Een advertentie met een kop zoals de bovenstaande heb ik nooit gezien.

Er bestaat in Nederland een aantal verenigingen van mensen die zich voor raszuivere honden en katten interesseren. Ook bestaat er een register van stamboekvee.afdfdasa

Van een vereniging van personen die hun eigen families raszuiver willen houden, heb ik nooit gehoord.

In aanmerking genomen de grote interesse van mensen voor andere raszuivere zoogdieren, doet dit vreemd aan. Men zou verwachten dat zij die duizenden euro’s besteden aan het bewaken van stambomen van katten, honden, koeien en paarden en het raszuiver houden van deze dieren, tenminste eenzelfde mate van aandacht zouden hebben voor het raszuiver houden van hun eigen familie.

Bij de Nederlandse Federatie van Kattenverenigingen (NFK) zijn dertien verenigingen en rasclubs aangesloten. Van de hondenrasverenigingen is het aantal veel groter.

Een van mij oudstudiegenoten haalde zich de woede van zijn ouders op de hals, toen hij trouwde met een niet-jodin. Zijn ouders hadden gehoopt op nageslacht met zuiver bloed.
Het huwelijk van een andere studiegenoot ging niet door, toen zijn ouders ontdekten dat de bruid in spe 25 procent Indonesisch bloed bezat.

Van een vriend hoorde ik eens, dat hij het niet leuk zou vinden als zijn dochter met een neger thuis zou komen. Een andere vriend stelde mij de vraag: “Je denkt toch niet, dat onze familie Indisch bloed bezit, Hugo?”

Waarom voorkeuren voor raszuiverheid naar mijn weten nog niet geleid hebben tot het oprichten van verenigingen van personen met zuiver Fries, Zeeuws of zigeunerbloed met het streven, de stamboom zuiver te houden van vreemde smetten, weet ik niet.

Met opzet laat ik hier buiten beschouwing de afgrijselijke voorkeur voor de eigen stam onder naziaanhangers, omdat dit bij hen de prelude is tot de wens van uitroeiing van rassen waarop zij jaloers zijn of die hun uit anderen hoofde niet aanstaan.

Het blijft een vreemde zaak: wel grote interesse voor de raszuiverheid van paarden, koeien, honden en katten, het toekennen van een hogere waarde aan deze raszuivere dieren en zelfs de organisatie van tentoonstellingen op dit stuk, maar geen interesse in de raszuiverheid van eigen volk, ofschoon de verborgen wens daartoe bij de zijn islamitische afkomst verloochenende Geert Wilders zich wel manifesteert in de vorm van geverfd haar en het gebruiken van blauwe voorzetlenzen ter verhoging van zijn arische aanzien.

In Nederlands-Indië was het gewoonte een snelle blik te werpen op de nieuwgeborene en daarna al dan niet een zucht van verlichting te slaken over de zuiver blanke kleur die het wicht wel of niet vertoonde.

Indien iemands ras niet geheel zuiver is, kan hij of zij, indien de wens daartoe bestaat, natuurlijk altijd een poging wagen om terug te fokken naar een zuiverder ras, zoals andere zoogdieren dat ook doen op bevel van hun eigenaren. Maar bij de homo sapiens neemt dat terugfokken wat langer dan bij katten of honden. Een smet van 25 procent blank bloed bij een Afrikaan vergt drie generaties om deze terug te brengen tot 3,125 procent, maar ook daarna blijft nog steeds de kans aanwezig op de geboorte van een blanke baby.

Hugo van Reijen

27 REACTIES

 1. De valse katten en honden die nu Nederland misbesturen zuiveren kan ook.

  Om uit te komen op 10% minder netto loon en het verdwijnen van de BTW.

 2. De link met tussen raszuiverheid en het libertarisme ontgaat me. Waarbij ik wel opmerk dat er wat mij betreft maar één ras bestaat; het menselijke ras. Naast dierlijke rassen en plantenrassen.

  Trivia:

  De directe nakomelingen van Adam en Eva konden zich alleen voortplanten middels incest. Wat later in de ‘wet van Mozes’ uitdrukkelijk verboden werd.
  Anders uitgedrukt is de vermenging van menselijk DNA een middel om degeneratie van genen tegen te houden. Net zoals huwelijken met mensen van andere etniciteit een middel is om karakterbederf in de loop der generaties af te remmen. Immers, mensen krijgen karaktertrekjes van ouders mee. Die gecorrigeerd kunnen worden door mensen uit een andere cultuur. Want iedere cultuur heeft in de loop der eeuwen zo z’n sterke kanten en rotte plekken ontwikkeld. De fusie tussen een man en vrouw (het filosofische proces van synthese) met verschillende achtergronden kan die rotte plekken identificeren en elimineren.

  Interessant is ook dat de ‘wet van Mozes’ met twee tongen spreekt. Want enerzijds wordt incest verboden om degeneratie (inteelt) tegen te gaan, anderzijds wordt het gelovigen ten strengste verboden om een vrouw ‘uit de heidenen’ (de veronderstelde inferieuren, de outsiders) te kiezen.
  Onder andere koning Salomo bleek schijt aan dit verbod te hebben. Hij stond bekend om wijsheid.

  Als je zo rigide bent om mensen uit andere volkeren (= een andere familietak van de ‘Family of Man’) af te wijzen, dan is dat zoals we zojuist hebben gezien een garantie voor toenemend karakterbederf. En dat heeft het volk der Hebreeërs (niet te verwarren met de aanhangers van een religie genaamd Judaïsme) in de loop der tijd overtuigend bewezen. Hun gedrag was soms rigide, soms neurotisch. Lees de boeken Koningen en Kronieken maar om de bewijsvoering voor die stelling in beeld te krijgen.

 3. Kleine correctie: Mensen krijgen niet alleen karaktertrekjes van hun ouders mee, maar ook van hun thuiscultuur.

  Uitvliegen naar een andere cultuur helpt overigens ook best aardig om de zwakke en sterke kanten daarvan in beeld te krijgen. Ik spreek uit ervaring.

 4. In de context van dit artikel is het misschien interessant om terug te verwijzen naar deze reactie die ik gisteren op deze website achterliet inzake Monsanto, een anagram voor ‘Son of Man’, een verwijzing naar de strategie van de regeerindustrie om mensen die als burger zijn gebrandmerkt ‘op te voeden’.

  Wat Monsanto doet is een klein aantal zaden genetisch modificeren en er een bestrijdingsmethode voor gespuis bij leveren. De regeerindustrie doet zo ongeveer hetzelfde met zaden van gedachtegoed. Anders uitgedrukt worden er her en der monoculturen gecreëerd.

  Het interessante van monoculturen (zoals in ‘raszuivere Friese boerendochter zoekt dito man’) is dat ze erg kwetsbaar zijn. Want gespuis heeft de neiging te leren om ongediertebestrijders te slim af te zijn. Ze worden resistent (ze verzetten zich tegen de methodes die ze hebben leren kennen). Vandaar dat moedige mensen, zoals de wetenschapster Vandana Shiva, zich inzetten voor ‘seed freedom’. Wat niet alleen geldt voor fysieke zaden, maar ook voor zaden van gedachtegoed.

  Vandaag kopte de Telegraaf ‘De crisis is voorbij’. Nu moet je weten dat wij als bijna raszuivere armoedzaaiers, door immorele dwang en fysiek geweld op initiatief van de regeerindustrie, zo ongeveer tot de bedelstaf zijn verheven (financieel dan). Wat betekent dat ik het geblèr van kranten vooral volg tijdens het voorbijlopen. De koppen zijn nogal schreeuwerig. En wat er vandaag stond is uiteraard koren op mijn molen 😀

  De Troonreden van vandaag zal deels gaan over de verbazing van het staatshoofd dat er kennelijk wel economische vooruitgang is geboekt, maar dat er ook moreel leiderschap noodzakelijk is. Aangezien dat een contradictus in terminus is, viel mijn mond open. Van het lachen wel te verstaan. Dat kan de koning (van Nederland, niet van ons) toch niet menen? Want hoe moreel is het om wetten uit te schrijven over mensen en deze dwingend op te leggen?

  Verder vraag ik me af hoe de koning zich moreel leiderschap voorstelt. Want een MP (minister-president) is toch vooral iemand die als een joker met een clownsmasker, inclusief plastic glimlach, over het politieke toneel dartelt om daar de meest krankzinnige grappen en grollen uit te halen. Hoewel deze klucht beslist een beeldende kunstvorm is, en dus een manifestatie van podiumkunst, KAN een regering niet op moreel verantwoorde wijze optreden. Tenzij de regeringsindustrie zichzelf corrigeert of ontmantelt, en de macht om het leven van goedwillenden te besturen, aan goedwillenden teruggeeft. Want dat is waar macht thuishoort. En nergens anders. Waarmee dan alleen de vraag overblijft wat er met gespuis gedaan moet worden. Beteugelen of de onkruidverdelgers erop loslaten. Gisteren schreef ik nog iets inzake een overweging m.b.t. de toekomst. Ter leering ende vermaeck.

  Ik ben zeer benieuwd naar de tekst van de Troonrede. Die zal vanmiddag wel gepubliceerd worden. En ik vraag me af.. of de koning zich verlaagd heeft tot het meedoen aan een politieke klucht, of zich daadwerkelijk zorgen maakt. Anderzijds… wordt de tekst voor de Troonrede kennelijk niet door hem geschreven, maar door ‘de regering’. Een club die per definitie niet serieus genomen kan worden. Dat is althans wat ik ervan denk. Want zij is tot op het bot corrupt. Hoog tijd voor de ontmanteling van de regeerindustrie. Driemaal hoezee voor dit toekomstbeeld!

  Nico [8] reageerde op deze reactie.
  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 5. @Vilseledd [4]: Een soort die boven rassenverdeling zou moeten staan. Want dergelijk denken is toch wel erg laag bij de grond. Het niveau van ongedierte.

 6. @Nico [5]: Sorry, tikfout. Het linkje voor onkruidverdelging is onjuist. Zie reactie 13 en 15 over Hashashins. Alleen moet je dan wel weten dat het woord feitelijk betekent. En wat ik er feitelijk bij denk. Daar zou je over na kunnen denken 😉

 7. @Rien [7]: Mijn blanke vrouw blijkt met een neger getrouwd te zijn. En dan ook nog iemand die in het verkeerde lichaam annex leven is geboren. Dit verbond van trouw houdt inmiddels 28 jaar stand. Wij zijn trouw, gaan niet vreemd – want maken altijd netjes kennis 😀

  Mijn boodschap: “Weg met statistieken!”
  Want statistieken zijn te vaak een effectief instrument om leugens aan de man te brengen (aan de man, want vrouwen trappen er gewoonlijk gelukkig niet in)

 8. @Rien [7]: Wij kennen een stel dat bestaat uit een bijna pikzwarte vrouw en een blanke man.

  Ze zijn wel getrouwd (trouwbelofte) maar niet gehuwd (juridische overeenkomst die op een gemeentehuis wordt gesloten).

  Uit dit paar is een zeer goed opgevoede zoon (nu 24) voortgekomen. We hebben niet alleen gezonde waardering voor de ouders, maar ook voor de zoon.

  Vervloekt zij de statistiek! (in de hoedanigheid van ondersteuning van leugens)

  Lang leve de realiteit!
  Om de realiteit in je belevingswereld tot leven te wekken moet je vooral je zintuigen gebruiken. Tijdens ontmoetingen, want alles via papier en internet zijn ‘steriele’, onvruchtbare contacten.

  Rien [22] reageerde op deze reactie.

 9. @Vilseledd [4]: Het enige ras dat bestaat is een gefokt, kunstmatig, door de mens geteeld ras. Daar is het woord voor uitgevonden. Verder kent de biologie geen rassen, alleen maar soorten. Wat mensen ‘ras’ noemen onderling, zoals bv ‘het witte ras’, betreft kenmerken van een variëteit van de menselijke soort en is tevens fout woordgebruik. De soort mens is definitief afgescheiden van alle andere mensaapsoorten, en dat al heel lang geleden – althans, dat is één opvatting.

  Het kan ook nog anders in elkaar steken. De overeenkomsten in genetisch materiaal tussen verschillende mensaapachtigen en de mens kunnen op een andere manier zijn ontstaan dan gedacht. In ieder geval is de menselijke soort heel erg oud.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Ness [11]: Je hebt hierover kennelijk nagedacht. Geizen het woordje ‘ras’ ,en het misbruik daarvan om sociale breuklijnen te creëren, heb ik even opgezocht wat de etymologie van het woordje eigenlijk is. Een wonderlijk verhaal, gezien de gemeenschappelijke voorouder (volgens wetenschappers) van de mens.

  Of de mens ooit afgescheiden is van de mensaapsoorten wagen sommigen te betwijfelen. Gezien het gedrag van politici die elkaar op het internationale toneel als alfa-mannetjes allerlei dingen toeroepen. Ik moet denken aan de films over het ‘Empire of the Apes’ met Ceasar (niet geheel toevallig de titel van de Romeinse keizer) als alfa-mannetje. Ondertussen raakt de mensheid in “Rise of the Planet of the Apes” geïnfecteerd door een virus dat menselijkheid verwoest. Is het verschijnsel “empire-building”, het bouwen aan een rijk (van de één dat concurreert met het rijk van de ander) niet als een virus dat menselijkheid en menswaardigheid verwoest?

  Ness [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Nico [12]: Nee ik heb er niet over nagedacht. Ik heb gewoon de definities opgezocht. Enige politieke/emotionele/maatschappelijke inkleuring komt voor rekening van de inkleurder. Het is maar de vraag of de mensensoort een echte soort is of een ondersoort. Volgens wetenschappers en cynici zijn we een ondersoort.

  Ik teken daar bezwaar tegen aan. De geweldige overlap van genen met die van soortgelijke soorten en ondersoorten kan ook veroorzaakt zijn door de overweldigende input van virale genen, die iedere soort, al naar gelang de aanleg en vaardigheden, verdiept en aanpast tot het aldus ontstane bouwpakketje de soort als geheel past. Een rechtopstaande tweebenige zal allicht gaan voor die genen die het evenwichtsgevoel bevorderen.

  Een combinatie van beide theoriën omtrent de afstamming van de mensensoort, dus afsplitsing en/of morfismen, is ook mogelijk. In ieder geval geldt dat de missing link totaal niet relevant meer is. Want het is of te lang geleden, of een foute zienswijze, of een mix van beide.

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Ness [13]: Wanneer we het hebben over genetische structuur dan schijnen mensen meer te lijken op varkens dan op apen. Ik denk fijntjes aan Animal Farm van George Orwell, want in overdrachtelijke zin zit daar wel wat in soms. In Engeland is een koosnaampje voor een kind overigens vaak ‘monkey’. Wat ik dan weer beledigend vind voor het kind.

  De mensensoort een ondersoort? Tsja… Friedricht Nietsze splitste mensen in untermenschen die iets doen omdat het kan of omdat het opgedragen wordt. En übermenschen die iets doen omdat ze erover vinden dat het juist is. De één doet alleen iets omdat er van buitenaf een impuls komt, de ander heeft een innerlijke krachtbron die hem voortstuwt. Verschil is er, zoveel is zeker. Wat niet wil zeggen dat je over soorten van mensen kunt spreken als in superieur en inferieur. Mensen zijn mensen. En mensen als ondersoort voor ‘goddelijke mensen’ (de ‘uitverkorenen’, de ‘messiassen’ oftewel ‘redders’) is iets waar ik ook niet in geloof. En daar heb ik gegronde redenen voor.

  Over afstamming kan veel gediscussieerd worden. Maar feit is dat we niet bij het ontstaan van de eerste mens waren. Dus alles wat we erover horen zijn verhaaltjes. Veronderstellingen, want de pre-historie is een tijd pre (voor) de start van geschiedschrijving. En ook al zou er geschiedschrijving zijn, dan nog steeds wordt die geschreven door de overwinnaars. Het enige wat je met afstamming kunt doen is je eigen theorie ontwerpen waarin je het meest logische scenario kiest.

  Mijn scenario:
  Er wordt veel moeite gedaan om middels verhaaltjes een virtuele werkelijkheid, een schijnwerkelijkheid om ons heen te bouwen. Als je die wegknipt, dan zou het best weleens zo kunnen zijn dat de dan overblijvende werkelijkheid ook op zijn beurt weer een virtuele werkelijkheid binnen een virtuele werkelijkheid blijkt te zijn.
  Dus ooit waren er misschien een soort van game-designers die een spel hebben ontworpen, waarna de spelers in dat spel zelf hun rol hebben ingevuld en op hun beurt ook weer een spel hebben ontworpen.

  Het doel van deze spelen zou naar mijn idee best wel kunnen zijn om vanuit een (culturele, economische, politieke, religieuze) schijnwerkelijkheid naar het echte leven te gaan (zie de allegorie van de grot van Plato), om er daarna vanuit die schijnwerkelijkheid achter te komen wat liefhebben nu eigenlijk is, hoe het werkt en wat de potentie ervan is. Wie zover komt, is op het hoogste game-level aangeland om het maar zo uit te drukken.

  Interessant hé, om zo theorietjes te bedenken… Maar waar het echt om gaat is denk ik dat je inzicht verwerft, zodat je op een betere manier in het leven kunt staan en je het Leven met een hoofdletter kunt gaan leven. Het concept Tao. Niet het einddoel is belangrijk, maar de Weg er naartoe. Want hoe speel je het spel? Juist de manier waarop je je weg vindt naar het einddoel zegt veel over wie je bent.

 13. Iemand gaf me eens het dringende advies: “Play the game!”
  Waarmee hij o.a. het politieke spel bedoelde.
  Het spel spelen zoals ik hierboven beschreef betekent juist dat je bestaande spelregels doorbreekt, want anders kom je niet verder naar een hoger game-level.

  Maar goed… we gaan aardig off-topic nu 😉

  Een moderator zou nu zeggen: BOT! (back on topic a.u.b.)

  Igor [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Nico [5]: De tekst van de Troonrede staat hier.

  Wie goed leest en om zich heen heeft gekeken zal kritische kanttekeningen plaatsen.

  Voorbeeld: Nederland die meedoet in de kopgroep van Europa. Who cares? Europa ging toch over samenwerken? Dat is toch wat anders dan wedijveren?

  Voorbeeld: Een stimulans voor kinderopvang voor jonge ouders moet het makkelijker maken om werk en gezin te combineren.
  Dat zal best, maar het kind is dan het lijdende voorwerp. Want een kind wil als het goed is geen vreemde om hem op te voeden, maar zijn eigen ouders. Hoe kan hij anders ‘raszuiver’ blijven en genen ofwel karaktertrekjes van zijn ouders overnemen? Dat vereist immers samen zijn, praten over de oorsprong en het doel van bepaalde eigenschappen en kwaliteiten. Anderzijds is voor een kind met karakterloze ouders een kinderopvang misschien juist wel weer goed…

  Deze reactie past nog in de context van dit artikel, vanwege het raszuiver zijn van kinderen 😉 Een mens die de opvoeding van kinderen serieus neemt zou toch niet willen dat zijn kinderen ‘genetisch gemanipuleerd’ worden, ofwel dat zijn kind door toedoen van derden onaangename karaktertrekjes ontwikkelt?

 15. @Nico [15]:
  Zeg Nico, zou het misschien mogelijk zijn om zonder dat er een moderator nodig is misschien ietsje pietsje MINDER reacties te geven ??

  Ik vindt er namelijk geen zak meer aan op vrijspreker, ieder draadjes zit barstensvol met jouw reacties, neem lekker een blogje en beperkt je hier aub gewoon tot normale enkelvoudige reacties op het artikel of in gesprek met anderen, het eindeloze monoloog begint echt ontiegelijk vervelend te worden en ik denk niet dat ik de enige bent die daar zo over denkt.

  Pinokkiocratie [18] reageerde op deze reactie.
  Nico [19] reageerde op deze reactie.
  Nico [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Igor [17]: Er is niemand die lezen verplicht stelt. Er was een tijd dat ik alleen artikelen op Vrijspreker las maar niet reageerde.

  Als je jezelf irriteert aan mijn reacties omdat het een monoloog lijkt, dan komt dat doordat er a) stille genieters zijn die wel lezen maar niet reageren en b) omdat kennelijk niet elke monoloog in een dialoog verandert. Wat mij betreft kan het beslist korter en interactiever, maar het laatste kan niet zonder medespelers. Dus discussieer vooral mee. Ik zie niet veel reacties van jou en begrijp dus niet zo goed waarom je jezelf druk maakt.

  Wees overigens gerust, ik blijf niet eindeloos actief op Vrijspreker. Want a) zie ik hier niet veel vrouwen en b) komt aan alles wat ooit begon ook een eind. Echt, iedere bui waait vroeger of later over.

  Naam * [23] reageerde op deze reactie.

 17. Misschien kunnen de vrijdenkers in Nederland nog wat leren van de Polen.
  https://www.youtube.com/watch?v=pDHvwz0jRuw
  https://www.youtube.com/watch?v=qco51zahONg

  Volgens sommigen zijn we allemaal hetzelfde en ook allemaal even lief en netjes opgevoed. Oh ja joh?
  https://www.youtube.com/watch?v=nxDYyDnl_f0
  https://www.youtube.com/watch?v=rr6ZWF371Po
  https://www.youtube.com/watch?v=XpnYpQaHAuc
  https://www.youtube.com/watch?v=XpnYpQaHAuc

  Verkoop je eigen volk en geef je land weg, steek je eigen vlag in de brand en vooral geen nageslacht.

 18. @Nico [10]: “Wij kennen een stel dat bestaat uit een bijna pikzwarte vrouw en een blanke man.”

  Volgens de statistieken is dat redelijk stabiel.
  De combinatie zwarte man/blanke vrouw is het meest onstabiel.

 19. @Nico [19]:
  Ik ben het met Igor eens Nico. Wat wil je bereiken al die talloze reacties onder de meeste artikelen hier? Dit is ook een vorm van trollen.

  @Vrijspreker: misschien eens inspiratie opdoen bij http://www.geenstijl.nl/paginas/huisregels.php

  ‘On topic’: ik ben ook niet vies van wat exotisch lekkers naast mij in bed. Het vrouwelijke NL ‘stamboekvee’ ziet er vaak goed uit maar is niet zo charmant in de omgang. Maar verder ieder zijn meug…

  Nico [24] reageerde op deze reactie.

 20. @Igor [17], @Naam * [23]: Jullie punt is duidelijk. Drijfveren zijn bij de redactie bekend. Uiteraard is het niet mijn bedoeling jullie te irriteren en zal gas terugnemen.

  Eén punt ter overweging: De artikelen op Vrijspreker gaan soms in een bepaalde stroom mee (op stang jaren teneinde aan het denken te zetten) en soms juist niet (onderwerpen op een leerzame manier ter overdenking aanreiken). Maar is Vrijspreker niet een website die bedoeld is om discussie op gang te brengen? Want vooral die online discussie miste ik in de loop der jaren. Daaruit volgt dan een verzoek: Zouden de stille meelezers en de ‘af en toe’ reageerders wat meer willen reageren en discussiëren? Dat biedt meer gelegenheid om wat inspiratie op te doen, want dát is waar het hier toch allemaal om te doen is?

  Igor [25] reageerde op deze reactie.

 21. @Igor [25]: Wat mij betreft zou iedereen gewoon recht voor z’n raap moeten zeggen wat hij op z’n lever heeft. Dat zou het leven een stuk makkelijker maken, omdat er te vaak allerlei dingen onderhuids blijven sudderen.

  Volledig off-topic iets waarvan ik vandaag nog even de redactie in kennis stel. Misschien interessant voor een artikeltje op deze website:
  In India is er een experimentele stad genaamd Auroville. Zie deze, zeer inspirerende presentatie (15 min.). Als iemand serieus nadenkt over het libertarisme, dan is wat mensen daar doen een uitstekend voorbeeld van wat een mens met vrijheid kan doen en wat hij ermee kan bereiken. Deze stad wordt een ‘levend laboratorium’ genoemd, waar mensen vanuit de meest uiteenlopende achtergronden hun best doen om een paradijsje op aarde te creëren. Ze hebben een weg gezocht, en deze nog gevonden ook!

Comments are closed.