toineDe Panama Papers onthulden een verborgen wereld. Miljardairs, staatshoofden, sporters en zelfs Dominique Strauss-Kahn, de voormalige directeur-generaal van het IMF gebruikten offshore belasting constructies. In Nederland was Bert Meerstad, commissaris bij de ABN en vice voorzitter van de raad van commisarissen bij Lucas Bols het eerste slachtoffer van de publieke verontwaardiging, hij trad af.

De verontwaardiging

Uit de Panama Papers bleek dat Nederland een belangrijke rol speelt in het faciliteren van belasting ontwijking voor de rijken der aarde. Voor vele politici is deze rol iets waar ze zich voor schamen. Men wenste een parlementaire enquete. Doordat onder meer de VVD dit niet zag zitten is gekozen voor de noviteit van de parlementaire ondervraging. Een soort van mini enquete. Die de politieke verontwaardiging moet omzetten in waarheidsvinding en aanbevelingen.

Belasting paradijs Nederland?

De Panama Papers leken te bevestigen dan Nederland een belasting paradijs is. Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat dit niet het geval is. En als u wel eens een keer benzine heeft getankt of heeft gekeken hoeveel van uw loon wordt ingehouden door de overheid dan bent u het ongetwijfeld met me eens dat Nederland eerder een belasting hel is dan een belasting paradijs. Voor de 1 procenters, of de 1 procenters van de 1 procent is het echter anders. Veel multinationals laten delen van de winst via Nederland lopen. Deze tegenstelling, de gewone man wel belasten maar de rijken niet, is wat politieke verontwaardiging oproept.

De grote afwezigen

De verontwaardiging richt zich op de mega rijken en de multinationals die Nederlandse fiscale faciliteiten lijken te misbruiken. De parlementaire ondervraging, bedoeld om uiting te geven aan deze onvrede, is al mislukt voordat deze begonnen is. Op de lijst van opgeroepenen staat geen enkele miljardair of vertagenwoordiger van een grote multinational. Het gaat vooral om de trust sector. Het cynische is dat de belasting wetgeving, aangenomen door dezelfde Eerste en Tweede Kamer die de ondervraging uitvoert, niet ter discussie staat. Eigenlijk zou de Staten Generaal zichzelf moeten ondervragen en erkennen dat zij het kader hebben geschapen waarbinnen de trustsector opereert. Men kiest er echter voor om mensen als Toine Manders te ondervragen.

De rol van Toine Manders

Het HJC, waar Toine Manders bij betrokken is, zorgde voor een gelijker speelveld. Waar multinationals met offshore constructies belasting kunnen ontwijken, was dit voordat het HJC zich ermee ging bemoeien voor het MKB niet weggelegd. Het HJC bracht de trust en offshore constructies binnen het bereik van het MKB. Het is verbazend dat Toine Manders zo kritisch is ondervraagd. Hij populariseert de constructies die de wetgever heeft geschapen voor de multinationals en de mega rijken. Het lijkt erop dat men het hem kwalijk nam dat hij deze faciliteiten binnen het bereik van een groter deel van het gewone volk bracht. In plaats van vragen naar de belemmeringen om zijn werk te voltooien werden tal van krtische vragen gesteld die ook nog eens een relatie hebben met zijn strafzaak.

De ondervraging en de strafzaak

Toine Manders is in januari 2014 opgepakt. Tegen Toine Manders loopt momenteel een rechtszaak. Een van de aanklachten is dat hij zonder vergunning in de trustsector opereerde. Een belangrijk aspect is of hij adviesdiensten verrichtte in Nederland of dat hij slechts informatie verschafte. Veel van de vragen tijdens het verhoor door de parlementaire commissie gingen over dat aspect. Bij een strafzaak heb je zwijgrecht en verschoningsrecht. Indien je wordt opgeroepen voor een parlementaire ondervraging heb je deze rechten niet. Je mag niet zwijgen en moet antwoorden. Bovendien sta je onder ede dus kan je vervolgd worden voor meineed. Toine Manders werd gedwongen te spreken over zaken waar hij in zijn strafzaak mogelijk wenst te zwijgen. Ik ben geen jurist. Zwijgrecht is volgens mij een essentieel onderdeel van een eerlijk proces en van een rechtsstaat. Dat in geen enkele situatie mag worden uitgehold. Tijdens de ondervraging werden specifieke vragen gesteld, bijvoorbeeld of Toine Manders zelf nog geld in het buitenland had.

Het vervolg

Belastingwetgeving is een middel waarmee een klein land als Nederland zich staande kan houden tegenover landen als Frankrijk en Duitsland. Veel multinationals kiezen voor Nederland. De belastingfaciliteiten zijn bewust geschapen. Mede onder verantwoording van de partijen die de ondervraging uitvoeren. De wetgeving die de trustsector toepast staat in dit onderzoek niet ter discussie. Slechts de trustsector wordt verhoord. De multinationals en miljardairs hoeven zich niet te verantwoorden. Het afschaffen van de faciliteiten voor multinationals zal zorgen dat deze vertrekken. En zorgt ervoor dat de financiering van ons al zo dure sociale stelsel nog verder onder druk komt te staan. Een klassieke Haagsche spagaat. Mijn voorspelling. De kans dat de multinationals door aangepaste wetgeving worden weggejaagd is niet zo groot. De deur die op een kier is gezet door het HJC om het MKB een gelijk speelveld te geven zal gesloten worden. Er komt een rapport met aanbevelingen. Waarschijnlijk ter verdere regulering van de trustsector met mogelijk nog een extra waakhond. Te betalen door de trustsector zelf.

46 REACTIES

 1. Ja, kijk, dat is dus wel vies. Een SP is altijd heel boos over het ontduiken van belasting, door een bedrijf als Starbucks. En terecht. Maar Manders probeert dit dan toe te passen op de 99 procent van de mensen. Zij geen belasting, dan betalen wij ook geen belasting. Ik bedoel, ik ben straatarm, maar betaal toch een stuk belasting, terwijl Ahold, dat zwemt in het geld, alles mag afschuiven. Dat is natuurlijk zo scheef als een hoepel.

  Maar Renske van de SP, heeft in dit geval dus een verkeerde speler te pakken.

  Het is in dit geval, het staat die nog steeds de multinationals verdedigt, maar de burgers aanvalt, onder het mom van ‘belasting ontduiking’ aanvallen.

  De staat is in dit geval niet boos over accumulatie van kapitaal, van kapitalisten en scheve verdeling van welvaart, nee, zij is alleen boos over burgerlijke ongehoorzaamheid.

  De SP staat in dit geval niet aan de kant van de burgerlijke ongehoorzaamheid, maar aan de kant van de neoliberale hegemonie.

  Easymoney [5] reageerde op deze reactie.

 2. Verzetje

  Baudet vormt toch gewoon binnen de kortste keren een nieuw ‘partijkartel’.

  Ik bedoel, waarom zou zijn club niet vatbaar zijn voor corruptie ? Zijn club van ‘de beste mensen’.

 3. @Jaas [1]: De staat is het probleem, nooit de oplossing.
  Het begint met het feit dat zij wetten kunnen maken, en met geweld kunnen afdwingen.
  Daarnaast heeft de staat recht op geweld, het geweldsmonopolie. Dit wordt iedere dag toegepast, of zelfs nog beter, het principe van luisteren zit nu in de hoofden van de mensen.
  De fundamenten van de staat zijn hierop gebaseerd en de rest is gewoon windowdressing.
  Wetten worden afgedwongen, of het nu voor het goede of slechte doel is, doet niet ter zake.
  Met betrekking tot het bovenstaande: er worden geen miljonairs, biljonairs en andere belangrijke spelers uitgenodigd.
  Wie zijn die 1%? Laat ik een simpele grens pakken, 100.000 bruto per jaar. Een politiekus, een topambtenaar etc, zitten ook boven die grens. Ook zij het verdienen bij, door commissariaten, bestuurders functies etc. Ook zij hebben fiscale constructies. Maar, maar dit zijn jouw gekozen leiders, met de nadruk leiders. De niet-leiders, de kiezers, volgelingen, ondergeschikten, horigen etc moeten de wetgeving volgen die de leiders maken. Daar zijn zij zeer strikt. In het oude sovjet unie was dit niet veel anders, hetzelfde principe zie je in Cuba, Venezuela. Er ligt een gezags- en ondergeschiktheidsrelatie. De karakter eigenschappen van mensen, ook leiders, speelt ook een rol. Maar ook dit is overal in elke politieke omgeving hetzelfde.
  Jij maakt je alleen druk en je bent emotioneel als het gaat om de kapitalist, de rijke medemens etc, nu zie hoe je leiders opereren. Je moet meer druk maken om de leiders, want wordt je gearresteerd of neergeschoten door het systeem, krijg jij de schuld.

 4. @verzetje [2]: Ik ben zeker niet tegen Baudet. Echter. Was D66 ooit ook niet uit idealisme voortgekomen? En wat is het nu voor partij geworden? Idem Groen links. De partj die nu wegloopt voor het meest groene regeerakkoord ooit. Maar die eerder wel Rutte in het zadel hield met het Kunduz akkoord? Idealen en politiek, een lastige combinatie.

 5. Is het een idee om delen van de ondervraging met Engelse ondertiteling te publiceren? Ik vind dat Toine Manders zich uitstekend heeft verweerd. De hypocrisie van de ondervragers namens de politiek komt op meerdere momenten heel goed naar voren.
  In Nederland zal de morele steun voor de houding van Manders klein zijn. We zouden het onder de aandacht kunnen brengen van iemand als Stefan Molyneux.
  Wel alleen als Toine Manders het zelf een goed idee vindt want extra publiciteit zou hem niet moeten schaden in zijn rechtszaak.

  Ik wil in elk geval wel een aanzet geven met Engelse ondertitels als anderen mee willen doen met controle en schrijven van begeleidende tekst.

  ratio [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Andries Wijma [7]: ik denk dat het vertalen een prima idee is. De video moet echter niet te lang worden. Ik denk niet dat de vertaling ervan een probleem wordt voor de rechtszaak van Toine maar we kunnen hem altijd een veto recht toekennen op het eindproduct. Ik wil graag meehelpen met schrijven en tekst, mail anders even naar info@vrijspreker.nl dan kunnen we zo contact houden.

  Ik ga nu echter een paar uur sporten en daarna feesten, en hoop morgenmiddag weer aanspreekbaar te zijn.

  Andries Wijma [10] reageerde op deze reactie.

 7. Easymoney

  Ik maak mij druk om kapitalisten, die extreem rijk zijn, niets doen aan ontwikkelingshulp ( uit eigen zak ) en geen belasting hoeven te betalen, want de staat. Dat is waar ik mijn pijlen op richt.

  Het project van Manders, waarbij hij kleine ondernemers belasting laat ontduiken, zie ik niet als extreem onrecht. Eerder als een respons op het feit dat alleen de 99 % moet betalen.

  En stel, hij had dit doorgezet en het zou een socialer gezicht gekregen hebben. Als bijvoorbeeld veel van deze ontduikende ondernemers, geld zouden gaan steken in sociale voorzieningen etc, dan had het alweer een heel andere positie. Als het ware, hun eigen belasting zouden kiezen. Nu gaat alles belasting naar ambtenaren.

  Misschien niet mijn vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ook niet heel schokkend.

  Wie zegt dat ik voor de staat ben ?

  Wie zegt dat ik leiders kies ?

  No Gods No Masters

  pcrs [26] reageerde op deze reactie.

 8. In het artikel en de reacties er onder valt me vooral op dat er wel aandacht is voor maatschappelijke maar niet of nauwelijks voor sociale aspecten.

  Maatschappelijk:
  Nationale territoria worden door de heersende klasse, opgesplitst in gangs zoals overheidsmachines en ‘grote’ ondernemers, steeds meer omgetoverd in kermisterreinen waar voor ieder basale menselijke behoefte een nood wordt gemaakt omdat er daarvoor een toegangprijs voldaan dient te worden. Een vorm van afpersing.
  Deze kermis heeft zowel attracties als infrastructuur nodig, is gesplitst in exploitanten en geëxploiteerden. Ook medewerkers voor het ontwerpen en onderhouden fungeren geëxploiteerden.
  ‘Uiteraard’ dienen de geëxploiteerden belast te worden en de exploitanten vooral te oogsten, uiteindelijk kennelijk vooral de 1%. Dit komt ten diepste voort uit het Babylonische business model van mensenhouderij naar model van veehouderij.
  Zie hier voor individuele mensen als ‘loslopend wild’ dat onderworpen dient te worden.

  Sociaal:
  Het staat buiten kijf dat er zoiets als voedselvoorziening en huisvesting noodzakelijk is. Of dat als kermisattracties-toegankelijk-via-toegangsprijs geregeld moet worden is een ander verhaal.
  In Nederland is het staatshoofd gemuilkorfd en dient zich niet uit te laten over politieke onderwerpen. Als je bedenkt dat politiek een woord is voor hoe mensen de onderlinge verhoudingen regelen, dan betekent het effectief dat het staatshoofd zodanig gemuilkord is dat een sociale structuur die steeds meer onderworpen wordt aan een maatschappelijk (= zakelijk) kermis-avontuur voor hem taboe is om te bespreken, laat staan te corrigeren.

  Het staatshoofd mag dan misschien gemuilkorfd zijn, maar individuele mensen kunnen zich rustigjes afvragen hoe gezonde individualiteit en gezonde sociale interactie bereikt kan worden.
  Hoe past daar een maatschappelijke structuur in die faciliterend zou moeten zijn maar momenteel juist dominerend functioneert?
  Hoe past daar een heersende klasse in die momenteel als een sociaal kankergezwel functioneert en hetgeen gezond is verziekt?

 9. Geen woord op deze pagina over ‘belasting is diefstal’ (hoewel feitelijk afpersing, eventueel beroving.
  Geen vraag op deze pagina over de wenselijkheid van het onder dwang en met dreiging van geweld mensen belasten.
  Maar wel… ongelijkheid in belastingdruk. De heersende klasse zou ook moeten betalen.

  Zoals eerder opgemerkt draagt bij gezonde onderlinge verhoudingen een ieder als vanzelfsprekend bij aan gemeenschappelijke voorzieningen. Het feit dat sommigen dat knarsentandend doen of wensen te ontwijken impliceert dat er iets ongezonds gaande is. Dat is echter het sociale terrein. Gezond is niet á la voormalig minister Zalm de boekhouder uithangen en een sluitende begroting produceren (hoewel die taak ook nodig is), maar ervoor zorgen dat de verhoudingen zodanig gezond zijn dat er geen gezeik ontstaat over free riders enerzijds en alfa’s die hun zin willen doordrijven anderzijds.

  Merk op dat in een gezin een ieder als vanzelfsprekend naar vermogen bijdraagt. Hoe komen mensen op het perverse idee dat dat bestuurlijk (gemeentelijk, provinciaal, landelijk) anders zou mogen functioneren?

  Perspectief [23] reageerde op deze reactie.

 10. Politiek maakt belasting deals met grote bedrijven omdat ze dat later mooie baantjes oplevert in de carrousel.

  Politiek gaat achter MKB aan omdat het een relatief kwetsbare en kleine groep is. Dus Manders aanpakken.

  Politiek gaat niet achter de consument aan omdat ze dat stemmen kost. Bijvoorbeeld iedereen die over de grens benzine tankt omdat het daar goedkoper is (Duitsland 19% btw ipv 21%) doet OOK aan belastingontwijking.

  Wacht een huichelaars die commissie leden. Bah

 11. Naja, Renske Leijte, zij denkt zo dat ze tegen het kapitalisme aan het strijden is, maar ze doet nu niets anders dan wat een pvda zou doen. Zij is alleen datgenen aan het aanvallen, dat aan te vallen is.

  De echte grote bedrijven, zorgen wel dat ze ingedekt zijn, binnen de staat. Dat ze deel van de staat zijn.

  Ik zag haar ook zo even slikken, toen Manders zei dat hij begon als dienstplicht ontwijk activist. Want ik weet van veel SPers, dat ze niet zo gediend zijn van de imperialistische oorlog projecten en dienstplicht in general. Dit is een visie die wel gedragen wordt binnen links. Dus dat bracht haar even wat cognitieve dissonantie. Is dit nou een ‘slechterik’, of niet.

  Echte grote bedrijven zijn juist blij met dienstplicht, dan kunnen de kinderen van de werkende klasse hun belangen behartigen.

 12. Als je het over belasten wilt hebben, dan steek je je hand in een pervers wespennest. Je zou kunnen zeggen… dat het een infectie (van denkwijzen) betreft die zich steeds verder heeft verspreid en zich heeft gemuteerd om detectie en daarmee eliminatie te voorkomen. Tegenwoordig is die infectie technologisch geperfectioneerd geraakt, zodat zij onbelemmerd in talrijke gedaanten kan functioneren.

  Iets over het ontstaan en over het voortwoekeren (mishandelden die mishandelaars worden).

  Geschiedenis is proberen achteraf te ontcijferen wat er gebeurd kan zijn. Het nu volgende is mijn theorie, het meest waarschijnlijke scenario.

  Voor zover ik kan inschatten kan het prilste begin, het ontstaan dus, gevonden worden in de man/vrouw relatie. Bij verliefdheid daalt het testosteron-niveau terwijl het bij de vrouw stijgt. Als een man verliefdheid overslaat, zoals bij gearrangeerde huwelijken of verkrachting, dan krijg je een man die de vrouw domineert. Een slecht begin kan nauwelijks nog iets goeds voortbrengen. Wat velen niet beseffen is dat domineren hetzelfde is als belasten. Wanneer een vrouw niet de mogelijkheid heeft om een man tot orde te roepen, behalve door pikstraf uit te delen, is dat een recept voor allerlei ellende.

  Vervolgens trad er nalatigheid in de opvoeding van een scheve man/vrouw relatie op. Daardoor ontstond de noodzaak om gaten in de opvoeding aan te vullen. Zo ontstonden controle-mechanismen en koningen. De eerste perversie, dominantie van man jegens vrouw, werd filosofisch overgenomen. Een koning werd als mannelijk (dominant) beschouwd, een bevolking als vrouwelijk. Er ontstond mensenhouderij naar het model van veehouderij, hoewel waarschijnlijk wel met goede bedoelingen. Omdat er geen goed voorbeeld werd gegeven (een functionele man/vrouw relatie) maar een perverse versie (dominante man) kon de infectie met dominant gedrag blijven voortwoekeren. Later werd de bevolking (vrouwelijk) opgesplitst in 2 kinderen; Big brother (overheidsmachine) en zusje (burgerij), waarbij Big brother inmiddels gewoontegetrouw de mannelijk-dominerende rol ging vervullen. Geïnstitutionaliseerde perversiteit.

  Hoe kan in deze situatie:
  – Een vrouw (zusje van Big Brother of bevolking als vrouwelijk) toch nog inspraak krijgen? Door op de één of andere manier te manipuleren of dwingen – via de roep om meer wet- en regelgeving die meer bureaucratie veroorzaakt.
  – Een staatshoofd of Big brother zijn positie handhaven? Door wetshandhaving, eventueel door geweld.
  – Een heersende klasse haar positie handhaven? Door (uiteindelijk) soldaten, politie-agenten, rechters, PR en reclameburo’s en wat dies meer zij te kopen. Kadootjes, smeergeld, mediacampagnes, gewapend geweld, alles is te koop en kan uitgedeeld worden.

  In de kern wordt deze wijd verspreidde infectie veroorzaakt door mannen en vrouwen die niet met elkaar overweg kunnen en niet zodanig zijn opgevoed dat ze opvoeders zijn geworden. Ellende begint op individueel niveau. Als mensen elkaar op individueel niveau dwingend gaan belasten (een vorm van mishandeling), dan werkt dat onvermijdelijk door naar groepsgedrag.

  Dan voortwoekeren (mishandelden die mishandelaars worden):
  Mishandelden zetten vaak geen dikke streep door korte metten te maken met mishandelaars en mishandeling, om vervolgens op een gezonde manier verder te gaan. Want ze kennen niets anders dan mishandeling. Ze weten niet beter of er moet iemand domineren en er is sprake van enerzijds veronderstelde inferieuren met anderzijds veronderstelde superieuren. Dus gaan ze de mishandeling meestal op een andere manier herhalen.
  Voorbeelden, kort door de bocht:
  – In Nederland werden Spanjaarden eruit gepleurd. Vervolgens ging men aan de slag met slavenhandel. Als je jezelf aan tirannie ontworsteld hebt, moet je dan bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van tirannie?
  – In Zuid Afrika werd een eind gemaakt aan Apartheid, oftewel onderdrukking van kleurlingen. Momenteel is de situatie kennelijk 180 graden omgedraaid en verkeren blanken (volgens filmpjes die ik een aantal jaren terug zag) in ze positie waarin ze stelselmatig genaaid worden.
  – Wie bevrijd wordt van het juk van wetgeving is, belast daarna anderen met decreten en wetten, al was het maar om de eigen fysieke veiligheid te beschermen en de eigen positie te handhaven. Wie verder gaat dan vrij zijn en ook levens van anderen wenst te sturen… moet zich van maatregelen bedienen die verder gaan dan ‘val me niet lastig’.

  Wie een situatie gezond wil krijgen, dan moet goed nadenken over corrigerende maatregelen. Meer wet- en regelgeving, een andere variant op stelselmatig dominerend gedrag, zijn routes die al uitgeprobeerd zijn en alleen maar tot meer ellende lijden. Waarom? Na corrigerende maatregelen (een transitiefase) moet er een situatie ontstaan waarin niemand niemand belast, op welke manier dan ook. Pas dan zijn alle infecties van belasten of belast worden genezen of geëlimineerd.

 13. Anders uitgedrukt:
  Veel sociale spanningen en maatschappelijk wangedrag, die belastend uitwerken, zijn te herleiden tot mannen die zich dominant opstellen en ‘gewoon’ hun gang gaan zonder zich te laten gezeggen door hun vrouw. Dat begint in de man/vrouw relatie en gaat verder tussen sociale klassen, standen, etnische groepen, huidskleuren, aanhangers van religies, ideologieën, etc.

  Wanneer de man en vrouw tegen elkaar verdeeld zijn (in feite een mentale infectie), ontstaat een kettingreactie van allerlei verdeeldheid, spanningen, onnodige belasting, onnodig lijden etc.

  Om dat terug te draaien zal (net als in een gezin ouders jegens kinderen) íemand als geneesheer perversiteiten in denken en gedrag een halt moeten toeroepen, als opvoeder een goed voorbeeld moeten geven met goede uitleg erbij.

  Opvallend een staatshoofd functioneert als Godfather (vandaar de christelijke term ‘vader God’, patriarchaat) óf Godmother (matriarchaat) met een echtgenoot of echtgenote die er een beetje bij bungelt. Er bestaat ook zoiets als Godparents (bestaande uit man én vrouw), maar van dát voorbeeld heb ik nog nooit gehoord. En toch is juist dát een uiterst effectieve en innovatieve stap onderweg naar een gezonde situatie waarin mensen elkaar niet belasten en domineren. Het innovatieve deel is niets nieuws, maar juist iets oerouds wat ooit ontworpen is door ‘moedertje natuur’ en vervolgens in een vergeethoek gesmeten.

 14. Het systeem is te stoppen door te stoppen met consumeren en als je consumeert koop dan bij de lokale slager, groenteboer en zzp timmerman.

 15. De mensheid moet zich eens afvragen of er groepen mensen boven de wet staan?
  zoals ambassades, maar ook plekken als de BIS, Vaticaanstad, Londonstad, om maar wat te noemen.
  Ik vraag me bij deze af, wat is de bijdragen aan belasting van deze clubjes? (of valt dat onder globale staatsgeheim).

  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Nico [20]: Specifieker perst een klein elitegroepje een grote mensenmassa door procedures, en onderwerpt zij die massa aan een regime waar zij zelf niet aan blootgesteld wenst te worden.

  Zouden ouders dat in een gezin flikken, dan hebben ze geen poot meer om op te staan, zijn ze hun geloofwaardigheid kwijt en zijn kinderen blij als ze van hun ouders af zijn. Hoe eerder het huis uit, hoe beter.

  Jammer dat een elitegroepje de dienst uitmaakt en uitsluitend het membraan van slot afhaalt als iemand uit de massa een bruikbaar instrument of clublid blijkt te kunnen zijn dat het gangbare liedje meezingt. Daardoor zijn ze effectief niet corrigeerbaar.
  Zouden ouders misstappen maken en zich niet door kinderen laten corrigeren (als je een gedragscode opstelt voor dit huishouden, hou je er dan zelf ook aan), dan is dat het begin van het einde van een gezin en voor de ouders een soort anticonceptiemiddel voor een toekomst als grootouders.

  Best interessant om een gezin met maatschappelijke gebruiken te vergelijken. Dan zie je de perversiteit van die maatschappelijke gebruiken pas goed.

 17. Ik heb bewust eens even afgewacht of er iemand zou ingaan op de tekst onder het kopje “De ondervraging en de strafzaak”.

  Toine werd behandeld als een programmeerbare robot die op commando een “memory dump” dient te leveren. Immers, hij MOEST opdraven, MOEST vragen beantwoorden. Het was hem VERBODEN te zwijgen. Dat is een ronduit perverse, tegennatuurlijke gang van zaken.

  Ministers lossen dat tijdens parlementaire enquetes op door dankbaar gebruik te maken van een mechanisme in de menselijke geest, waardoor in een situatie van dwang weliswaar in grote lijnen antwoorden kunnen worden verstrekt, maar allerlei details in het geheugen op wonderbaarlijke wijze niet toegankelijk zijn. Ze zeggen dan: “Dat kan ik me niet herinneren”. Zou een gesprek vrijwillig verlopen, dan zouden ze die details zo op kunnen vissen. Niemand die kan controleren of een ondervraagde details echt niet meer weet, of gewoon een spelletje speelt.

  Dit trucje hebben gehaaide politici door.
  Wie het niet door heeft kan ‘heldhaftig’ weigeren antwoord te geven en als dank voor de bescherming van privacy of de eigen belangen in de bak worden gegooid of andere represailles tegemoet zien. Dat is hoe gangsters, maffia leden en leden van andere clubs met individuele mensen omgaan. Clubs drijven veel te vaak hun zin door ten koste van individuele mensen.

 18. @Perspectief [23]: Mee eens. Wanneer iemand het initiatief neemt om een ander te belasten, op wat voor manier dan ook, levert ieder vervolg alleen maar gezeik, geziek en shit op die mensenlevens verziekt.

 19. Perspectief, daar ben ik het niet mee eens.

  Op papier is het in alle gevallen ‘slecht’.

  Maar in de praktijk natuurlijk niet. Iemand met minimum inkomen, leid veel harder onder belastingen, dan een of andere Bill Gates.

  Voor de een betekend het leven of dood, voor de ander maakt het geen fluit uit.

  Als ik bijvoorbeeld super rijk zou zijn, met miljoentjes etc, dan zou ik echt niet huilen over een paar duizend belasting. Want zo ben ik niet, ik ben tevreden met het leven an sich. Geld is maar een infantiel fantoom.

 20. @Jaas [9]:
  Voor belastingbetalen zijn is voor de staat zij en voor heersers en onderdanen zijn.
  Extreem rijke ondernemers hebben extreem veel voor de samenleving betekent.
  In het boek Erewhon van Samuel mButler waren de aller rijksten vrijgesteld van belasting omdat ze al genoeg hadden betekent voor de samenleving.

  Nico [30] reageerde op deze reactie.

 21. Bro, luister nou.

  Het gaat mij nu niet om of ik ervoor, of ertegen ben. Ik haal het gewoon aan, wat betekend het in de praktijk. Wat betekend belasting voor mensen van vlees en bloed. Wat betekend het voor een rijk persoon en wat voor een arm persoon. Voor een arm iemand, heeft het een andere betekenis, dan het voor een rijk persoon heeft.

  Rijke mensen hebben veel voor de samenleving gedaan.

  Een drogredenering. Heb je weleens van overerving gehoord ? Heeft een of ander spijkerbroek merk en daarvan de directeur, ‘veel gedaan voor de mensen’ .Nee, natuurlijk niet hahahahah

  Men heeft gewoon een beetje slim het spelletje van het kapitalisme gespeelt, meer niet.

  een greintje meer cynisme zou je niet misstaan, zoon.

 22. In a nutshell, een extreem rijk persoon, is gewoon geen slachtoffer……

  Ook als deze persoon een paar duizendjes belasting moet geven.

  Als mensen in de wereld in riolen leven, gekidnapt worden voor seksslavernij, op vuilnisbelten moeten scharrelen, dan is een persoon met zes miljoen geen slachtoffer……..

  Hoe verwend moet je zijn, om dit niet te doorvoelen ?

 23. @pcrs [26]: Van nature groeit en bloeit een leven van binnenuit, waardoor welvaart ontstaat, waardoor overschotten ontstaan, waarna overvloed uitgedeeld wordt.

  Maatschappelijke gebruiken werken exact andersom. Belasten (met gezeik zoals dwingende eisen van uiteenlopende aard) is het devies.

  Kan iemand zich aan maatschappelijke gebruiken ontworstelen, dan treedt soms het verschijnsel filantropie op. Om filantroop te worden moet iemand natuurlijk eerst van belastingdruk af. Misschien vandaar de opmerking in dat boek. Maar vergis je niet, ook als je als Dagobert Duck in geld kunt zwemmen kan louter het hebben van een berg geld een belasting zijn. Sommigen blijven er maar in zwemmen en hangen de vrek uit, anderen breken zich het hoofd erover om de best mogelijke besteding te bepalen.
  Je zou kunnen zeggen dat na belastingdruk filantropie de volgende maatschappelijke valkuil is die het leven onder druk zet.

Comments are closed.