01.
ROKEN- GEEN PROHIBITIE,
maar ontmoedigd door accijns en rookverboden.
Doden: de helft van hen die ermee start gaat er aan dood.
Bonanza: voor de rookbranche en de hele medische sector.fdafdd

02.
ALCOHOL- GEEN PROHIBITIE,
gefaciliteerd door beschikbaarheid van drank tegen betaalbare prijzen
Slachtoffers: alcoholisten en hun familie en verkeerslachtoffers
Bonanza voor producenten.

03.
DRUGS- PROHIBITIE.
Doden : gering aantal
Bonanza voor:
– im- en exporteurs van drugs en handelaren in drugs
– de hulpverleningsindustrie.
– de justitiele sector die zijn inkomsten voor driekwart te danken heeft aan de drugsprohibitie.
-politie, vergt 50 procent van de capaciteit
– gevangeniswezen met 50 procent van de inkomsten
– de beveiligingsindustrie
Slachtoffers:
-gebruikers die hoge prijs betalen
-de belastingbetaler

04.
BOKSEN- GEEN PROHIBITIE, behalve in Zweden, Noorwegen, IJsland, Noord-Korea en Cuba.
Zeer schadelijk voor de beoefenaren, sinds 1945 tijdens door boksbonden georganiseerde wedstrijden meer dan 400 personen onder aanwezigheid van een juichende massa doodgeslagen.
Bonanza voor organisatoren van wedstrijden en de televisie-industrie.
05.
GOKINDUSTRIE- VERGUNNINGSTELSEL
Bonanza: voor vergunninghouders.
Slachtoffers:
– de consument die zich geconfronteerd ziet met beperkingen in het aanbod.

06.
WITWASPROHIBITIE
Slachtofffers: witwassers die zich met hogere kosten geconfronteerd zien,
consumenten die in de prijs van een aantal producten zoals bankdiensten antiwitwaskosten verdisconteerd ziet.
Bonanza: voor antiwitwasindustrie: regulators, accountants, advocaten, witwascontroleurs.

Ieder trekke zelf zijn of haar conclusies.

Hugo van Reijen

5 REACTIES

 1. Vrijwilligers gaan er ook in mee.

  Ik heb nog nooit een collectant bij de deur gehad
  voor een collecte voor een onderzoek ter voorkoming van
  kanker. Het was altijd voor de genezing. Bonanza
  voor de medische sector. Voedsel is ondergeschikt
  aan de economie.

 2. “Ieder trekke zelf zijn of haar conclusies”
  Dat is wat een beeldende kunstenaar ook zegt.
  Laat ik hier wat achteraan zeggen, zodat een ander het laatste woord kan zeggen…

  Roken: Tabak roken is eigenlijk hout verbranden en stoom afblazen. Of de vredespijp roken. De wettelijk verplichte waarschuwingen kun je toepassen op overmatige boosheid, zoals (beeldend) de sikkelziekte een mens verkankert.

  Boosheid is nuttig om grenzen te stellen en te beschermen, maar heeft verder nog nooit een probleem opgelost. Dus boosheid kan maar beter geventileerd en daarna getemperd worden. Als dat niet helpt, wordt het een kwestie van een lange adem oftewel een sterke geest.

  Opvallend is dat de regeerindustrie per definitie een graantje wil meepikken van boosheid. Want dan is er werk aan de winkel. En dat betekent werkgelegenheid en belastingopbrengsten.

  Alcohol: In allerlei verhalen over alcohol (Engels: spirit) mis ik de opmerking dat de productie van alcoholhoudende dranken een monopolie wordt geacht van geestelijken (monniken die bier brouwen) en fabrieken die onder staatstoezicht staan. Dus aan de ene kant produceert men (door te distilleren en te mengen), aan de andere kant wenst men het gebruik van alcohol (spirit) uit te melken (accijnzen en belastingen) en aan banden te leggen (regulering).

  Onwillekeurig denk ik dan direct; iemand met spirit kan krachtig optreden, indien gewenst even met zijn hoofd in de wolken lopen en dronken van geluk worden.

  Een krachtige geest wordt door de geestelijkheid en overheidsmachine bepaald niet op prijs gesteld. Geluk mag niet zomaar beleefd worden, nee, gelovigen (in de ‘almachtige god’ genaamd ‘moedertjes staat’) moeten uitgemolken kunnen worden. En aan banden gelegd kunnen worden. Dan wordt het best moeilijk om af en toe dronken van geluk te worden.

  Of we het nu hebben over de dubbele moraal bij het produceren en distribueren van alcohol, of de dubbele moraal bij overheidsdienaren die roepen welvaart en zelfs geluk voor burgers te wensen… het komt bij mij behoorlijk gestoord over.

  En niet te vergeten… geestelijken en politici zijn ware gifmengers!

  Drugs: Het Engelse woord voor geneesmiddelen. Je kunt er high (geestverruimende middelen) of stoned (verstenen) van worden. De regeerindustrie wenst liefst een monopolie op handelingen die de menselijke geest verruimen of vernauwen. Zodat er naar hartenlust werkgelegenheid en belastingopbrengsten gemolken kunnen worden.

  Boksen: De één zijn (hersen)dood is de ander zijn brood. Vernietigen biedt spektakel en kan de gemoederen bezighouden (zodat mensen niet nadenken over wat wél belangrijk is). Het enige positieve van boksen is dat het met open vizier gebeurt en aan duidelijke spelregels gebonden is.

  Gokken: Een lucratieve inkomstenbron. Tijdens verkiezingen gokken kiezers op spelers die problemen die ze zelf zouden moeten oplossen zouden moeten gaan oplossen. Helaas lekt bij iedereen die gokt het één en ander weg, terwijl de organisatoren er per definitie wel bij varen. Het liefst houden zij gelukszoekers oeverloos bezig, zodat de stroom van ‘geluk’ annex geld hun kant op blijft komen.

  Witwassen: Als iemand in een smerige omgeving (cultuur, economie, politiek, religie) zit zou hij kunnen denken; laat ik mezelf er eens van reinigen. Witwassen in optima forma. Maar nee… als geld het ‘slijk der aarde’ is, dan doen mensen veel moeite om hun reputatie door het slijk te halen en liefst net als oom Dagobert dagelijks een modderbad te krijgen.

  Geld is per definitie smeergeld; het is het smeermiddel om onwillige mensen in beweging te krijgen (aankoopprijs, huurprijs, prijs voor diensten).

  Geld is vaak ook bloedgeld; de overvloed van de één wordt onvrijwillig betaald door het gebrek van de ander. Voor bijvoorbeeld een goedkope spijkerbroek van een westerling moet een kind in bijv. India bloeden; hij staat tot z’n knieën in de chemicaliën.

  Alsof dat niet genoeg is, bestaan er ook duistere praktijken zoals afpersing. Een praktisch voorbeeld is belasting. Van het loon van iedere werknemer wordt maandelijks geld verduisterd, nog voor hij het in handen krijgt, onder het mom van belastingen. Bij ondernemers, de hedendaagse tollenaren van ‘moedertje staat’ (BTW en loonbelasting) wordt het openlijk afgeperst.

  Dan vraag ik me af; hoe kan geld dat normaliter verduisterd of afgeperst wordt witgewassen worden door een duistere praktijk te dulden of er actief medewerking aan te verlenen?

  Voor zover ik al een conclusie trek, dan is dat wel dat er allerlei misleidende beelden voor waar worden aangenomen.

 3. Wie de bovenstaande reactie pijnlijk messcherp vindt kan hier toppunten van optimisme en sadisme terugvinden. In de context van het bovenstaande toepasselijk.

 4. Gerookt vlees gaat langer mee!
  Alcohol dood bacteriën!
  Leven is 100% dodelijk!
  Leef & geniet

Comments are closed.