Voor wie het nog niet wist: de meeste van de duizenden bestaande verboden, wetten en regels zijn niet in het leven geroepen, opdat u zich er aan houdt.

Zij bestaan, opdat geen levend wezen zich aan alle wetten, regels en verboden zal kunnen houden.padf

Vanaf het zeer dubieuze verbod op pornografie ( in vele landen kan het downloaden van pornografie leiden tot een zwaardere straf dan het zetten van een kraak, het plegen van een roofoverval of zelfs het begaan van een moord) tot het verbod op consumptie van geestverruimende middelen, verordeningen op het stuk van het kloppen van matjes en het parkeren van een rijwiel zonder dit op slot te zetten ( een vergrijp waarvoor ik persoonlijk door de Amsterdamse kantonrechter ben veroordeeld), valt vast te stellen, dat slechts een fractie van alle verbodsbepalingen een zinvol karakter draagt.

Het doel is, een wirwar van bepalingen in het leven te roepen, waar:

– niemand de weg in kan vinden zonder betaling van vaak prohibitief hoge kosten aan een jurist

-op grond waarvan iedereen op welk moment dan ook in de kraag kan worden gegrepen

Voorbeeld op financieel terrein:
er worden in Europa regelmatig personen veroordeeld, tegen wie aangevoerd wordt, dat het bedrag aan geld dat zij bij zich hebben, onderdeel vormt van een bedrag groter dan 10.000 euro, dat zij van de ene plaats naar de andere willen vervoeren ( iets waar de overheid zich niet mee dient te bemoeien).

Verzet tegen het bovenstaande is zinloos: ook en vooral in het communistische Koninkrijk der Nederlanden.

Hugo van Reijen

26 REACTIES

 1. Als verzet zinloos is, dan rest één mogelijkheid. Het spel simpelweg niet meer meespelen. Want waarom zou iemand een vergiftigde omgeving in stand houden en zelfs voeden met inspanningen?

  De weg van Ghandi is uiteindelijk de beste weg. Een agressor haakt vroeger of later vanzelf af wanneer hij op geen enkele manier medewerking krijgt. Er is niets zo frustrerend als iemand die ‘dood vlees’ speelt in beweging proberen te krijgen. Een slepend proces wat tot niets leidt. Behalve dan lijden voor degene die het de agressor zo moeilijk als mogelijk maakt en lijden voor de agressor die niets anders meer kan dan proberen te slepen. Daar valt geen eer noch voldoening aan te behalen. De boodschap is dan telkens weer: Geef de moed maar op, het gaat je toch niet lukken.

 2. Maar niet meespelen in deze is (als je in nederland) wilt blijven geen optie, (maar waar is het beter/minder slecht?)
  Je moet betalen want anders…
  Als je eenmaal achter de gesloten deur bent, loop je niet zo maar even naar buiten door te zeggen “sorry politie/bewaarder ik doe niet meer mee”.

  Als voldoende mensen de waanzin gaan inzien, dan zou je kunnen afspreken geen belasting meer te betalen.
  Maar dat zie ik niet gebeuren, dus het spel gaat gewoon door.

  Nico [3] reageerde op deze reactie.

 3. @rvsracer [2]: Niet meer meespelen geen optie? Tuurlijk is het wel een optie. Maar die optie komt pas in beeld als het spel echt je neus uitkomt.

  Het culturele spel kwam onze neus uit. Waarop we zijn geëmigreerd.

  Het economische spel kwam onze neus uit. En dus heb ik mijn ondernemingen opgeheven.

  Het politieke spel (de gelegaliseerde zwendel met hypothecaire leningen, fiduciair geld) kwam onze neus uit. En dus zijn we gestopt met betalen. Waarop de bank onze woning in haar poepgaatje kon steken en via executoire verkoop heeft verpatst.

  Het politionele en militaire spel kwam onze neus uit. Waarop wij geen opdrachten meer hebben gehoorzaamd. En men dus fysieke dwang en geweld heeft aangewend om ons bestaan te vernietigen.

  Tsja… dan blijft er niets meer over om af te persen, te roven of te regeren. Een ouderwetse moordpartij zou reputatieschade voor de overheidsmachine opleveren. Maar de huidige situatie in stand houden ook. Want mensen als stront behandelen en vervolgens jarenlang als een hoopje stront ergens geparkeerd houden is bepaald niet goed voor de reputatie. Dus is nu de komische situatie ontstaan dat de overheidsmachine zelf een probleem heeft gecreëerd en geen enkele medewerking krijgt om ons in haar gareel te brengen. Want wat dat betekent weten we zo langzamerhand wel. We zijn geen dieren die terugkeren naar wat we zelf hebben uitgekotst hebben om dat eens ‘smakelijk’ te gaan verorberen!

  .M [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [3]: Volgens uw cryptische omschrijving bent u een ware held van welhaast Randiaanse proporties.
  Zou u hierover meer gedetailleerd kunnen uitwijden, opdat wij allen kunnen leren uit uw stichtende voorbeeld?
  Nu klinkt het helaas nog te vaag om er wat mee te kunnen.
  (neen, bovenstaande was niet ironisch bedoeld, ik ben best bereid u te geloven en mijn interesse is oprecht gewekt)

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 5. @.M [4]: Tsja… lang verhaal. Te lang voor hier. Maar we weten wel uit ervaring (die buiten Europa plaatsvond) dat als laffe honden in politieuniform in slagorde op je afkomen, wat ze kennelijk alleen bij grote meerderheid en gewapend afdurven, fysiek overleven allang geen overweging meer is. Het enige dat dan nog relevant is, is dat ze nooit een buigend hoofd zien. Want ons hoofd buigen we uitsluitend uit vrije wil om een goedwillend mens behulpzaam te zijn.

  Opmerkelijk vanuit onze ervaringen is wel dat overheidsdienaren de aldaar geldende wetgeving inzake terrorisme jegens ons hebben overtreden. Dat we maandenlang onder druk zijn gezet, niet gebogen hebben, en dat men een slag heeft gewonnen door fysieke dwang en geweld toe te passen. Waarvan je kunt leren dat wetgeving uitsluitend relevant is voor lieden die middels het uitschrijven van wetten hun wil willen opleggen en hun zin willen doordrijven. Andersom werkt dat niet; spreek je een overheidsdienaar erop aan dat hij wetgeving die hij stelt te vertegenwoordigen dient na te leven, dan worden ze chagrijnig en zelf venijnig. Als het niet zo verdrietig was (het ‘recht’ van de sterkste en/of sluwste regeert) dan zou het een goed grap zijn.

 6. Een tijdje terug heb ik nog wat gevolgen vermeld. Bij mijn vrouw fysieke verwondingen (gekneusde vinger, gekneusde schouder), een ongeboren kind dat het niet overleefde, bij mij neurologische schade als gevolg van foltering (onder het toeziend oog van een politieagent) op een politieburo. En als indirecte gevolgschade een hond die het niet overleefde, een hond met beter karakter dan het gespuis waarmee we te maken hadden.

  Het lijkt erop dat ze een fout hebben gemaakt door ons in leven te houden. Want we zijn er niet vrolijker op geworden, dat kan ik je verzekeren.

 7. Oh ja, en die agenten waren ook zo vriendelijk nog een rib bij mij te breken. Rib nr. 7 rechts om precies te zijn. En mijn gezicht eens goed met een politieschoen over de vloer te wrijven. Meer dan een jaar na dato nog steeds zichtbaar. De fysieke herinnering waar overheidsdienaren daadwerkelijk voor staan.

 8. Inhakend op het artikel van Hugo: Als je wilt weten waar iemand (of een club) daadwerkelijk voor staat, dan kijk je naar de daden. Inhoudelijk spreekt het artikel boekdelen. Goed gebarentaal lezen; dwang is immers ook een gebaar, evenals volslagen onbekenden een dwangbuis omdoen.

 9. Wie na al dit ‘opwekkende’ nieuws een oppepper kan gebruiken:
  Luister even naar deze speech (2 min.) met als centrale boodschap “wat er ook is gebeurt, we zijn er nog steeds!”

 10. Pornografie is seksuele exploitatie. Lees het werk van gail dines en Robert Jensen en je zal begrijpen waarom. Toch Ben ik niet voor een verbod, ik gebruik het gewoon niet en verwacht van andere dit ook niet te doen, als ze enig respect voor mensen kunnen opbrengen.

  Mijn fiets is zo vaak weg gehaald, terwijl het ding gewoon ergens stond, tegen een lantaarnpaal.

  Demonstreren is ook niet meer vrij. Voor zwarte Piet demonstreren mag, de bruinhemden worden gespekt. Tegen niet, tegen demonstranten worden gecriminaliseerd. De politiek is bevooroordeeld.

  Veel verboden zijn arbitrair, sommige iets minder

  Soft drugs en drugs in general ? Legaliseer het gewoon. Laat mensen zelf maar aanklooien met hun jointjes en pilletjes

 11. Nico

  Politie geweld is vreselijk. Ik heb er zelf in mindere maten mee te maken gehad. Mijn vader werd door melkertbaan dwazen lastig gevallen en bedreigt, omdat ze zich verveelde. Mijn oom is een keer mishandeld door de politie.

  De idiotie is dat glibberige , zoete politici macht uit handen geven aan totaal verstandelijk beperkte, agressieve politie kneuzen , die overal mee weg komen, want zei zijn zelf de wet en ze dekken elkaar.

  Dit is de contradictie van het recht, zei die recht rechtvaardigen, houden zich hier zelf niet aan.

  Zo ook de moord op de Arubaanse man laatst. De bruin hemden zijn hier gewoon mee weg gekomen.

  Het moet gezegd kunnen worden.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 12. @Jaas [11]: Wat ook gezegd moet worden is dat dreigen, treiteren en mishandelen de angst opwekt die kennelijk nodig is om mensen te kunnen regeren.
  Wie “nee” zegt zondigt tegen de ‘almachtige god’ genaamd ‘moedertje staat’, hoe corrupt of krankzinnig de eisen van treiteraars ook zijn.
  De meesten buigen. Maar er zijn sommigen die er alleen maar boos van worden. Vandaar ‘Global warming’. De gemoederen wereldwijd warmen steeds meer op. De regeerindustrie graaft dus zijn eigen graf, inharent aan het toepassen van ‘kunstmatige geneesmiddelen’ tegen agressie. De achterliggende gedachte van treiteren is kennelijk dat de burgerij één grote sociale kanker is die bestreden dient te worden met ‘bestraling’ en ‘chemotherapie’. Maar als daarmee ook gezonde cellen annex burgers worden bestreden, dan wordt de ‘geneesmethode’ zelf een sociale kanker. Die steeds verder oprukt en wat gezond is steeds verder verstikt.

  Met alle begrip voor de moeilijke situaties die goedwillende overheidsdienaren soms ondervinden, zijn de regeermethoden zodanig ontspoord dat ook goedwillende overheidsdienaren lijden onder de beslissingen in de eigen gelederen. Waardoor de regeermethoden feitelijk failliet zijn, op sterven na dood. Want nee, het doel heiligt de middelen niet. Het doel om een maatschappij stabiel te houden rechtvaardigt het treiteren van goedwillenden niet. Nooit.

 13. @mario [13]: Ja, da’s nou precies het punt. Jochie wordt thuis door pa geslagen. Jochie gaat op school pesten. Opgegroeid jochie blijft losse handjes houden. Oom agent gebruikt de gummieknuppel, jochie wordt er boos van, enz.

  Andere jochies hebben het thuis beter, maar krijgen met flitspalen, parkeerterreur etc. te maken en worden ook daar knap chagrijnig van.

  Het grote, grote manco (en onrechtvaardige) van de huidige regeermethoden is dat goedwillenden moeten en zullen bloeden voor het gedrag van anderen. Dus de één haalt stomme streken uit, een voorbeeld wat bijv. door 500 anderen wordt gevolgd, waarna 10+ miljoen mensen worden opgezadeld met repressieve wetgeving om die 500 in het gareel te krijgen. En dat levert volautomatisch problemen op. Met alle technologie die bedacht is, kan er nog steeds geen scheiding gemaakt worden tussen mensen die beteugeld moeten worden (en niet te vergeten wat wijzer gemaakt moeten worden) en degenen die dat niet nodig hebben. Dat is ronduit beschamend. Een gewone ambtenaar is niet slim genoeg om dat te kunnen bedenken, maar degenen die aan de touwtjes trekken wel. Het ontbreekt ze alleen aan sociale vaardigheden en kennelijk wordt gedacht dat de overheidsmachine mensen als robots dient te behandelen. Programmeren en als ze ‘stuk’ zijn oftewel opdrachten zat zjin naar een opslagplaats (gevangenis of andere inrichting).

  Romee [24] reageerde op deze reactie.

 14. Jochies worden van dwang en geweld agressief, meiden groeien op een andere manier scheef. Ze worden kil en manipulatief. Onder druk verharden mensen.

  Bureaucratie zegt: Je bent een verdachte van het overtreden van onze wetten, tenzij je bewijst dat je precies volgens onze wetten hebt gehandeld. Dat is een motie van wantrouwen, die wantrouwen oproept. Een rij wetboeken zendt vooral één boodschap; de maatschappij in kwestie staat bol van wantrouwen. Want gewoon praten lukt niet meer. Er moet gedwongen, gecontroleerd en beboet worden.

 15. Wetten moeten meer organisch, tussen mensen ontstaan, om legitimiteit te hebben. Als we beiden met beleid instemmen, hebben we beide profijt. Is dit niet het geval, dan dienen we nieuwe overeenkomsten te maken, totdat beide partijen instemmen. Dan is er vrijheid gebaseerd op menselijkheid, zo niet, dan is er wanorde. Orde is vaak wanorde, omdat de Consent ontbreekt.

  In het Hyper massieve staatskapitalisme, waarin we opgroeide, zijn verbanden te groot om rekening te houden met gevoeligheden, individualiteit , Consent. De anonimiteit doet ons vervreemden van elkaar. De wetten dwingen deze anonimiteit af.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 16. @Jaas [16]: Wetten die organisch tussen mensen ontstaan heten geen “wetten”, maar “afspraken”. Omdat ze uit vrije wil worden gemaakt, niet dwingend worden opgelegd.

  Welbeschouwd is niemand geheel vrij. Je lichaam dwingt je om te eten, te drinken en hygiëne te betrachten. Een omgeving waarin mensen rondlopen dwingt je om afspraken te maken om de boel leefbaar te houden of leuker te maken. Dat is niet het punt.
  Het wordt pas vervelend wanneer mensen hun mogelijkheden (macht) misbruiken om bijv. hun woord niet na te leven, al dan niet met de dreiging van geweld hun zin door te drijven, etc.
  Ook het bestaan van een staat die eenzijdig dwingend wetten oplegt is nog niet eens het probleem. Een nachtwakersstaat doet alleen wat echt nodig is en met die activiteiten zal iedereen blij zijn. Maar dat lieve kleine draakje groeit uit tot een monster wanneer het zich dwingend bemoeit met allerlei dingen die haar feitelijk niet aangaan.

 17. De nachtwakerstaat dient en diende alleen om grootkapitaal te beschermen tegen vakbonden en anarchisten.

  Ook de families met monopolies op vastgoed, hebben macht, ook kapitaal heeft macht, is macht. Het is niet alleen maar de staat, macht is veel breder en complexer dan een staat, die wel al dan niet sociale wetgeving doorgevoerd heeft

 18. “Voorbeeld op financieel terrein: er worden in Europa regelmatig personen veroordeeld, tegen wie aangevoerd wordt, dat het bedrag aan geld dat zij bij zich hebben, onderdeel vormt van een bedrag groter dan 10.000 euro, dat zij van de ene plaats naar de andere willen vervoeren ( iets waar de overheid zich niet mee dient te bemoeien).”

  Als je het kunt verklaren, is er niets aan de hand. Als je het niet kunt verklaren, dan doorgaans wel. Meestal wil de bezitter dan duistere zaakjes aan het oog onttrekken.

  Marcel [21] reageerde op deze reactie.

 19. Reagerend op het bovenstaande, kom ik uit op de woorden!

  BROOD WINNING = Noodzaak + onbekwaamheid om iets
  anders te ondernemen om in het levens onderhoud te voorzien.

  Verziekt karakter;Laat zich verlijden om verkeerde zaken te ondersteunen.

  OORZAAK; De noodzakelijkheid van het hebben van GELD,
  zonder geld kan je niet deelnemen aan het leven.

  Hoe ziet de maatschappij er uit, volgens de geldende regels
  voor mensen zonder Geld!

  Betaal alles dat je niet KAN betalen, anders ??

  Wij de wettig vertegenwoordigers, hebben het recht je te
  beboeten, tot het betalen van een dwangsom en als
  U nog niet betaalt dan zullen wij dit verhogen totdat U bet:!!!!!

  De wetgever heeft het zo bepaalt!!

  Om willen van GELD!!!!!!!!!!!!!!!

  Dat het recht zijn loop mogen hebben, zodat; Deze misdadigers worden op gesloten.

  IN EEN MAATSCHAPPIJ ZONDER GELD, IS EEN IEDER WELgesteld.

 20. @Vilseledd [19]:

  Dat is toch tegen een rechtsprincipe -de onschuldpresumptie- in ?

  Als iemand zich schuldig maakt aan duistere zaakjes dan moet de overheid dat bewijzen en kan straffen. Het is tegen de onschuldpresumptie om te zeggen “u heeft meer als 10.000 euro bij zich dus dat zal wel van duistere zaakjes afkomstig zijn. Bewijst u maar even dat dat niet zo is”.

  Het is de overheid die schuld moet bewijzen. Niet de burger die onschuld moet bewijzen. Overigens zijn er nog heel wat takken van handel die 100% legaal zijn, waar handjekontantje afrekenen de regel is, en waar 10.000 euro niet echt veel geld is. Bijvoorbeeld de autohandel, handel in juwelen, diamanten, enz.

 21. Hugo, er is ook een wet die fictief bij elke Nederlandse
  grensovergang staat, maar nergens is terug te vinden in
  een wetboek.

  Verplicht te consumeren, want anders doen wij dat
  met jouw geld.

  Geen verbod, maar een verplichting, zoals je fiets op
  slot zetten.

 22. @Romee [24]:
  De wet is de maat…..
  En voor een ieder gelijk…..

  Anders is er geen wet maar willekeur!

  Onrecht, is het recht van de overheid!!!!

 23. @Romee [24]: Laten we bij overheidsdienaren bij het begin beginnen. Wie het initiatief neemt om anderen dwingend wetten voor te schrijven en met dwang en geweld aan de slag te gaan om mensen eraan te onderwerpen, dient zich aan diezelfde wetten te houden. En dat… is blijkens de praktijk van velen teveel gevraagd. Dus waar hebben we het dan eigenlijk over?

Comments are closed.