Fout. Delen van het communistische manifest van Marx en Engels zijn al ingevoerd. Leest en huivert. In een sociaal democratie zou men volgens het manifest de volgende stappen kunnen nemen in voorbereiding op de massale onteigening van productie middelen. Er worden tien punten benoemd die men in afwachting van de totale onteigening zou kunnen uitvoeren als voorlopige agenda. Veel van die punten zijn intussen bereikt. Vanuit die optiek was het communistische manifest een handleiding voor de huidige partijen. Ik benoem de punten en geef duiding

1. Onteigening van de grondeigendom en gebruik van de grondrente voor staatsuitgaven. Ratio: mbt grondrente. De pacht is lange tijd niet marktconform geweest maar ter beoordeling aan de pachtkamer. Het grondeigendom is door planologische beleidsinstrumenten uitgehold. Je beschikkingsbevoegdheid als grondeigenaar is nogal beperkt. Dit punt van het manifest is bereikt, ergens gedurende het midden van de vorige eeuw. En er is geen partij die de huidige situatie wenst te veranderen. En de eigenaar van grond weer tot echte eigenaar te verheffen.

2. Sterk progressieve belastingen. Ratio: doel van het manifest sinds de jaren 60 / 70 van de vorige eeuw bereikt. Geen partij dit deze situatie wenst te veranderen. Het mag van de VVD een procentje minder en van de SP een paar procent meer. Het concept van sterk progressieve belastingen wordt door geen enkele partij in de kamer meer betwist. Marx heeft hier gezegevierd.

3. Afschaffing van het erfrecht. Ratio: De overheden hebben al decennia lang vrij hoge successie rechten ingevoerd. Dus ook dit punt van het manifest is deels bereikt. Afschaffing of verdere hervorming hiervan staat niet hoog op de politieke agenda.

4. Verbeurdverklaring van de eigendom van alle emigranten en rebellen. Ratio: Er zijn tal van controles op zwart geld, en er is pluk ze wetgeving. Boetes op vermeend misbruik van sociale wetgeving is doorgeschoten, evenals dat van een belasting ontduiker.

5. Centralisatie van het krediet in handen van de staat door middel van een nationale bank met staatskapitaal en uitsluitend monopolie. Ratio: Nationale banken, fiat valuta, nationalisatie van diverse banken, need I say more? Dit punt is ook al deels bereikt.

6. Centralisatie van het transportwezen in handen van de staat. Ratio: het openbaar vervoer wordt gesponsord, de auto is de melkkoe. De staat bepaalt waar welke infrastructurele werken wanneer en hoe gerealiseerd worden. Geen partij die dit wenst te wijzigen. De planstaat zegeviert al vele decennia als het om verkeer en vervoer gaat.

7. Uitbreiding van het aantal nationale fabrieken, productie-instrumenten; ontginning en verbetering van de landerijen volgens een gemeenschappelijk plan. Ratio: landbouw is totaal gereguleerd. Bestemmingsplannen. Fabricage processen zijn door arbo en milieu wetgeving in hoge mate gereguleerd. Er zijn sociale werkplaatsen, maar slechts een beperkt aantal echt nationale fabrieken.

8. Gelijke arbeidsplicht voor allen, vorming van industriële legers, vooral voor de landbouw.Ratio: het postindustriële tijdperk icm landbouw mechanisatie gooit hier wat roet in het eten. Alhoewel de participatie maatschappij een belofte inhoudt voor het uiteindelijk vervullen van dit punt van het manifest

9. Vereniging van het landbouw- en industriebedrijf, aansturen op de geleidelijke opheffing van het verschil tussen stad en land. Ratio: de vereniging van arbeider en boerenknecht is mede door het hedendaagse gebrek aan arbeiders en boerenknechten niet echt van de grond gekomen

10. Openbare en kosteloze opvoeding van alle kinderen. Opheffing van de fabrieksarbeid door kinderen in zijn huidige vorm. Aansluiting van de opvoeding bij de materiële productie, enz. Ratio: overheidsonderwijs, leerplicht, is er al bijna een eeuw. En iedereen lijkt zich daar wel bij te voelen.

Er zijn dus verrassend veel punten van de tien punten van het communistische manifest in ons land gerealiseerd. Een zekere marxistische basis is onze maatschappij dus niet vreemd. Meer lezen alhier of alhier.

1 REACTIE

  1. In de jaren vijftig van de vorige eeuw riep men: Nederland best voorbereide natie tot het communisme.

    Het is tijd voor een grote schoonmaak.

Comments are closed.