logo VNLEen van de unieke punten uit het verkiezingsprogramma van VNL is dat ze de Nederlandse marine weer willen uitrusten met een vliegdekschip. Ik ga ervan uit dat ze hier goed over hebben nagedacht. Want wat betekent dit in de praktijk?

De rol van het vliegdekschip

In het verleden hadden vliegdekschepen met konvooibescherming ook een defensieve taak. Deze defensieve rol kan vervuld worden met fregatten en destroyers met helicopters. Indien de Nederlandse marine meerdere konvooien tegelijkertijd moet kunnen beschermen heb je niets aan 1 vliegdekschip. Want dan kan je maar 1 van de vele konvooien beschermen. De defensieve rol lijkt dus niet de belangrijkste reden om een Nederlands vliegdekschip aan te schaffen.

De andere rol van een vliegdekschip is offensief. Ieder land dat op het wereldtoneel strategisch een woordje mee wenst te spreken heeft een vliegdekschip nodig. Het zijn de kanonneerboten van vroeger. Aangezien VNL de rol van het vliegdekschip in haar programma niet toelicht moet ik van de thans gebruikelijke offensieve rol uitgaan. Een Nederland dus dat een woordje mee wenst te spreken op het wereldtoneel.

De capaciteit van het vliegdekschip

Een vliegdekschip met maar 20 vliegtuigen telt niet echt mee. Het kan zichzelf nauwelijks verdedigen tegen de meeste tegenstanders, laat staan dat het offensieve missies kan uitvoeren. Je zal dus net als de Engelsen en de Fransen een schip met 40 tot 50 vliegtuigen moeten aanschaffen.

De kosten van een dergelijk schip

Reken op een miljard of 3, dat is wat de Fransen en de Engelsen kwijt zijn.  Daar komen de operationele kosten bovenop. Voor de Amerikaanse vliegdekschepen worden bedragen genoemd van 1 tot 2 miljard per jaar om ze operabel te houden. Deze zijn wel een stuk groter dan de Engelse en Franse schepen. De bouw duurt een jaar of 7 tot 10 van kiellegging tot de aanvang van de actieve dienst.

De kosten van de vliegtuigen

Reken op een miljard of 4. Als je 50 JSF’s aanschaft. Zie dit rapport van de algemene rekenkamer dat uitgaat van een prijs tegen de 80 mln.

De carrier strike group

Dan ben je er nog niet. Je kan een vliegdekschip er niet zomaar in zijn eentje op uit sturen. Je hebt diverse andere vaartuigen nodig ter ondersteuning en beveiliging. Een paar onderzeeërs, destroyers, en ondersteuningsvaartuigen. Deze zullen ook moeten worden aangeschaft wat de kosten van de carrier strike group ver boven de 3 miljard uit zal brengen. De vraag is of de huidige relatief kleine onderzeeërs van de marine deze rol kunnen vervullen, indien dat niet zo is dan is een aanvullende onderzeebootgroep noodzaak.

De saturation attack

Goede zelfzoekende raketten worden steeds goedkoper. Hetgeen betekent dat een zwerm tegelijkertijd afgevuurde raketten een grote kans heeft een doelwit te raken. Als je tegenstander een vliegdekschip heeft van 3 miljard dan is het simultaan afvuren van 100 mln euro aan raketten opeens een acceptabele tactiek. Zeker als er aan de mix ook nog wat torpedo’s worden toegevoegd. Indien Nederland een vliegdekschip heeft zal ze ook moeten investeren in technologie om aan deze bedreiging het hoofd te bieden wat betekent dat hiervoor vele honderden miljoenen, zo niet meer, moeten worden gereserveerd.

Eén is geen

De Nederlandse onderzeedienst hanteert het volgende uitgangspunt, 1 boot voor opleidingen, 2 voor operationele inzet, en 1 in het dok die gerepareerd wordt. Een zelfde logica zou betekenen dat Nederland 4 vliegdekschepen zou moeten hebben. Dat is een beetje veel van het goede, maar de Engelsen hebben de conclusie getrokken dat één vliegdekschip geen is, en hebben besloten een tweede te bouwen. Wil je een woordje meespreken op het wereldtoneel dan zal je de boten moeten kunnen roteren, zodat er altijd 1 beschikbaar is, en dus eigenlijk 2 schepen moeten aanschaffen. Dit geldt ook voor de vaartuigen van de carrier strike groep, als hier één kritisch vaartuig uitvalt en niet kan worden vervangen door een ander vaartuig van je marine heb je niets aan je vliegdekschip en moet je een veilige haven opzoeken. Totdat het uitgevallen vaartuig weer operationeel is.

Conclusie

De defensieve taken kunnen veel goedkoper door andere schepen en op het land gebaseerde vliegtuigen worden vervuld. Dit betekent dat VNL een offensief wapen aan wenst te schaffen om ver van het vaderland te opereren. Een schip dat vele miljarden kost in aanschaf, en pas over een decennium in actieve dienst genomen kan worden. Bovendien vergt de aanschaf van een vliegdekschip ook nog eens vele andere schepen die in aanschaf waarschijnlijk gezamenlijk miljarden gaan kosten. En de nodige vliegtuigen. Het prijskaartje gaat richting de 10 miljard. Om over de operationele kosten maar te zwijgen. Het is verstandiger om eerst maar eens de defensieve aspecten van de landsverdediging op orde te brengen alvorens te dromen over vooral offensief inzetbare vliegdekschepen.

38 REACTIES

 1. @Sassen [1]: voor 400 mln heb je het transportschip de karel doorman. Met 6 kleine of 2 grote transport helicopters: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zr.Ms._Karel_Doorman_(2015)

  Ook niet echt wat je een vliegdekschip noemt. Mijn punt is dat een klein vliegdekschip weinig zin heeft. De fregatten hebben een helicopter en kunnen zo anti onderzeebootmissies volbrengen en de rol van escorte vaartuig op zich nemen.

  Dus als je het over vliegdekschepen hebt dan heb je gewoon grote boten nodig. Zeker omdat ze zichzelf ver van huis moeten kunnen verdedigen. Dicht bij huis heb je meer aan land gebaseerde vliegtuigen, dus het worden missies ver van huis. Een te klein vliegdekschip met te weinig vliegtuigen is levensgevaarlijk. Voor de eigen bemanning. Want kan zich niet goed verdedigen.

 2. Het is niet netjes van de auteur om de investeringsbedragen als totaal weer te geven. Marineschepen gaan 25 a 30 jaar mee. U moet investeringen dan ook door 25 delen, zoals gebruikelijk is. Anders bent u de feiten aan het verdraaien. Verder is een schip met 50 toestellen een onjuiste aanname. Je kunt met 12 toestellen prima voorzien in de luchtsteun voor een eenheid op de grond. Maar je kunt er inderdaad niet een land mee bombarderen. VNL heeft aangegeven interesse te hebben in LHD’s. Die zijn niet veel groter dan de huidige Karel Doorman.

  Ik zeg niks over de wenselijkheid van LHD’s. Dat is namelijk best een terechte vraag. Maar waar alle andere partijen gemiddeld 1 miljard extra willen voor Defensie trekt VNL er 5 uit. Dan heb je ook wat. Zonder VNL aan tafel, word het gewoon +1 miljard voor defensie. VNL is de enige kans om er méér van te maken

  Ratio [27] reageerde op deze reactie.
  Ratio [28] reageerde op deze reactie.

 3. Er vallen een aantal elementen op in dit verhaal. Om het kort te houden de belangrijkste:

  De bouw en operationele kosten zijn bepaald niet gering. En het is nogal een operatie. Er zijn weinig landen die zich vliegdekschepen kunnen veroorloven. Dat verstoort machtsevenwicht. Beter zou zijn als bestaande vliegdekschepen overgeheveld worden naar de VN en de vloot daar verder uitgebreid of ingekrompen wordt. Op die manier hebben alle landen ter wereld en gelijke stem v.w.b. de inzet.
  Vergelijk dit met de inzet van UNICEF en haar programma’s die waar dat nodig is uitgerold / ingezet worden.

  Een klein landje als Nederland een vliegdekschip? Zonder schamper te willen doen worden de koloniale tijden geacht voorbij te zijn.
  Vergelijk dit met The white man’s burden. Wie meent zichzelf op een hoger moreel niveau gebracht te hebben ervaart de morele last om anderen ook naar dat niveau te tillen. Het tegenovergestelde daarvan is racisme, kolonialisme en imperialisme.

  Waarom verwijs ik naar de VN in plaats van VNL? Er is maar één letter verschil, maar die duidt op een wereld van verschil.

  Vergelijk de planeet aarde met een Virtual Machine (VM) waarin natuurwetten de software zijn en allerlei levensvormen de hardware.
  Je zou kunnen stellen dat een beschaving of natiestaat een VM binnen een VM is, met binnen die virtuele omgeving heel eigen regels. Sommige van die sub-VM’s zijn min of meer klonen. Het klinkt allemaal mooi (voor bijvoorbeeld sociale experimenten), maar als de aarde al een VM is, dan weet een beetje IT’er dat hoe meer software er draait, en dan vooral sub-VM’s binnen de VM, hoe trager de boel wordt. Tot het moment dat de boel gierend vastloopt omdat er ook nog zoiets is als interferentie; conflicten om resources zoals geheugenplaatsen.

  De VN is als het ware een vereniging van sub-VM’s die tracht de boel op elkaar af te stemmen om harmonie te bevorderen. Het zou nog mooier zijn als die sub-VM’s opgedoekt worden en er één VM (Verenigde Mensheid) ontstaat. Dat scheelt een berg ellende m.b.t. resources.

  Anders uitgedrukt vind ik de denkwijze van VNL nogal primitief, hoe geavanceerd het verhaal ook klinkt.

  Bertuz [13] reageerde op deze reactie.

 4. Heeft de VNL hier echt, zoals dit artikel veronderstelt, goed over nagedacht? Ik waag dat, gezien de inhoud van de voorgaande reactie, ten sterkste te betwijfelen.

 5. Eerst was het niet haalbaar. Nu alleen niet wenselijk. Ik zal u dit zeggen: er komt geen vliegdekschip, want VNL haalt geen 76 zetels. Nederland is coalitieland en middenpartijen zullen daar nooit het geld aan uitgeven.

  De enige relevante vraag is: Vindt u 1 miljard extra voor defensie voldoende? Indien het antwoord nee is, dan is VNL uw enige optie. Of u dat nu leuk vindt of niet.

 6. Nou, de SGP kan natuurlijk ook. Maar ik vrees bij de SGP, dat ze andere dingen veel belangrijker vinden, zoals ethische kwesties en de inkomenspositie van alleenverdieners. Aan het werk nu! Groet!

 7. Een niet besproken element van dit artikel is datgene wat in de antropologie fetisjisme wordt genoemd.

  Het verhaal van de Babylonische spraakverwarring gaat over mensen die ‘zich een naam wilden maken’. Heden ten dage verenigen mensen zich rondom merknamen zoals bedrijfsnamen en nationaliteiten. Sommigen kunnen behoorlijk geil worden van een dergelijke fetisj en zich er erg over opwinden. De realiteit: Hoewel sommige merknamen kwaliteit produceren, scheppen ze ook verdeeldheid.

  In computertermen is de allocatie (toewijzing) en garbage collection (rommel opruimen) van de resource ‘geheugen’ een belangrijke taak, om interferentie tussen softwarepakketten en taken te voorkomen.
  In het artikel Wereld staat op een kantelpunt wordt de Chinese president Xi Jinping geciteerd. Hij heeft het over allocatie en garbage collection, zonder zich al te druk te maken over merknamen (nationaliteiten). Deze man heeft in de gaten dat de Derde Wereld zich niet alleen in Afrika bevindt, maar ook in de lagere sociale klassen in het ‘rijke westen’.

  Het voorstel van de VNL klinkt als de versterking van een merknaam, zoals in ‘Made in Holland’, ‘Hollands glorie’. Misschien is het beter om te denken aan het welzijn van de planeet aarde en alles en iedereen wat daarin, daarop of daarboven is. Ik bedoel… een worm of adelaar denkt van nature toch ook niet in termen van een territorium?
  ‘Made in Holland’ Linda de Mol groef een kanaal om vervolgens in Duitsland op te duiken 😀

 8. Miljoenen, miljarden => cijferspelletjes.

  Waar het op neer komt is dat alle moeite, tijd, energie, vernuft etc die in een vliegdek schip wordt gestoken, niet meer beschikbaar is om ons leefniveau te verhogen (of eventueel zelfs maar te handhaven)

 9. Grappig hoe mensen blijven bewapenen als hoe het de laatste oorlog ging. In de 2e wereldoorlog kwam een eind aan de slagschepen en loopgraven en forten. Immers de vliegtuigen vliegen er overheen. Nu zijn de carrier-groups de sitting ducks ! Kleine hypersonische raketten rule ! Al of niet bewapend met mini-nukes en Cobalt 60.

 10. @Bertuz [13]:
  U bedoelt?
  a) De vergelijking van planeet aarde als computer met daarin natiestaten als Virtual Machines (VM’s) die maar beter opgedoekt kunnen worden om één VM (Verenigde Mensheid) te creëren?
  b) Of het doneren van vliegdekschepen aan de VN, zodat ze voortaan onder die vlag varen en alle natiestaten ter wereld inspraak hebben inzake de inzet?

  Het vliegdekschip als metafoor voor een gezin waar vanuit kinderen uitvliegen spreekt ons wel aan.
  De associatie met een onding genaamd natiestaat weer niet.

  Idee
  Zojuist onderweg even wat gebroed op een ideetje, een soort Marshall plan. Voor wie het leuk vindt een 1-2-3’tje met Ratio en de VNL, met een knipoog naar koning Willempie. Me dunkt dat de laatste dat wel kan waarderen, want hij is niet tsaar Alexander. Die tijden zijn voorbij.

  Productie
  In de tegenwoordige tijd is het wat zot om een vliegdekschip als een Nederlands product voor te stellen. Immers, wil je een goede motor dan kun je waarschijnlijk het best kiezen voor Old English kwaliteit in hedendaags jasje (zoals Rolls Royce produceert). Nederland mag best wel wat bevestigingsmateriaal leveren, maar het is beter om zich daar verder niet mee te bemoeien. Om harmonie tussen systemen te creëren is men waarschijnlijk het best af bij het innovatieve India. De schakelmechanismen (en dito filosofie) zullen waarschijnlijk uit China komen. Om maar wat elementen te noemen.

  Inrichting
  Iedereen schijnt zich maar op gevechtskracht te richten. Maar wie gefocussed werkt, moet zich ook kunnen ontspannen. Koningin Elisabeth richtte kennelijk ooit het Britse vlaggenschip in. Stel je voor hoe een vliegdekschip ingericht wordt met wat ontspanningsmogelijkheden. Een afdeling met een caribisch strandje en kleine palmboompjes. Een meditatieruimte met een totempaal (totemdieren zijn qua symboliek zeer interessant). Een danszaal(tje) met Afrikaanse elementen; naar Afrikaanse zang wordt gewoonlijk ademloos geluisterd, naar Afrikaanse of Indische dans bewonderend gekeken. Dat werkt allemaal inspirerend en aanstekelijk.

  Stuurlui
  Vorsten houden van kroonjuwelen. Denk aan verschijnselen zoals een vliegdekschip, de Sterkste man van Nederland, miss Holland. Je kunt ermee pronken, maar eigenlijk is het wat kinderachtig. Want het promoot ‘onze club’. Wie ‘ons’ dan ook mag zijn. Het is volwassener om te denken in termen van mr. en mrs. Universe, die in universele waarden denken. Eenmaal samengevoegd krijg je dan morele kracht die op een vredesmissie gaat. En niet te beroerd is om onlusten te smoren of desnoods met harde hand de kop in te drukken. Zachte heelmeesters maken onder andere stinkende wonden. Mr. en mrs. Universe zijn niet stimulerend voor het eogo van een staatshoofd. Ze laten zich niet voor het karretje van een natiestaat spannen. Ze denken meer als astronauten die van gepaste afstand naar de gehele planeet aarde kijken.

  Bemanning
  Niet alleen vaktechnische vaardigheden zijn van belang, maar ook karakter. Het Old English model is best goed, hoewel iemand met dergelijk karakter soms onverwacht verbaal uitvalt. Momenteel wordt er een Continental model ontworpen, de iets verbeterde versie. Je zou kunnen zeggen, een ideaal basiskarakter voor de wereldburger.
  Omdat het hier om een vliegdekschip gaat kan deze Continental wereldburger ook ingezet worden als (met dank voor de tip van Hans) Militaire Grade, uitgerust met titanium tanden. In Griekse tijden functioneerden helhonden genaamd Kerberos als bewaker (en beschermer) voor de aristocratie. In de Romeinse tijd vroeg men zich echter al af: “Wie bewaakt de bewakers?” Soms gaan overheidsdienaren zich te buiten aan excessief geweld. Om dat in te dammen stellen wij een op afstand bedienbare electrische halsband voor. De Americanen hebben al geëxperimenteerd met bodycams om hun honden, pardon, politieagenten in de gaten te houden. Iets dergelijks doen militairen dacht ik ook. In geval van nood even op het kopje drukken, en een stroomstoot garandeert dat er geen excessen zoals oorlogsmidaden voorkomen. Zekerheid voor alles.

  Thuishaven
  Het noordelijke halfrond heeft zich een behoorlijke tijd verrijkt ten koste van het zuidelijke halfrond. Nederland dient zich nu sportief te gedragen. Niet alleen door donatie van een vliegdekschip aan de VN, maar ook door aan te sturen op stationering van het vliegdekschip in het zuidelijke halfrond als thuisbasis. Daardoor doet Nederland feitelijk aan ontwikkelingshulp. Ga maar na, er moeten ergens bevoorrading (voedsel) en koks vandaan komen, hoewel niemand beter dan mrs. Universe kan inschatten welke recepten aan boord bereid zullen worden. En de bemanning zou graag ook eens aan wal rondlopen (misschien bouwen of kopen ze zelfs woningen), wat goed is voor de economie. Bij slecht gedrag aan wla kan een bemanningslid desgewenst direct aan de alligators of anaconda’s gevoerd worden 😉

  Zo… genoeg ideetjes, en waarschijnlijk zijn er anderen die het nóg leuker kunnen maken. Staatslui zijn daar niet creatief genoeg voor, want liever lui dan moe. Het is veel makkelijker om alleen maar als een boekhouder te denken! Whahahaa….

  Bertuz [17] reageerde op deze reactie.

 11. In het bovenstaande verhaal mist watermanagement. Niet geheel onbelangrijk. Want zuiver drinkwater is van levensbelang. Daar schijnen Nederlanders goed in te zijn. Nederland blijft mogelijkheden behouden om bij te dragen aan vliegdekschepen en het onderhoud daarvan (waterleidingen, afsluiters, filters).

 12. @Philosoof G&R Eigenwijs [18]: Mee eens. Te veel off topic. Te vaak alleen maar hakken op regeringen en systemen en banken en dan vaak ook nog vanuit vooroordelen. Beter zou het zijn topics te behandelen vanuit libertarisch perspectief t.o.v. de huidige situatie. Ook al omdat ik denk dat het nog niet zo eenvoudig is om op basis van het libertarisme tot een betere samenleving te komen. Veel van het huidige geduvel zal blijven voorbestaan onder een Libertarische maatschappij. Mensen zijn nu eenmaal mensen met goede en slechte eigenschappen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Philosoof G&R Eigenwijs [18]: Het is best grappig om over een vliegdekschip na te denken. Vooral als je dat vliegdekschip ziet als een metafoor voor een gezin (met bijvoorbeeld een all-wheel drive camper als voertuig, een vlaggenschip) en communicatie wordt gezien als een (nationaal) politiek praatje. Een Verenigde Mensheid kan er op alle niveau’s zijn, zoals mensen uit een buurt die bij elkaar komen.

  Trek nooit te snel conclusies inzake wat iemand schrijft, de gewoonte in politieke kringen is altijd in verhulde en misleidende termen te spreken. Hoewel verhalen wel altijd overdenkenswaardig zijn. Want humor… is de scherts van de ernst.

 14. @Bertuz [17]: Duidelijk. Het VN-idee is schaalbaar vanaf individuele mensen die vriendschappen onderhouden t/m een Verenigde Mensheid op planeet aarde.

  De storende factor zijn clubs die zich verenigen rondom merknamen – bedrijfsnamen, nationaliteiten, religies, noem maar op. Want clubs resulteren in barrières en verdeeldheid i.p.v. het delen van kennis.

  Philosoof G&R Eigenwijs [24] reageerde op deze reactie.

 15. @Bertuz [19]:

  Ach Libertarisch, is ook maar een politiek woord !
  Dat een gevoel oproept, dat niet door een ieder
  op de zelfde wijzen begrepen en door voelt word!

  Waar het naar mijn idee om gaat is, dat mensen,
  uit vrijwilligheid met elkaar,
  tot overeenstemming komen, samen leven,
  en genegen zijn verschillen, in rust en vrede,
  met elkaar op te lossen!

  Dat politiek en geloof hier niet aan kunnen bijdragen
  is voor mij een duidelijke zaak!

  Het is dus te wensen dat dit gegeven, begrepen word!

 16. Voor libertariërs die prijs stellen op een bepaalde individuele vrijheid is IJsland mogelijk interessant. Bestuurlijk laat dat land een betere indruk achter dan wat in de EU gaande is. Hoewel… een betere indruk natuurlijk wel een kwestie van smaak is. En over smaak kan maar beter niet getwist worden.

 17. @Nico [21]:

  Dat verdeel en heers gebeuren, is het breekpunt.
  Van daar uit laten mensen zich verdelen en tegen
  elkaar uit uitspelen!

  Dat is de narigheid, waar de mens massaal in tuint!!

  Als DIT; Begrepen gaat worden, dan komt het doel:
  Vreedzaam samen leven, een stuk dichter bij.

  Dacht ik, bijna vrolijk en blij!!!!!!!!!
  Versus, dooie mus?

  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 18. @Philosoof G&R Eigenwijs [24]: Het is een proces. Kijk maar naar bijv. de Indusbeschaving. Eerst leefde men vreedzaam samen. Vervolgens verkilde het onderlinge klimaat en hielp men elkaar niet langer. Waarna de boel uiteen viel.

  Je ziet dit proces ook in communities. Ze ontstaan, er ontstaat verkilling en eventueel ruzie, er trekken mensen weg.

  In groepen kan stabiliteit alleen bewaard worden als onvrede onderdrukt wordt, zo lijkt het. Dan is er schijnbare vrede. De enige uitzondering die wij kennen is het daadwerkelijk goed functionerende gezin. Met een netwerk vrienden er omheen. Wil dit gezin veilig zijn voor alfamannetjes, dan zal het zich net als een vliegdekschip moeten kunnen beschermen. Wat een wapenwedloop inluidt, want het enkele bezit van wapens roept agressie op. Kennelijk moet er een soort machtsbalans ontstaan (zoals in de koude oorlog “ik kan jou desnoods 10x vernietigen!”) voor een gezin daadwerkelijk met rust gelaten wordt. Vrede op aarde… is al met al een kwestie van diplomatie of afschrikking.

  Philosoof G&R Eigenwijs [26] reageerde op deze reactie.

 19. beste Adriaan [4]: je stelt: Het is niet netjes van de auteur om de investeringsbedragen als totaal weer te geven. Marineschepen gaan 25 a 30 jaar mee. U moet investeringen dan ook door 25 delen, zoals gebruikelijk is. Anders bent u de feiten aan het verdraaien.
  Oke, de noord zuid lijn in mokum kost 3 miljard euro maar dan verdraai ik de feiten. Volgens u. Want het is gebruikelijk om dit als de beste investering ooit te zien. Een metrolijn gaat immers een eeuw mee. Dus moeten we die 3 miljard door 100 delen. En dus de NZ lijn als de beste investering zien die de gemeente Amsterdam ooit heeft gedaan. NB. Ooit van de tijdswaarde van geld en samengestelde interest gehoord?

 20. beste Adriaan [4]: dank voor de toelichting. Een LHD is eigenlijk wat ik in reactie 2 in dit draadje beschreef. Een mobiele helicopter landingsplek. Dat beschouw ik niet als een vliegdekschip. VNL wenst dus een mobiel heli platform. Dat verheldert de zaak. Dat is een veel minder offensief wapen dan een vliegdekschip. Daar heb ik ook veel minder moeite mee. Defensie vereist ook enig offensief vermogen. Anders verlies je het initiatief. Enig offensief vermogen dwingt de vijand tot het binden van troepen en hulpmiddelen voor verdedigende maatregelen. Als je minarchisme of klassiek liberalisme aanhangt kan je een LHD als een passend wapen in het arsenaal beschouwen. Een vliegdekschip is dat veel minder. Ik ben het met je eens met je voorbehoud aangaande de wenselijkheid van een LHD. Nogmaals dank, dit verduidelijkt het hele verhaal beter dan dat Sassen het verhelderde en maakt VNL voor mij acceptabeler.

  Nico [30] reageerde op deze reactie.

 21. Één vliegdekschip? Gokken op kosten van de portemonnee van een ander?

  Met welk doel? Om wat te verdedigen?

  Is het niet veel beter om een situatie te creëren waarbij er niks te winnen valt, niks te oogsten is tenzij tegen zeer hoge kosten?

  Bijvoorbeeld. Ontmantel alle overheidsinstituties, alle oogst- en controlesystemen. Maak het voor een evt. veroveraar zo oninteressant mogelijk. Laat hem voor zijn verovering van stad naar stad, van deur naar deur gaan. Laat hem bij elke stad, bij elke plaats, bij elke deur verliezen lijden. Laat hem als hij slaagt in het overmeesteren, moeten investeren in het opbouwen van een nieuw oogst- en controlesysteem. Help het hem zo duur mogelijk maken.

  Kortom, verkwist die 1 of 5 miljard niet aan onzinnige dingen. Investeer in het weerbaar maken van reeds gemotiveerde mensen: het kansrijk verdedigen van eigen huis en haard.

  Nico [30] reageerde op deze reactie.

 22. Beste Philosoof G&R Eigenwijs [26]: Dat beschaafde verstand zie je aan het begin en in de bloeitijd van bijvoorbeeld de Indusbeschaving of een community. Het neveneffect van welvaart is kennelijk dat het beschaafde verstand aftakelt (niet getraind blijft), waardoor het verslapt en gemakszucht ontstaat of geïnfecteerd raakt met decadentie. Wat in verkilling resulteert, waardoor de boel na de bloeitijd in verval raakt. Een proces wat je overal tegenkomt.

  Beste Harrie van Vaore Tjeu [29]: Het is inderdaad maar net waarin je investeert. Preventie of de mogelijkheid om brandjes te kunnen blussen. Preventie is een stuk gezonder. Hoewel een blusdeken of brandblusser bij de hand hebben toch ook wel een veiliger gevoel geeft.

  Beste Ratio [28]: Krabbel je nu terug? Een vliegdekschip uitgerust met bijvoorbeeld raketten (en 40-5- vliegtuigen, onderzeeërs, destroyers, en ondersteuningsvaartuigen) zoals in het artikel beschreven is wat anders dan een mobiel heli platform.
  Bovendien is voor de argeloze bezoeker van Vrijspreker niet duidelijk wat dat laatste eigenlijk is. Immers, een doorsnee geëgaliseerd grasveld is uitstekend geschikt om helicopters te laten landen. Zou een mobiel heli platform zoiets zijn als een vrachtauto met een grote schijf op het dak?
  Eén ding staat vast: Een vliegdekschip spreekt veel meer tot de verbeelding!

Comments are closed.