Bezitsloze al dan niet met werklust gezegende paupers komen in groten getale het land binnen; relatief welgestelde, door de fiscus op straffe van opsluiting als citroenen uitgeknepen ondernemers ontvluchten het land om het vege lijf en een paar centen voor de grijpgrage lasso’s van de overheid veilig te stellen.klk

Erg rationeel op dit stuk is het overheidsgedrag niet.

Politie onhaalbaar maar vermoedelijk zeer zegenrijk en welvaartsverhogend zou het zijn, als de overheid vanaf morgen bepaalt, dat in anticipatie op een totale afschaffing van de inkomsten- en vermogensbelasting :

01.
zij die aan kunnen tonen, over een geaccumuleerd al dan niet zwart vermogen van xx miljoen beschikken, in den vervolge worden vrijgesteld van het betalen van alle
soorten inkomsten- en vermogensbelasting.

02.
immigranten in spe die aan dezelfde voorwaarden voldoen, eveneens worden toegelaten voor onvoorwaardelijk permanent verblijf en desgewenst de ontvangst van een Nederlands paspoort onder vrijstelling van ainkomsten- en vermogensbelasting.

Men kan zich voorstellen, hoe welvaartsverhogend implementering van het bovenstaande zou werken en hoe andere landen, groen van jaloezie, al gauw
dezelfde maatregelen zouden treffen.

Hugo van Reijen

32 REACTIES

 1. Dit verhaal over paupers beschouw ik als walgelijke stemmingmakerij. Gisteren ontmoette ik op straat vluchtelingen uit Eritrea. Een verhaal van in de gevangenis gesmeten worden als je niet blij bent met militairen en niet over straat kunnen of kunnen wonen zonder met schietende mensen geconfronteerd te worden. Het enige dat deze mensen willen is in vrede kunnen leven, waartoe ze flink hebben meoten betalen aan mensensmokkelaars, waarna hun leven bevroren wordt door bureaucratische procedures in afwachting van een verblijfstatus.

  De fiscale vluchteling heeft een luxe probleem.
  De vluchteling die geweld probeert te ontwijken heeft heel andere problemen. Een vroeger bestaan is vernietigd middels geweld, traumatisering en daarna niet welkom zijn in het land van aankomst.

  Vilseledd [3] reageerde op deze reactie.
  hugovanreijen [4] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [5] reageerde op deze reactie.
  BSN [10] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [16] reageerde op deze reactie.

 2. De verkeerde groepsindeling

  In het stukje van Hugo wordt weer eens de discussietruc van de valse groepsindeling gemaakt. Sommige ondernemers worden door de fiscus lastig gevallen, anderen daarentegen, de grotere, zijn zelfs netto ontvangers van moedertje staat. Bovendien worden ze vaak gepamperd door de staat met regelgeving die concurrentie uitsluit en die het hen mogelijk maakt hun klanten nog extra af te romen. De groep ‘De ondernemers’ bestaat dus niet in dit opzicht.

  De idee dat met het afschaffen van de inkomens- en vermogensbelasting voor de personen die “xx miljoen” ontvangen of al hebben veel ten gunste zal veranderen is eveneens op een verkeerde groepsindeling gebaseerd. Zij die “xx miljoen” vangen betalen al in verhouding nauwelijks inkomensbelasting daarover. Juist de middengroepen zijn de klos. Die liggen ook nog naast het geldstroompje terug van de staat. Voor de vermogensbelasting geldt hetzelfde. Vrijwel alle rijke mensen hebben hun vermogen weggesluisd buiten het bereik van de fiscus.

  Er zal dus juist weinig veranderen bij invoering van het voorstel van Hugo.

  BSN [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico [1]:

  Die Eritreeër wel, maar wat dacht je van de Albanezen, die nu massaal de EU overspoelen en dat er van Dieppe tot aan IJmuiden situaties aan het ontstaan zijn, zoals in Calais. ‘Pauper’ is natuurlijk een lelijk scheldwoord, maar vooral om (tegen beter weten in) politici wakker te schudden.

  hugovanreijen [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [1]:
  De term mensensmokkelaars wordt hier ten onrechte pejoratief gebruikt.
  Er zijn geen vluchtelingen omdat er mensensmokkelaars zijn, maar er zijn de broodnodige mensensmokkelaars, omdat er door koopkracht gesteunde vraag naar hun diensten bestaat.
  Ook vele joden hebben hun leven te danken aan het feit dat smokkelaars hen over de grenzen loodsten. Laten wij daar dankbaar voor zijn.

  BSN [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [1]:

  Overigens kunnen de meeste vluchtelingen slechts enkele tientallen tot honderden kilometers vluchten. Ik zou ‘m toch maar eens vragen, waarom die uitgerekend Nederland kiest.

 6. @hugovanreijen [4]:

  “Ook vele joden hebben hun leven te danken aan het feit dat smokkelaars hen over de grenzen loodsten. Laten wij daar dankbaar voor zijn.”

  Ja, jij zal daar wel dankbaar voor zijn ja. Ik niet, net als verreweg de meeste mensen op planeet Aarde. Neem dat maar aan.

  Behalve de Palestijnen dan, die zullen ook wel dankbaar zijn , denk je ook niet?

 7. @Nico [1]:

  En de arme zielige negertjes moesten hééééééééélemaal naar Nederland ‘vluchten’ om veilig te zijn? Nou, als je dat gelooft dan heb je echt hulp nodig. Want zodra iemand een onveilige situatie ontvlucht is, is ie dus, eeh veilig. Vertrekt hij vanuit die veilige situatie, bv een buurland of misschien zelfs het tweede land, weer naar ‘betere’ oorden zoals Nederland/Europa dan is hij dus géén vluchteling maar maar een gelukszoeker. En volgens jou zijn wij verplicht hem te accommoderen? Dacht het niet.

  Bovendien, heb jij niet onmiddellijk aangeboden voor alles op te draaien? Onderdak, voedsel, kleding etc. voor deze arme zielige negertjes? En dit dan permanent uiteraard. Jij heet hen tenslotte welkom begrijp ik? De negertjes zouden niet moeten mogen werken hier want dat gaat ten koste van een werkloze Nederlander, waarvan er veel te veel zijn. Ook zouden zij niet in een huis voor henzelf moeten mogen wonen, tenzij jij dat betaald en dan in de private sector natuurlijk. Sociale woningen moeten gereserveerd worden voor Nederlanders die een huis willen.

  Kortom, rechtsomkeer bij de staatsgrens, zoals dat in verreweg de meeste landen ter wereld zo is. Maar ja, die zijn dan ook nog niet totaal ontdaan van waardering voor de eigen natie.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 8. @BSN [10]: Ik heb je schrijfsels in de gaten gehouden en concludeer dat je jezelf gedraagt als een trol.

  Om onzinnige communicatie af te sluiten merk ik nog op dat ‘divide et impera’ (verdeel en heers) het tegenovergestelde is van ‘concordia res parvae crescunt’ (eendracht maakt macht).
  Uit je woorden maak ik op dat je kennelijk graag verdeeldheid en onderworpenheid ziet.
  Sommige vereren wat zij al dan niet bewust als de ‘almachtige god’ genaamd ‘moedertje staat’ beschouwen. Weer anderen vereren hun eigen staat oftewel toestand; innerlijk verdeeld, machteloos, krachteloos en met een schone schijn naar buiten.

  BSN [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [11]:

  Juist, Nico, dat noemen we dus game set and match. Oftewel, je hebt geen zinnig verweer anders dan wat door het huidige regiem gepromote PC gewauwel. Wat ben je toch ánders, Nico 🙂

 10. @Nico [1]: Het is toch geen wedstijd in zieligheid. In dienst is mij bij de EHBO training geleerd dat een hulpbehoevende niets heeft aan een neergeschoten hulpverlener. Zonder hulpverlener is een hulpbehoevende kansloos. Hulpverleners voelen zich zo zwaar belast dat zij dreigen te bezwijken onder hetgeen van ze gevraagd wordt aan hulp door hulpbehoevenden. Er is kennelijk geen balans meer. Dat ondermijnt de saamhorigheid. Daar moet je over kunnen praten.

 11. @Vilseledd [3]: Staat afkomst (of huidskleur, taal, religie) of de individuele situatie centraal? Ik reageerde op de term paupers die scheiding maakt tussen mensen met veel of weinig geld.

  @hugovanreijen [4]: Mee eens. De smokkelaars waren slechts een deel van het verhaal. Oorzaak (geweld) en gevolg (wens van vrede) waren tijdens deze ontmoeting voor mij het belangrijkst.

  @Vilseledd [5]: Ja, die vraag was al veel eerder bij mij opgekomen. Zo las ik dat welgestelde Syriërs in het welgestelde westen terechtkomen terwijl de armere Syriërs in Turkije in fabrieken tewerkgesteld worden. Toch komen er ook straatarme mensen vanuit allerlei delen van de wereld in het welvarende edoch decadente westen terecht. Het is allemaal niet doorzichtig…

  @Bertuz [16]: Mee eens. Maar saamhorigheid, de gedachte dat er één mensheid is die op één wereld samen hoort te zijn in plaats van verdeeld en verscheurd, is iets dat kennelijk niet bij iedereen doordringt. Als er echt saamhorigheid zou zijn, dan zouden er ook geen mensen voorgelogen, afgeperst, beroofd, verkracht en vermoord worden, en zouden er ook geen vluchtelingenstromen zijn.

 12. Wel grappig dat “we” (ja ook hierop de vrijspreker) naar het fenomeen vluchtelingen kijken als gaande over “anderen”.
  Maar hoe lang gaat het duren tot Europawijd de pleuris uitbreekt (maakt niet uit of het gaat om burgeroorlog tegen moslims dan wel om oorlog tussen landen, m.n. Nato waaronder NL/B tegen Rusland)?

  En waarheen gaan “we” dan vluchten?
  Misschien zijn “we” wel zelf de toekomstige vluchtelingen?
  Wie van “we” heeft er al een plan B klaar?

  Besef nl. 1 ding: iets meer dan 5 jaar geleden waren het slechts enkele vooruitziende Syriers die toen besloten om te emigreren VOOR het te laat was, m.a.w. toen het nog relatief makkelijk kon. Maar wie te lang wachtte, was eerst al slachtoffer door bv. al minstens 1 familielid kwijt te zijn en was al verarmd door bv. zijn huis plat gebombardeerd te weten (een flat van voorheen 2 ton was als ruine onverkoopbaar dus een voorheen middeklasse Syrier was door iets te lang wachten gereduceerd tot een pauper), waardoor een dure overtocht m.b.v. mensensmokkelaar ter waarde van 7k per persoon (dus 21k voor de 3 nog levende gezinsleden van voorheen 4) ineens een fortuin lijkt, daar waar voorheen 1k per persoon (dus 4k voor het hele gezin) best betaalbaar was toen ie in tempore non suspecto gewoon officieel kon vliegen met een visum.

  Dus enkele jaren te laat pas in actie schieten kan een wereld van verschil maken, ongeacht of dat was uit onwetendheid of gewoon traagheid van handelen.

  Misschien moeten “we” daar lessen uit trekken?
  Enerzijds zijn er voldoende reguurders op de vrijspreker die doemscenario’s voor Europa voorspellen, maar anderzijds zie ik dat er over vluchtelingen gesproken wordt alsof dat steevast “de anderen” zijn.
  Wel, de meeste Syriers (dus niet de 1% slimsten/vooruitzienden) hadden in 2010 ook geen plannen om hun geboorteland te verlaten. En ook nu doen ze het niet van harte doch door de omstandigheden gedwongen.

  Maar wie het nu pas rijkelijk laat doet, zal als ie erop terugblikt wel denken “goh, was ik die gekke ex-collega op het werk maar gevolgd toen ie in 2010 zijn ontslag gaf en naar het buitenland verkastte. Die rare vogel bleek achteraf wel gewoon gelijk te hebben”.

  Welnu, de meesten zagen de ellende niet aankomen.
  Dat geldt ook voor 99% der “gewone” Nederlanders en Vlamingen vandaag die nog steeds niet willen bevatten hoe ernstig de situatie is in de EU, maar uitgerekend op deze site zijn er voldoende die WEL onheil aan de horizon zien.

  Mijn vraag is dan ook: welk plan B hebben deze mensen uitgewerkt? En alleen op papier of hebben ze ook al daadwerkelijke stappen gezet om bv. in Singapore of Panama een veblijfsvergunning voor zichzelf en hun gezin te regelen?

  Groeten uit Montevideo

  (PS ben je nog jong? Een kind ter wereld gekomen in Uruguay heeft automatisch de Uruguayaanse nationaliteit en als ouders van een minderjarige Uruguyaan(se) vervallen in 1 klap alle immigratievoorwaarden en verwerf je zonder verwijl je permanente verblijfsstatus)

  hugovanreijen [21] reageerde op deze reactie.

 13. @Scrutinizer [20]:
  Deze reactie is z e e r terecht.
  Ik kan iedereen aanraden zich in een aantal plaatsen
  te orienteren om te zien waar men het best terecht kan en dan liefst te verhuizen voor de nood aan de man komt.
  Houd voor ogen, dat op de 10de mei 1940 in IJmuiden tot
  f 30.000,00 contant in toenmalige guldens neergelegd moest worden voor een plaats op een boot.

  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 14. @hugovanreijen [21]: Een populair spel dat in allerlei varianten wordt gespeeld. Eerst oorlog veroorzaken, zorgen voor verlies van bezit en ontwrichting van een leven en gezin, daarna veergeld eisen om een ‘vreedzaam’ te kunnen leiden. Vreedzaam tussen aanhalingstekens, want wie aan de andere kant aankomt mag ook daar bestaan onder voorwaarden die anderen stellen.

  Dit spel wordt ook gespeeld door burgers die onafhankelijk willen worden. Ze komen van de regen in de drup.

  M.i. een ziekelijk spel waar zowel voor als na de overgang het ‘recht’ van de sterkste regeert. Tegelijk… demonstreert deze gang van zaken natuurlijk wel waar mensen daadwerkelijk voor staan! Aan de vruchten herken je de boom…

 15. @Hugo: Voor de duidelijkheid spreek ik uit ervaring. Ook richting ons is een oorlog veroorzaakt waarin zo snel als mogelijk is geëscaleerd en wat ontwrichtend heeft uitgewerkt (dankzij inzet politie en militairen). We zijn gedwongen middels lijden veergeld te ‘betalen’, maar, we spelen het spel niet mee. Een volgend bestaan, een leven dat alleen geleid mag worden onder de dwingende voorwaarden die een ander stelt is voor ons niet aanvaardbaar. Als gevolg daarvan is het voor ons zelfs niet mogelijk om ons nageslacht te ontmoeten.

  Als resultaat zijn wij nu een levend en wandelend reclamebord wat aanduidt waar anderen – en dan vooral overheidsdienaren – werkelijk voor staan. En helaas is dat een nogal ontnuchterend beeld.

 16. Pardon, ‘een oorlog veroorzaakt’ moet zijn ‘een oorlog geïnitieerd’.

 17. @Igor [25]:

  Libertarisme zal nooit populair worden omdat mensen dat niet willen. Voornamelijk omdat het schizofreen gezwam is waar enkel verdwaalde geesten die graag de nuttige idioot willen uithangen voor het huidige regiem wat in zien. Niet verwonderlijk ook wanneer men begrijpt hoe en door wie ‘libertarisme’ de wereld in is geholpen.

  Mensen in demoNcratien KIEZEN er voor om NIET libertarisch zijn. En deze vrije keuze kunnen de verdwaalde libertarische geesten maar niet verkroppen 🙂

  http://www.cwporter.com/libmarx.htm

 18. @Igor [25]:
  Wie van de voorgestelde maatregelen vermoedelijk het meest zullen profiteren zijn de paupers, die zullen gaan leven in een veel
  welvarender land waar ook welgestelden niet meer angstig zullen zijn, zich te vestigen en de maatschappij door hun zegenrijke aanwezigheid op velerlei terrein zullen verrijken.
  Deze welgestelden veroorzaken door hun bestedingen bij de slager, de bakker en vele anderen die hun goederen en diensten aanbieden, omzet en winst die zal doorstromen ook naar hen die over minder gaven beschikken.
  Zij functioneren als een kassa, die een klaterende geldstroom uitbraakt tot voordeel van velen.

  BSN [28] reageerde op deze reactie.

 19. @jhon [12]:
  Nog één waar ik nog nooit over nagedacht had totdat ik hem ergens in schrift zag staan.
  werknemer-werkgever

Comments are closed.