kat met kroon en scepterOnze koning en koningin blijken geen belasting te betalen over het geld dat zij bezitten. Jaar in jaar uit nog wel zeg! En wat vind u hier plotseling van? Dat opeens blijkt dat  socialisten met een kroon op mogen houden wat zij hebben?

Uw mening ken ik niet, maar ik heb even gesnuffeld langs de velden. De linkse media (Volkskrant, NRC, NOS) vinden het belachelijk. Als dit echtpaar poen heeft dan moet het inleveren. Immers cultuurconservatieve echtparen leveren ook in. En liberale echtparen. En ongekroonde echtparen.

De rechtse media (GeenStijl, …) vinden hetzelfde als de linkse media. Kortom Willem en Maxima mogen hun geld niet houden. En daarmee staan de media-neuzen één kant op: het geld dat zij bezitten is niet van hen. Wat ook betekent dat het geld dat de lezer van dit stuk bezit, niet van de lezer is. Een principe dat bekend staat onder de noemer “socialisme”.

Zijn de gezamenlijke media nu dan links of rechts?
Antwoord: links.
Sorry, maar op het gebied van het eigendom van uw geld zijn de media socialistisch.
De moraal?

Raadpleeg voor een verscheidenheid aan meningen op het gebied van het eigendom van uw eigendommen: niet de media.

ingezonden door buikie

7 REACTIES

 1. Niemand betaalt belasting, behalve u en ik… Aardig boekje… Zou je eens moeten lezen… En daarna rustig gaan slapen. Dat wordt een uitdaging…

 2. @Perspectief [3]: Ja, en er zit nog logica achter ook. Een soeverein staat boven de wet omdat hij die wet hoogstens bekrachtigt. Hij is er dus niet aan onderworpen. Dan is een belastingplicht wat vreemd. Het vestzak-broekzak verhaal wat hier opduikt lijkt wat vreemd, want waarom eerst betalen en dan terugontvangen? Maar daar zal een reden voor zijn.

  Misschien is het goed om de positie van een soeverein te vergelijken met ouders in een gezin. Als ouders stel je gedragsregels vast voor kinderen, die gelden zolang ze nog niet begrijpen waar ze mee bezig zijn (bewustzijn). Dus bijvoorbeeld; wees vriendelijk, maak geen ruzie en deel je speelgoed in plaats van elkaar in de haren te vliegen. Gaan de kinderen geld verdienen, dan kan de gedragsnorm zijn dat ze meebetalen aan het huishouden (kostgeld, een variant op het thema belasting). Geld dat de ouders vervolgens, eventueel samen met de kinderen, omzetten in natura en wat dan weer in andere vorm terugvloeit naar kinderen. Ondertussen hebben de ouders ook inkomen, wat ten goede komt aan het gezin/huishouden. De kinderen zijn in eerste instantie gebonden aan regels, totdat ze uit eigen beweging dingen doen of uitvliegen. Op hoger niveau geldt dat idealiter ook voor een staat.

  Op zich is er niets mis met deze gang van zaken. Het gaat pas fout wanneer in dit voorbeeld de ouders oneerlijk of onrechtvaardig gedrag vertonen. Dan zullen de kinderen ‘dienst weigeren’ en zo snel mogelijk uit huis willen, omdat ze de boel dan naar eigen inzicht kunnen regelen. Hetzelfde geldt op een hoger niveau ook voor een staat. Ware het niet dat ieder stukje grond op aarde kennelijk al geclaimd is, wat de boel compliceert.

 3. In de voorgaande reactie vergeleek ik een staatshoofd met ouders. Waarbij een foutkans is waar het gaat om het gedrag van de ouders. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor kinderen die ontsporen. Ook dat is een foutkans.

  En hoe gaat een huishouden of staatsvorm om met omliggende partijen? Een lagere sociale klasse kun je vergelijken met lager ontwikkelde landen met minder welvaart, een hogere sociale klasse met hoger ontwikkelde of welvarender landen. Hoe regel je de verhoudingen en hoe ga je om met beschikbare middelen, zowel inkomend als uitgaand?

  Hoe ga je om met bezoekers, gasten, mensen uit andere huishoudens of landen die mishandeld zijn en een veilige haven (asiel) zoeken? Of juist op bezoek gaan naar andere huishoudens of landen?
  Hoe ga je om met denkwijzen die op een huishouden of land af komen? Of juist denkwijzen die je zelf hebt ontwikkeld en die je kunt propageren omdat je ze als nuttig beschouwt?
  Hoe verhoudt de cultuur in ‘eigen huis’ zich met omliggende culturen in andere huishoudens of landen? Kruisbestuiving? Of juist met ‘steriele handschoenen’ aan benaderen omdat je niet besmet wilt worden maar toch wilt uitreiken?

  Ik denk even aan het tekstje rechtsboven deze website:
  De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

  Als de Vrijspreker hier daadwerkelijk naar streeft, dan moet iemand ook op het niveau van een soeverein leren denken. Toch?

 4. Het onrecht is niet dat de erfelijke dictator geen belastingen betaalt. Het onrecht is dat de gewone burger WEL belastingen betaalt.
  Maar kennelijk is de meute zo gebrainsmothered dat ze afgeperst worden ondertussen als normaal is gaan beschouwen en dat het enige onrecht is, erachter te komen dat er ergens iemand is die niet ook afgeperst wordt. “He, hij mag zijn eigen geld houden. Wat een onaanvaardbaar onrecht!”.
  Hoe diep moet een mens (?) gezonken zijn om zo te “redeneren”?

 5. Het wordt hoog tijd dat dit archaïsche instituut wordt opgeheven. Macht dankzij vererving is niet meer van deze tijd. En dan te weten dat het nog neporanjes zijn ook. En de gewone man maar betalen voor Alex en zijn Evita.

Comments are closed.