zeemeeuwLibertarianism has only a tiny ideology: “THOU SHALT NOT AGRESS”  H.J. Jongen sr. BELASTING / SOCIALE PREMIES. De vraag van de KLEINSTE POLITIEKE KWIZ die in dit hoofdstuk besproken wordt, gaat over de belastingen en de verplichte sociale premies.

Het beantwoorden van deze vraag is tegelijk gemakkelijk en moeilijk. Het is gemakkelijk voor degenen die de filosofie van het libertarisme al begrij-pen. Immers voor hen is het duidelijk dat het hier in beide gevallen om het initiëren van geweld gaat. Voor (nog) niet libertariërs blijkt dit echter vaak problemen op te leveren. Men gaat meestal onmiddellijk in discussie over hoe dan allerlei maatschappelijke zaken geregeld moeten worden.

De verleiding is dan groot om door te praten over de libertarische oplossing van het eerst genoemde probleem. Als dat al min of meer bevredigend wordt uit-gelegd, komt meteen een ander probleem. En dat dan? En hoe doe je dan…?

En dat gaat door totdat beide partijen niet tevreden zijn en maar ophouden. Een betere weg om de libertarische positie uit te leggen, is het antwoord te splitsen. Probeer eerst duidelijk te maken dat het libertarisme tegen het initiëren van geweld is, en dat beide maatregelen wel degelijk al direct beginnen met de dreiging van geweld (dwang). Geweld dat ook gebruikt wordt, als de dreiging alleen niet helpt. Probeer de discussie principieel te hou-den en de oplossingen pas later te bespreken. Als je het principieel niet eens wordt, heeft verdere discussie vaak geen zin.

Daarna kunnen dan allerlei maatschappelijke zaken worden besproken die nu uit de belastingen of verplichte sociale premies worden gefinancierd. Dit is een eindeloze reeks, want er is niet veel te
bedenken waarmee de overheid zich niet bemoeit. Van milieu tot voetballen, en van de geboorte tot na de dood!

Over de libertarische oplossingen van de verschillende problemen kunnen we wel een heel boek volschrijven. In allerlei andere artikelen in de VRIJBRIEF leest u daar al over. Mocht u in deze rubriek een speciaal onderwerp behandeld willen hebben, laat dat dan aan de redactie weten en we zullen zorgen dat het in orde komt.

Als toelichting op dit onderwerp nog een paar nuttige aanwijzingen.

Door bij voorbeeld tegen de verplichte sociale premies te zijn, krijgen veel mensen indruk dat het libertarisme tegen de zorg voor andere mensen is. Dit is onjuist. Er zijn veel libertariërs die wel degelijk zorg voor medemensen hebben en die er ook daadwerkelijk wat aan doen. Er bestaat zelfs een Stichting, LIFHAS, (Libertarisch Fonds voor Hulp Acties) die probeert noden van andere mensen te lenigen. Maar dan wel op een libertari-sche manier, dus geheel op basis van vrijwilligheid. In feite kun je je in dit kader ook nog afvragen welke verdienste er is aan het helpen van medemensen als je daartoe gedwongen wordt.

Als mensen ergens mee geholpen worden, is dat een vorm van “consumptie”. Om echter iets te kunnen consumeren, moet het eerst ergens door iemand “geproduceerd” zijn. Daarom is het belangrijk dat er in de maatschappij zoveel mogelijk (nuttig) geproduceerd wordt. Hieruit volgt dan dat het logisch is om te streven naar een maatschappijstelsel dat de maximale produktie oplevert. Na het in elkaar storten van de socialistische Oost Europese systemen, moet het duidelijk zijn dat een vrije maatschappij met een vrije economie daarvoor verre-weg de beste mogelijkheden geeft.

Dit wordt onder andere op een briljante wijze aangetoond in het boek van Hans-Hermann Hoppe: “A THEORY OF SOCIALISM AND CAPITALISM, Economics. Politics, and Ethics.” We hopen dit boek in de VRIJBRIEF te bespreken.

Vaak is het nuttig om duidelijk te maken dat er een verschil is in “belastingen” en “verplichte sociale premies”. Ook al is er geen verschil in de inning met gebruik van dwang. Belasting wordt opgelegd, geïnd en dan door de overheid toegewezen aan allerlei zaken. De sociale premies zijn bestemd voor een bepaald doel, bijvoorbeeld werkeloosheidsuitkering, en zijn een “omslagstelsel”. Het is niet zo dat men zich “verzekert” en dan recht heeft op een uitkering. Neen men krijgt een uitkering en de kosten worden omgeslagen op de andere daarvoor in aanmerking komende, aangewezen, personen. Hoe meer ik gebruik, hoe meer anderen moeten betalen! Een verzekering waaraan een ieder die daarvoor belangstelling heeft vrijwillig betaalt, zou eerlijker en goedkoper zijn.

Zelden wordt uitgesproken, maar vaak is in de discussie een angst aanwezig voor de eigen persoon. “Wat als ikzelf in de toekomst eens die uitkering nodig heb? Als ikzelf ziek of werkeloos word?” Wat gebeurt er dan in een libertarische maatschappij als die verplichte premies en die rechten op uitkeringen worden afgeschaft? Het is goed om die reële angst te onder-kennen en dan te proberen de oplossing aan te dragen.

Bij dit alles hebben we dan ook nog te maken met feit dat de meeste mensen moeite hebben om zich los te maken van de huidige toestand en van wat hen altijd geleerd is: “zo is het toch altijd geweest, en het zal wel niet anders kunnen.”

Het basisprincipe van het libertarisme is eenvoudig. Zeker als iemand het eenmaal door heeft. Maar anderen tot dit inzicht te laten komen zal nog veel tijd vergen. Desalniettemin zijn we op de goede weg en gebeurtenissen die in Oost Europa plaats vinden, kunnen mensen een nog beter en sneller inzicht geven dat een onvrije maatschappij zeker de verkeerde oplossing voor alle problemen is.

wat is libertarisme 10

klik op afbeelding voor groot

wat is libertarisme 10 deel 2

8 REACTIES

 1. Belasting: Het afdwingen van bijdragen, iets dat ook bijv. de mafia doet. Hoewel er diensten en infrastructuur uit voortkomen die voor de gedwongenen nuttig kunnen zijn, blijft dwang onbevredigend – zowel voor de dader als het doelwit.

  Wie geld of middelen afdwingt heeft de neiging om zelfzuchtig met de verkregen middelen om te gaan. Wie gedwongen wordt, doet niets van harte. Wie dwingt, doet dat van nature met gezonde tegenzin, tenzij natuurlijke mechanismen bewust naar de achtergrond worden gedrongen. Op de een of andere manier willen zowel daders als doelwitten toch een uitlaatklep zoeken voor ontstane frustraties.

  Sociale premies: Het afdwingen van naastenliefde. Dat gaat ‘goed’ tot het merkbaar en vooral zichtbaar verkeerd gaat. Het claimen van sociale uitkeringen gaat gepaard met allerlei bureaucratisch gezeur. Met gedwongen betalen stopt een ieder zodra hij daartoe de kans ziet. Ondertussen worden spanningsvelden gecreëerd tussen degenen die gedwongen worden te betalen en degenen die gedwongen zijn van voorzieningen gebruik te maken. De scheldwoorden vliegen dan soms over en weer: Profiteurs, egoïsten, etc. Een teken aan de wand dat dwang per definitie tot ellende leidt. Het is voor een ieder onbevredigend.

 2. Belastingen en sociale premies kunnen op een bepaalde manier vergeleken worden met Auto-Tune in de muziekwereld. Wanneer een zanger vals zingt of een muziekinstrument valse noten produceert, zorgt een apparaat in de studio (Auto-Tune) ervoor dat de valse noten gecorrigeerd worden en in harmonie met de rest worden gebracht.

  Kennelijk trainen tegenwoordig steeds minder zangers en muzikanten hun stem- of speelvaardigheden. Door dit apparaat is het stomweg niet meer nodig. Life optreden is daardoor steeds minder mogelijk voor wie zijn stem of instrument niet goed beheerst. Zie deze rapportage van RT.

  Op eenzelfde manier is de overheidsmachine een soort van autotune voor mensen die hun naastenliefde met bijbehorende vaardigheden niet meer trainen!

 3. Authentiek geluid kun je herkennen aan uitglijders en missers. Zonder correctie van autotune of de overheidsmachine merk je wat iemand daadwerkelijk waard is. Als muzikant resp. als mens. Heeft iemand de moeite genomen zich daadwerkelijk te trainen in noodzakelijke vaardigheden, of is hij een gemakszuchtige huichelaar?

  Dit roept de vraag op wat er gebeurt wanneer de overheidsmachine uitvalt. Van buitenaf kan men denken dat een land een deugdelijke sociale structuur heeft, maar wat is er werkelijk gaande? Een situatie die kunstmatig in harmonie wordt gehouden of een natuurlijke harmonie?

 4. Ik ben het nog niet tegengekomen dus vandaar de vraag: past het begrip basisinkomen in de libertarische gedachtengang?
  Gevoelsmatig zou ik volmondig ja daarop antwoorden want het geeft een absolute vrijheid aan het individu die daarmee zijn drie geboorterechten kan afdekken: voeding, kleding en onderdak.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [5]: tenzij het op vrijwillige basis is. Dus niet totaal/voor iedereen.

  Onvoorwaardelijk lijkt mij dit alleen in gezins- of familieverband mogelijk. Daarbuiten krijgt het al gauw het karakter van een verzekering. Op elkaar terug kunnen vallen wanneer dat nodig is. Iedereen een basisinkomen geven lijkt mij dan overbodig en nutteloos rondpompen van geld.

  Het basisinkomen lijkt mij wel een goede verbetering van de huidige situatie en een stap op weg naar een samenleving met echte solidariteit.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Harrie van Vaore Theu [6]: Blijft staan dat wanneer iemand van moedertje staat een basisinkomen ontvangt, een ander daar gedwongen de rekening voor moet betalen. Via belastingen. Het geld moet namelijk ergens vandaan komen.

  Wanneer de bron van basisinkomen schenkingen zouden zijn (en dus geen belastingen), zou de schending van het NAP niet bestaan. Er zou dan vrij een standaard situatie schenker – doorgeefluik – ontvanger zijn. In die situatie is het bestaansrecht van het doorgeefluik discutabel. Aanvaarden de schenker en ontvanger dat doorgeefluik vrijwillig of is er sprake van dwang?

  Harrie van Vaore Theu [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [7]: daar ben ik het helemaal mee eens @nico.

  Overigens, de geboorteakte wordt gesecuritiseerd. Zeg maar “de belofte geld te gaan betalen” wordt door de staat te gelde gemaakt. Dit geld staat in een Ceste que Vie trust. Op naam van de PERSOON.

  De staat heeft zich verplicht door het recht ÒM van MÈNSEN te vervangen door het recht ÒP van personen/staatsburgers.
  M.a.w. dat basisinkomen IS al gefinancierd. De staat moet gewoon zijn plicht doen en stoppen met deze gelden aan andere ongein uit te geven

Comments are closed.