4 REACTIES

 1. Temperatuur en CO2

  Eurocommissaris Frans Timmermans, die Franse taal- en letterkunde studeerde, geselecteerd door ons partijpolitieke stelsel, heeft gezegd: Alleen een idioot gelooft nog niet in de opwarming van de aarde vanwege de CO2 uitstoot door de mens. Hier een samenvatting van wat als feiten kan worden aangenomen door ons, Timmermans idioten:

  Het verband

  1. De gemiddelde temperatuur aan het oppervlak van de aarde schommelt. De fluctuaties in onze tijd, laatste eeuw, vallen binnen het patroon.
  2. De CO2 concentratie in de atmosfeer is de laatste eeuw gestegen, maar in het verleden zijn veel hogere CO2 concentraties gemeten zonder dat dit een fataal broeikaseffect tot gevolg had.
  3. De CO2 concentratie in de atmosfeer wordt veruit het meest bepaald door de hoeveelheid CO2 in de oceanen.
  4. Er is een omgekeerd verband tussen de temperatuur aan het oppervlak van de aarde en de hoeveelheid CO2 die de oceanen absorberen.
  5. Dit verband laat een tijdverschil zien van ongeveer 800 jaar. Dit als gevolg van de door hun diepte trage reactie van de oceanen.
  6. De punten 3 t/m 5 geven aan een vertraagde invloed van de temperatuur aan het oppervlak van de aarde op de CO2 concentratie in de atmosfeer. Een omgekeerd verband, dat een verhoogde CO2 concentratie op haar beurt weer zou leiden tot hogere temperaturen aan het oppervlak van de aarde, blijkt hier niet uit.
  7. De aardse atmosfeer in het algemeen bezorgt de planeet een aanzienlijk broeikaseffect.
  8. Dit broeikaseffect is noodzakelijk voor het huidige leven op aarde.
  9. Het broeikaseffect wordt voor een zeer groot deel in stand gehouden door de waterdamp en de waterdruppels in onze atmosfeer.
  10. Een klein deel wordt bijgedragen door gassen. Het CO2 gas draagt daarvan weer een klein deel van bij. De broeikaswerking van het gasmolecuul is bescheiden en ook de wat verhoogde concentratie van het gas in de atmosfeer in de laatste eeuw is nog steeds laag.

  Verhoging CO2 concentratie laatste eeuw

  1. De CO2 concentratie in de atmosfeer 100 jaar geleden was, gelet op het verleden, bijzonder laag. Een kleine absolute verhoging leidt dan tot een relatief grote verhoging, maar niet tot een relatief grote invloed op de temperatuur aan het oppervlak van de aarde.
  2. Het is nog niet nauwkeurig genoeg bepaald in welke mate welke factoren aan de stijging van de CO2 concentratie hebben bijgedragen. Hoe sterk hebben de oceanen aan deze absoluut gezien kleine concentratie verhoging bijgedragen? Hoe sterk hebben andersoortige wijzigingen in de biosfeer er aan bijgedragen?
  3. Wel is inmiddels duidelijk geworden dat de bijdrage van de mens, en dan ook nog specifiek in de vorm van het recent toenemend gebruik van fossiele brandstoffen, als zeer bescheiden moet worden ingeschat.
  4. Een wat verhoogde concentratie van CO2 in de atmosfeer werkt overigens gunstig op de vegetatie. Dit werkt gunstig op de voedselvoorziening.
  5. De vegetatie haalt CO2 uit de atmosfeer.
  6. Door het dynamisch evenwicht tussen de CO2 concentratie in de atmosfeer en de CO2 in de oceanen mag bij eenzelfde temperatuur verwacht worden, dat bij verhoging van de CO2 concentratie in de atmosfeer de oceanen weer wat meer CO2 uit de atmosfeer zullen halen.
  7. Het is onduidelijk wat de grootte van de effecten onder 5 en 6 zijn. Ze werken wel beiden in de richting van een verlaging van de CO2 concentratie in de atmosfeer.

  Temperatuur ontwikkeling aan het oppervlak van de aarde

  Over de ontwikkeling van de gemiddelde temperatuur aan het oppervlak van de aarde is niet veel te zeggen. Dat wordt mede veroorzaakt door de grotendeels onvoorspelbare fluctuaties in de zonenergie. Daarnaast ook door de stabiliteitsfactoren in de broeikas balans. Bij hogere temperaturen ontstaat er meer verdamping boven de oceanen. Dit resulteert in meer bewolking. Bij dichte bewolking wordt meer zonlicht direct teruggekaatst het heelal in. Aan deze dubbele werking van de waterdamp en de waterdruppels in de atmosfeer is wellicht de stabiliteit van het broeikas mechanisme van de aarde te danken. Ook kunnen andere factoren nog een rol spelen. Veel is kwantitatief onduidelijk.

Comments are closed.