gale boetticherEr dook deze week een elf jaar oud geluidsfragment op waarin Trump opschepte dat hij als ster makkelijk aan ‘pussy’ kan komen. De media brachten de onsmakelijke maar relatief onschuldige uitspraken alsof Trump zojuist bekend had een serieverkrachter te zijn… Dit zou het einde zijn van zijn campagne, zo riepen journalisten en politiek commentatoren vergenoegzaam.

Bill Clinton, de man van Hillary, wordt daadwerkelijk door meerdere vrouwen van verkrachting beschuldigd, maar daar is juist nauwelijks aandacht voor. Het maakt pijnlijk duidelijk hoe niet-onafhankelijk de media zijn. Journalisten zijn massaal pro-Hillary, pro-establishment, en anti-outsiders. Hoe komt dat?

Er is allereerst de ideologische component. Journalisten zijn over het algemeen erg links, en dus geneigd om iemand als Clinton te steunen – bewust en onbewust. Er zijn echter ook andere factoren, en daar heb ik in de afgelopen jaren enkele artikelen over geschreven:

– de rol van inlichtingendiensten. In tegenstelling tot wat wij in het ‘vrije westen’ denken, bemoeien zij zich nadrukkelijk met de pers. Dat doen ze om de oppositie tegen het politieke establishment monddood te maken. Lees daarover het volgende artikel: de Controle van de CIA over de media.

– een groot deel van de media is in handen van slechts enkele corporaties. Zij krijgen op hun beurt een groot deel van het nieuws van een nog kleiner aantal persbureaus. De macht van die bureaus is immens, en daarom is het de moeite waard om naar hun aandeelhouders te kijken: Persbureaus, Correspondenten en de Schijn van Onafhankelijkheid.

Gale Boetticher

Gale Boetticher is de auteur van Een Pleidooi voor Vrijheid – libertarisme in ’t kort. In dat boek wordt onder andere uitgelegd waarom: het libertarisme de meest rechtvaardige politieke filosofie is, de vrije markt voor de grootste welvaart zorgt en de overheid het probleem is, niet de oplossing. Bestel Een Pleidooi voor Vrijheid hier. Of lees er eerst meer over via deze link.

17 REACTIES

 1. Het is de standaard kramp waar de linkse media gewoonlijk in schieten.

  Ik herinner mij de ambstermijn van Ronald Reagan nog. Hij werd verschillig door de main stream media geportretteerd als een seniele ouwe gek, tweederangs B film acteur, enzovoorts.

  Een heel verschil met bijvoorbeeld Jimmy Carter. Die werd net zo opgehemeld als Obama nu. Terwijl van Obama al bij het begin van zijn termijn in 2008 redelijkerwijs te verwachten was dat de macht van het westen onder zijn vingers zou verkruimelen, en inderdaad, de macht van westen glipt ons als los zand door de vingers.

  Werd Carter nog net niet openlijk uitgelachen door de tegenovergestelde machten, de minachting voor Obama (en ‘het Westen’) wordt amper nog onder stoelen of banken gestoken. Onder zijn leiding word de draak gestoken met de westerse leiding in de wereld. Met zijn Nobel vredesprijs. En met recht.

  Laat de media maar roepen.
  Een verstandig mens informeert zich buiten de main stream media om.

 2. @Raymond V. [4]: De methode van these, antithese en synthese staat in de filosofie kortweg bekend als het synthese. Op zich is daar niets mis mee, denk aan de synthese tussen de vrouw (these) en man (antithese). Voeg je die samen middels het proces van synthese, een fusie, dan krijg je als uitkomst bijvoorbeeld beschaving. De man en vrouw zijn zonder elkaar niets, naast elkaar niets bijzonders, maar gefuseerd zijn ze toch echt een volgende stap in de evolutie, een ‘hogere levensvorm’.

  Het gaat pas anders worden als je de mens (these) probeert te fuseren met technologie (antithese). Op zich nog niet verkeerd, want technologie kan bijvoorbeeld comfort verhogen. Maar technocraten en transhumanisten zouden een stap verder willen gaan; de mens in een dwangbuis, diens leven strikt gereguleerd en onderworpen aan technologie. Ze willen daarmee de mens ‘upgraden’, maar in feite wordt een mensenleven daarmee gedowngraded, gedegenereerd tot een inferieur bestaan.

  Ergens tussen een primitief bestaan en een hoog technologisch bestaan ligt een werkbare balans tussen enerzijds comfort en anderzijds midden in de rauwe (en daardoor mooie) werkelijkheid.

  Inzake de onafhankelijkheid van media: Ik klikte in het bovenstaande artikel door naar “de controle van de CIA over de media” en zag onderaan dat journalisten bewust in contact gebracht worden met bepaalde mensen, daarmee gaan samenwerken en daardoor in een geënsceneerde en gereguleerde omgeving verkeren. Dat kennen wij op een andere manier. Na vertrek uit Europa werd alles om ons heen voortaan zorgvuldig geënsceneerd en gereguleerd. Inclusief mensen die zich vriendschappelijk opstelden, maar er in werkelijkheid een specifieke agenda uitvoerden (informatie verzamelen, proberen beeldvorming te beïnvloeden en gedrag te sturen).
  Wie onafhankelijk wenst te zijn en tegelijk op een gezonde manier in het leven wenst te staan wordt door mensen met verziekte denkwijzen als een te beheersen of te elimineren bedreiging beschouwd. Die boodschap is naar ons glashelder en op niet mis te verstane wijze overgebracht.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.
  Raymond V. [8] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico [6]: Pardon, een correctie. De man en vrouw zijn zonder elkaar niet “niets”, maar simpelweg incompleet en gebrekkig. Hoewel ze daar zelf misschien anders over denken.

 4. @Nico [6]:

  En zag onderaan dat journalisten bewust in contact gebracht worden met bepaalde mensen, daarmee gaan samenwerken en daardoor in een geënsceneerde en gereguleerde omgeving verkeren.

  PowNed zette Poelenburgse vloggersrel in scene met acteurs, figuranten en regie

  http://www.martinvrijland.nl/alles/powned-zette-poelenburgse-vloggersrel-in-scene-met-acteurs-figuranten

  De nieuwsgierigheid van de lezer deed hem besluiten eens op de fiets in de wijk te gaan kijken. Hoewel de lezer niet een professioneel cameraman is en met een eenvoudig cameraatje naar het plein bij de Vomar toog, legde hij dingen vast die hij later monteerde tot de onderstaande compilaties. In deze compilaties is duidelijk te zien dat PowNed relletjes in scene zet. Dit duidt erop dat we de beelden van PowNed die we in het nieuws steeds weer hebben gezien als compleet onbetrouwbaar kunnen beschouwen. Sterker nog; het heeft er alle schijn van dat PowNed alles van a tot z in scene zet.

  Ik heb al het beeldmateriaal ook bekeken , en ben tot dezelfde conclusie gekomen , maar het is niet alleen zij , het is de volledige media , van lokaal tot regionaal en nationaal.

  Raymond V. [9] reageerde op deze reactie.
  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Raymond V. [8]:

  Voor alle duidelijkheid ….Ik heb al het beeldmateriaal ook bekeken , en daarmee bedoel ik AL het materiaal van de afgelopen jaren.

 6. @Raymond V. [8]: Helder. Je voorbeeld kende ik overigens al.

  Beeldvorming is natuurlijk alles. Want wie informatiestromen beheerst, beheerst daarmee ook denkwijzen en gedrag. En kan daarmee de (harde en zachte) grenzen van de levensweg afbakenen en de richting ervan bepalen. Dat houdt pas op als je niet langer op informatie van derden (verhalen en filmpjes) vertrouwt, maar afgaat op je eigen waarnemingen. Sommige informatie klopt met je innerlijke natuur en waarnemingen, andere informatie niet.

 7. Trump is slechts tactisch ingezet en nodig om het pad te effen naar de eerste vrouwelijke Amerikaanse president. Verder zal Trump er zelfs voor kunnen zorgen dat na de verkiezingen politiek correctheid bij een soort van wet afgedwongen gaat worden? En als god en zijn religieuze aanhang (= het sublieme satanische stuurmechanisme) met kunst en vliegwerk het op instorten staande lijf op poten kan houden dan staan alle seinen op groen voor HC en heel misschien zal ze dan zelfs een ambtstermijn vol kunnen maken, maar dat is een kwestie van eerst zien.

  IIS [16] reageerde op deze reactie.

 8. @IIS [15]:

  Hoeveel heeft Hiilary Clinton in huis? Nou, zoveel als haar opponent toelaat!…Lijkt me duidelijk dat deze dame niet meer in huis heeft dan DAT!

 9. @Raymond V. [11]: Er is een verschil tussen denkwijzen verachten en mensen verachten. De eerste is prima, de laatste discutabel. Want mensen die ziekelijke denkwijzen hanteren zijn eenvoudigweg geestesziek. Is er genezing mogelijk, of is de betrokkene ongeneeslijk ziek? In beide gevallen is inspanning nodig; om te genezen of om een einde te maken aan uitzichtloos lijden (voor zowel de betrokkene als de omgeving).

  Over het proces van synthese: Belangrijk is dat het vrijwillig moet gaan. In een gezonde verhouding tussen een man en een vrouw is dat het geval. De regeerindustrie gaat anders te werk; er worden allerlei problemen over iemand heen gekieperd (want de betrokkene hoort bij “zij”), en als de betrokkene ervan af wil dan is de vooraf bedachte en gepresenteerde oplossing dat hij bij “wij” moet gaan horen.

  Daarmee is problemen creëren in feite, behalve een uiterst discutabel middel om macht in handen te krijgen en te houden, een rekruteringsprocedure. Het ‘recht’ van de sterkste en/of sluwste in de praktijk.

  Door Jezus werd de regeerindustrie vergeleken met roofzuchtige wolven, al dan niet in schaapskleding. Vanuit kringen van de Native Americans een beschrijving van het gedrag van wolven:

  Protect your pack
  Show no fear
  Respect the elder
  Teach the young
  Lead your companions
  Survive each day
  Hunt your enemies
  Howl to a new tomorrow
  Explore the unknown
  Adapt to the environment
  Demonstrate no weakness
  Never back down
  and leave your mark

  Een treffende beschrijving van het gedrag van een club die allerlei infrastructuur uitrolt, in stand houdt en uitbouwt, en tegelijkertijd gewetenloos en meedogenloos te werk gaat (wolfsgedrag) dat op de bühne gecamoufleerd wordt met mooie praatjes (schaapskleding).

  Wat ook de praatjes zijn die je ooit te horen krijgt, denk aan met wie je feitelijk te maken hebt. Iedereen wil wel bij een club horen die voordelen biedt, maar wie zich ermee associeert heeft bevindt zich op een ingezeepte glijbaan naar moreel verval. Ook als tijdens het verkooppraatje verteld wordt dat je dan de boel concreet van binnenuit kunt gaan veranderen.

  Een goede geneesheer (van ziekelijke denkwijzen) bewaart een zekere professionele afstand van de patiënt. Hij zal zich niet willen laten besmetten. Hij geeft vanaf enige afstand advies en schrijft als het nodig is een recept uit, maar daar blijft het bij.

Comments are closed.