hubUit het archief van Vrijspreker een artikel van Hub uit 2007 over de politieke weg of niet, met de komende verkiezingen zeker relevant.: Er zijn veel wegen die naar Rome leiden. Zo is er ook meer dan één weg om tot een vrije, libertarische, maatschappij te komen. Daarom is het logisch dat verschillende libertariërs ook verschillende ideeën hebben over de beste of snelste weg naar een vrije, libertarische, maatschappij.


De ene libertariër wil de meer principiële weg bewandelen, de ander is wat pragmatischer ingesteld. Een belangrijk punt om in de gaten te houden, is er voor op te passen om elkaar niet tegen te werken. In tegendeel, acties langs verschillende wegen kunnen er voor zorgen dat het doel eerder wordt bereikt Het is niet zoals bij kerkgenootschappen die zich stuk voor stuk verbeelden dat ieder van hen alleen maar zelf het ware geloof heeft. Alle libertariërs hebben immers eenzelfde doel: een maatschappij waarin ieder individu soeverein is!

Deze week hadden we een artikel “To vote or not to vote…NOTA?” *), waarin de weg gewezen werd om als stap in de goede richting een NOTA systeem in te voeren. NOTA betekent: “None Of The Above“. Dit moet dan op alle overheidsstemlijsten als een officiële gelijkwaardige keuzemogelijkheid worden ingevoerd. Zie artikel en vooral ook de er op volgende discussie.

Een geheel andere weg, een zeer principiële, wordt gepropageerd door de“VOLUNTARYISTEN”. Die stellen dat partijpolitiek van nature slecht en immoreel is. Je moet daar dus helemaal niets mee te maken willen hebben. Ook niet het “systeem van binnen uit” trachten te verbeteren. Voluntaryisten stellen dat je door deelname het immorele systeem alleen maar versterkt.

DOELSTELLING van de VOLUNTARYISTEN **)
Voluntaryisten zijn bepleiters van niet-politieke, geweldloze strategieën ter verkrijging van een vrije maatschappij. Zij wijzen electorale politiek van de hand, zowel in theorie als in praktijk, daar deze niet in overeenstemming is met de libertarische principes. Overheden moeten hun acties hullen in een mantel van morele legitimiteit om hun macht draagkracht te geven en politieke methodes steevast versterken die legitimiteit.
Voluntaryisten daarentegen streven ernaar de Staat haar legitimiteit te ontnemen door middel van educatie en zij bepleiten het onttrekken van medewerking en stilzwijgende toestemming, waarvan de macht van de Staat uiteindelijk afhankelijk is.

Hun beleid is dus vooral gebaseerd op educatie.
Een volgende stap is dan de “burgerlijke ongehoorzaamheid”. Gewoon niet doen wat de roverheid (de geweldsinitiators) van je eisen. Je loopt daarbij, zolang het aantal ongehoorzamen nog klein is, natuurlijk groot risico dat het geweld over je heen komt. Karl Watner, de grote voorvechter van het volutaryisme, heeft dat ook zelf ervaren toen ze hem in de gevangenis gooiden omdat hij weigerde een belasting te betalen.
Maar om met “educatie” eerst een voldoend grote basis trachten te krijgen, is voorlopig nog redelijk ongevaarlijk. Laten we daar in ieder geval veel aandacht aan geven…
——————————————-
Op de site van de Voluntaryist is heel veel heel interessante lectuur te vinden, waaronder een artikel van Frank van Dun: “What is Kritarchy?)
Zie: www.voluntaryist.com
Ook hun periodiek “The Voluntaryist” geeft elke keer lezenswaardige artikelen.
Abonnement $ 20.- (+ $ 5- voor Europa post) of 0,07 ounce fijn goud.
———————————————
*) www.vrijspreker.nl
**) Origineel van de site van de Voluntaryists:
“If one takes care of the means, the end will take care of itself.”
Statement of Purpose: Voluntaryists are advocates of non-political, non-violent strategies to achieve a free society. We reject electoral politics, in theory and in practice, as incompatible with libertarian principles. Governments must cloak their actions in an aura of moral legitimacy in order to sustain their power, and political methods invariably strengthen that legitimacy. Voluntaryists seek instead to delegitimize the State through education, and we advocate withdrawal of the cooperation and tacit consent on which State power ultimately depends.