COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Belastingheffing_te_Lewapahu_Midden-Sumba_TMnr_10001542Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil de aansprakelijkheden bij de invordering (lees: incasso) van belastingen uitbreiden. De bewindsman vindt dat de Belastingdienst onnodig vaak achter het net vist bij het innen van opgelegde aanslagen.

Zo wordt de wettelijke verplichting om informatie te verstrekken uitgebreid tot personen die mogelijk aansprakelijk zijn voor belastingschulden van een ander (!). Het is overduidelijk dat degene die een dergelijk informatie-‘verzoek’ ontvangt, door er op in te gaan de kans om daadwerkelijk aansprakelijk gesteld te worden aanmerkelijk vergroot.

In de private sector is dat anders. Als je daar voor iemand werkt of aan iemand levert, en die persoon blijkt niet goed te zijn voor zijn geld, dan vis je achter het net.

Voor de overheid geldt er kennelijk een andere moraal. Die moraal kunnen we als volgt samenvatten: ‘De overheid krijgt altijd haar geld. Is het niet van de belastingschuldenaar, dan wel van iemand anders.’

Het doet je denken aan de litigation culture in de VS. Als daar iemand schade heeft geleden neemt hij een advocaat in de arm die eenvoudig stelt: ‘My client suffered damage. Someone has to be held responsible.’ Vervolgens dagvaardt de advocaat iedereen die ook maar in de verste verte iets met het gebeurde te maken heeft. Uiteindelijk levert het altijd geld op, al is het maar omdat er altijd mensen zijn die liever schikken dan een zaak helemaal uit te procederen.

Het fiscale beleid in Nederland gaat dus die kant uit.

Paul Verhaegh

7 REACTIES

 1. Hierbij is het onverstandig om te vergeten dat politici en staatshoofden klagen over polarisatie en verharding.

  Best interessant dat veroorzakers aan projectie doen.

  Schrijf iemand de wet voor en wees verbaasd als onderworpenen anderen de wet voor willen schrijven.

  Handhaaf discutabele wetten machinaal, meedogenloos terwijl je ze onderwijl zelf aan je laars lapt en wees verbaasd als onderworpenen je aan diezelfde wet willen houden (volgens Jezus: Met de maat waarmee gij mee zult gij gemeten worden).

  Verhef je boven mensen en klaag over polarisatie.
  Verhard jezelf en klaag over verharding.
  Meet met twee maten en klaag over inconsequentie.
  Veroorzaak door een actie en reactie en klaag over reacties.

  Overheidsmachines als infectiebronnen. En wie het ‘goede voorbeeld’ niet volgt is ‘uiteraard’ gek.

 2. De belasting”dienst” heeft al zat mogelijkheden om op diverse manieren geld binnen te harken, waaronder het afdwingen van een fiscale eenheid. Maar het grootste probleem ligt bij de trage reakties van deze lieden op bijvoorbeeld ingediende verklaringen van onmacht, waardoor de schuldenaar rustig verder kan/moet gaan met het opbouwen van belastingschuld, mede doordat het voor het mkb razend moeilijk zo niet onmogelijk is om in personeelskosten te snijden, doorgaans de hoogste kostenpost. Denk daarbij aan de belachelijke torenhoge transitievergoedingen waarvoor Wiebes cs. niet op hoeven te draaien, dit in tegenstelling tot het bedrijf waar het slecht gaat waardoor ze (ook) hun belasting niet kan betalen. Dat in het bovenstaande tevens oplossingen voor de problemen van Wiebes c.s. liggen, is naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan deze lieden niet besteed. Met geweld neuk je immers een varken..

 3. Over aansprakelijkheden, mede voortbordurend op het artikel is Thierry Baudet fascist?:

  Vanaf hier wordt in een BBC documentaire over Genghis Khan getoond hoe fascisme en psychologische oorlogsvoering werden geïntroduceerd tijdens het optuigen van een oorlogsmachine om het Mongoolse rijk uit te breiden.

  “I told them: ‘One tribe is like a single arrow, easily broken. But many tribes together would be strong. They could never be broken.”

  Deze oorlogsmachine deed buiten hun gebied hetzelfde als Europeanen buiten Europa: Onderwerpen, plunderen, mensen tot slaven maken. De vereniging van stammen van de mensheid werkt altijd effectief om dat te kunnen doen, hoewel andere stammen van de mensheid daar de dupe van zijn.

  Hedendaagse heersende klassen acteren net als de vroegere Mongolen en Romeinen als jagers/verzamelaars. Voor de Mongoolse oorlogsmachine was menselijkheid en menswaardigheid onder hun doelwitten simpelweg niet relevant. Hetzelfde geldt voor in ieder geval een deel van de hedendaagse heersende klassen.

  Nu is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Dus ook verantwoordelijk voor de mate waarin hij profiteert van misdaden die door vorige generaties zijn gepleegd; een erfenis. Ondertussen zitten anderen (de vroegere doelwitten) opgescheept met de schaduwzijde van die erfenis.

  Me dunkt dat mensen daarop aanspreekbaar moeten zijn.
  Aansprakelijk stellen is zoiets als ‘ik spreek je aan op je verantwoordelijkheid’. Of een mea culpa nu je eigen gedrag betreft of gedrag van voorouders waar je heden ten koste van anderen van profiteert…. is niet relevant.

  Het valt me op dat velen chagrijnig worden als ze aangesproken worden op iets waarvoor ze verantwoordelijk zijn om recht te zetten. Het is een oude truc om verantwoordelijkheid af te schuiven op anderen (in voorgaande generaties of in de huidige generatie). Toch manifesteert dit gedrag zich in heersende klassen die er bij anderen juist zo prat op gaan dat ze hun verantwoordelijkheden (lees; opgelegde plichten) moeten nemen.

 4. @Lambertus [5]: Generaliseren is een effectieve methode om te testen of een ander bereid is om te communiceren. Het scheelt veel zinloos geglibber. Wordt de toegeworpen handschoen opgenomen voor en al dan niet vriendschappelijk potje filosofisch sparren?

  Iemand die generaliseert snapt best wel dat op iedere regel uitzondering zijn. Of dat het algemene beeld misschien niet juist wordt waargenomen. Het gaat dus om de bereidheid om überhaupt in geprek te gaan. Generaliseren is dan een soort lakmoesproef.

 5. Kies iemand die je de wet voorschrijft, en wees dan niet verbaast, als deze daar dan gebruik van maakt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Het probleem komt voort uit het niet afwijzen van gezag,
  door derden, mbt. mensen die dat zelf niet nodig vinden.
  Omreden: Dat overleg een goede basis is voor regulering.
  Indien dit niet goed verloopt, zou men kunnen overwegen
  gezag in te voeren????

Comments are closed.