Interieur_gang_begane_grond,_schatkist_-_Boxtel_-_20329498_-_RCEHet schijnt weer goed te gaan met de economie. De werkloosheid is in ieder geval dalende, zij het in absolute aantallen nog steeds hoger dan voor de crisis van 2008. De barometer voor de overheidsfinanciën staat bovendien nog eens op structurele overschotten.

Kortom, alles lijkt goed te gaan. Happy days are here again. Toch is het de vraag of dat zo is. Onder de kabinetten Rutte zijn de lasten immers met 20 miljard verzwaard, waarvan tot nu toe slechts 5 miljard als lastenverlichting is teruggegeven. De gezondheid van de overheidsfinanciën is dus het gevolg van het opschroeven van de toch al hoge belastingdruk. Zo kan iedere regering de publieke kas sluitend krijgen. Het maakt dan niet uit wie er aan de macht is. Dat is ook precies de kritiek die je over Mark Rutte hoort: een beetje grappen maken over het gebrek aan economisch besef bij links (‘Geef de PvdA controle over de Sahara en binnen een half jaar is er een tekort aan zand.’), maar zijn beleid had net zo goed dat van een PvdA-D66-GL-SP-CDA-coalitie kunnen zijn.

Een echt vooruitstrevend beleid zal in de eerste plaats de lasten voor consumenten en werkenden moeten verlichten. Prioriteit hebben daarbij belastingen die het opbouwen van vermogen straffen. Besparingen van vandaag zijn immers het investeringskapitaal van morgen. Welvaart is immers het gevolg is van toegenomen productiviteit, en productiviteit is het gevolg van kapitaalinvesteringen. Voor investeringen is accumulatie van vermogen nodig. Bovendien zorgt vermogensvorming onder particulieren ervoor dat mensen minder snel in het sociale stelsel terecht komen. Op die manier draagt het bevorderen van vermogensvorming in de private sector bij aan het betaalbaar houden van noodzakelijke voorzieningen. Er is dus alle reden om fiscaal een stuk royaler te zijn voor de burger dan nu het geval is. Ik doel dan met name op de heffing in box 3 en de heffing van schenk- en erfbelasting.

Omdat er nog steeds geen nieuwe coalitie is geformeerd ziet het er naar uit dat de huidige ploeg – demissionair – de begroting voor 2018 gaat maken. Omdat de huidige coalitie geen verkiezingen meer hoeft te vrezen, zal zij niet gevoelig zijn voor het verlangen naar lastenverlichting. Daarmee is 2018 nu al een verloren jaar.

Dit jaar en komend jaar blijven Nederlanders dus onnodig veel betalen aan Den Haag.

Paul Verhaegh

14 REACTIES

 1. Zolang de mensheid niet inziet dat de (r)overheid een soort afdelingshoofd is tussen bevolking/werknemer en elite/werkgever, zal ze altijd teveel betalen……

 2. Enne zolang de mensheid niet inziet dat ze zelf het monster voeren wat hen opvreet zal er niets veranderen.
  We doen het namelijk allemaal zelf, en zolang dat niet doordringt tot de botte hersens gaat er niets maar dan ook niets veranderen.
  Een ieder van ons creëert zijn/haar eigen wereld en daarmee de wereld waar wij allen in leven.
  No one to blame.
  Vrijheid ontstaat alleen dan als men bereid is zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.
  En daar ontbreekt het juist aan.
  En de poppenspelers weten dat maar al te goed.
  Maar diezelfde poppenspelers leven in de angst hun macht te verliezen, en dus creeren ze angst.
  Waar angst leeft, kan geen Liefde bestaan voor het leven.
  En laat dat nu juist het grootste gebrek zijn in dit tranendal.

  Bon, ik ben even weggeweest hier; kan me niet eens meer mijn pseudo van weleer herinneren.
  Dus schrijf ik vanaf nu met mijn eigen naam.
  (Wellicht weet Hub het nog.)

  Stay Human,
  Jos.

  Zé [3] reageerde op deze reactie.
  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 3. beste Zé [3]: welkom terug. Bon, ik ben even weggeweest hier; kan me niet eens meer mijn pseudo van weleer herinneren. Dus schrijf ik vanaf nu met mijn eigen naam.(Wellicht weet Hub het nog.) Hub is helaas intussen overleden, een groot verlies

 4. @Zé [2]: Welkom. Uit je reactie blijkt een bepaald inzicht. Retorische vragen in de kantlijn:
  1) Behelst eigen verantwoordelijkheid ook jezelf (als bijv. geestelijk leider of vorst) temperen, zodat mensen geen mythes of sprookjes van je horen? Eigen verantwoordelijkheid nemen is toch ook jezelf inspannen om een onverhuld, realistisch beeld van de werkelijkheid neer te zetten?
  2) Angst om privileges te verliezen lijkt me plausibel, angst zaaien om die privileges in stand te houden ook. Maar als iemand in angst leeft om privileges te verliezen, leeft de betrokkene dan eigenlijk wel in vrijheid? Nee hé?
  De vette worst die mensen via bepaalde wegen voorgehouden wordt, ontheven te worden van een opgelegd juk van wetgeving, behelst meer ademruimte en bewegingsvrijheid maar betreft vooral overvloedige financiële middelen (in tegenstelling tot afpersing en gebrek).

  Aan welke kant van de spiegel mensen ook staan, ze zijn en blijven gevangen in een spel dat levensjaren opeist. Verloren levensjaren.

  Zé [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [5]:

  Dag Nico,

  1) Laat eenieder zijn/haar eigen geestelijk leider en/of vorst zijn daar naar mijn mening niemand enig recht heeft macht over een ander uit te oefenen.
  Te leven als een goede egoïst, doe wat graag doet maar laat de ander daarbij met rust.
  Eenieder leeft in zijn/haar eigen werkelijkheid.

  2) Natuurlijk kan men niet vrij zijn met leven in angst om privileges te verliezen.
  Maar van de andere kant, kan men privileges werkelijk bezitten?
  Zowat de hele wereld is dagelijks bezig met bezit van materie en geld, terwijl we allemaal weten dat al dat achterblijft als men op de laatste dag van de reis is aangekomen.

  Feitelijk is alles van iedereen, wij dienen daar zorg voor te dragen ipv het denken het te be-zitten.

  Be Yourself, groet,

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Zé [6]: 1) Mee eens. Een ieder zijn eigen belevingswereld. Dat moet geen ‘space war’ worden om andere belevingswerelden te veroveren.

  2) Ook mee eens. Mede omdat derden voor ons besloten hebben dat ons bestaan best wel vernietigd kon worden (na langdurige stalking en poging tot afpersing roof uiteindelijk ordinaire beroving, buiten EU). Het ‘recht’ van de sterkste. Trek een blik ambtenaren (in ons geval politieagenten en militairen) open en alles is mogelijk, inclusief het overtreden van eigen spelregels. Waaruit blijkt dat de sterkste niet per definitie zo nobel van karakter is.

  Tsja… bezit… (natuurrecht) en eigendom (juridische shit) zijn onderwerpen op zich. Een goed begin zou zijn als mensen geen natuurwetten schenden zodat er natuurrecht gesproken moet gaan worden. Dat scheelt weer bezoekjes aan het riool van juridische bureaucratie.

  Zé [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [7]:

  De enige wet die ik kan respecteren is de wet van Moeder Natuur, waar alles rechtvaardig, eerlijk en opbouwend is.
  Iets wat ik in de juridische wetgeving zelden tegenkom.
  Wat dan ook niet anders kan want zowel rechters, officieren van justitie én advocaten hebben trouw gezworen aan dezelfde dictators, dus kan er van geen recht geen sprake zijn.
  Vandaar het beeld van vrouwe justitia, een blinddoek om niet te hoeven zien en een balans in de hand die uit evenwicht is…

  In geen van de oude culturen die thans zowat allemaal vernietigd of onderworpen zijn, bestond een woord van bezit daar deze in overeenstemming met de wetten van de natuur leefden en in het bewustzijn verkeerden dat alles van iedereen is en dat dus eenieder daar verantwoordelijkheid voor diende te dragen door er voor te zorgen naar eer en geweten.
  Dat was een normale levenshouding.

  Thans is de mens verworden tot het enige levende wezen op deze planeet die zijn eigen habitat vernietigd, devolutie dus.

  Maar het gaat niet om macht, het gaat om mensen.
  Het gaat niet om geld, het gaat om geven.
  Het gaat niet om lusten, het gaat om Liefde,om Leven.

  Stay Human.

  Zé [9] reageerde op deze reactie.
  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 8. Beste Zé [8]: Helemaal mee eens. Ik verwijs vaak naar ‘moedertje natuur’ als de bron en het richtsnoer van alles. Wat ons betreft lijnt een ieder zich daarmee uit. Dan krijg je groei en bloei.

  Let wel (citaat uit een zelfgeschreven brochure “Zaad van gedachtengoed”);

  De natuur is zo prachtig omdat dat zij tevens meedogenloos is teneinde haar innerlijke orde in stand te houden (integriteit = op hoofdlijnen onveranderlijk).

  Om te kunnen stralen als de zon is militaire zelfdiscipline vereist. Concessies en compromissen gaan te vaak ten koste van pracht en waardigheid. Een mens moet soms meedogenloos voor zichzelf zijn.

  Een mens moet in staat zijn om te verzachten en warmte af te geven (zon, waardig), maar ook om te verharden en kil grenzen te beschermen (maan, militair gedrag om schadelijk gedrag te blokkeren of elimineren). Een mens moet soms meedogenloos voor anderen zijn ter bescherming van het waardevolle.

 9. @frits [13]: Dag Frits, ik bedoel artikelen van enige weken geleden geen jaren geleden, daar heb ik destijds al op gereageerd.
  Ik vroeg me af of de mogelijkheid na een bepaalde tijd gesloten en werd en indien zo, waarom?
  Of ligt het aan de settings etc. van de virtuele wereld waarmee wij met elkander communiceren hier?

Comments are closed.