9 REACTIES

 1. Hitlary lijkt in een terminale fase van dementie dan wel parkinson te verkeren, volgens vele internetdokters. De aluhoedjes konden wel eens gelijk gaan krijgen: de verkiezingen worden ‘uitgesteld’ wegens een ‘event’ en Obama krijgt dankzij een zelf uitgeroepen noodtoestand een verlenging van zijn regeertermijn, want de banksters en hun vrienden willen Trump niet.

  Raar, raar, raar… volgens sommige internetdeskundigen is Hitlary ook een buitenaards reptiel. Daarvan zou je verwachten dat die gezonder zijn dan op de filmpjes is te zien…

 2. De Clinton News Network (CNN), jullie weten wel, dat waardeloze Amerikaanse propagandakanaal dat zich voordoet als journalisme, probeert het alsnog om haar leugens over dit schepsel geaccepteerd te krijgen. Ze krijgen het natuurlijk steeds moeilijker als Hill blijft vallen tijden haar meetings.

 3. Het is een wat zielige vertoning. Dichter bij huis gaat het in de EU ook niet zo goed. In dit artikel hekelt een voormalige Nederlandse diplomaat (Edy Korthals Altes) de regressie in de EU. En kaart nog wat zorgwekkende ontwikkelingen aan.

  De regeerindustrie is ziek. En de mensheid kampt met klimaatveranderingen. Er broeit kennelijk wat. Een faillissement van de regeerindustrie misschien? En ondertussen misbruik van de faillissementsprocedure? Geen probleem als het kaartenhuis in elkaar stort, maar, het zou goed zijn als er een transitie komt naar een context die voor de verandering wél voor alle goedwillenden goed is… en ook voor allerlei mensen die momenteel ziekelijk gedrag vertonen en niet ‘ongeneeslijk’ zijn.

 4. Wat moet je bijvoorbeeld met dit mooie citaat in dit artikel van William Butler Yeats (1865-1939), begin jaren twintig:
  ‘Things fall apart, the centre cannot hold; Mere anarchy is loosed upon the world, (…) The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity.’

  Oh, dus er zijn alleen de besten en de slechtsten. En daar tussenin is niemandsland? Als ik denk aan pestgedrag, dan zijn er daders, slachtoffers en een zwijgende meerderheid. Zo is het ook met de regeerindustrie; daders, slachtoffers en een zwijgende meerderheid. Mogelijkheden genoeg om de regressie, desintegratie en impasses te doorbreken zou ik zeggen…

 5. Volgens Clinton arts is er niets aan de hand, ze kan zo het witte huis in.
  Ja een staatsbegrafenis lijkt haar wel wat natuurlijk. 😉

Comments are closed.