gale boettischerHet kabinet wil de wettelijke mogelijkheden om euthanasie te plegen verruimen. Daardoor kunnen niet alleen mensen met ernstige lichamelijke pijnen zelfmoord plegen, maar ook zij die mentaal levensmoe zijn. Een goed voorstel, maar het gaat niet ver genoeg.

Voor een hoop Nederlanders heeft het leven niks meer te bieden. Onder hen zitten veel ouderen die iedere avond hopen dat ze de volgende ochtend niet meer wakker worden. Zij zijn ongelukkig en willen niet wegkwijnen in bejaardenhuizen.

Door het kabinetsplan wordt het voor hen makkelijker om zelfmoord te plegen. Dat is volledig in lijn met het recht op zelfbeschikking. Mensen hebben het recht om te leven, maar ook het recht om te stoppen met leven, mits dit natuurlijk vrijwillig is.

De versoepeling van de euthanasiewet heeft twee grote maatschappelijke voordelen:

– er komt een einde aan het mentale lijden van veel mensen. Deze pijn kan minstens net zo erg zijn als fysieke pijn.

– het bespaart geld. Vooral levensmoeë ouderen leven vaak van een AOW-uitkering en hebben hoge zorgkosten. Als zij er niet meer zijn, dan kan dat miljarden euro’s opleveren.

Het belangrijkste bezwaar tegen het kabinetsplan is dat het niet ver genoeg gaat. Iedereen die een einde aan zijn leven wil maken, zou dat legaal en zonder veel obstakels moeten kunnen doen. Ook dat is vrijheid.

Als mensen een zelfmoordpil bij de apotheek kunnen halen, dan hoeven ze niet voor de trein te springen of op een andere manier een zelfmoordpoging te doen die vaak misgaat. Dat maakt het proces effectiever en minder overlastgevend.

Wie niet wil leven moet de vrijheid hebben om te sterven.

Gale Boetticher

Gale Boetticher is de auteur van Een Pleidooi voor Vrijheid – libertarisme in ’t kort. In dat boek wordt onder andere uitgelegd waarom: het libertarisme de meest rechtvaardige politieke filosofie is, de vrije markt voor de grootste welvaart zorgt en de overheid het probleem is, niet de oplossing. Bestel Een Pleidooi voor Vrijheid hier. Of lees er eerst meer over via deze link.

7 REACTIES

 1. wellicht lang wachten of misschien….
  af wachten of ze deze wet naar voren willen halen omdat het
  belasting technisch voor de overheid beter uitpakt.

 2. Zwart wit is ieder vrij om over zijn eigen leven te bepalen.

  Maar als het dichter bij huis is en je eigen zoon of dochter
  wil er een eind aan maken bij de eerste de beste tegenslag
  of dip ga je dit dan ook niet voorkomen?

  Zo een dip kan een prachtig leven volgen.

  Is libertarisme nul bescherming tegen zichzelf of is
  er een grens en waar ligt deze?

  Maan [5] reageerde op deze reactie.

 3. Over dit onderwerp zag ik wat artikelen voorbij komen. Resumerend: Enerzijds is zelfbeschikking een goed ding; het is geen (door een derden verstrekt) recht, maar een natuurlijke vrijheid.
  Tegelijkertijd rijst de vraag waarom iemand dood zou willen. Is dat niet de makkelijkste vluchtweg?
  Veelal speelt kennelijk de angst voor het onbekende, omdat iedereen rondom een oudere dood gaat en men kennelijk angstig is om nieuwe (vriendschaps)relaties aan te gaan. Daarnaast speelt een gebrek aan informatie. Als mensen mogelijkheden niet kennen, zullen ze ook niet op het idee komen om er gebruik van te maken.

  Het aborteren of euthenaseren van een idee of een mensenleven dat niet de moeite waard is lijkt me geen slecht idee. Maar dan moet je wel eerst zeker weten dat het echt niet de moeite waard is, want sommige beslissingen kun je nu eenmaal niet terugdraaien. Hoewel een dode daar geen last meer van heeft natuurlijk, het gaat dan meer om de nabestaanden die geen last van gewetenswroeging moeten krijgen.

  Voor libertariërs speelt een ander aspect: Give me liberty, or give me death. Een mens kan een punt in zijn leven bereiken, dat hij dwingende bemoeizucht met zijn leven meer dan zat is en dit gaat roepen. Vrijheid wordt dan een alles of niets thema. Vergelijk het bestaan van een burger met een opgroeiend kind in een gezin. Ze worden onderworpen aan regels, maar op een gegeven moment is dat stadium gepasseerd. Sommige jongeren mogen hun ouderlijk thuis niet verlaten. Of hebben niet de middelen om dat te doen, omdat ouders hun spaargeld en spullen in beslag hebben genomen. Hoe komt een jongere onder dergelijke dwingelandij uit? En voorkomt hij dat hij elders ook weer met dwingelandij te maken krijgt?
  Hetzelfde geldt voor burgers. Ook onderworpen aan regels, waar hij ook gaat of staat. Sommige landen staan vertrek van burgers niet toe, of alleen onder zeer strenge voorwaarden. Andere landen blijven zich ongevraagd met ‘hun’ burgers bemoeien, ook al zijn ze over de grens. Het bestaan van dissidenten kan vernietigd worden. Enzovoort.

  Als ouders naast hun opgegroeide kinderen gaan staan en zich weten te gedragen, dan is er niets aan de hand. Als overheidsdienaren naast burgers gaan staat en zich weten te gedragen, dan is er niets aan de hand. Maar situaties kunnen ook ontsporen. Een kind kan dan met ruzie het huis uit gaan, een burger misschien asiel aanvragen in een andere land. Maar… het moet toch ook anders kunnen? Laten we wel zijn, als iemand gaat roepen ‘give me liberty, or give me death’ dan is er sprake van een sterk ontspoorde situatie.

  Vergelijk je een mens die bij de geboorteregistratie tot burger wordt gebombardeerd met een gedwongen huwelijk, dan is het overigens interessant dat er kennelijk ook bruidjes zijn die als reactie op een krankzinnige situatie zelfmoord plegen. Hier een voorbeeld. Waar dwang toe kan leiden, gedwongen lijden, is soms volslagen waanzin.

 4. Belastingen,dienstplicht,pensioenen,vakbonden,regeringen,gastarbeiders, EU etc allen goede ideeën totdat………..

 5. @Romee [2]:

  Libertarisme stelt dat bescherming tegen jezelf niet wordt verankerd in wetten en regels. Maar dit wil niet zeggen dat elke libertarier er iets op tegen heeft dat bijvoorbeeld familie of vrienden naar je omkijken, integendeel.

 6. Ik geef er de voorkeur aan, als iemand vrijwillig zijn leven beëindigt, dit niet zelfmoord maar zelfdoding te noemen.

  Ook wanneer iemand op basis van onjuiste informatie of niet valide argumenten tot die keuze komt, dan nog blijft het zijn keuze. Met een wet of regel voorkom je dat niet. Er maar goed ook.

  Heb je daar moeite mee?
  Klaarblijkelijk heb je dan, toen je voor hem nog een verschil kon maken, niet thuis gegeven?
  Een beroep toen op de wetgever is dan je eigen handen wassen in onschuld. De overheid als oplossing voor het gedrag van onvolwassen mensen?

  Nog erger is het wanneer je op grond van je eigen normen en waarden een ander mens zijn vrije keuze wilt onthouden en dat via wetgeving hoopt te regelen. Dat is het omgekeerde van moord, dat is iemands leven stelen.

  ergo [7] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.