, vaste aanstellingen, ontslag vergoedingen, pensioenopbouw, uitkeringsrechten, je kan het zo gek niet verzinnen of het is aanzienlijk verslechtert. Eigen woningbezit voor starters is lastig. En volksgezondheid voor ouderen is voor een deel al onbetaalbaar geworden. Vele burgers zitten in de schulden. De middenklasse dunt uit. Een grote massa paupers die het eigenlijke werk moeten doen begint steeds meer op te doemen. De inkomens- en vermogens ongelijkheid is schrijnend.

  ratio [3] reageerde op deze reactie.

 3. @anp rebel [2]: die inkomens ongelijkheid is helemaal niet schrijnend, de helft of meer van de samenleving kan zich economisch nauwelijks verbeteren doordat het extra inkomen meteen wordt weggenivelleerd en toeslagen wegvallen.

  Het gevolg is inderdaad voorspelbaar, we worden armer en we delen steeds meer in de armoede dan in de rijkdom. Er is oorzaak en gevolg, oorzaak is dat werken niet meer loont en herverdelen wel. Socialisme en gelijkheidstreven doet een land altijd economisch ten gronde gaan, langzaam als in sociaal democratie, sneller in communisme.

  Uiteindelijk wordt staatszorg gewoon altijd onbetaalbaar. Slechte kwaliteit icm hoge kosten doen ons de das om. En eindproduct is inderdaad dat er geen enkele zekerheid meer overblijft.

  Vilseledd [5] reageerde op deze reactie.

 4. Nou, Stef Blok, die roept, dat er geen woningnood is. Kennelijk verwart die woningnood met dakloosheid. En inderdaad: de meesten, die op zoek zijn naar een woning, wonen bij hun ouders in, nog op hun studentenkamertje of zijn daadwerkelijk dakloos, maar zitten dan in een opvang, dus ze heten ze ‘thuisloos’. Stef Blok en Halve Zoolstra vertegenwoordigen perfect het rechtse geluid. Rutte is de premier, dus die speelt de rol van verbinder.

  “Zelf ben ik niet zo voor regelgeving met betrekking tot de arbeidstijd. Dat moet men zelf weten.”

  Zo werkt het in de praktijk niet. Een werkgever heeft keuze genoeg, een werknemer moet het doen met een paar werkgevers in de omgeving, waar zijn profiel precies bij past, waar hij niet te oud of te jong voor is, niet te weinig of zelfs te veel ervaring voor heeft etc. Bescherming is dan op zijn plaats.

  “Er is een enorm en onbetaalbaar sociaal zekerheidsstelsel opgezet dat veel verder gaan dan de beperkte uitkeringen die men bij het oorspronkelijke staatspensioen in gedachte had.”

  Als uitkeringsgerechtigden zo op hun geld zouden zitten, zoals rijken dat doen, dan had je gelijk. Dan zou het geïnd worden van de belastingbetaler en niet meer in de (normale en wat mij betreft de enige) economie terugvloeien. Een sociaal stelsel houdt de bestedingen op peil juist bij die ondernemers, die het hardste nodig hebben en zorgen voor de sociale cohesie.

 5. @ratio [3]:

  “die inkomens ongelijkheid is helemaal niet schrijnend, de helft of meer van de samenleving kan zich economisch nauwelijks verbeteren doordat het extra inkomen meteen wordt weggenivelleerd en toeslagen wegvallen.”

  Dan is zo iemand erin geslaagd vanuit een slechte uitkeringssituaties, bijvoorbeeld bijstand, een redelijk betaalde ban te bemachtigen, helaas steeds meer een zeldzaamheid. En de schrijnendheid zit ‘m ook niet in het niet hebben van een baan, maar in de steeds meer oprukkende multiproblematiek, waarin de onderkant verzeild raakt:

  – nulurencontracten, maar wel continu klaar zitten, omdat je ieder moment opgeroepen kunt worden
  – malafide werkgevers, die marchanderen met de uitbetaling van je loon en het bestaan om betaling op tijd ‘voorschot’ te noemen (heb ik het al over eind jaren negentig)
  – sociale diensten, die niet kunnen verrekenen of uit wantrouwen alvast het vakantiegeld inhouden, dat je van je werkgever nog moet krijgen
  – achterafbetaling van de uitkering, waardoor mensen aarzelen een tijdelijk baantje aan te nemen
  – veel werkgevers menen, dat wanneer hun werknemers vuil werk doen, ze deze mensen ook als vuil mogen behandelen
  – als Nederlander niet aan de bak komen, omdat ze liever MOE-landers hebben, die wet- en regelgeving niet kennen en geïsoleerd zijn van hun omgeving (de befaamde € 150 om een matras te huren)
  – de Nederlander, die wel mag komen opdraven, om op het terrein van bijvoorbeeld Shell te rijden, omdat Shell niet wil, dat Poolse chauffeurs op hun terrein komen (ze zijn niet in bezit van alle papieren en de Nederlandse overheid tolereert dat)
  – het totaal ontbreken op scholen van lessen over recht en hoe een huishouden financieel te bestieren. Wanneer mensen dit van huis uit niet meekrijgen (overgeërfde armoede) dan komen jongeren al snel in schrijnende situaties
  – het in één dag jongeren volledig bevoegd maken voor het aangaan van financiële verplichtingen; samen met de ‘jongeren’- en ‘studenten’-rekeningen kan dat jongeren al met een flinke schuld opzadelen. Vergeet ook de vermaledijde mobieltjes niet.
  – de steeds toenemende vervoersdwang; bedrijven, ook de niet-vervuilende, zijn steeds meer te vinden op industrieterreinen en steeds minder in de stad. De stad verlies haar functies; we kunnen net zo goed weer in dorpen gaan wonen.
  – aanvullende regelingen, waar net over werd vermeld, dat mensen die gaan missen, wanneer ze aan het werk gaan, worden slecht gebruikt, verkeerd gebruikt, leiden tot nabetalingen en langdurige vermindering van het besteedbaar inkomen. Ja, mensen hebben zelf de gegevens fout of niet doorgegeven, maar geef het je maar eens te doen, als je kinderen met een beperking hebt bijvoorbeeld, die alle aandacht opslokken, of wanneer je mantelzorger bent.
  – de voedselbanken, die we al zeker 10 jaar kennen, maar daarnaast ook organisaties, die ook pakketten uitdelen, omdat de voedselbanken het niet aankunnen.
  – omkering bewijslast voor uitkeringsgerechtigden. Met het zogeheten ‘begin van bewijs’ kunnen ze je beschuldigen van wat ze maar winnen. Heeft iemand er ook al eens bij nagedacht, dat bij die anonieme tiplijnen ambtenaren zelf kunnen bellen of mailen? Oeps, ja. Die omkering rukt overigens steeds meer op: met de zogeheten patsercontroles is de leefstijl, die niet bij je inkomen past genoeg: het is vervolgens aan jou om te bewijzen, dat je als jongere je BMW met je ‘krantenwijk’ verdiend hebt.

  Van het nivellerende stelsel is, zoals eerder gezegd, dus bitter weinig over. Voor wie de regels goed kent, werkt het nog steeds, maar veel mensen vallen tussen wal en schip en hoe dingen gecommuniceerd worden en wat mensen aan kennis van het recht hebben, wordt meegenomen in de calculatie, dus zo kun je op papier zaken mooi laten lijken, die in de praktijk desastreus uitpakken. Laatst heb ik nog iemand moeten uitleggen, dat mensen echt zonder inkomen komen zitten en de gemeente niet achter je aan komt met je bijstandsuitkering van de afgelopen periode.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Vilseledd [5]: Je hebt het over een kosmisch verschijnsel; zwaartekracht. Vanuit de natuur weten we dat zwaartekracht minder sterk wordt naarmate je verder van de aarde verwijdert raakt.
  Iets dergelijks zie je qua inkomensniveau. Hoe hoger op de sociale ladder, hoe makkelijker het wordt (met geld genereer je geld), tot het niveau dat je buiten de dampkring van bureaucratisch gezeur zweeft en geen belastingen meer betaalt. Alleen activteiten hebben dan nog wat brandstof nodig.

  Iemand naar beneden trappen verhoogt dus het niveau van de zwaartekracht. Wie beneden is, heeft nauwelijks andere keuze dan middels zijn inspanningen de brandstof voor anderen, hoger geplaatsten, te leveren.

  Iemand die een situatie wil ontstijgen heeft nogal wat innerlijke brandstof nodig en moet zich beschermen tegen (of immuun zijn voor) de wrijving die ontstaat. Wie een ander liefheeft, ziet graag dat de ander hetzelfde of meer dan hij bereikt. Anderen voelen zich liever goed ten koste van anderen, die dus onder de duim gehouden moeten worden.

  Voorbeeld: Mijn vader (geboren 1924) kwam uit een vrij arm arbeidersgezin en werd vrijwel automatisch tuindersknecht. Er was geen geld voor studie. Zijn baas, een stereotype reformatorisch-religieuze hypocriet, werd er knap chacharijnig van dat mijn vader in de avonduren toch aan de studie ging (probeerde hem actief tegen te houden) en later als zelfstandige aan de slag ging. Om deze zwaartekracht te overwinnen moest mijn vader dus schijt hebben aan de mening van anderen en doen wat hem goed leek. Met goede gevolgen overigens.

  Vilseledd [9] reageerde op deze reactie.

 7. Iedereen mag zoveel kiesrecht hebben als hij /zij zelf wenst.
  Maar niet oude uitkomst met geweld aan anderen op te leggen of door aderen te laten opleggen.
  Nu betekent kiesrecht dat als je voldoende mee-kiezers krijgt, (bv 50,2 %) dan zal met geweld geregeld worden wie (bv da andere 49,8%) gedwongen worden de buit te leveren.
  Zelfs al willen die dat helemaal niet.

 8. Sociale zekerheid is een inhoudsloze term.
  De juiste term luidt ” dwangverzekeringsstelsel”
  Het kenmerkende van het stelsel is namelijk de dwang opgelegd door middel van de dwangverzekeringsbank.
  Wie niet betaalt wordt opgesloten.

 9. @Nico [6]:

  “Hoe hoger op de sociale ladder, hoe makkelijker het wordt (met geld genereer je geld), tot het niveau dat je buiten de dampkring van bureaucratisch gezeur zweeft en geen belastingen meer betaalt.”

  Zwaartekracht? Het is bewust beleid om rijken weinig tot geen belasting te gaan betalen. De gristelijke partijen vonden nog niet zo lang geleden, dat het de hun van God gegeven plaats was. We zijn een grote mensenfamilie en iedereen dient bij te dragen aan het geheel, naar draagkracht, die weer gestoeld zijn op talenten en gaven, die iemand toevallig zijn toebedeeld.

  “Zijn baas, een stereotype reformatorisch-religieuze hypocriet,”

  Ja, die zijn het ergste. 50% van de mannen van die signatuur is pornoverslaafd; zo geweldig heeft hun God het met hen voor.

  Vilseledd [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Vilseledd [9]:

  Aanvulling: dat die man er chagrijnig van werd, toont aan, dat de elite wist, dat dit wel werkte in die tijd. Tegenwoordig kunnen ze gerust zijn: je kunt studeren tot je een ons weegt, de meeste cursussen zullen tot weinig verbetering van positie leiden.

 11. En het blijft maar over GELD gaan.
  Ik probeer het nog een keer!
  Het is tegen de wind in pissen, ik weet het!

  HET GELD MOET DE WERELD UIT!!!!!!!!!!!!!!!!

  Geld weg zorgen voorbij!
  Iedereen werkt om te krijgen wat hij of zij behoeft!
  Wie niet werkt krijgt niets, alleen narigheid!

  Dat hebben we nu ook, MET GELD!

  DUS; Geld, geld niet meer! WEG ER MEE!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Nieuwe inzichten andere regelingen, weg met de verdeel en heers politiek!

  Er word alleen werk uitgevoerd, waar we als samenleving
  beter van worden, een ieder van ons.
  Niemand hoeft te stelen alles is gratis te verkrijgen.
  We hoeven het alleen maar zo te regelen en uit te voeren!!!

  Start de discussie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  TER VER BETERING!!!!!!!!!!!!

  Harrie van Vaore Theu [12] reageerde op deze reactie.
  Perspectief [13] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [19] reageerde op deze reactie.

 12. Bladzijde 35 en een stukje van 36.

  Hier een stukje

  Quote // Geld en hebzucht
  Geld, de technologie waarmee mensen hun producten en diensten met elkaar kunnen uitruilen is goed. Cultuur heeft de leugens van het kwaad van het geld bedacht om te zorgen dat het gezag, de autoriteiten, er makkelijker aanspraak op kunnen maken.

  Gezag kan de ambitie om je leven te verbeteren van je afpakken door je werkzaamheden als een soort duivel voor te stellen.
  Cultuur leert mensen dat de wens om je welstand te vergroten egoïstisch en hebzuchtig is. Het leert je dat geld een mysterieus kwaad is. Hoe meer geld wordt veroordeeld, hoe makkelijker
  het wordt om het van je te stelen.

  Hebzucht bestaat niet onder de vrije mens. Hebzucht is niet een liefde voor geld. De liefde voor geld is slechts de liefde voor een beter leven. Hebzucht is de diefstal van geld en dit komt alleen
  voor onder tirannen.//

  bladzijde 58 en verder.

  Even terzijde; voor mij waren de laatste 2 alinea’s van onderen op bladzijde 61 en het begin van 62 een echte eye-opener.

  Zo had ik het nog nooit bekeken. Dat een werknemer en werkgever niet bestaan maar dat dat mensen zijn die iets ruilen.
  En dat niemand iets te maken heeft met wat 2 mensen afspreken zolang ze er beiden vrijwillig mee accoord gaan. (En het NAP niet “geschonden”word)

  Hier de link naar het boekje;
  http://www.mensenrechten.org/wp-content/uploads/2014/05/EindevanalhetKwaad1.pdf

  Ik vind het hele boekje super. Echt de moeite waard om te lezen en over na te denken.

  Maar dat is natuurlijk aan iedereen zelf om te beslissen

 13. @Philosoof G&R Eigenwijs [15]:
  Wat is er omslachtig aan ruilen? iedereen doet het al het is al universeel, met geld en zonder geld.

  Wat bedoel je met de woorden algeheel concept en hetzelfde program.
  Besef je wel dat mensen geen robots zijn?

 14. Als jij een resource based economy of gift economy wilt dan is er niemand die je tegenhoud om dat met mensen die dat ook willen te beginnen……….. behalve de staat (om een klein voorbeeldje te noemen; belasting betalen/slavernij.

  Maar als jij wil dat iedereen zich op een bepaalde manier gedraagd en wil dat dat afgedwongen word dan heb je hetzelfde als een staat.
  communisme/socialisme/democratie of anders gezegd collectivischme.

  Als je wil dat jou droom afgedwongen wordt zul je altijd mensen hebben die dat niet willen. Wat ga je daarmee doen? geweld/dood?

  Probeer maar eens iemand te motiveren die “dicht bij je is” om zijn gedrachten veranderen, bijvoorbeeld het dopje op de tandpasta doen, dat lukt je niet tenzij de persoon het zelf wil.
  of misschien als je een boel geweld gebruikt maar dat is NATUURLIJK niet o.k.

  De enige mogelijkheid die ik zie voor het slagen van jouw droom
  kan gebeuren in alleen anarchie of zoals somigge anderen het ook wel noemen een pan archie.

  Als jou droom dan de droom van anderen wordt dan is het een heel goed plan.
  Je kunt alleen maar mensen dit voorleven of overtuigen zonder geweld, mensen dwingen zoals in die andere dromen is een heel slecht idee.

  Ik het weinig voorstellen of iedeen in je reactie 11.

  Alleen maar roepen dat geld weg moet zonder verdere argumenten of ideen is nou niet bepaald een discussie beginnen.
  De dwingende toon van reactie 15 is nou ook niet bepaald een argument.

  Hoe stel je je het voor zonder staat?
  Wat is eigenlijk het idee?
  Wat is het program?
  Wat is het concept?
  En wat doe je zelf zoal, ben je al begonnen?

  Willem [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Philosoof G&R Eigenwijs [11]:

  Geld is een registratiesysteem? Waarom het jezelf moeilijk maken? Hebzucht in de DSM-V en verplicht behandelen, maar geld ‘an sich’ kan er niets aan doen, hoe deze en gene er mee omgaan. Je kunt evengoed zeggen: “Het alfabet in de ban” of “electriciteit in de ban”.

Comments are closed.