interessante link: dictator

Hier worden de vliegbewegingen van allerlei dictators naar Genève bijgehouden.

Interessant om dit naast de agenda van de UN vergaderingen in Genève te houden, plus20021aee1d91b0d76cc5bc9a76c0cc de hoogte van de ontwikkelingshulp aan die dictators. Mag ik zo vrij zijn aan te nemen dat er grappige conclusies zijn te trekken? Met dank aan de Bicker voor deze link.