how-does-a-typhoon-form_27c3da88-4d75-493f-8370-ddf8d1f0649fVrijspreker: Mensen met verschillende (morele) opvattingen blijven langs elkaar heen praten, hoe komt dat toch?

Opperdienaar: Het lijkt soms wel op hoge en lage druk gebieden. Je zou denken dat de lucht van een hoge druk gebied naar een lage druk gebied stroomt en dat uiteindelijk alles vereffent en een evenwicht ontstaat. In andere woorden: Dat opvattingen over de realiteit uiteindelijk, na discussie, op de waarheid eindigen. Maar net als bij hoge en lage druk gebieden, blijft de wereld in beweging, waardoor de vereffening niet plaats vindt vanwege de Coriolis kracht. Op het grensvlak van hoge en lage druk is de luchtstroom zelfs loodrecht op de richting van vereffening.

atmosphere_around

Vrijspreker: Zo lijkt het ook met morele discussies, op het grensvlak van ideeën staan de argumenten loodrecht op de richting van vereffening. Komen de opvattingen ooit bij elkaar?

Opperdienaar: Voor gedachten uitwisseling en verandering van ideeën is een extreme emotionele rust en kalmte nodig. Als heersers moeten we alleen zorgen voor onrust om er zeker van te zijn dat opvattingen nooit bij elkaar komen. Zolang links en rechts elkaar wanhopig en emotioneel in de haren vliegen, kunnen we niet stuk. Beide kanten zullen in wanhoop om een heerser roepen. De ‘fucking idioten’ om hen heen moeten door een absolute heerser in het gareel worden gehouden.

Alexis_de_Tocqueville_contempt_absolute_government

 

Vrijspreker: Voor anarcho-kapitalisten lijkt het zo duidelijk: “Kan iedereen tegelijkertijd overleven als bedelaar?” Nee, dat is logisch gezien niet mogelijk. “Kan iedereen tegelijkertijd gehoorzaam zijn?” Nee, dat is logisch gezien niet mogelijk.

Opperdienaar: Je zou zeggen dat het dus aan iedereen snel uit te leggen is dat gehoorzaamheid of bedelen geen morele voorschriften kunnen zijn voor de gehele mensheid. Dat dit ook geen stand houdt als we allemaal een ‘iets’ moeten gehoorzamen waarvan alleen een elite weet wat het ‘iets’ van je wil. Ik neig er steeds meer naar dat de kern van het probleem een mentale afwijking is, die veroorzaakt kan worden door een autoritaire opvoeding of een ongeïnteresseerde opvoeding.

Mensen denken vaak dat als ze een woord gebruiken zoals ‘kapitalisme’ of ‘rechtvaardigheid’, dat de ander dan begrijpt wat ze bedoelen. Dat is echter helemaal niet het geval. Er is zelfs een mentale afwijking die zorgt dat mensen bij het zien van het getal 9 de kleur rood ervaren. Of wij het horen van bepaalde stem de smaak van groentesoep ervaren. Dit heet Synesthesia. Tussen dit soort mensen is het natuurlijk moeilijk over de realiteit discussiëren. Synesthesia is echter waarschijnlijk slechts een extreme versie van een afwijking die in milde vorm veel vaker voorkomt. Waarschijnlijk is synesthesia ook wat er bij veel mensen gebeurt als ze woorden horen als kapitalisme(roof), vrijheid (slavernij, democratie) of anarchisme (chaos). Het zorgt ervoor dat mensen continu om elkaar heendraaien zoals het hoge en lage druk gebied. Een spraakverwarring die in stand blijft, door een sociale versie van de Coriolis kracht. Net als de aarde die ronddraait, is het landschap van liberalisme, conservatisme, progressiviteit, links en rechts continue in beweging, waardoor de meningen nooit bij elkaar komen in een eeuwig durende spraakverwarring.

Vrijspreker: Kan dat ooit genezen worden?

Opperdienaar: Ik denk dat er extreme emotionele rust voor nodig is. Dat is ook een reden dat we als overheid proberen iedereen arm te stelen en razend te reguleren zodat ze die kalmte nooit kunnen bereiken.

11 REACTIES

 1. In de aanloop van dit artikel zit een denkfout. Alsof morele normen discutabel zouden zijn. Gedragsnormen op bijv. een specifieke vakgebied wel, maar zuivere morele (gedrags)normen niet. Heel eenvoudig omdat ze zich moeten uitlijnen met natuurwetten en natuurlijke mechanisme om geen ellende te veroorzaken.

  Het doel van dominerend gedrag is emotionele rust te creëren door iemand te breken, zodat er berusting ontstaat. Breek iemand tot de grond af en bouw ‘m daarna naar eigen inzicht opnieuw op. Zo gaat dat bijv. met bepaalde categorieën militairen. Het probleem daarvan is dat iemand zich nooit mag laten breken om vervolgens perversies van natuurlijke mechanismen aan te leren, als inwoner van Synthesia. Wie enigszins gezond in elkaar zit zal dus niet in een emotioneel rustige toestand gebracht kunnen worden, ondanks perversies. Verhaaltjes over het Corioliseffect (veranderende wereld) zijn namelijk nooit geloofwaardig. Natuurwetten en natuurlijke mechanismen zijn onveranderlijk. Daar moet een mens nooit mee willen rotzooien, het levert alleen maar ellende, aandoeningen en gebreken op. En laat dat nu precies zijn waar ‘beschaving’ voor staat… want zoals ik hier opmerkte, het is zo ‘heerlijk’ rendabel.

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.

 2. Om maar een woord uit het artikel te plukken en een principe in beeld te brengen: Vereffening kan uitsluitend plaatsvinden als natuurwetten en natuurlijke mechanismen eerbiedigt worden. Is dat niet het geval, dan zullen spanningsvelden blijven voortbestaan, ‘one way or the other’.

 3. De winstgevendheid van perversiteiten is trouwens een oud gegeven. Hier een veelzeggende quote uit de Bijbel:

  Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid.
  Bron: Efeziërs 4:19

 4. @pcrs [4]: Er wordt vooral over natuurwetten en natuurlijke mechanismen gediscussieerd tijdens pogingen om ze liefst zo hardnekkig mogelijk te ontkennen. Of te ontkennen dat gevolgen van schending van natuurwetten afkomstig zijn. Daar wordt heeeeeeel veel tijd aan besteed.

  pcrs [8] reageerde op deze reactie.

 5. Die Verlinde snapt het,al die rotzooi is tijdelijk…..

  …zo ook hillary step https://www.google.nl/search?q=hillary+step&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=GEkjWbjKNsSBaMHCrYAB die is nu PLEITTE!!!!!\

  Hoort uwe goed? PLEITTE. Dat betekend “ïets” anders.Dus kwam er weer zo’n clever snol op de buis en die ging ons vertelle dat er wat was veranderdtttddtdt.

  Zij,die snol, legt ons uit dat verandering goed is….

  …behalve klimaatverandering natuurlijk want daar moet je voor dokken!

  …..wat een uberkutsnol benne het weer…..

  voor diegene die het niet nog zo goed snapt,de aarde valt naar je toe en dat is de zwaarte-kracht…..

 6. @pcrs [8]: Dat zou men in het geval van natuurwetten en natuurlijke mechanismen vaker moeten doen. Brengt leven in de brouwerij en maakt mensen bewuster. Ook goed voor Synthesia, want om uiteindelijk te vereffenen, de boel glad te strijken, moet men daar te ver vanaf zitten.

  Er is teveel polarisatie; wat betekent dat verschillen moeilijk overbrugbaar zijn. Er moet moeite voor gedaan worden. En dat is alleen de moeite waard als de betrokkenen weten dat inspanningen een gezonde kant op leiden; richting eerbiediging van natuurwetten en natuurlijke mechanismen.

  Vroeger was het leven op aarde eenvoudig. Op een platte aarde zijn er geen hoogteverschillen. Ik ben benieuwd hoe het vroeger was met drukverschillen (veranderend klimaat), maar weet daar onvoldoende van.

 7. @pcrs [8]: Dialectisch denken heeft het karakter van een dialoog. Een bepaalde positie wordt kritisch ondervraagd vanuit een andere positie en omgekeerd. Het vertrekpunt wordt gevormd door strijdige intuïtie of hypothesen. Deze wijze van denken had de voorkeur van de Griekse filosoof Plato. Later zal de filosoof Hegel de stelling uitwerken. Hegel stelde dat niet alleen het denken, maar ook de realiteit een dialectische structuur heeft en opgebouwd is in drie fases: these, anti-these en synthese. Een these is een stelling, die bewezen of beargumenteerd moet worden. Soms wordt een these genuanceerd, in dat geval ontstaat er meestal echter een nieuwe these (of hypothese). De tegenstelling van zo’n stellingname noemen we dus de anti-these. De synthese lost het conflict tussen these en anti-these op, door de gezamenlijke waarheden in beide te verzoenen. voortkomen uit een conflict tussen tegenovergestelde krachten’. Elk idee of implementatie van een idee kan worden gezien als these. Deze these lokt tegengestelde krachten uit, in een zogenaamde anti-these. Het uiteindelijke resultaat zal noch de these, noch de anti-these zijn, maar een synthese van de twee tegenovergestelde krachten.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 8. @jhon [10]: In de scheikunde wordt dit onder woorden gebracht middels de vrije radicaal, een reactiekracht die als instrument wordt ingezet om defecten te repareren. Maatschappelijk gebeurt dat ook. In plaats van op een gegeven moment te erkennen dat lapmiddelen (net als bij een fietsband) er niet meer aan helpen om een beschaving van de onvermijdelijke ondergang die op een bloeitijd volgt te redden, blijft men tot aan het bittere einde oplappen.

  Samen een gemeenschappelijke basis zoeken is het concept van de transistor. De maatschappij als een doos electronica met allerlei circuits.

  Zo zie je jhon, de taal ‘filosofie’ kan ook vertaald worden naar de taal ‘chemie’ (scheikunde) of de taal ‘electronica’. En meer. Maar uiteindelijk… is niets bestand tegen natuurkrachten. Hoe meer een groep mensen die tegenwerkt, hoe groter de spanningsvelden, totdat donder en bliksem (van bovenaf) of vulkaanuitbarstingen (van onderaf) een kordaat einde aan perverse praktijken maken.

Comments are closed.