gale boettischerBeste meneer Terlouw,

Het leek wel of heel Nederland deze week ontroerd was door uw speech bij De Wereld Draait Door. Ik was dat niet. Ik vond u vooral erg vergeetachtig.

In de jaren zestig hadden mensen een touwtje uit de brievenbus hangen, zei u. Nu niet meer, want mensen vertrouwen elkaar niet langer. Dat vindt u jammer.

Maar hoe zou dat komen? In de afgelopen vijftig jaar is de criminaliteit verveelvoudigd. Net zoals het aantal Noord-Afrikaanse en Antilliaanse migranten.

Precies toen de massa-immigratie en de groei van de criminaliteit begonnen, in de jaren zeventig en tachtig, zat u in de politiek. Als leider van D66, als minister en als vice-premier. Wat deed u daar destijds tegen?

Vroeger hadden politici nog moreel gezag, zei u. Nu vertrouwen mensen politici niet meer. Dat vindt u ook jammer.

Maar hoe zou dat komen? Veel politici hebben mooie praatjes, maar zodra puntje bij paaltje komt veranderen ze helemaal niks. Was u niet ook zo’n politicus?

Politici moeten het vertrouwen van de burger herstellen door aan toekomstige generaties te denken, zei u. U vindt dat dit niet genoeg gebeurt.

Maar meneer Terlouw, de kabinetten die u steunde, Den Uyl en Van Agt II, lieten de staatsschuld flink oplopen. Dacht u toen aan toekomstige generaties?

Dacht u aan de jeugd toen u de bouw van een onbetaalbare verzorgingsstaat steunde?

U was aan het eind ontroerd door uw eigen speech. U moest een beetje huilen.

Ik was vooral teleurgesteld. Er is inderdaad een gebrek aan vertrouwen, maar u lijkt vergeten te zijn dat u daar zelf medeschuldig aan bent.

Jammer.

Gale Boetticher

3 REACTIES

  1. 04-12-2016 vrijspreker
    Hoe ouder ze worden, des te meer gefocust op hun onbenut verleden. Goed beschreven.

  2. Luister en lees nog eens goed wat Terlouw heeft gezegd. Ik denk dat Gale Boetticher het allemaal nog niet goed begrijpt.
    Maar Jip en Janneke dateren ook uit de tijd van Terlouw, dus kunnen we hem vragen om het volgende keer nog wat eenvoudiger te formuleren.

Comments are closed.