De beste manier om de huidige machthebbers neer te halen is volgens Caitlin Johnstone hun bernaybannerpropagandamachine – de massamedia – onophoudelijk en agressief aan te vallen. In haar artikel in Medium noemt zij acht punten om het tij te keren voor vrijheid, individuele rechten, welvaart en vrede. Zij gaat hierbij uit van een brede alliantie van anarchisten, libertariërs, nationalisten en anti-establishmentgroepen.

Vergroot het wantrouwen van het publiek in de massamedia. Het vertrouwen in de massamedia is volgens Gallup op een dieptepunt en met de continue online aanvallen, onthullingen en weerleggen van feiten zal deze trend doorzetten.

Breek de illusie van als ‘normaal’ genoemde absurditeiten. Angstcampagnes (terreur, klimaat, oorlog) en grootscheepse financiële overhevelingen van privaat naar de staat en banken zijn niet normaal en moeten constant bestreden en publiek gemaakt worden.

Sloop het gebruik van unanimiteit. ‘Alle wetenschappers zijn er over eens dat …. iedereen weet dat de Russen …. experts zijn het eensgezind eens dat Assad …. niemand twijfelt er aan dat …’ Aangezien de massamedia door een handvol bedrijven wordt gecontroleerd, is zogenaamde consensus een beproefde methode om zaken door te drukken via kuddegedrag. Zodra de woorden iedereen of allemaal vallen, moeten de alarmbellen gaan rinkelen.

Wees luid politiek actief. Hoewel Caitlin schrijft dat de politiek geen oplossing gaat bieden, adviseert zij toch het steunen en verspreiden van dissidente politieke geluiden. Denk hier aan Ron Paul, Pieter Omtzigt (CDA), FvD en PVV.

Wees vasthoudend. De massamedia vliegt snel naar de volgende banaliteit om de leugens van gisteren weg te laten zakken. Blijf hameren op dit bedrog en blijf mensen herinneren aan zaken die de macht en media liever wil begraven.

Val altijd aan. De aanval is de beste verdediging. Zodra je gaat uitleggen en verdedigen waarom je iets vindt, heb je in feite al verloren van de propagandamachine die over je heen walst.

Vind anderen. Werk samen met anderen – ook als die niet volledig je politieke kleur hebben – want met meerderen krijg je meer voor elkaar dan alleen.

Heb er lol in ! Zie dit als een groot avontuur en spannende tijden waarin we leven waarin de massa meer en meer bewust wordt van oorzaak en gevolg.

Laat niemand je vertellen dat verandering niet mogelijk is. Er is geen geldige reden om pessimistisch te zijn in deze compleet nieuwe en uitdagende situatie. Er zijn momenteel meer dan 3,7 miljard actieve internetgebruikers op aarde. 3,7 miljard hersenen om te netwerken en de beste ideeën en informatie te delen die de mensheid heeft geproduceerd via een steeds grotere efficiëncy. Nooit eerder is dit gebeurd in de menselijke geschiedenis en nooit is de kans op een bewustzijns- en mentaliteitsshift zo groot geweest.