amanda_franc%cc%a7ozo_10Discussie over zzp’er laait op nu verplichte overeenkomsten zzp’ers vooral werk kosten.

Iedereen kent het mechanisme: de wetgever wil iets voor een bepaalde groep regelen, en vervolgens blijken de resultaten uit te blijven of zelfs precies het tegenovergestelde effect op te leveren.

In de politiek werd al een tijd lang gediscussieerd over de positie van zzp’ers. Linkse partijen zagen de groei van het aantal zzp’ers – een gestaag toenemend aantal sinds midden jaren negentig – met lede ogen aan. Er zou sprake zijn van misbruik, doordat werkgevers de zzp-status opdrongen aan krachten die ze voorheen als medewerker in loondienst hadden. Daarnaast zien met name de linkse partijen zzp’ers als personen die het sociale stelsel uithollen. Een zzp’er betaalt immers niet mee aan de werknemersverzekeringen en omdat zzp’ers doorgaans de ondernemersfaciliteiten voor de inkomstenbelasting genieten betalen zij ook nog eens minder belastingen en premies voor de volksverzekeringen dan werknemers die zulke faciliteiten niet hebben.

De politieke druk vanuit de linkse partijen heeft resultaten opgeleverd: per 1 april dit jaar is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door een stelsel van modelovereenkomsten die zzp’ers moeten gebruiken. Die modelovereenkomsten zijn per branche opgesteld. De Belastingdienst moet zo’n modelovereenkomst goedkeuren en pas daarna kan de zzp’er er van op aan dat de verhouding met de opdrachtgever geen dienstbetrekking is.

De ervaring tot op heden leert dat er problemen zijn met deze overeenkomsten. Veel modelovereenkomsten zijn door de Belastingdienst afgekeurd, waardoor er onder opdrachtgevers en zzp’ers onzekerheid heerst. Voorspelbaar gevolg hiervan is dat er minder werk beschikbaar is voor zzp’ers. Meer bescherming – althans, een poging daartoe – leidt tot minder werk. Het paard weer eens achter de wagen.

Ondertussen wil de Tweede Kamer dat er snel actie wordt ondernomen.

Ik heb wel een idee: draai de invoering van de modelcontracten terug en laat mensen zelf kiezen of ze zelfstandig willen zijn of niet. Dat levert gegarandeerd meer werk op, en dus meer welvaart.

Paul Verhaegh

8 REACTIES

 1. De regulering kon ook niet anders dan mislukken. Baanzekerheid is niet meer. Werkzekerheid werd het nieuwe adagium. Maar in plaats van dit motto te ondersteunen, greep de politiek terug op het principe van baanzekerheid.

 2. “Ik heb wel een idee: draai de invoering van de modelcontracten terug en laat mensen zelf kiezen of ze zelfstandig willen zijn of niet.”

  Nederlanders, dus ook de politici, geloven, dat de drogreden ad novitatem (het is niet meer van deze tijd) een echt argument is, waardoor er zelden iets teruggedraaid wordt.

 3. Wat
  Een
  Gezeur !

  De overheid creert eerst een probleem, en belooft de burger dan ze het op zal gaan lossen ?

  Ik sta alweer een tijdje buiten het arbeidsproces, maar was de laatste 12 jaar van mijn werkzame leven ook ZZP. Ik heb die modelovereenkomst voor mijn branche eens bekeken en ben blij dat ik nu buiten het arbeidsproces sta. Ik zou zelf namelijk nooit -echt nooit- mijn handtekening zetten onder een dergelijke overeenkomst.

  Vroeger
  toen ik nog gewoon werknemer was en nog net niet doodgegooid werd met zogenaamde “vaste” contracten groeide ik op met een WW uitkering die 5 jaar kon duren. Ik zag de uitkeringsduur verschrompelen maar de premie die duidelijk word door je loonstrook eens wat beter te bekijken daalde niet mee.

  Zit je gezellig samen op vrijdagavond in de kroeg kun je aanhoren hoe anderen misbruik maakten van de ziektewet. Onterechtziek gemeld. Ziektepret noemden ze dat.

  Daar wilde ik niet langer aan meebetalen. Ik besloot om ZZP te worden, en als ik werkloos of ziek ben dat betaal ik het zelf wel. Als politici de uitholling van het sociaal stelsel willen stoppen zouden zij eerst eens bij zichzelf te rade moeten gaan en zichzelf afvragen waarom het ZZP’en zo’n hoge vlucht heeft genomen.

  Ik geef u nog 1 voorbeeld van hoe onrechtvaardig dit werkt.

  Een goede vriend van mij had twee vaste banen.
  1 Voor 40 uur per week ma-vrij, hij werkte in een timmerfabriek en bediende een machine.

  De andere vaste baan bestond uit acht uur werken op de zaterdag. Elke zaterdag. Bij een transportbedrijf, laden en lossen van trailers.

  Die tweede baan heeft hij 4 jaar gedaan. Gewoon omdat hij jong was, toch niets beters te doen had, en graag wat poen wilde verdienen zodat ‘ie zichzelf een huissie kon kopen.

  Totdat dus na 4 jaar het werk op die elke zaterdag op was, en hij gewoon ontslagen werd. Het was op mijn aandringen dat hij voor die 8 uur per week een WW uitkering aanvroeg.

  U raad het al, deze jongen kreeg nul op het rekest. Reden voor de weigering was dat hij nog steeds 40 uur per week werkte in de timmerfabriek. Wat ik dan weer erg vreemd vond, want deze jongen had toch van elke 8 uurtjes werk op de zaterdag gewoon alle premies betaald, dat bleek duidelijk uit zijn loonstrook.

  Dat speelde al meer als 20 jaar geleden.
  Mijn conclusie was toen al dat je dus eigenlijk betaalt voor niets. En nu vinden politici het maar onverteerbaar dat er inmiddels 1 miljoen werkende Nederlanders zijn die dit systeem niet meer willen ondersteunen ?

  Ketelmuziek voor de bühne.
  Wat deze politici willen is niet zozeer het beste voor werknemers.
  Waar zij op uit zijn is gewone doodordinaire macht, en die bereiken zij door het afnemen van de vruchten van uw arbeid, en dit tegen kostprijs (en die kosten zijn hoog!) gratiesj uit te reiken aan anderen.

  Dat zijzelf een normale werking van de arbeidmarkt ermee frustreren, wel, dat zullen we later wel weer eens zien. Het geeft hen weer een mooie gelegenheid om de islam-doctrine te volgen. Luidkeels slachtoffergejammer en wijzen naar een ander als oorzaak van zelfveroorzaakte ellende.

  Bah.

 4. @John [4]:
  Inderdaad: de werkeloze betaalt de hoogste marginale inkomstenbelasting en daarom wil hij niet werken. Het stelsel is ziek.

 5. Totaal kaput!

  En het wordt altijd weer aan de onderkant van de maatschappij neergelegd.

  De omgekeerde Robin Hoedjes zijn aan de macht, ze stelen het geld bij Jan met de Pet en geven het aan…

  de banken en consorten.

 6. Zo’n instelling vind ik dus de verkeerde. Sowieso, zelfs met 200 euro minder, hou je wel je eigen broek op ipv te teren op de samenleving. Dat werken meer zou moeten lonen en dat je er dus niet op achteruit zou moeten gaan tov een uitkering, dat ben ik dan weer met je eens. Maar als je kan werken dan dien je dat te doen en kijk ondertussen uit naar een beter betaalde baan.

 7. Dus je hebt liever dat je je kapot werkt met geen nagel aan de reet dan dat je teert op de samenleving?

  Vertel me eens, wat vind je er van dat de ABNAMRO gered werd met onze centen?

  En waarom krijgt het koningshuis ‘gratis’ geld?

  Hou jij dan maar lekker je eigen broek op terwijl de ware parasieten je keihard uitlachen voor je harde werken! Vooral ook blijven geloven dat als je maar hard genoeg werkt dat je dan ooit ook eens net zo rijk zult zijn als hen.

  En je gelooft zeker ook dat rijke mensen banen scheppen?

Comments are closed.