Vrijspreker: U wilt vandaag een speciale propaganda techniek bespreken. Waar gaat deze techniek over?

Opperdienaar: Het menselijk brein dient er voor om de werkelijkheid juist te modelleren, zodat deze beter te voorspellen valt. Dus algemeen geldende principes over onze omgeving worden in het brein vastgelegd. Als er 1 keer een baksteen op je teen is gevallen, wordt dit omgezet in een principe, zodat je vallende voorwerpen in de toekomst kunt vermijden. Dit kan het brein doen omdat de werkelijkheid consistent is en principes van gisteren ook morgen geldig zijn. Om dit goed te kunnen doen moet het brein leren van fouten. Als je brein iets waarneemt wat niet overeenkomt met wat het verwachtte, dan gaat het brein in een speciale ‘leertoestand’. In de leertoestand kunnen oude principes overschreven of aangepast worden, of nieuwe worden toegevoegd.

Vrijspreker: Het brein regelt het model dat het van de werkelijkheid heeft dus continu bij, zodat het juiste voorspellingen kan doen?

Opperdienaar: Inderdaad. Je kunt dat zelfs bij baby’s en kraaien zien. Als je die iets laat zien wat natuurkundig niet klopt, dan kijken ze er langer naar. Het past niet in de principes die ze al geleerd hebben en aangezien het kennelijk toch voor lijkt te komen, moeten die principes in de hersenen aangepast worden aan de nieuwe werkelijkheid. Je brein gaat pas leren als er iets niet klopt. Iets wat het verwacht terwijl er wat anders gebeurt.

Vrijspreker: Hoe gebruiken heersers dat in hun propaganda?

Opperdienaar: Ze roepen eerst een tegenstrijdigheid op. Dit is een wel bekend principe uit de boeken van bijvoorbeeld George Orwell. War is peace, freedom is slavery and ignorance is strenght. Het ministerie van de liefde martelde en het ministerie van de waarheid vervalste de geschiedenis. Er wordt dan bijvoorbeeld gezegd dat het midden oosten gebombardeerd moet worden om er vrede te brengen en de zwakkeren te helpen. Er wordt gezegd dat je ontwapend moet worden om je veiligheid te vergroten, dat je bestolen moet worden om je eigendommen te kunnen beschermen, dat je bedreigd moet worden om je veiligheid te kunnen garanderen. Op dat moment opent het brein van de onderdaan zich. De tegenstrijdigheid maakt het ontvankelijk voor nieuwe ideeën. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze twee edities van het kwaliteitsvod ‘The Wall Street Journal’ op dezelfde dag.

wsj-papers_open_your_mind

Of wat te denken van het bericht dat de Filipijnse president een staat van wetteloosheid uitroept. Dan denk je dat de overheid niets meer doet. Er zijn immers geen wetten meer om zich op te beroepen. Niets is minder waar. Het blijkt in de praktijk dat de inzet van leger en politie wordt uitgebreid met huiszoekingen en controle posten. Of wat te denken van IMF hoofd Christine Lagarde die oproept dat iedereen wel belasting moet betalen terwijl ze zelf geen belasting betaalt? Of dit artikel met de quote: ‘Jongeren zien vrijwilligerswerk vooral als verplichting’.

Veel voluntaristen roepen dan in triomf: contradictie. Dan denken ze dat ze het debat gewonnen hebben en dat hun mede onderdanen de tegenstrijdigheid zien en ook concluderen dat hun heersers vol van leugens zitten en hun wereldbeeld aanpassen.

Vrijspreker: Is dat niet zo?

Opperdienaar: Nee, het is alleen dat hun brein opengaat en klaar is om nieuwe informatie in ontvangst te nemen.

Vrijspreker: Wat is die informatie dan, als het niet is dat hun heersers een stel criminelen zijn?

Opperdienaar: De informatie die opgeslagen wordt, is dat deze personen untouchable zijn. Dat het godenzonen zijn die kennelijk boven de wet staan. Dat je niet moet klooien met deze mensen en ze zeker niet in de wielen moet rijden. Dat je je mond moet houden als ze ter sprake komen of met ze naar de mond moet praten en ze zeker niet bijdehand moet gaan uitmaken voor criminelen. De wereld van onderdanen staat sowieso al grotendeels ondersteboven opgeslagen in hun hoofden.

Dus voluntaristen krijgen daarom vaak een starende blik als ze iets aan een statist openbaren dat rechtop staat. Een echte ethiek past niet in het wereldbeeld van de onderdaan. Hij ziet het als een baksteen die omhoog valt. Niet te verwerken in zijn wereldbeeld waarin zijn dwingers weldoeners zijn. Een wereld waarin ook degenen die hem op vrijwillige basis van voedsel voorzien uitbuiters zijn.

Een pistool en een contradictie levert nu eenmaal een ander resultaat op dan een argument en een contradictie. Bij een argument wordt het wereldbeeld omgedraaid, bij een pistool wordt de wereld omgedraaid.

normal_crazy

majority_reflext_twain

 

 

6 REACTIES

 1. Mensen worden geboren met een bepaalde innerlijke natuur waar je bijvoorbeeld instincten en driften gratis bij krijgt. Daarna wordt er van nature middels voorbeelden geleerd (learning by example).

  Onverwachte gebeurtenissen triggeren inderdaad een leerproces. De vraag is alleen hoe; is dat capitulatie en overgave bij vermeende onmacht of is dat strijdlust bij voldoende zelfvertrouwen? Dat hangt er maar net af hoe sterk de geest van iemand is.
  ‘Onverwacht’ is overigens een rekbaar begrip. Wanneer een kind iets tegenkomt dat hij niet begrijpt (onverwacht, toevallig) dan ontwaakt zijn ontdekkingsdrang en leergierigheid.

  Heersers gebruiken allerlei trucjes om onderdanen te manipuleren, zoals omgekeerde psychologie. Soms gaat het verder dan dat. “Een pistool en een contradictiie…” kan ook op een wannabe alchemist wijzen; als je het menselijke karakter met haar karaktereigenschappen ziet als DNA met genetische eigenschappen (1 streng = een mens, 1 helix = een echtpaar, dubbele helix = echtpaar met een dubbele standaard), dan is het niet verwonderlijk dat er een hele wetenschap van is gemaakt om te ‘kantelen’ en te zien of karaktereigenschappen aangepast kunnen worden. Zie bijv. dit document.

  Een gewone contractie roept verzet of overgave op (laag niveau manipulatie). Een oorlogssituatie of anderszins traumatiserende ervaring idem, maar is kennelijk bedoeld om eens flink aan het karakter van onderdanen (en het wereldbeeld en de heersende cultuur) te sleutelen. Wat dan weer de vraag oproept in hoeverre iemand daartegen bestand is, hoe het zit met het zelfherstellende vermogen van de mens, en zo verder.

 2. Wellicht ten overvloede; een pasgeboren kind is puur. Verkeerde voorbeelden of mishandeling (een behandeling waar iets mee mis is) zorgt voor ‘kanteling’. Er wordt een dubbele standaard gecreëerd (ofwel er ontstaat een ‘gespleten geest’, ook wel schizofrenie genoemd). De nieuwe standaard wordt veelal de gedragsnorm, terwijl de oude (en pure) standaard deels of zelfs geheel wordt verschoven naar het onderbewustzijn (verdringing, een reactie op psychotrauma).

  Zo bezien zijn inspanningen van het overheidsapparaat om nogmaals (en nogmaals zonder toestemming van de betrokkene) te ‘kantelen’ mogelijk een wanhopige poging om de oorspronkelijke pure toestand te herstellen. Een discutabele modus operandi, want een goede opvoeder zou m.i. genezing van wat feitelijk een door derden veroorzaakte geestesziekte is anders aanpakken. Een goede opvoeder is ook een geneesheer (van ziekelijke denkwijzen)!

 3. Om even wat te ontrafelen, hier iets uit mijn notities:

  Het woord karakter staat voor eigenschappen die als het ware in een mens gegraveerd zijn en daardoor – al dan niet bewust – doorlopend functioneren. Een deel ervan is erfelijk en onderdeel van de menselijke natuur. De innerlijke aard van een mens, karakter, wordt naar derden gepresenteerd middels de persoonlijkheid (afgeleid van het Latijnse woord persona; masker) wat resulteert in een reputatie oftewel hoe er over iemand gedacht wordt.

  Als het karakter van een mens niet overeenkomt met de persoonlijkheid, dan heeft in het verleden ‘kanteling’ plaatsgevonden, is er sprake van een doorlopend spanningsveld, en zou de betrokkene zichzelf kunnen corrigeren (helen). En kunnen derden pogingen ondernemen om dat helingsproces op de één of andere manier op gang te brengen.

 4. Goed stuk. Ik verbaas me inderdaad doorlopend waarom men niet ziet dat de lucht blauw is. Voor een verklaring kijk ik terug naar de tijd toen ik me nog druk maakte over verkiezingsuitslagen ed. Achteraf was ik toen al niet senang en was het een kwestie van tijd tot ik “het licht” zou zien. Wat daar voor nodig was? Iemand die rustig vertelde hoe de wereld in elkaar zat. Maar ook dat is niet voor iedereen voldoende; we zaten toen met zń 8en te luisteren in de woonkamer, en alleen ik verliet de ruimte als prille libertarier. Anderen keken met holle ogen, eentje verliet zelfs voortijdig boos de ruimte. Het blijft een mysterie voor me, en dan kom ik uit op een Harry Brown-achtige conclusie: observeer hoe de meerderheid zich in de luren laat leggen, maar laat hen maar. Natuurlijk houden zij een systeem in stand dat ook jouw vrijheid beperkt, mar hiertegen vechten is welliswaar verleidelijk, maar ook uitputtend en gedoemd tot mslukken. Bovenien vestig je onwelkome aandacht op je.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.
  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Prepperoni [4]:
  “Ik verbaas me inderdaad doorlopend waarom men niet ziet dat de lucht blauw is.”

  Een ervaring: Iemand rookte doorlopend hasjiesh. Ik raadde aan om eens te proberen daarmee te stoppen. Want het is namelijk geen verslavend middel. Wie weet, zag de wereld er dan wel anders uit. Na deze aanmoediging stopte de betrokkene ermee. Uit vrije wil. En kwam tot de ontdekking dat (destijds daadwerkelijk uitgesproken!) de lucht blauw is. Het was het begin van iets moois, een andere levensfase.

  Een andere ervaring: Ooit leidde ik voor het eerst een studiegroepje. En reikte iets aan dat erg fundamenteel is. Men keek alsof men water zag branden en snapte er niets van. Want men snapte weliswaar de theorie, maar kon de koppeling met de praktijk niet maken.

  Er zijn niveau’s van inzicht: De theorie snappen of juist niet. De koppeling met de praktijk kunnen maken (implementatie) of juist niet. Of met de praktijk bezig zijn en de onderliggende theorie niet kunnen ‘pakken’.

  De mens… is een uitermate boeiend wezen!

 6. @Prepperoni [4]: Iemand zei eens; “als je tegen monsters vecht moet je oppassen dat je zelf geen monster wordt”. Daar zit een diepe waarheid in…

Comments are closed.