Hoe waar dit is, komt naar voren tijdens het tweegevecht Clinton-Trump.

De tape met de seksistische uitlatingen van Trump lag al jaren gereed.
Je kunt je voorstellen, hoe de tegenstanders van Trump gewikt en gewogen hebben, wanneer zij de betreffende tape op het publiek zouden loslaten. Met de uitslag van de verkiezingen zijn immers vele miljarden gemoeid.trump

Een significant nadeel van Trumps lange carrière is, dat de vijver waaruit zijn tegenstanders kunnen vissen groot en diep is. Trump valt te vergelijken met een senator wiens stemgedrag over een periode van 40 jaar op tafel ligt.

De nauwe banden die zijn opponente heeft met de financiële industrie geven weinig aanleiding tot optimisme. Indien zij, zoals in de verwachting ligt wint, is het aannemelijk, dat de reeds gigantische omvang van de oplichting en het bedrog van die zijde nog verder toe zal nemen.

Hugo van Reijen

7 REACTIES

 1. In deze context is dit artikel op de Groene Amsterdammer over Designated Survior wellicht interessant.

  Interessante quotes:

  De figuur van de Amerikaanse president heeft een rijke geschiedenis in film en televisie. Soms is hij een actieheld, soms belichaamt hij morele en ethische dilemma’s in het politieke debat. Maar altijd biedt het verbeelden van de commander in chief een reflectie van het culturele klimaat

  en

  Een alternatief is dat Kirkland zichzelf blijft – een interessante optie gezien de huidige strijd om het Witte Huis tussen Donald Trump en Hillary Clinton. Hoewel het erop lijkt dat Trump zichzelf iedere dag meer en meer torpedeert, hebben veel Amerikanen het gevoel dat ook Clinton niet het antwoord is.

  Het artikel sluit af met een ‘hunkering naar beter’ en een droombeeld: “Een integere commander in chief die bij zijn principes blijft, ook al vliegen de schijnbeelden in het politieke spel in Washington hem nog zo om de oren”.

  Dat beeld kun je ook op andere landen betrekken.

 2. De Lame Stream Media spelen ook een grote rol en deze als je medestander hebben maakt de campagne makkelijk. Zodra er weer een nieuw bewijs op tafel ligt van een van Hitlerys vele misdaden, dan wel epische corruptie (zie Wikileaks), dan verzwijgen deze alles en leggen een oude uitspraak van Trump onder het vergrootglas om de aandacht af te leiden. Ook Obama lijkt mee te helpen door veel immigranten nog snel het land binnen te laten en meteen als kiezer te registreren.

  Maar onderschat Trump niet. Hij is een straatvechter en lijkt de belichaming te zijn van de spreuk “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”

 3. Who cares the f*ck USA, kijk bij je zelf,
  Afbraak solidariteit
  Voedselbanken
  Verkoop kennis
  Corrupte ambtenaren (pikmeer arrest)
  Verdeeldheid bevolking NL
  Verspreiding gif asbest,glysofaat,chroom6,dioxine,vaccins etc.
  Moord Midden Oosten
  WORDT WAKKER

 4. De corruptie van de Clintonista´s en de Democraten kent geen grenzen. Zoveel is duidelijk, de vele misdrijven van deze misdaadfamilie en het -syndicaat zijn schrijnend. De rioolpers, zoals CNN (Clinton Nieuws Network), de NY Times, de Washington Post en MSNBC helpen hier aan mee overigens. Dan heb je nog die stakkers van de NPO (Nederlandse Propaganda Omroep) en de waardeloze RTL, dan is de cirkel rond qua misinformatie.

 5. Het seksverhaal als politiek middel

  De viezigheid waarmee zijn tegenstanders Trump proberen te besmeuren ligt wel erg op het gebied van het met elkaar omgaan van man en vrouw. En dan nog alleen in de richting van de man als initiatiefnemer in plaats van de man als mietje die niet opgewassen is tegen de vrouw, dus om die laatste reden niet geschikt is als president. Daar heb je immers een sterke persoonlijkheid voor nodig. De voorgestelde initiatiefrijke Trump is dus eigenlijk ook nog de verkeerde richting.

  Waar komt dan toch de voorkeur voor deze smeerlapperij vandaan? De hieronder vermelde zeker niet uitputtende rij van maatschappelijke ontwikkelingen kunnen hier misschien aan hebben bijgedragen:

  1. Bij een alsmaar uitdijende overheid sinds de zestiger jaren komen er steeds meer mensen die belang hebben bij meer werk. Dat ontstaat door zich te bemoeien met het persoonlijk leven van burgers. Wat man en vrouw met elkaar hebben is een dankbaar onderwerp.
  2. Ook bepaalde lobbygroepen, in het bijzonder in de juridische sfeer, zien meer werk en opdrachten wel zitten. Het personen- en familierecht leent zich daar uitstekend voor. Je hebt er vrijwel geen kennis voor nodig en vraagt relatief weinig abstract denken. De juridificering van de westerse samenleving komt goed op gang.
  3. Ook de wetenschap draagt zijn steentje bij. Zij claimt dat sociale verhoudingen eigenlijk sociale problemen zijn die zij door bestudering kan oplossen. De sociale faculteiten schieten uit de grond.
  4. Het fenomeen van de persvoorlichtster, de woordvoerster, inclusief de persofficier, met achter hen de spindoctor, ontstaat. Zij gaan voor een groot deel de inhoud van de maatschappelijke informatiestroom bepalen. Hun teneur is dat hun organisaties goed werk verrichten, maar dat de maatschappelijke problemen die zij moeten oplossen nog veel groter zijn dan we dachten. Dat oplossen gaat wel lukken als er maar meer mensen en geld naar hen toe stromen is hun telkens terugkerende boodschap.
  5. De massamedia kiezen voor het drukken van hun kosten. Uit kant-en-klare persberichten die hen worden aangeboden wordt slechts geselecteerd. Zelf op onderzoek uitgaan, mensen op de werkvloer spreken, beschuldigde partijen gelijkwaardig benaderen gebeurt nauwelijks. Systematische controle op feiten en wederhoor wordt niet echt nodig geacht.
  6. Hoe man en vrouw met elkaar omgaan wordt door de mensen in deze business om hun bemoeienis te rechtvaardigen geproblematiseerd. De problematisering lukt beter door die relatie voor te stellen als een relatie tussen onderdrukker en onderdrukte. Maar wie krijgt dan welke rol?
  7. Door genetische aanleg van de mens gaan verhalen over het zielige vrouwtje veel beter over de toonbank dan verhalen over een zielige man.
  8. Mannen zijn maatschappelijk meer geïnteresseerd en vormen daardoor alleen al politiek een grotere bedreiging. In het bijzonder de ontwikkelde blanke man met levenservaring die in de gaten begint te krijgen wat er fout aan het gaan is in zijn samenleving wordt het mikpunt.
  De vers aangestelde beoordelaars zijn er uit.
  9. De massamedia ontdekken dan meer en meer dat seksverhalen tenminste nog verkopen.
  10. Door de massamedia worden sommige mensen, waaronder politieke figuren persoonlijk met gezicht, stem, gebeurtenissen die hen overkomen, bekend bij het grote publiek. Seksverhalen verkopen nog beter bij personen waarvan mensen denken die te kennen.
  11. Al vanaf de zeventiger jaren zie je dan in de westerse samenlevingen een valse voorstelling van zaken opduiken over hoe mannen en vrouwen met elkaar zouden omgaan. De meestal blanke man krijgt daarbij de rol van dader. De vrouw heeft de rol van slachtoffer. De nuancering is zoek. Het voorgestelde beeld van de verhouding wijkt steeds meer af van de werkelijkheid.
  12. Het verzonnen anti-man seksverhaal wordt in onze samenleving na deze ’vrouwvriendelijke’ cultuuromslag niet meer afgestraft. Vrouwen kunnen zonder sancties en onbeperkt mannen waarmee ze vroeger zijn omgegaan een zogenaamd seksdelict aan smeren. Zelfs in een ver verleden; de voorheen uit praktische overwegingen ingestelde verjaringstermijnen worden opgerekt.
  13. Het begrip seksdelict wordt verruimd waardoor nog meer mannen vals beschuldigd kunnen worden. Aan het seksdelict verkrachting, op zich al een spindoctor woord zoals vergrijzing of scheefwonen, worden toegevoegd de vage omgangsvormen aanranding en seksuele intimidatie.
  14. De bewijslast voor de vrouw wordt versoepeld. Aan het woord van de vrouw wordt meer waarde gehecht dan aan het woord van de man. In Nederland wordt zelfs de bewijslast omgedraaid.
  15. De ernst van het delict wordt opgeblazen. Het is niet ongewoon meer dat seksueel misbruik zwaarder wordt gestraft dan moord. Een man die zijn hand eens liet glijden over een bil van een vrouw in een strakke jeansbroek kan ontslagen worden.
  16. Het anti-man seksverhaal wordt profijtelijk gemaakt. Bij echtscheidingen kunnen vrouwen die dat willen er mee zorgen dat hun ex-man ontvaderd wordt. In arbeidsconflicten kunnen er lucratieve ontslagvergoedingen mee worden binnengehaald. Vrouwen die zich ‘gedumpt’ voelen kunnen zich er mee wreken. Het wordt mogelijk dat vrouwen er bij rijke mannen afkoopsommen of ’schadevergoedingen’ mee toucheren. Ook in de politiek doet het zijn intrede. Je kan er effectief mannelijke opponenten mee uitschakelen.

Comments are closed.