logo LP nieuwHet verkiezingsprogramma van de LP in libertarisch perspectief. Voel je je er nog thuis? Het begint in ieder geval meteen goed. Geen langdradig programma maar 10 punten die redelijk kort en bondig zijn uitgewerkt. 

Het politieke dappere standpunt van de dubbele Nexit

De internationale verhoudingen worden op scherp gezet door een dubbele Nexit. Nederland moet uit de EU en uit de NAVO. Ontwikkelingshulp mag door het putje gespoeld worden. Evenals de verplichte inburgeringscursussen.

De zorg

Afschaffing eigen risico, vrije zorgkeuze inclusief het recht je niet te verzekeren. Alcohol en drugs vrijgeven, orgaanhandel en euthanasie toestaan. bron

De minder geslaagde migratie paragraaf

Als libertarische personen regels gaan verzinnen gaat het vaak fout. Het migratie programma van de LP is daar een voorbeeld van. Ik citeer: De aanvraag van een werkvisum bij kortdurend en langdurend verblijf in Nederland is niet verplicht. Dit is wel verplicht als de bezoeker in Nederland wil werken, een eigen woning wil betrekken of later een permanente verblijfsvergunning wil verkrijgen. Ik zie dit vooral als libertarische kafkaeske spraakverwarring. Een werkvisum is niet verplicht tenzij je wenst te werken!

Ook de derde stap in de uitgedachte procedure is een Kafkaesk pareltje, ik citeer: Na een tweede periode van 5 jaar kan de houder van een permanente verblijfsvergunning het staatsburgerschap aanschaffen. De kosten van het staatsburgerschap zijn (veel) hoger dan de verwachte voordelen die de houder van de verblijfsvergunning statistisch gezien in zijn/haar verdere leven in Nederland zal genieten. Kortom, we staan iets toe als overheid maar maken het zo duur dat niemand er gebruik van zal maken…... bron Vrijheid verschaffen met regulering die zijn doel voorbij schiet. Een kerncompetentie van de overheid. Uitgewerkt in een verkiezingsprogramma van de LP, Een minder geslaagd onderdeel van het verkiezingsprogramma?

De belastingen, visie of visioen?

Vlaktaks van 15,6 procent, VpB op 10 procent (op termijn afschaffen). Brandstof accijns afschaffen. Lage BTW wordt nul, hoge tarief 15 procent. Belastingvrijstelling voor ambtenaren (die krijgen dus netto een lager bedrag betaald bron) En dat alles combineren met een stabiele valuta. bron Dat belastingverhoging welvaart kan doen verdampen moge duidelijk zijn. Maar in hoeverre zal een potentiële kiezer deze visie als realistisch ervaren? Onderbouwingen ontbreken. Niet dat ik een fan ben van alle doorrekeningen van het CBS. Maar enige nadere onderbouwing van dit punt zou ik wel als wenselijk beschouwen.

Veiligheid

Gewapende private beveiligers. Nederland neutraal. Geen buitenlandse interventies. Geen dienstplicht. Van strafrecht naar privaatrecht naar concurrerende arbitrage rechtbanken gebaseerd op schadevergoeding voor slachtoffers. Slachtofferloze misdaden niet langer betitelen als misdaad en deze niet langer bestraffen. Wapenbezit toestaan (onder bepaalde condities). Buitenlandse interventies zijn slechts toegestaan als de overheid middels vrijwillige bijdrages, crowdfunding, voldoende middelen weet te vergaren om de inzet te bekostigen.

De verkiezingen

Meer over het programma van de LP in een volgend artikel. Is deze partij voldoende libertarisch om te ondersteunen? Het is aan U. Wil de LP met haar nieuwe koers deelnemen aan verkiezingen, dan dienen er ondersteuningsverklaringen te worden verzameld. Voor 30 januari. Dit is de ondersteuningsverklaring, en dit is de instructie met betrekking tot de ondersteuningsverklaring. Als u dit wenst te doen, trek er voldoende tijd voor uit en wacht niet op het laatste moment. Doe het dan deze week of begin volgende week. Dit artikel is niet bedoeld als oproep tot het tekenen van een ondersteuningsverklaring, maar ik wil u wel op de mogelijkheid wijzen. Tenslotte, mocht u op de LP stemmen, overweeg dan de kandidaat op de onderste plaats van de kandidatenlijst uw stem te gunnen.

36 REACTIES

 1. Gelofwaardiger lijkt me een financieel stappenplan uit te werken. Bv. We schaffen ontwikelingshulp af en besparen alzo 5 miljard. Door niet meer deel te nemen aan buitenlandse aanvallen van de Navo, besparen we nogmaals een miljard. Daardoor schaffen we de werkgeversbijdragen an de sz volledig af. Dit lijkt iets mer te kosten doch zal naar verwachting 300.000 banen opleveren wat ca. 3 mrd aan uitkeringen bespaart en ongeveer evenveel aan extra loonbelasting oplevert…
  Nou goed, ik heb niet alle cijfers meteen bij de hand maar punt is dat je aan geloofwaardigheid wint als je e.e.a. concreet onderbouwt. En dat hoeft ok niet tot in het laatste detail, immers stappen volgen mekaar op en het einddoel wordt pas bereikt na langer dan een enkele regeerperiode, maar als je voor nu al maatrgelenpakket 1 kan aankondigen (schrapen ontwikkelingshulp en navo aanvallen en daarmee patronale bijdragen afschaffen om 300.000 banen te deblokkeren)(*), dan volstaat dat al om geloofwaardig me naar de kiezer te trekken.
  (*)een overheid schept nl.geen banen doch is in tegendeel zelf het grootste obstakel. Door de disincentive te verkleinen kunnen banen die voorheen geblokeerd werden nu wel _door bedrijven_ gecreeerd worden.

 2. Ik vind “Vlaktaks van 15,6 procent” wel interessant. Welk financieel plaatje hoort daar bij? Waarom 15,6 en geen 16,5 of 15,3% ?

  Ik heb al gezegd dat ik de LP een kans gaf bij de vorige verkiezingen en het daarbij laat. Dat standpunt is nog steeds onveranderd. Een marketing tip: neem een goede ontwerper voor het logo. Over smaak valt wel of niet te twisten maar het ziet er nu knullig uit.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.
  ergo [16] reageerde op deze reactie.

 3. @Naam * [2]: het is eigenlijk 15,6 procent met een belastingvrije voet van 20 duizend euro. Wat betekent dat als dit per persoon is, ipv per huishouden, bijna niemand meer belasting betaalt. Prima wat mij betreft maar of dat realistisch is? De LP stelt juist een realistischere koers te varen deze keer. Dat zie ik hier niet in terug.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Ratio [3]: gevonden, de onderbouwing van die 15,6 procent. Denktank quid novi heeft dit ooit onderzocht, de site van quid novi is helaas uit de lucht dus ik kan geen verwijzing doen naar het onderzoek. Hier heb ik er ooit iets over geschreven: http://www.vrijspreker.nl/wp/2014/01/het-feestje-dat-nivelleren-heet-kost-ons-100-miljard-per-jaar/

  Er wordt voor zover ik weet niet gesproken over een belastingvrije voet in het model van Quid Novi maar wel door de LP. Bovendien laat quid novi de andere belastingen in tact, wat de LP niet doet. Daarmee zijn de bevindingen van Quid Novi niet meer toepasbaar en zou het belastingpercentage een stuk hoger moeten worden. Ik haal aan uit het artikel:

  Zijn model gaat uit van een uniform tarief voor box 1. De andere boxen laat hij met rust en hij neemt de nivellerende subsidie en toeslagen regelingen niet mee. Die laat hij in tact. Dit zijn de uitkomsten van zijn model:

  De gemiddelde belastingdruk in Box 1 over alle huishoudens is 18,6%. De gemiddelde marginale belastingdruk, ofwel de fractie van een extra euro arbeidsinkomen die moet worden afgedragen, ligt met 32,1% veel hoger. Huishoudens bepalen aan de hand van de marginale belastingdruk welk deel van hun tijd ze werken. Onder de vlaktaks zijn gemiddelde en marginale belastingdruk gelijk.

  • Als alle heffingskortingen en aftrekposten (uitgezonderd de Pensioenpremieaftrek) worden afgeschaft, zorgt een vlaktaks-tarief van 15,6% voor gelijkblijvende belastinginkomsten. Hieruit volgt een economische groei van naar schatting 18,9% doordat huishoudens meer betaald werk gaan verrichten.

  • De effecten van de vlaktaks op het netto inkomen van huishoudens lopen uiteen van +5,1% voor de laagste inkomensgroep tot +33,7% voor de hoogste. De vlaktaks werkt denivellerend, maar alle inkomensgroepen gaan er onder het systeem op vooruit.

  Ratio [5] reageerde op deze reactie.

 5. Private gewapende beveiliging? dus iedereen mag zich bewapenen?
  15,6 % vlaktaks? de Eu is al plannen aan het maken om de 8 miljard die door de Brexit wegvalt op de EU inwoners door te berekenen. Toen ik dat las, dacht ik, dat zal voor velen de laatste druppel zijn!
  De bedenkers zelf leveren natuurlijk niets in.
  15,6 % vlaktaks klinkt dan wel heel aantrekkelijk.

 6. Wellicht een lijstverbinding met bijv. VNL, Piratenpartij en Forum voor Democratie

 7. Ik zou liever zien dat er geen belastingvrije voet is en het tarief verder verlaagd wordt.
  Waarom?
  Omdat het dan pas ECHT een flat tax is en hij door de werkgever aan de bron kan worden ingehouden ONGEACHT of de werknemer elders nog een (deeltijd)baan heeft of nevenactiviteiten als zelfstandige of whatever. Daardoor is er ook geen administratie achteraf (a.k.a. aangifte) meer nodig.
  Gezien van elke euro van de eerste tot de laatste simpelweg x% (bv. 10%) is ingehouden, waar je hem ook verdiende en ongeacht hoeveel en welke bronnen je had, hoef je achteraf geen aangifte meer te doen. Dat zou ENORM schelen in de administratie, zowel voor de miljoenen burgers, als de werkgevers (van werknemers met meer dan 1 baan) ALS … bij de belastingdienst, waardoor daar ineens duizenden ambetantenaren extra afgeschaft kunnen worden, wat op zich weer een bijkomende besparing oplevert.
  Maar nog belangrijker is, dat dit ook gepaard gaat met meer privacy. Als werkgevers aan de bron al inhouden (ok, daar moeten zij dan af en toe nog op gecontrolleerd worden), dan is er geen reden meer om de burger nog vragen te stellen en verklaringen te doen ondertekenen.
  Als je dan meteen de vermogensbelasting afschaft (en banken en brokers zaken als rente en dividendbelasting aan de bron laat inhouden als een bevrijdende roerende voorheffing) dan hoeft er verder door de staat niets meer aan financiele info over burgers bijgehouden te worden en kan men de privacy herstellen.
  Dat is wel zo veilig, immers, door zijn geld over meerdere instellingen te spreiden kan de burger ervoor zorgen dat geen enkele bank/broker weet hoe welvarend ie is. Maar vandaag is het zo dat ambetantenaren bij de fiscus weten wie er in staat is veel losgeld te betalen. Informatie die zij mogelijk gaarne bereid is tegen betaling te delen met andere criminelen. Maar als de overheid niet meer over die info beschikt, kan iemand met een low profile levensstijl doorgaan voor arm (nou goed doorsnee) i.p.v. ergens als rijke potentiele cash cow te boek te staan en slachtoffer te worden van bv. ontvoering.

  Privacy is een groot goed. Erger dan een procentje meer of minder loonbelasting is de gedachte dat de overheid gewoon ALLES weet van je financien. Daar zou in een libertarische maatschappij komaf mee gemaakt moeten worden.

 8. Orgaanhandel vrijgeven ?….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

 9. @Jaas [10]: klinkt heel slecht. Echter, iedereen is eigenaar van zijn eigen lichaam. Wat hij of zij ermee doet, is niemands zaak.
  Nu is er ook orgaan handel, zowel legaaal als illegaal. In nederland zijn er teweinig organen beschikbaar, dus komen deze van het buitenland. Ik denk niet dat het buitenland deze kostbare en schaarse organen, gratis weggeven.
  Wat is erop tegen dat ieder individu zelf beslist wat met hun eigen organen gebeurt? Daar gaat het namelijk om.

 10. @Pinokkiocratie [12]: het staat je vrij iedere god te aanbidden die maar wilt. Als vrijdenkend mens leg ik de verantwoordelijkheid bij de mens en niet bij het systeem.

 11. @Naam * [2]:
  Een goede vriendin, ooit gehuwd geweest met (na elkaar) twee
  mannen met een eigen bedrijf, zelf ook een zaak gehad hebbende,
  op latere leeftijd is afgestudeerd als juriste en vervolgens als
  fiscaal juriste, gedoceerd heeft aan een universiteit als docente
  btw. Deze lange omschrijving was nodig om haar niet als “links”
  neer te zetten. Ik geloof nl. wel in flattax, terwijl zij volhoudt dat
  het een niet te financieren operatie is. Ik kan echter het ene noch het andere standpunt met feiten onderbouwen, dan wel
  verwerpen.

  .M [18] reageerde op deze reactie.

 12. Goed punt. Orgaanhandel vrij geven. Ik heb nog wat levers in de aanbieding. En zachte harten ook.

 13. @ergo [16]: Gedoceerd aan een universiteit maar niet links? Moeten we dat echt geloven?

  Even ernstig nu:
  a) in vele succesvolle landen (HK, Singapore, …) bestaat wel een flat tax
  b) niet te financieren? Hangt er maar vanaf wat je bereid bent nog meer te schrappen. Als onderneemster wil zij vast graag af van het minsiterie van bemoeizucht a.k.a. economische zaken wat bakken vol geld kost om zich onledig te houden met het dwarszitten van ondernemers door bv. allerlei regels te bedenken voor wie een broodjeszaak wil beginnen, ook als die als ouder al sedert jaar en dag elke ochtend het lunchpakketje van dochterlief elke ochtend maakt en dus ervaring heeft in het maken van al minstens enkele duizende sandwiches.
  Nou, zo valt er wel meer te bedenken.
  En ook een hoop subsidies en overige uitkeringen kunnen fors verlaagd of compleet afgeschaft worden, denk m.n. aan gesubsidieerde kunst waar niemand zit op te wachten.
  Een flat tax niet te financieren? Kom nou!
  Nou goed misschien dat ik dat als eenvoudig Econoom van de EUR niet zo goed snap als een juriste of toch niet als 1 wier salaris als docente die betaald werd uit belastinggeld…

  Ik neem aan dat u inziet dat als er een flat tax (liefst zonder belastingvrije voet) is en geen aftrekposten meer, de hele fiscaliteit kinderspel geworden is en fiscalisten werkloos zijn wanneer geen enkele burger nog aangifte moet doen en elk bedrijf zowel voor zich zelf als voor zijn werknemers elke aangifte in minder dan 1 minuut kan doen door simpelweg op te geven: hoeveel heeft u verdiend? Antwoord: X. Hoeveel beslatingen moet u betalen? Antwoord: 0,1X. Klaar is Kees.
  Kijk, als ik na jaren studie eindelijk fiscalist was en adviezen kon geven a rato van 200 euro per uur, dan zou ik ook niet vrolijk worden van de idee dat elke 10 jarige die (desnoods m.b.v. een zakrekenmachine) ergens 10% kan van berekenen plots mijn werk kan overnemen voor een tarief van amper 6 euro per uur…

 14. @Jaas [19]: leuke woordspelling. Echter, als ik mijn lichaam ben, het lichaam ben ik, dan bepaal ik zelf wat ermee gebeurt en geen andere partij. Want, een andere partij kan hoogstens zijn eigen lichaam bevatten, met zijn eigen bewustzijn. En daarom heb ik geen recht op iemands anders lichaam.
  De effecten van overheidscontrole op het lichaam van haar onderdanen, is china het voorbeeld. Het idee dat een speciale bijzondere groep mensen, meer recht hebben op het lichamen van anderen, en het dan beter doen dan die anderen is utopisch denken. Als of die bijzondere groep mensen hun macht niet zullen misbruiken.

 15. Je spreekt over een tweedeling, wat een christelijk lichaam geest dualisme is. Alsof een bewustzijn in jou vlees huist. Dit is niet zo, je bent slechts je materiële condities, je bent je bewustzijn, je hebt geen bewustzijn

  In jou is geen ‘persoonlijkheid’ een geest, een ‘ziel’ een Avatar, een eigen ikje

  Dit is allemaal een beetje basis filosofie en ik ben niet eens filosoof….

 16. Hoi Jaas, leuk dat je er bent.

  Waarom denk je dat je je goed zit als je zegt;
  ‘”Dit is ook de eerste fundamentele fout van het liberalisme ….”

  En heb je bewijs dat het tegenovergestelde (het ……..isme) het wel goed heeft?

  Hoe ben JIJ tot deze keuze gekomen?
  Of heeft misschien iemand uit het ……..isme je overtuigd dat je geen keuze hebt, en heb je ervoor gekozen hem te geloven?

 17. Beste Jaas [22] en ratio [23]:

  Op dit gebied bestaan nogal wat misverstanden. Hier onze zienswijze:

  In de menselijke geest zitten waarden en (ethische of morele) gedragsnormen. Dat resulteert in (karakter)eigenschappen. De menselijke geest is wie je bent, je daadwerkelijke identiteit. Wie je bent is niet iets wat een ander toebehoort, dus kan het uit principe (natuurwet) ook niet door anderen toegeëigend worden en verworden tot eigendom. Hebzucht en machtswellust veranderen die ethiek, zodat sommigen beschouwd worden als bezit van anderen (in christelijke termen; een bezetene).

  De gezondheid van een fysiek mensenlichaam is een afspiegeling van wie iemand is en aan welke invloeden de betrokkene blootgesteld is. Het lichaam is daarmee indirect wie iemand is, dus kan het uit principe ook niet toegeëigend worden en verworden tot eigendom. Hebzucht en machtswellust veranderen die ethiek, zodat sommige mensenlichamen beschouwd worden als bezit van anderen (slavernij).

  Als je dit door laat dringen, dan is het behoorlijk merkwaardig dat niet de [fysieke of mentalen] gezondheid maar bijvoorbeeld huidskleur wordt gezien als wie iemand is (zwart staat voor slecht, en ‘dus’ is iemand met een donkere huidskleur slecht en ‘dus’ kan de betrokkene tot slavernij gedwongen worden. Da’s pas een denkfout! Met evenveel ‘recht’ kun je stellen dat fysiek kleine mensen onbelangrijk zijn en fysiek lange mensen zeer belangrijk zijn. Koppel dit door naar de fysieke maat van de fallus: Waar komt de term ‘enorme lul’ vandaan? Dit soort merkwaardigheden zijn weinig meer dan verknipte grappenmakerij.

  Dan de vruchten van arbeid; wat iemand bedenkt of fysiek produceert/veredelt, zijn in principe uitdrukkingen van wie iemand is. Maar dan moet het wel van binnenuit komen. Wanneer iemand als loonslaaf in dienst is of zich anderszins ten dienste stelt van anderen, ligt dat anders. De betrokkene heeft zichzelf (of is door derden) gedegradeerd tot een instrument van een ander. Wie het instrument van zijn eigen lichaam of geest hanteert, is de eigenaar van de vrucht van arbeid. Wordt iemand als instrument gebruikt, dan zijn de arbeidsvruchten deels eigendom van degene die het instrument hanteert.

 18. Er is geen essentie van het zelf, want deze bestaat helemaal niet buiten klasse en materiële condities….

  Je ‘zelf ‘ is een wisselwerking van je DNA met je materiële condities

  Die condities worden hier gewoon weg geredeneerd en dan hou je een soort essentie van het ‘zelf’ over, alsof er een soort hardwired code is van wat ‘typisch jaas’ is.

  Een mens bestaat niet buiten een sociale setting, bestaat niet buiten intermenselijke verbanden, door die verbanden krijg je een constant veranderende idenititeit

  Existence gaat vooraf aan essence, zoals Sartre het zei

  Een algemene ‘moraal’ is niet aanwezig in ‘de mens’ deze word gecreëerd op scholen, binnen sociale constituties

  Jaas zegt, neem een basis curcus filosofie……………………

  Nico [30] reageerde op deze reactie.

 19. Zeg maar aan Jaas, dat ik liever niet de basis cursus filosofie volg die Jaas gevolgd heeft. Goed?

 20. Libertariers hebben nul academische background

  Men heeft alleen die oubollige Ayan Rand doktersromans

  Hoofdstuk 1: zijn woeste haar wapperde in de wind. Ohh, Harold, wat ben je toch een sterke , zelfstandige, maar ook kapitaalkrachtige man

  Hij keek haar zwoel aan, ja Jennifer , laten we naar boven gaan, ik wil je tedere ( niet feministische ) huid kussen

  Ze gingen heel zelfstandig naar boven, hij kuste haar zachte haar. Ik ruik je parfum Jennifer. Ohh Harold, wat ben je toch een beest, je neemt wat je wilt

  By Ayan Rand

  0.50€

  Ratio [31] reageerde op deze reactie.

 21. @Jaas [26]: Het is maar net wat je als uitgangspunt neemt. Pogingen van filosofen om maatschappelijke orde te beschrijven of omgekeerd hoe iets groeit vanuit de wildernis (natuurwetten plus een goed karakter. Over dat laatste hier een kopietje vanuit een schrijfseltje uit eigen keuken:

  Dit wordt effectief geïllusteerd door de 24-delige boekenserie over Tarzan. De Engelstalige wikipedia pagina beschrijft hoe Tarzan en Jane in de wildernis, omringd door apen, demonstreren hoe een nobel karakter in elkaar zit en wat de gevolgen zijn van het eerbiedigen van natuurwetten en het praktiseren van gezonde ethiek.
  Hierbij moet aangetekend worden dat mensen die zich nog niet ontwikkeld hebben veelal aangeduid worden als apen. Britten noemen kleine kinderen niet zonder reden liefkozend ‘monkey’. Het boek Brave New World beschrijft het verhaal van een hoofdpersoon die in de wildernis is opgegroeid, kennis maakt met een beschaving die zeer ver van natuurlijke mechanismen verwijderd is geraakt, en na wikken en wegen kiest voor de wildernis.

Comments are closed.