Vrijspreker: Moraal hangt samen met het idee dat iets bewustzijn heeft. Zonder bewustzijn kun je kennelijk geen aanspraak maken op morele rechten. Wat geeft iets bewustzijn?

Opperdienaar: Daar heeft de auteur van de ‘The mind club‘ ook wat over te zeggen. We kennen pas bewustzijn aan iets toe als het met ongeveer dezelfde snelheid beweegt als wij zelf (een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde). Bij dingen die veel sneller en langzamer dan ons bewegen, kunnen we ons moeilijk een bewustzijn voorstellen dat keuzes maakt. Het lijkt maar wat te doen, geen doel gedreven handelen. Komiek George Carlin zei hierover: “Ooit op gemerkt hoe iedereen die langzamer dan jij rijdt een sukkel is, maar iedereen die sneller rijdt een maniak is?” Dit wordt ook wel ‘timescale antropocentrism‘ genoemd.

Evolutionair gezien logisch omdat zowel prooi als jager ongeveer dezelfde snelheid hebben, dus is het belangrijk intenties te kunnen inschatten van dingen die zich rond onze eigen snelheid bewegen. Daarom komen er in ‘science fiction’ series ook geen wezens voor die de afmeting van een continent hebben en denken in de tijdspanne van een jaar. Onderstaande grafiekje geeft de resultaten van een enquête weer.

antropocentrism

 

Vrijspreker: Opmerkelijk, wat zien we daar mee over het hoofd?

Opperdienaar: Ik denk dat we vooral aan de hele grote en langzame kant een blinde vlek hebben voor bewustzijn. Neem bijvoorbeeld een land of een samenleving. Velen hebben al geprobeerd om een land als een organisme te zien. De auteur stelt ook dat je landen als organisme kunt zien. Als voorbeeld neemt hij Amerika.

Een lichaam heeft vele onafhankelijke cellen zoals een land burgers heeft. In beide gevallen zijn de onderdelen in hoge mate gespecialiseerd. Ook bij Amerika zijn sommigen gespecialiseerd in defensie (soldaten) en anderen vervoeren voedingsstoffen door het lichaam (vrachtwagen chauffeurs) Sommigen functioneren als neuronen om het lichaam te helpen beslissingen te nemen (het Congres). Als het wordt aangevallen, zoals op 11 september, reageert het door de dreiging te elimineren net zoals elk organisme met een bewustzijn dat zou doen. Het vormt nauwe banden met andere landen (zoals Canada), maakt zich zorgen over infecties (illegale immigranten) gebruikt grondstoffen (voedsel ijzer kolen) en scheidt afvalstoffen uit zoals vuilnis en CO2. Heeft de VS een bewustzijn? Het zou kunnen dat we alleen bewustzijn kunnen zien op ons eigen niveau. Vanuit het land gezien zijn wij gewoon domme pionnen in dienst van het hogere organisme.

Vrijspreker: Wat is de overheid hier in?

Opperdienaar: De overheid is in dit organisme het brein dat alles aanstuurt.

Vrijspreker: Via geniën zoals Jan Kees de Jager?

Opperdienaar: Misschien niet het beste voorbeeld. Gelukkig doet hij nu de financiën bij KPN.

Vrijspreker: Maar een organisme gaat ook dood. Wanneer gaat een land dood?

Opperdienaar: Rijken worden geboren en gaan dood. Dat is al de hele geschiedenis zo. Ze zijn levenskrachtig in het begin en slibben dicht aan het einde. Je zou zelfs een afschatting kunnen maken van de levensduur aan de hand van de afmetingen. Kleine organismen (zoals een muis of bacterie) leven o.h.a. korter dan grotere. Daar is een mooi verband tussen te vinden.

Vrijspreker: Hoe lang heeft de VS nog te gaan?

Opperdienaar: Ik denk een jaar of 100. Het is waarschijnlijk ook de reden dat die rijken allemaal proberen de hele wereld te omspannen. Het is een overlevingsdrang. Hoe groter, hoe langer ze leven. Het Britse rijk omspande bijna de hele wereld. Het is moeilijk om er precies een begin en einde aan te wijzen van het britse rijk. Net zo als dat met mensen is. De baby en de demente zijn radicaal anders dan de mens van middelbare leeftijd. Je kunt het begin al leggen bij de 4 Nederlands-Engelse oorlogen, maar die omspannen al meer dan 100 jaar. Als je heel vroeg begint bij de baby van het Britse rijk, is dat misschien 1650. Het verval was duidelijk na WOII toen de VS dominant werd. Dus zo’n wereldrijk, is een organisme dat kennelijk na ongeveer 300 jaar dood gaat. Misschien kun je zeggen dat de VS zijn leven begon met de oorlog tegen Mexico in 1846 of misschien met de revolutie in 1775. Neem 1800 voor het gemak en dan begint het definitieve einde in 2100.

 

6 REACTIES

 1. De koppeling tussen de mate van bewustzijn en morele vraagstukken is denk ik wat discutabel. Het zou impliceren dat iemand met ontwikkeld bewustzijn iemand met onderontwikkeld of vernauwd bewustzijn mag beroven; morele vraagstukken zouden dan minder of niet relevant zijn. Hoewel dit de modus operandi van de staat is, lijkt me dit immoreel.

  Dus een kleinere staat gaat sneller ten onder? Ha ha… dat zou betekenen dat het piepkleine staatje genaamd Nederland nu op het randje van de afgrond balanceert en met een klein duwtje van de publieke opinie in de afgrond gekieperd kan worden. Interessante gedachte… maar ik denk eerder dat de te verwachten levensduur gerelateerd is aan de mate waarin morele normen geconserveerd blijven of juist aan bederf onderhevig zijn.

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.

 2. Terzijde; als ik kijk naar artikelen over het immorele gedrag van plaatselijke ambtenaren en bestuurders in Nederland, dan verbaast het me dat de klimaatverandering nog niet heeft geresulteerd in oververhitting van de gemoederen. Kennelijk zijn veel burgers zo ongeveer spreekwoordelijk hersendood of in coma.

  Geen wonder dat rent-seekers in overheidsdienst kunnen frauderen, liegen, roven en wat dies meer zij! In vroeger tijden zouden ze onthoofd zijn – niet langer meer hoofd van hun taakgebied of organisatorische eenheid. Of misschien romantiseer ik nu te veel over koene ridders die spreekwoordelijke bestuurlijke draken of ander ongedierte te lijf gaan, wie zal het zeggen 😉

 3. Hier een illustratief voorbeeld van wat er gebeurt met een maatschappij wanneer morele normen grondig door bederf zijn aangetast. Een klaagzang over wijdverspreid corruptie, mensen ‘die er niets aan doen’ en burgers die als ratten een zinkend schip willen verlaten. Betreft de Oekraïne. Een prachtig land, grondig verziekt. Hoewel… ik me nog steeds afvraag of deze patiënt nu echt terminaal is. Het ontbreekt me aan inhoudelijke kennis om dat goed in te kunnen schatten.

 4. @Nico [1]: Niet alleen ‘de staat’ kijkt er zo naar, iedereen die wel eens eet, heeft een voorkeur zijn maaltijd als iets met laag bewustzijn in te schatten.
  Ik denk dat we de staat Nederland moeten zien als zijnde opgegaan in de EU. alle EU wetten overrulen nederlandse wetten, dus die zijn daarmee irrelevant geworden. Net als het koningshuis worden de nederlandse politici zoet gehouden met een financiële fopspeen. Je mag rijk blijven, maar je macht om anderen te dwingen, is weg. Ceremonieel.

  Bij kleine overheden denk ik aan het bewind van Jim Jones in de jungle van Guyana, die bedreiging van buitenaf zag en daarvoor een veiligheidsdienst en een muur liet bouwen, die rechtszaken had (waarbij volgelingen elkaar moesten straffen of vernederd werden) en loyaliteitstesten en propaganda door megafoons. Het escaleerde veel sneller dan een Romeins rijk, Brits rijk of Amerikaans rijk.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [4]: NL in EU verband schat ik in als een verfijnd politiek spel. Inderdaad overruled EU wet- en regelgeving de NL-versie. Maar, schijn kan soms best bedrieglijk zijn.

  Zijn bijvoorbeeld NL-wetten het gevolg van inspiratie en noeste arbeid door politici of schrijft iemand achter het politieke toneel in de Tweede kamer (een partij of staatshoofd) feitelijk het script voor de acteurs? Wie beslist nu eigenlijk welke onderwerpen überhaupt onder de aandacht van ‘de massa’ worden gebracht of daar juist worden weggehouden?

  Wat is bijvoorbeeld de invloed die staatshoofden uitoefenen op de koers van de EU, nader gedefinieerd en uitgewerkt door bijv. het Europees parlement?

  Feit is dat met de EU-federatie in ieder geval de schijn wordt gewekt van een groot machtsblok. Wat feitelijk innerlijk nogal verdeeld is in eilandjes (staten). Het is een bros geheel, waarvan geruchten over een eventuele Brexit en Nexit getuigen. Met een beetje klimaatverandering oftewel verdere verwarming van de gemoederen kan de EU misschien zomaar gaan afbrokkelen.

  Ondertussen… staat de EU behoorlijk ver weg van de dagelijkse praktijk in het dagelijkse leven. Het risico van moreel verval is zeker in het EU-apparaat behoorlijk groot. En dat wordt bevestigt door voordeeltjes die deze mensen voor zichzelf regelen. Schaalvergroting en centralisatie leidt tot allerlei onnodige problemen. En moreel verval.

 6. Het moraal der economie, propaganda en burgerslavernij.

  Moraal nav leugens moet je bij de banken en politiek zijn, de creatie van een ongezond bewustzijn.

  Moraal nav waarheid krijg je een gezond bewustzijn.

Comments are closed.