Volgens een onderzoek in Psychological Science door een team van Canadese en Amerikaanse individualismepsychologen neemt het individualisme wereldwijd toe. Het onderzoek besloeg 51 jaar van gegevens over individuele waarden en gewoontes in 77 landen. Een grote uitzondering op deze trend vormt China.

De onderzoekers concentreerden zich op  wijzigingen in metingen van bijvoorbeeld de individualisme – collectivisme schaal in de landen die ze evalueerden. Individualisme promoot het principe van autonomie en zelfstandigheid waar collectivisme conformiteit en afhankelijkheid bepleit. Hoe de verschuiving van collectivisme naar individualisme verloopt, werd duidelijk uit data van individualistische culturele gebruiken en gegevens vanuit het World Values Survey die verschuivingen in culturele waarden weergeeft.

De relevante culturele praktijken hielden o.a. verschuivingen in huishoudingsgrootte, aantal singles, scheidingscijfers en alleen wonenden ouderen in. De onderzoekers analyseerden hoe waarden veranderden met betrekking tot hoe belangrijk vrienden ten opzichte van familie zijn; of de kinderen gehoorzaamheid of zelfstandigheid geleerd wordt en voorkeuren voor zelfexpressie zoals opkomen voor de vrijheid van meningsuiting.

Ook werd onderzocht wat de verandering in het individualisme – collectivisme spectrum veroorzaakte. Men bekeek socio-ecologische veranderingen zoals socio-economische ontwikkeling, rampenfrequentie en klimaatgerelateerde trends in het individualisme. De socio-economische ontwikkeling had veruit het sterkste effect met een aandeel tussen de 35 en 58 % in de verandering naar meer individualisme.

’34 van de 41 landen tonen een substantiële stijging in individuele praktijken’, zeggen de opstellers van het rapport. ”37 van de 52 landen laten een gelijke stijging van de herkenningspunten voor individuele waarden zien.’

De verschuiving naar meer individualisme beperkt zich niet tot ontwikkelde landen. Over de hele linie groeit dit globaal met een 12 %. Hoe welvarender mensen worden, hoe meer ze het collectivisme de rug toe keren.

Uitzondering op die vuistregel lijkt China. Dat is verrassend aangezien socio-economische ontwikkeling de motor is voor de stijging in individualisme. En in China is het BNP per hoofd van de bevolking in de afgelopen 25 jaar vertienvoudigd.

Een interne verklaring vonden de onderzoekers in grote culturele verschillen tussen het noorden en zuiden van China. In Zuid China is er rijstbouw dat traditioneel meer groepsgewijs gaat en in het noorden wordt tarwe verbouwd dat op meer individuele basis gaat. Grootste boosdoener in China is uiteraard de communistische overheid die collectivisme propageert en dissident gedrag krachtig onderdrukt.

Maar ondanks dit optreden van de Chinese overheid zal de dynamiek van het individualisme uiteindelijk doorzetten – het is niet meer dan een vertraging.

Bron: Reason