Vrijspreker: Mensen willen altijd rationeel overkomen in een discussie en komen dan vaak met een verhaal over oorzaak en gevolg om de ander te overtuigen hoe de wereld werkt. Toch is het niet altijd waterdicht. Hoe komt dat?

Opperdienaar: Oorzaak gevolg verbanden zijn niet direct waar te nemen met je ogen of oren of tastzin. In die zin zijn deze verbanden net zoiets als eigendomsrechten, die ook niet direct zijn waar te nemen. Beide verschijnselen schreeuwen dan ook om manipulatie. Je kunt correlaties objectief waarnemen tussen 2 of meerder dingen, maar geen oorzaak gevolg verbanden. Het is echter wel heel verleidelijk om de stap te maken van correlatie naar oorzaak/gevolg relatie. Het is daarom 1 van de meest gemaakte fouten.

Vrijspreker: Is er dan nooit iets te zeggen over een oorzaak gevolg verband? Het lijkt toch bijvoorbeeld duidelijk dat het gevolg van eten is dat mijn honger verdwijnt?

Opperdienaar: De wetenschappelijke kijk hier op is dat er maar 1 manier is om oorzaak en gevolg te bepalen. Dat is door 2 groepen te maken, op 1 groep de oorzaak toe te passen en op de andere groep niet en daarna te kijken of je het gevolg alleen ziet in de groep waar je de oorzaak toepaste. Dus je wilt de gevolgen van een nieuw medicijn bekijken? Dan selecteer je 2 groepen mensen, geeft de 1 het medicijn en de ander een placebo en kijkt naar de gevolgen.

Vrijspreker: Waarom moet je de andere groep een placebo geven?

Opperdienaar: Hier wordt al duidelijk hoe moeilijk het is om oorzaak gevolg vast te stellen. Omdat de patient niet moet doorhebben of hij een medicijn krijgt of niet. Die kennis zou op zichzelf al een oorzaak kunnen vormen. Het is bijvoorbeeld bekend dat aandacht geven al genezend kan werken of de productiviteit van werknemers omhoog kan sturen. Als je dat niet door hebt, maak je de fout te denken dat je medicijn geneest, terwijl het de aandacht is. Of het is verleidelijk te denken dat je nieuwe management strategie de productiviteit verhoogt, maar dat het in werkelijkheid de gegeven aandacht is. Ter controle moet je ook een andere management strategie aan de controle groep aanbieden.

Mensen hebben over het algemeen niet door de de meeste communicatie non verbaal gaat. Als je studenten in 2 groepen verdeelt en ze laboratoriumratten geeft die ze een weg door een doolhof moeten laten leren en je vertelt de ene groep dat ze slimme ratten hebben gekregen en de andere dat ze domme ratten hebben gekregen, dan blijkt dat de ratten van de studenten die denken dat ze een slimme rat hebben beter presteren. De verwachting van de studenten bepaalt de prestatie van de ratten. Daar komt geen verbale communicatie aan te pas, maar kan de onderzoeker aardig op het verkeerde been zetten als het gaat om oorzaak gevolg relaties. Vooral als het mensen betreft die denken dat alle communicatie verbaal gaat. Vandaar dat in de medische wereld altijd dubbel geblindeerde tests worden gebruikt. Dit betekent dat zowel de patient als de dokter niet weten of ze met een medicijn of een placebo te maken hebben.

Vrijspreker: Is oorzaak gevolg niet eenvoudiger te bepalen als je levende wezens even buiten beschouwing laat?

Opperdienaar: Ook dat is tricky. Neem bijvoorbeeld de tweede wet van Newton: kracht = massa * versnelling Wat is daar oorzaak en wat gevolg?

f_is_m_a

Vrijspreker: Hmm, ik zou zeggen dat kracht en massa de oorzaak zijn en het gevolg van die kracht is versnelling. Zonder kracht geen versnelling.

Opperdienaar: Omdat als je ergens tegen duwt, de uitgeoefende kracht het versnelt, mits het niet te zwaar is? Maar kan het niet zo zijn dat deze menselijke interactie met spieren de sleutel is bij deze interpretatie? Want kijk nu eens naar de zwaartekracht wet van diezelfde Newton: Kracht = G * massa1 *massa2/(afstand * afstand) Is de kracht nu oorzaak of gevolg?

Vrijspreker: hmm, hier zou ik zeggen dat de massa’s de oorzaak zijn en de zwaartekracht het gevolg.

Opperdienaar: Dat is vreemd toch? Terwijl je bij de tweede wet van Newton kracht als oorzaak ziet, is kracht opeens een gevolg bij de zwaartekracht wet. Als je naar de kwantumwereld gaat kijken, wordt het nog moeilijker om oorzaak en gevolg uit elkaar te halen. Uiteindelijk lijkt oorzaak gevolg een menselijke interpretatie van de werkelijkheid en net als het eigendomsrecht klaar voor manipulatie.

Vrijspreker: Wat voor soort manipulatie?

Opperdienaar: Je kunt begin en eindpunt van de oorzaak gevolg keten op willekeurige plaatsen onderbreken. Portfoliomanagers gebruiken het bijvoorbeeld om het rendement van hun beleggingen beter te laten lijken. “Onze belegging had 10% rendement per jaar sinds 2009.” Wat gebeurde er voor 2009? Even niet naar vragen. Dit was “de warmste 3 juli sinds 1932” Wat gebeurde er in 1932? Even niet naar vragen.

Maar vooral op het morele vlak wordt het zwaar gebruikt. Hoeveel mensen zeggen niet: “De 11 september aanval was een daad van agressie die als een donderslag bij heldere hemel kwam? Ze haten onze vrijheden.” Heel gemakkelijk wordt de oorzaak gevolg keten daar onderbroken. Kijk vooral niet naar wat er voor 11 september gebeurde. Kijk niet naar de oorzaken van de haat van mijn vijanden. Soms kan het opportuun zijn om een stuk oorzaak gevolg over te slaan en bijvoorbeeld naar het jaar 700 terug te gaan om de werkelijke agressor te vinden. Uiteindelijk bepaalt de groep mensen waar je je tussen begeeft, hoe je die oorzaak gevolg keten inricht. De emotie komt eerst de ratio past zich daar gewillig bij aan en zoekt er argumenten bij.

Jouw geweld is altijd slechts een gevolg van hun geweld, hun geweld is echter altijd oorzaak en nooit gevolg. Jouw success heeft geen oorzaak buiten jezelf, hun succes is aan andere dingen te danken. Jouw falen is veroorzaakt door externe omstandigheden, hun falen is geheel aan hun eigen stommiteiten te danken.

Ook het eindpunt van de oorzaak gevolg keten kan overigens goed voor manipulatie dienen. Kijk vooral niet naar de gevolgen van mijn wetten. Bijstand, gezondheidszorg, armoede, veiligheid, kijk niet wat er na het aannemen van de wet gebeurde die alles beter zou maken. Sluit de oorzaak gevolg keten goed af aan beide kanten.

Iedereen die over die grens heengaat, moet je hard blokkeren. Iedereen die wil weten waar die gratis diensten van de overheid van betaald worden, moet hard geblokkeerd worden. De fondsen vallen als manna uit de lucht en kennen geen slachtoffers.

Dit is niet uniek voor de overheid. Denk ook bijvoorbeeld aan “Het mysterie van de Stradivarius viool” Wie de musicus zou antwoorden met: Natuurkundig is precies bekend hoe de Stradivarius werkt en je kunt er zo 1 uit een 3D printer halen die dezelfde kwaliteit geluid geeft, dan roep je de woede van de musicus over je heen. Het moet een mysterie blijven. De waarde is verbonden aan het mysterie en het gebrek aan kennis over de oorzaken van het mooie geluid.

12 REACTIES

 1. De oorzaak/gevolg keten is inderdaad een heel lastig ding. Vooral omdat de hele keten niet in beeld gebracht kan worden.

  Aansluitend op dit artikel noem ik een heel herkenbare oorzaak/gevolg keten. Een kind wordt geboren en vervolgens op een bepaalde manier mishandeld (dwang, geweld). Als gevolg daarvan ontstaan bepaalde denkwijzen en gedrag. Wilhelm Reich heeft 5 karaktertypen gedefinieerd om dat enigszins inzichtelijk te maken. Het schizoide/orale/psychopatische/masochistische/rigide karakter. Waar je ook kijkt, je herkent de gedragspatronen onmiddelijk.
  Maar daar stopt het niet. Vindt deze mishandeling niet vroeg maar later in het leven plaats, dan wordt daardoor eenzelfde misvorming in het karakter bewerkstelligt (denk aan alchemie).

  Je neemt dus bepaalde denkwijzen en gedrag waar, maar waar het vandaan komt is bepaald niet inzichtelijk. Je kunt het alleen in grote lijnen duiden. Vervolgens kun je dat als lastig ervaren, of proberen te bedenken hoe een misvormd karakter weer hersteld kan worden naar wat het ooit was – als kind – zuiver, puur en krachtig. Deze hele route vanaf het allereerste ontstaan t/m uiteindelijke genezing, voor zover mogelijk, wordt gewoonlijk gekenmerkt door allerlei inschattingsfouten die op hun beurt weer onverkwikkelijke gevolgen hebben.

  Als iets mooi en goed is, kun je maar beter van het mysterie genieten. Maar… mooi en goed is zoiets als ‘beauty is in the eye of the beholder’. Ik heb genoeg mensen ontmoet die ruw aan de buitenkant waren maar van goud aan de binnenkant. Of andersom. Je moet voldoende tijd aan iemand besteden, op de goede manier wel te verstaan, om te weten wat voor vlees je in de kuip hebt.

  In deze reactie heb ik mezelf bewust gericht op menselijk gedrag. Want de oorzaken en gevolgen bij allerlei minder complexe levensvormen zijn soms een stuk eenvoudiger in te schatten. Begrijp je echter het basisidee van Tao, dan weet je dat alles en iedereen op de een of andere manier met elkaar verbonden is en invloed op elkaar heeft. Soms goed, soms niet. Soms een beetje, soms veel. Maar de invloed is er wel en mag nooit ontkend worden.

  Dat ontkennen gebeurt ook op het terrein van geneeskunde. Het is al eeuwenlang bekend dat allerlei verknipt gedrag fysieke aandoeningen en ziekten veroorzaakt; zowel in de betrokkene als bij anderen. De hedendaagse ziekteindustrie heeft meer (financieel) belang bij behandelen dan genezen, dus wordt dat verband gewoonlijk niet geïdentificeerd of zelf ontkent.

  Nico [2] reageerde op deze reactie.
  .M [10] reageerde op deze reactie.

 2. @Nico [1]: Correctie: ziekteindustrie moest zijn gezondheidsindustrie (of zorgfabriek). De één zijn gebrek is de ander zijn brood, dus worden gebreken in stand gehouden.

  De regeerindustrie veroorzaakt gebreken om te kunnen blijven regeren. Waar de gezondheidsindustrie indirect van profiteert omdat daardoor fysieke aandoeningen ontstaan en soms zelfs ook verzonnen mentale aandoeningen. De regeer- en gezondheidsindustrie kunnen daarom m.i. samengevat worden als ziekteindustrie. Het veroorzaken en in stand houden van gebreken en ziekten is heel lucratief. Hoewel men natuurlijk af en toe best wel wat goeds doet om de middels PR-verhalen gewekte schijn in stand te houden.

  Wil je van veel ellende af, dan moet je het spreekwoordelijke bandje helemaal naar het begin terugspoelen en een verse start maken zonder fouten uit het verleden te herhalen.

 3. Mooi omschreven Nico.
  Als ik al kijk naar de dieren ; er worden geen slechte geboren ( dat was wat men vroeger zei = ze worden gemaakt ) Als ik zie wat er alleen al in de hondewereld gaande is de fok is totaal niet meer origineel, veel bij incidenten, uitsporing-gedrag, en wat dacht je van de kanker gevallen in de dierenwereld dat is meer dan je denkt,vermingd in hun oorspronkelijke vorm en de mensen vinden het nog leuk ook nog ?? Door het voedsel ( wat er allemaal in zit denk aan de brokken en dat blikvoer) de inentingen ??!! Toen ik nog mijn hondentrimsalon had, werkte ik met dierenartsen en holistische dierenartsen samen, ook had ik homeopathie voor dieren studie er bij gedaan. We kregen het eens over medicatie van de dieren, dit is wat ik nooit vergeten ben : ” de dieren krijgen precies de zelfde medicatie als de mens alleen een andere dosis, dat is om statisick te zien hoe zij er op regarenen en om zo testen te doen. ” Daar zat ik met mijn mond vol en zie daarop ;” ja, ik had het kunnen weten want in de homeopatie/kruidenwereld is dat precies zo alleen zij hebben een andere dit is alleen het verschil is dat ze niet uitgetest worden ”
  En dit is al 25 jaar terug, kun je na gaan wat er allemaal is gebeurt in die tussentijd. maar goed, het is ook oorzaak en gevolg zekere weten, zowel in het zichtbare als in het onzichtbare.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.
  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Pcrs: Je noemt de kwantumwereld. Tot nu toe heb ik daar niet over gecommuniceerd, omdat de meesten zich daar niet in hebben verdiept. Hoe werkt bijvoorbeeld kwantumteleportatie? Wetenschappers wekken de indruk dat men die technologie aan het ontwikkelen is, maar zij wordt reeds eeuwenlang gebruikt. Maar dan moet je wel eerst weten wat het is en hoe het werkt. Dan verdwijnt de glans van de magie (en onwetendheid) en komt de nuchtere werkelijkheid tevoorschijn.

  Kwantumtechnologie berust op de gedachte dat uit een oneindige energiebron uit een andere dimensie geput kan worden. Zodat er bijvoorbeeld sterke rekenkracht beschikbaar komt. Dat klinkt mooi, maar gratis sterke rekenkracht is zoiets als gratis geld krijgen. Gratis bestaat niet. Iemand moet de rekening ervoor betalen. Is dat vrijwillig, vanuit bijvoorbeeld naastenliefde, dan is er niets mis mee. Gaat het niet vrijwillig, dan is er feitelijk sprake van meedogenloze exploitatie. En dat wordt het wanneer geen toestemming gevraagd wordt en de oorzaak/gevolg keten niet in beeld is. Zodat degene die de rekening betaalt buiten beeld blijft.

  De Bijbel is een collectie filosofische geschriften die vaak verkeerd begrepen wordt. Je zou kunnen zeggen dat er een boodschap in verborgen is. Die komt tevoorschijn als je er, zoals je onzichtbare inkt zichtbaar maakt met paarsig UV-licht, met een ‘Babylonisch lampje’ op schijnt. Wat er dan tevoorschijn komt is een methode om te regeren die gebaseerd is op onderwerpen, exploiteren en onderdanen onwetend houden inzake zeer relevante informatie. Dat heeft veel generaties ellende opgeleverd. Hetzelfde kom je ook tegen in bijvoorbeeld het Hindoeïsme.

  Wie bepaalde dingen ontcijfert en door een bepaalde beproeving is heengegaan, heeft ‘de vereiste prijs betaald’ en kan een positie in het kunstmatige universum innemen; bijvoorbeeld als ster, in de legertop of als staatshoofd. En profiteren van datgene wat ‘gratis’ vanuit een ‘andere dimensie’ komt, datgene wat de oude Grieken het ‘dodenrijk’ noemden.

  Je hebt misschien wel in de gaten dat wij voor zover mogelijk allerlei puzzels hebben opgelost, ‘de vereiste prijs hebben betaald’, maar geen genoegen nemen met het kunstmatige universum dat is gecreëerd. Dat spel spelen wij niet mee, omdat we weten hoeveel ellende het voor goedwillende mensen veroorzaakt. Het zou ons inziens beter zijn om de verschillende dimensies te fuseren, zodat mensen voortaan eerlijk en rechtvaardig met elkaar om kunnen gaan en hun onderlinge verhoudingen op een natuurlijkere manier kunnen regelen. Niet dwingend, gewelddadig en exploiterend, maar bijvoorbeeld behulpzaam en elkaar beschermend.

 5. @P.D [3]: Wij zijn ook hondenliefhebbers. Het is ons opgevallen dat de van overheidswege gereguleerde dierengeneeskunde vooral veel geld kost en het liefst problemen levenslang ‘in bedwang houdt’. Zoals dat ook bij mensen gebeurt.

  Een veel betere manier om honden gezonder te krijgen is homeopathie (een andere filosofie van geneeskunst) of Traditionele Chinese Geneeskunst – gebaseerd op kruiden en acupunctuur (weer een andere filosofie van geneeskunst). Zoals dat voor mensen geldt.

  Een nog veel betere manier om honden gezond te houden, is ze niet te mishandelen (waardoor aandoeningen en ziekten veroorzaakt worden) maar met respect en liefde te behandelen. Dan wordt een hond een trouwe metgezel. Zoals dat voor mensen geldt.

  Inzake de gevolgen van mishandeling hebben we ook nogal wat ervaringen. Ik noem er twee:

  Eens kwam er een hond grommend op me af. Hij beet me in mijn hiel. Het bleek dat in dat land (islamitisch met repressief regime) kinderen en volwassenen hun frustraties op honden afreageerden door stenen naar hen te gooien. We hebben de hond gepaaid met wat eten. Hij veranderde als op toverslag in een hond die uit onze hand at en voortaan bij onze woning op wacht stond om voorbijgangers met gegrom en geblaf af te schrikken 😀

  We kochten eens een pony, die nogal mishandeld was door de vorige eigenaar. Hij was angstig, schichtig, stijgerde en schopte. Ik heb er twee weken over gedaan om zijn vertrouwen te winnen. Daarna was hij mijn beste maatje en genoot hij ervan om in de wei lekker te gaan liggen en over de grond te rollen. Het werd een knuffeldier dat voor zijn gevoel in een paradijs op aarde was.

  Iets dergelijks kennen we ook bij mensen. Juist mensen die een rottig en gewelddadig verleden achter de rug hebben waarderen het zeer om waardig en met respect behandeld te worden.

 6. @P.D [3]: Over voeding en genetica kan veel gezegd worden.

  Het boek Wat u niet mag weten over uw gezondheid van dr. Gábor Lenkei is op het punt van de voedingsindustrie en pillendraaiers (de farmaceutische industrie met veel te dure nep-geneesmiddelen) zeer verhelderend.

  Inzake genetica is het misschien interessant om te weten dat DNA, de genetische blauwdruk voor ons lichaam, een prachtige afspiegeling is van de ‘genetische’ structuur van het menselijke karakter. Dat plaatst bijvoorbeeld stamcelonderzoek in een heel interessant daglicht, want hoe kan een gecorrumpeerd en verziekt menselijke karakter weer natuurlijk, gezond en sterk worden?

  P.D [7] reageerde op deze reactie.

 7. @P.D [8]: Helaas is zien niet hetzelfde als doorzien. In dit filmpje zie je kinderen die radioactief voedsel worden gevoerd. Iedere burger wordt regelmatig radioactieve vruchten van de inspanningen van overheidsdienaren gevoerd. Wat gezond en natuurlijk is wordt erdoor beschadigt of zelfs afgebroken.

  Wil je met die vuile energie in aanraking komen, dan hoef je alleen maar te proberen met een auto van het wegdek gebruik te maken. Of je nu rijdt of stilstaat, je zult lastiggevallen worden met vuile energie (dwingen, exploiteren).

  De makers van dit filmpje hebben ook iets neergezet over de toekomst van VR. Mensen denken dat VR moderne technologie is, maar reeds eeuwenlang wordt middels sprookjes, mythologie en religie een virtual reality gecreëerd die zo echt lijkt dat mensen de werkelijkheid niet meer zien zoals deze feitelijk is.

  Zo zie je, zien is niet hetzelfde als doorzien 😉

 8. @Nico [1]: Over Tao en invloeden even een leuke anecdote van de familie V.

  Anno 1940 ziet ene Stan V de bui hangen. Hitler is een gevaar voor Belgie, dus moeten we maken dat we wegkomen – zo redeneert hij.
  Hij emigreert naar Engeland met zijn vrouw en volwassen dochter, die op dat moment zwanger is.
  In ’41 word Stan’s kleinzoon John geboren in York
  In ’45 verhuist het gezin terug naar Belgie. Kleine John is dan amper 4.
  In 1965 trouwt John met Olivia en in 1970 krijgen zij een zoon die ze Keith noemen.
  Door stom toeval komen ze er in 1990 na een verhuizing naar Frankrijk (in het kader van Johns carriere) aldaar op de burgerlijke stand achter dat John o.b.v. allerlei wetten in feite dubbele nationaliteit heeft (al wist ie dit zelf niet en had ie nooit een Brits paspoort) en dat zoon Keith dit desgewenst ook kan aanvragen.
  In 2010 ziet het gezin de bui opnieuw hangen en verhuizen ze met zijn allen naar Panama.
  Aldaar zetten Keith en zijn vrouw in 2015 hun baby Juana op de wereld. Juana is automatische Belgische en Panamese.
  In 2016 vindt de Brexit plaats.

  (OK en nu speculeren we een beetje)

  In 2020 heeft het VK de banden met de commonwealth weer aangehaald en bestaat er een vrije vestiging van personen tussen het VK en Canada, Australie, Nieuw-Zeeland etc.
  T.g.v. de forse groei van China/Azie, heeft Australie mooie vooruitzichten, dus wat doet Keith? Die stapt in Panama naar het Brits consulaat en vraagt een Brits paspoort aan. Verder kijkt ie de kat uit de boom en als de oorlog in Europa zijn einde nadert, verhuist hij in 2030 naar het VK en laat zijn Belgische vrouw en kind mee overkomen in het kader van gezinshereniging.

  T.g.v. Brexit zouden die 2 Belgjes anders nooit in het VK hebben kunnen wonen maar dankzij echtenoot/papa wel.
  De 15 jarige Juana is dus legaal in het land en gaat er naar school en na 3 jaar legaal verblijf vraagt zij de nationaliteit aan.
  Vervolgens gaat ze als studente naar Australie, blijft daar hangen en start haar carriere in Sidney bij een investment bank gespecialiseerd in commodity finance.

  OK, leuk.
  En dit alles was slechts mogelijk doordat Juana’s betovergrootvader Stan in 1940 een besluit nam dat slechts bedoeld was om zichzelf en zijn gezin -direct- in veiligheid te brengen.
  Maar … ofschoon er van John of Keith nog geen sprake was in het jaar “75 voor Juana” heeft zij uiteindelijk in 2040, dus 100 jaar na Stan’s besluit voordeel bij dit alles. Ze heeft dus veel te danken aan de betovergrootvader die zowel zijzelf als haar vader Keith nooit gekend hebben omdat ie in 1960 overleed, nog voor Keith’s geboorte.

  Maar nu nog leuker…
  Waarom verhuisde Stan V?
  Omwille van ene Adolf H!
  Goed, het gaat wel erg ver om dit stuk tuig nou dankbaar te zijn maar … in zekere zin was het dus dankzij WOII dat Stan een actie ondernam die later Juana na WOIII zou baten.
  Bizar toch?

  Dit is pas Taoisme in actie!

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 9. @.M [10]: Leuk verhaal. Het refereert zijdelings naar de functie van het kwaad in de geschiedenis (waar ik nu niet op inga).

  Wat je hier beschrijft is vanuit tijdreizen bekend als het rimpeleffect. Daar heeft Stephen King een leuk boek over geschreven, @22-11-2063.

  De les van dit boek: Vanaf een bepaald punt zijn verschillende toekomstscenario’s mogelijk. Die een rimpeleffect veroorzaken. Hoe sterker je een tijdslijn in een bepaalde richting stuurt door ingrijpen (stevige beslissing), hoe groter de weerstand tegen verandering.

  Dit is één van de wetenschappelijke manieren om een uitwerking van het Tao te beschrijven in de dynamiek van verleden/heden/toekomst. Er zijn ook andere effecten, die zich in de blinde vlek van wetenschappers bevinden.

 10. Om de kop van dit artikel ‘de waarheid begint hier en eindigt daar’ en het principe van tijdreizen aan elkaar te knopen:

  Er is altijd sprake van oorzakelijkheid. Alles wat er gebeurt is op de één of andere manier veroorzaakt. Je kunt vanaf het verleden een lijn trekken naar het heden. Of een verhaal verzinnen over reizen naar een andere tijd. Dat werd vroeger gedaan door zieners en profeten. Ze waarschuwden voor de gevolgen van bepaald gedrag richting de toekomst.

  Tijdreizen kun je ook vertalen naar een beeld vormen van een situatie in de toekomst. En vervolgens een tijdslijn met een stappenplan uitzetten om dat toekomstbeeld te realiseren. En gedurende de uitvoering hier en daar wachters uitzetten die ervoor waken dat niet van deze tijdslijn wordt afgeweken.

  Dit klinkt abstract, maar is wel hoe bijvoorbeeld een grootschalig infrastructureel bouwproject wordt aangepakt (bijvoorbeeld het uitrollen van een spoorwegnet of wegennet). Een architect kun je beschouwen als een ziener. Een wachter kun je beschouwen als een profeet die mensen corrigeert. Het is maar net welke woorden je gebruikt.

  Ook in religie komt dit voor. Religie is eigenlijk een beeldend verhaal waarin een bepaalde filosofie (wijsheid, inzichten) is verweven. Kijk je naar de religies die voort zijn gekomen uit Abraham, dan zie je een verhaal met een stappenplan dat samengevat;
  – begint met de mensheid als één familie, in harmonie met het dierenrijk en de natuur
  – verder gaat met onvrijwillige onderwerping en exploitatie
  – eindigt met de mensheid als één familie, in harmonie met het dierenrijk en de natuur

  In de heilige boeken van deze religies zijn allerlei aanwijzingen opgenomen die erop wijzen dat ooit een beeld is geformuleerd van een bepaalde toekomst en daar in stappen naar toe wordt gewerkt. Dat ga je pas echt snappen wanneer je ook andere bronnen raadpleegt.

  Om een bepaald toekomstbeeld te realiseren is onnoemelijk en massaal lijden kennelijk als tussenstap gepland. Massale slavernij en slavenhandel kan bijvoorbeeld de gedwongen vermenging van volkeren en talen bewerkstelligen, waarna mensen die krankzinnig lijden zat zijn geworden ernaar kunnen streven om een andere draai te vinden, ditmaal uitgaande van vrijwilligheid.

  De houdbaarheidsdatum van de regeerindustrie is verstreken. De rottende lucht komt je vanuit alle hoeken en gaten tegemoet, waar ter wereld je ook kijkt. Kennelijk is de mensheid op een punt beland dat het tijd wordt voor een volgende stap op de tijdslijn die ooit is uitgezet. Van een oorspronkelijke waarheid naar een ‘nieuwe’ waarheid die feitelijk één en dezelfde zijn.

Comments are closed.