Josiah Zayner is een wetenschapper en ondernemer die zijn overheidsbaan in een NASA biohackinglaboratorium opzegde om The Odin te starten. Een synthetisch biologisch bedrijf, gerund vanuit zijn garage. Josiah houdt zich bezig met bio-hacking en voor 150 dollar kan iedereen het baanbrekende genen-knutsel-gereedschap CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) aanschaffen.

Zayner is één van de kampioenen op het doe-het-zelf biohacking veld en werkt in de frontlinie van de commerciële wetenschap. De vergelijking met de computerondernemers en hackers uit de jaren ’80 en ’90 die nu multi-miljardairs zijn, is snel gemaakt. ‘Ik denk dat genetische manipulatie echt een consumentenindustrie gaat worden. Consumenten en hun behoeften sturen een groot deel van de technologische vooruitgang aan’, zegt Zayner.

‘Wel, er zijn een aantal zaken dat we kunnen doen. Van een waarschuwingsbrief tot het punt waarop we de zaak in beslag kunnen nemen.’ De FDA vertelde ook dat hij moest bijhouden wie de gisttool kocht en dat hij ‘problemen kon verwachten als de brouwerijen dit product bleven gebruiken’.
‘Met dit soort mensen krijg ik dus te maken’, zegt Zayner. ‘Dreigementen en verbieden wat ik doe – niet uit wetenschappelijke of gezondheidsoverwegingen maar gewoon omdat ze de macht hebben dat te doen.’

 

Zayner is niet de enige in de genindustrie die maken heeft met onzekerheid op het reguleringsgebied. Een ander geval is dat van Antony Evans van TAXA, een synth-biobedrijf uit San Francisco dat planten via gentechnologie modificeert. Zij bieden een lichtgevende plant als alternatief voor kamerlampen en geurig mos als vervanging voor kunstmatige luchtverfrisser. Evans had en heeft veel problemen met de FDA en EPA (Environmental Protection Agency): ‘Als je een entrepreneur bent die een nieuw product in een gereguleerde markt wil gaan brengen, zijn de product-to-market kosten extreem hoog. Vandaar dat er veel ondernemers buiten dat gebied bezig zijn’.

Evans denkt dat het goedkeuringsproces uiteindelijk een slachtveld wordt voor vele kleine start-ups die geen tijd hebben om jaren te wachten en die niet honderden tot duizenden miljoenen dollars bezitten om een product uiteindelijk in de markt te zetten. De FDA  staat ‘natuurlijke producten’ toe die op de zgn. GRAS (Generally Recognized As Safe) lijst staan maar dat is zeer beperkte lijst. Zayner en Evans beiden vinden de GRAS lijst veel te gelimiteerd en het proces voor toelating te bureaucratisch en tijdrovend.

Onder de noemer ‘veiligheid voor de consument’ breekt ook hier de overheid een interessante en veelbelovende markt af uit angst om de macht, controle en een mogelijke geldstroom te verliezen.

 

5 REACTIES

 1. Getver. Supermensen en messiassen zijn ook de uitkomst van ‘biohacking’. Hier stukkies die ik schreef, eerst de debuking van de mythe van een supermens:

  Wie stelselmatig spreekwoordelijke stront over zich uitgekieperd ziet, heeft kennelijk te maken met SHIT (Super Hero In Training). Verdrukking is een methode om te beproeven, terwijl de betrokkene zich kan trainen en mogelijk nog groeit in een bepaalde rol.

  In de film Ant-Man wordt een aankomende superheld door het riool gespoeld om hem te beproeven. De moraal van het verhaal wordt ook genoemd: “Ik realiseerde mij dat je macht niet kan vernietigen. Alles wat je kan doen is ervoor zorgen dat het in de juiste handen is”.

  Er wordt ook wel gezegd dat iemand een functie bekleedt of met waardigheid (een functie) wordt bekleed. Supermensen hebben een ‘magisch pak’ oftewel bekleden een functie. Ze kunnen uit hoofde daarvan een blik ambtenaren zoals politieagenten of militairen open te trekken om hun beslissingen uit te voeren. Opmerkelijk: De huidige Nederlandse minister van Justitie komt uit een kleermakersgeslacht.

 2. Dan de debunking van de mythe van de messias:

  Supermensen en messiassen doen wat gewone mensen nalaten, om de doodeenvoudige reden dat hen de kennis en instrumenten doelbewust worden onthouden. Zo is het voor gewone mensen verboden en strafbaar om hun lichaam of gezin – al dan niet met wapens – te beschermen, een natuurlijke vrijheid, tevens een natuurlijke verantwoordelijkheid. Het monopolie voor geweld berust bij de staat. Wanneer lieden die met karakterbederf kampen ellende veroorzaken, worden supermensen en messiassen op het toneel gezet om de rotzooi op te ruimen. Deze gestoorde gang van zaken wordt ook wel ‘beschaving’ genoemd.

  De messias is de superversie van de superman, beiden niet meer dan reactieproducten; ze zijn uitkomsten van maatschappelijke spanningen. Net als bij Job en Jezus wordt allereerst door agressors in overheidsdienst een bestaan zodanig vernietigd dat er geen natuurlijke relaties meer overblijven om voor te leven. Wie filosofisch zwak in de schoenen staat gaat zichzelf dan als een levende dode zien. Daarna volgt de verleidelijke mogelijkheid om anderen het lot van nodeloos lijden te besparen en een einde te maken aan onrecht. De messias leeft vanaf dan alleen nog voor het ‘algemeen belang’ en kan vanaf dan vooral nog op het materiële vlak van pleziertjes genieten. Zijn nieuwe functie maakt natuurlijke (vervangende) man/vrouw en ouder/kind relaties effectief onmogelijk, waardoor individueel geluk onhaalbaar wordt ten gunste van het geluk van anderen.

  Hoewel door anderen op een voetstuk gezet, is de messias in feite een beklagenswaardig mens. Hij betaalt onvrijwillig, gedwongen door omstandigheden, de volle prijs voor het wangedrag van anderen en een maatschappelijke ordening die (in tegenstelling tot goede opvoeders) corruptie annex karakterbederf tolereert in plaats van voorkomt of tijdig wegsnoeit.

  De messias is de omgekeerde versie van de oud Griekse Pharmakos. De zondebok werd eerst verwend en daarna verbannen of afgemaakt. De messias wordt eerst ‘afgemaakt’ en in sociaal isolement gebracht, en daarna verwend om zijn taken te kunnen uitvoeren.
  Een voorbeeld van deze gang van zaken wordt afgebeeld middels het karakter van de hoofdpersoon in de TV-serie Iron Fist, waarvan de makers stellen dat deze held (een white savior) “is trying to save himself, if anything”.

 3. In dit artikel valt op dat overheidsmachines steeds meer gaan tegenwerken naarmate ‘solutions’ meer richting natuurlijke oplossingen gaan schuiven. Kennelijk wil men een specifieke versie van een technologie genaamd ‘beschaving’ in leven houden.

  Ook dat verdient debunking:

  Fietsbanden en beschavingen

  Beschavingen kunnen vergeleken worden met fietsbanden, waarmee je enigszins comfortabel over de levensweg kunt zoeven. In Nederland zijn velen opgegroeid met het Simson bandenreparatiesetje, waarin onder andere vulkanisatiepleisters zitten. Supermannen en messiassen fungeren als een soort vulkanisatiepleisters, lapmiddelen om een beschaving operationeel te houden en vulkaanuitbarstingen van toorn (onlusten) te voorkomen. Wie weleens banden heeft geplakt, weet dat een band na een aantal plakbeurten afgeschreven moet worden. Hetzelfde geldt voor een beschaving.

  De kwaliteit van een fietsband is afhankelijk van materiaal, productiemethoden en technologie. Als het materiaal goed is maar de rest niet, dan zal dat het materiaal verzwakken. Hetzelfde geldt voor beschavingen als ‘productiemethode’ en technologie. Als deze niet deugdelijk zijn, zal dat het ‘materiaal’ oftewel mensen verzwakken. Een levensweg afleggen wordt dan als dweilen met de kraan open, pompen of verzuipen.

 4. hmm een Ecoli bacterie modificeren zodat hij overleeft waar hij dat normaal niet kan. http://www.the-odin.com/crispr-bacterial-guide/
  wie zit daar op te wachten?

  normaliter ben ik groot voorstander van technologische innovaties maar amateurs en terroristen de mogelijkheid geven om het DNA van organismen te hacken. ik zou bijna zeggen ‘ overheid doe iets’ :- ) . wel interessant hoe je hier in een vrije samenleving mee om zou gaan.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 5. @The Red Pill [4]: ‘De maatschappij’ is allergisch voor c.q. vijandig tegen alle natuurlijke processen. Je zou denken dat in een vrije samenleving deze vijandschap omgezet wordt naar vriendschap.

  Het belangrijkste dat momenteel in de weg zit naar een vrije samenleving heet ‘beschaving’.

Comments are closed.