Thierry Baudet is de reïncarnatie van Hans van Mierlo, hij is de volgende in een lange rij van politici die de democratie willen repareren

vrijspreker.nlLibje
Tips voor Libje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

10 REACTIES

 1. Zolang het volk NIETS geen inspraak heeft in het tot stand brengen van de spelregels van democratie, heeft democratie voor mij net zoveel waarde als welk ander bestuurssysteem.

  Hoe dan ook de bevolking moet zich (slaafs) houden aan de spelregels die door een klein clubje bedacht zijn. (globaal).

  Ik kan me lastig voorstellen hoeveel macht dit geeft, maar ik kan me wel weer voorstellen hoe psychopathisch gestoord deze macht de mens maakt.
  Ook als je van je geboorte hier mee geconfronteerd wordt.

 2. @boos [3]: Los daarvan weiger ik om me te laten voorschrijven wat ik moet vinden Eens, echter. Je mag vinden wat je wenst, maar in de democratie is dat niet relevant, je bent je eigen beslissingsbevoegdheid kwijt. Het is niet eens de helft plus 1 die beslist, het is inderdaad een partijkartel achtig iets. Maar dat is ingebakken in het systeem. Hans ven Mierlo dacht ook dat hij het systeem kon veranderen, en kijk eens hoe D66 nu omgaat met onze democratie, ze verkrachten het even hard, zo niet harder, als de andere partijen.

  De nadelen van de democratie staan onder meer in dit boekje beschreven:
  http://dedemocratievoorbij.nl/ de auteur van dit boekje legt het hier nog een keer uit: http://www.vrijspreker.nl/wp/2016/04/10-redenen-waarom-democratie-faalt/

 3. Het Zwitserse systeem werkt tot op de huidige dag! Het gevolg is dat de individuele ingezetene daar dus erg betrokken is en zich ook verantwoordelijker voelt. Dat moeten we in Nederland gaan invoeren, ook al is dat nu natuurlijk een enorme klus, nu het gros van de Nederlanders al verwend is aan brood en spelen en de politiek ver van zich verwijderd ziet. Helemaal naar de zin van de huidige partijen. FvD dus

  ratio [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Joseph Kétèll [5]: Ik ben net terug uit Zwitserland en ook daar was men ontevreden, met name over de hoeveelheid regelgeving. Het lijkt te werken omdat de andere systemen nog veel slechter zijn. Daarnaast speelt mee dat Zwitserland geen onderdeel van de EU is.

  Ik zeg dus niet dat het Zwitserse systeem goed werkt, maar het is wel een zegen vergeleken met wat we nu hebben. Zet het Zwitserse systeem naast een echt klassiek liberale staat en het Zwitserse systeem is dan opeens niet meer zo mooi.

 5. De pijnlijke feiten voor het falende bestuur

  De feiten geven uiteindelijk de doorslag. De feiten geven aan dat het gros van de bevolking de toename van het economisch surplus als gevolg van de technologische ontwikkeling niet meer terug ziet in een verhoogd welvaartsniveau. De woningnood is gebleven. Met vergroting van de kwaliteit van de woning, ruimer en prettiger wonen, moet nog vrijwel begonnen worden. De verkeerscongestie is teveel op zijn beloop gelaten. Op overbevolking is zelfs aangestuurd. Een verkorting van de werkweek of verhoging van de koopkracht van de gezinnen is er niet gekomen. Een doelmatige greep op de volksgezondheid zorg is verloren gegaan. De pensioengerechtigde leeftijd is zelfs opgeschoven daar waar eerder pensioen voor de hand zou liggen. De belastingdruk en bureaucratie is alleen maar toegenomen, terwijl de overheid juist door de automatisering efficiënter en goedkoper zou kunnen werken. De allocatie van belastingen is willekeuriger en onbillijker geworden. De middenklasse betaalt meer belasting dan de groep met hogere inkomens die fiscale uitwijkregels kunnen benutten. Het uitgebouwde belastingsysteem faciliteert deze onbillijkheid. Er is verder voor de burger zelfs een compleet fiscaal boetesysteem met onzinnige boetes opgetuigd. Voor het grootbedrijf echter zijn aparte gunstige belastingregels en kartelvorming met als gevolg overwinsten toegestaan, die vloeien in de zakken van een relatief kleine groep aandeelhouders. Alsof dat nog niet genoeg is wordt op grote schaal geld bijgemaakt en oneerlijk verdeeld onder de reeds bevoorrechten.

  De zeggenschap over de besteding van het belastinggeld is afgenomen. Het belastinggeld wordt centraal hardhandig verzameld en vervolgens doorgesluisd naar een sterk toegenomen aantal instanties en overige lobbygroepen in allerlei vormen. Deze hebben zogenaamd allerlei goede doelen, maar deze organisaties hoeven op geen enkele manier verantwoording af te leggen naar de belastingplichtige, noch over de wenselijkheid van de door hen gekozen doelen, noch over de efficiëntie van de mogelijk te volgen en gevolgde weg naar het bereiken van die doelen. Elk jaar krijgen deze belastinggeld opmakers bijna automatisch nieuw belasting geld overgemaakt. De belastingplichtige krijgt er niet eens nota van, laat staan zeggenschap in. Zelfs het geld dat de burger in zijn werkzame leven persoonlijk heeft opgebouwd bij de pensioenfondsen wordt aan hem als gepensioneerde nog maar ten dele uitbetaald. Ook hier heeft hij niets over te zeggen.

  Het gevolg bleef niet uit. Onredelijke inkomens- en vermogens verschillen zijn toegenomen. Wie dichtbij het te verdelen geld zit graait steeds meer, zoals bij banken, mediapark, rechtswereld, of in het algemeen bij grootbedrijf, subsidie of (semi-)overheid instelling. Wie daar van af zit ziet de beloning voor zijn nuttige werk dalen. Waar eerst gezinnen met één inkomen rond konden komen, moet men nu met zijn tweeën werken.

  Blijkbaar is het zo, dat een kleine minderheid van de mensen relatief veel te veel macht heeft. De belangrijkste oorzaak voor deze negatieve ontwikkelingen moet dan ook het falende bestuur van onze samenleving zijn.

 6. Een politicus die wil ‘repareren’ (wat daar de definitie en het doel ook van moge zijn) is slechts één stem in een koor. Uiteindelijk beslist de dirigent wat er gebeurt. Wie is die dirigent? De MP of (in Nederland) het staatshoofd?

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [8]: Dit was te zeer een open deur. Betere vragen: Wie is de componist? Wie is de scriptschrijver voor acteurs op het politieke toneel?
  Overigens is er op het politieke toneel altijd een klucht gaande, achter de schermen worden weer andere spelletjes gespeeld.

  Ondertussen is democratie ‘bestuur door de bevolking’. Dus niet door vertegenwoordigers daarvan.

 8. Partijkartel ?

  Bedoelt u misschien, de woordvoerders van de kapitalistische, mondiale elite ?

  Alsook D66 had destijds niet van die soort van nationalistische, bombastische retoriek, als waar FVD het over heeft.

  D66 had geen ‘Arische strijder’, of ‘front soldat’ als youtube aanhang.

  Democratie, ik geloof sowieso niet in ‘democratie’. Democratie is de waarheid van de massa en de waarheid is de leugen van de massa.

  Alsof zijn referenda populisme, geen hopen stront gaat ophoesten.

Comments are closed.