Piet Plezier moet van zijn inkomen zestig procent afgeven aan de overheid in de vorm van belastingen, dwangverzekeringspremies, bijzondere verbruiksbelasting en nog meer.

Van elke euro houdt Piet dus 40 cent over.asdfd

De zestig cent die Piet afgenomen wordt onder meer besteed ter financiering van:

01.
het heffings- en inningsapparaat

02.
het opsporings-, vervolgings- en opsluitingsapparaat dat gehanteerd wordt tegen Pieten Plezier die niet mee willen doen met de overheid

03.
overheveling van gelden naar mensen die Piet niet kent die dit geld gebruiken voor doeleinden waar Piet niet mee instemt

Hoeveel plezier zal Piet beleven aan hetgeen er door de overheid met die 60 cent ingekocht wordt? En hoeveel zal Piet in behoeftenbevrediging achteruitgaan, doordat niet hij, maar anderen zijn 60 cent uitgeven?

Als ik in een optimistische bui ben, denk ik dat van de 60 cent die Piet uitgeeft, het equivalent van 15 cent in de vorm van behoeftenbevrediging bij hem zal terugkomen.

Ik vermoed echter, dat ik met deze inschatting wel erg aan de hoge kant zit en dat het zelfs mogelijk is dat het uitgeven van die 60 cent leidt tot het arriveren van allerlei ellende op de stoep van Piet. Piet heeft om deze ellende nooit gevraagd en bij zijn geboorte ook geen overeenkomst met de overheid afgesloten voor het dagelijks laten uitstorten van ellende.

Maar zelfs als wij voor het ogenblik aannemen, dat Piet werkelijk het equivalent van 15 cent in behoeftenbevrediging van de overheid terug vangt, is Piet zwaar de pineut, want van elk uur werk gaan er 27 minuten verloren: dag in dag uit, maand in maand uit, jaar in jaar uit. Na het overlijden van Piet komt er nog een extra mep voor de kinderen van Piet.

Een slimme Piet pakt zijn biezen; zijn vervanger, een minimumlijder, is al onderweg.

Hugo van Reijen

93 REACTIES

 1. Vraag aan mensen en burgers wat zij van belastingen vinden, meestal krijg je het antwoord, ik betaal teveel en krijg te weinig terug.
  Vraag dan maar eens, waarom betaal jij zoveel? Ben de meeste mensen heerst dan even stilte, waarna er korte kreten en los staande zinnen uit de mond komt.
  Bij de hoger opgeleiden is het niet veel anders omdat zij repeteren wat een overheid hun heeft verteld, of erger, zij zijn met hun inkomen afhankelijk van de overheid.
  De meeste mensen zien de overheid als een noodzakelijke organisatie die publieke goederen en diensten aanbiedt. Hoe het systeem werkt en opereert, interesseert hun niet. Mensen weten maar al te goed, dat de overheid niet goed functioneert en vooral geld kost, maar zij blijven het ondersteunen. Want op een dag komt er de juiste persoon die de juist regels maakt, en ook nog eens naar het volk luistert. Tot die tijd accepteren burgers een zekere mate van rotzooi van het systeem, omdat zij er op stemmen en deze van hun macht voorzien.
  Wil je het systeem veranderen, zullen wij moeten accepteren dat het principe van het Verzet tegen de Matrix het dogma moet zijn. Zie de uitleg van Morpheus naar Neo over de mensen die verbonden met de Matrix.

 2. Die 60% is waarschijnlijk laag ingeschat. In de praktijk komt een groter deel van de opbrengsten van levensenergie in handen van elites.

  Hugo stelt nogal eens voor om de biezen te pakken.

  Waarom komt in zelfmoord ‘oord’ voor? Een emigrant pleegt zelf-oord. Hij vertrekt naar een ‘betere plaats’ en komt daar als alien (buitenstaander, vreemdeling) aan. Eenmaal aangekomen kan een bestaande bevolking concluderen dat iedere verandering een potentiële bedreiging is (vandaar xenofobie, vreemdelingenhaat). Zwakke mensen gaan preventief tot de aanval over Dat geldt vooral voor figuren die hun positie van ‘baasje spelen’ willen handhaven. Zo leert althans onze ervaring, zijnde raszuivere aliens.

 3. “Piet heeft om deze ellende nooit gevraagd en bij zijn geboorte ook geen overeenkomst met de overheid afgesloten voor het dagelijks laten uitstorten van ellende.”

  Anders uitgedrukt wordt Piet gestraft voor de zonden van anderen.
  Het kan nóg anders uitgedrukt worden. Hier een citaat van een eerder schrijfsel:

  Wanneer mensen zich niet behoorlijk kunnen gedragen en de onderlinge chemie daardoor ontspoort, oftewel wanneer het peil van de moraal zakt en er stront aan de knikker is, reageren politici en gemeentelijke bestuurders daarop door aanvullende wet- en/of regelgeving uit te vaardigen. Anders uitgedrukt zijn heilig verklaarde documenten (wet- en regelgeving) als velletjes toiletpapier die zijn bekladderd met de stront van anderen. Getuige de stapel wetboeken stapelt deze stront (on)behoorlijk op.

  Anders uitgedrukt wordt er gesproken over een vlag op een strontschip, alleen is de regering als strontschip op een vlag minder bekend. Een regering verzamelt alle stront die ontstaat wanneer mensen onder de vlag van een staat optreden, en zet wetgeving in om die stront gelijkelijk over de bevolking heen te kieperen. Zodat niet alleen de pamper bevuild wordt, maar ook de rest van een mensenleven. Gelijke monniken, gelijke kappen. Met dien verstande dat overheidsdienaren tot de ‘brotherhood’ (Big Brother) behoren en de burgerij tot de sisterhood die als sissies* (Engels voor mietjes) dienen te kwijlen en jammeren.

  Ook gemeentelijke bestuurders zijn medewerkers van een strontschip. Ze hebben baantjes met prestige, maar als er op gemeentelijk niveau stront aan de knikker is, dan hebben ze veelal een vinger in dat papje. Of ze zitten er tot hun ellebogen in.

  Zo bezien is er geen betere overheid dan geen overheid 😀

 4. Het systeem van moderne feodale slavernij….Wie nu nog in een illusie leeft van zelfbeschadiging zal ooit te laat wakker worden en wie wakker is gaat ten onder in de waanzin van de zichzelf dom houdende waanzinswereld waarin we leven.

  Zet je naar schrap voor de komende crash/crisis 2.0 die er voor zorgt dat we terechtkomen in absolute slavernij. En waarom? Omdat we, de domme en slapende massa, er zelf niet voor een seconde bij stil willen staan. Sus de slaven in slaap met gecontroleerde media politiek, religie enz. was getekend onze meesters en heersers.

  Ik heb het opgegeven om mensen in mijn omgeving wakker te krijgen, zelfs mijn bloedeigen partner wil niets anders dan met de vingers in de oren lopen en roept lalala….En natuurlijk begrijp ik haar kant van het verhaal in dit eenmalige leven en eruit halen wat je kunt en plezier beleven, maar iets in mij zegt dat dit de macht aanbidden en voeden is.

  https://handjecontantje.org/2017/03/08/kredietcrisis-de-oorlog-tegen-alle-mensen-van-de-wereld-pieter-stuurman/

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [5]:

  Hoi Nico, dank voor je reactie. Geloof het of niet, maar zonder welk verhaal of geschrift ooit te hebben gelezen was mij al jaren geleden door de omstandigheid van mijn leven al duidelijk geworden waar men de wereld naar toe wil hebben. Ik mis daardoor de aansluiting en het contact met de massa die mij ziet als zonderling en moeilijk. Het was de positie waarin ik verkeerde die me dwong om zaken uit te diepen en van een totaal andere kant te benaderen en deze ‘verdiepingen’ bevestigden alleen maar de juistheid van mijn kennis en (voor)gevoel.

  We zijn er nog lang niet, die vrije wereld, maar gaan eerder verder richting totale roof en onderdrukking ( hiper moderne slavernij). Wat veel wordt besproken zijn veelal slechts de symptomen en gaat de vinger maar zelden op de zere plek. En zodra de vinger al op de zere plek gaat dan ben je een dorpsgek, lastpak, racist, xenofoob, complotdenker, dwarsligger, clown en wat al niet meer.

  IIS [7] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [14] reageerde op deze reactie.
  Nomen Nescio [17] reageerde op deze reactie.

 6. @IIS [6]:

  De massa leeft in de veronderstelling dat de wereld nog verkeerd in de staat van de vorige eeuw. Maar het vrije wereldje van wat toen was en is voorbij. Dacht men toen niet echt vrij te zijn? We zouden wensen dat we nog zo ‘vrij’ waren als eind vorige eeuw en wensen dat we in de toekomst nog zo vrij waren als nu!!….

 7. Beste Hugo, wat is het meest goede advies, dat je ons bij het vertrek kunt mee geven?
  Ik denk dan aan:

  Waar heen, op welke wijzen, wat zijn de geschatte kosten,
  welke verbeteringen kunnen de vertrekkende verwachten,
  welke vaardigheden dienen zij tenminste te beheersen, enz.

  Geef al je goede tips aan de vertrekkende als ondersteuning
  mee, zodat het hen beter gaat dan NU.

  Mvg. G&R.

  IIS [11] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [24] reageerde op deze reactie.

 8. ….Is de massa klaar voor slavernij of de dood als bevrijding? Ik ben klaar voor de dood, want leven in een digitale slavenwereld is geen leven, maar sterven per seconde over jaren en is lijden zoals een mens nog nooit (mentaal) heeft geleden. Doe daarbij het einde van het als vanzelfsprekend iedere dag een bordje eten op tafel tot aan misschien wel kannibalisme dan kennen we -eindelijk- de waarheid en wat we werkelijk waard zijn.

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 9. Beste IIS [9]: Ik kan je redenering goed volgen. Mee eens ook. Allerlei perverse figuren die menen zich als kannibaal op andermans leven te mogen werpen om het uit te vreten en/of er anderszins van te profiteren … kan men missen als kiespijn.

  Het punt is natuurlijk dat dit soort figuren zodanig geestesziek zijn, dat ze menen ‘juist’ te handelen. Business is war! Wat ook geldt voor de regeerindustrie. Anders had men geen tiranniek bureaucratisch apparaat in stelling gebracht om de burgerij mee te bestoken. Ik las een boek van een voormalig generaal die liet doorschemeren dat ook de legertop niet van onnodig (bureaucratisch en politiek) gezeik verschoond blijft.

  In feite is de toestand in westerse ‘beschavingen’ zodanig dat staatshoofden de noodtoestand zouden moeten uitroepen om een einde te maken aan bureaucratische tirannie. Als ik het goed heb is o.a. Trump aan de slag gegaan om met de botte bijl op het bureaucratische apparaat in te hakken. In Argentinië vindt iets soortgelijks plaats. Zie Argentijnse spookambtenaren gaan de straat op 😀

  IIS [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Philosoof G&R Eigenwijs [8]:

  Vluchten? Waarheen? We leven in een moderne slaventijdperk en vluchten kan niet meer, nergens heen!!! Of je moet proberen ergens te overleven als een soort holbewoner in de woestijn, de wouden van de Amazones of iets in die richting en je loskoppelen van het feodale systeem.

  Wat wel kan is boycotten en de straat opgaan, maar daarvoor heeft de massa het nog net even te goed. De macht is niet achterlijk, wel ziek en gestoord genoeg, die geven nu nog en wachten tot de laatste dag des oordeels die ze zullen vellen in een flash crash.

 11. @Nico [10]:

  Niet alleen kanibalisme in overdrachtelijke zin: ook kanibalisme in letterlijke zin! Even voor alle duidelijkheid om aan te geven waar de wereld staat. Het enige wat de Rothschilds en aanverwante jongens tegenhoudt van de totale ondergang is natuurlijk het risico dat ze ook hun eigen ondergang in werking zetten. De Russen zouden deze eeuwig machtigen nog wel eens hun echte Waterloo kunnen geven, komen ze uiteindelijk daar uit waar ze zijn begonnen. Ligt daar onze enige hoop en redding? Wij waardeloos en laf geworden/gemaakt volk?

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 12. @IIS [12]: De Rothschilds hebben kennelijk via ‘geld’ controle over de wereldeconomie, wat ze volgens verhalen gebruiken om als met een kraan welvaart te reguleren. Wat betekent dat in dat scenario ook regeringen (gezien staatsschulden) naar hun pijpen dienen te dansen.

  Enerzijds kan ik begrijpen dat men de mensheid mogelijk via een stappenplan in een gezonde richting wil sturen. Anderzijds… loopt die route via verzieken, waar teveel mensen (die zonder externe inmenging een stuk gezonder leven zouden hebben) de dupe van worden. Die horen echter niet bij de ‘familie’, dus is dat kennelijk niet zo relevant.

  Het probleem van gangbare ‘geneesmethoden’ – van overheidswege – voor veronderstelde mentale aandoeningen is dat als puurheid eenmaal verziekt is, het nooit meer geheel hersteld kan worden. Zoals een maagdenvliesoperatie alleen cosmetisch van aard is. Alleen de volgende generatie maakt dan nog kans, alleen, wordt ook die volgende generatie verziekt. En het geklets over een ‘geestelijke vader en moeder’ plus sektarische praatjes over ‘broeders en zusters’ gaat er bij ons niet in.
  De denkwijzen en methoden in de regeerindustrie zijn wat ons betreft gebrekkig en zelfs ziekteverwekkend. Best interessant, want heersende klassen hebben tegelijk nagelaten om orde op zaken te stellen. Terwijl de kennis om dat te doen aanwezig is. Het lijkt een uit de hand gelopen probleem. Misschien wacht men tot de volledige mensheid doodziek ligt te kermen om een geneesheer. Dat zou het aanwakkeren van allerlei problemen verklaren.

  Maar goed… veel reageerders op deze website zijn niet gediend van vieze spelletjes. Vooralsnog gaan die door. All business is showbusiness, and business is war.

 13. Me dunkt dat Piet vooral Plezier heeft bij gezonde:
  – man/vrouw relatie
  – ouder/kind relatie(s)
  – vriendschappen
  – mentor-relatie(s)

  oftewel gezonde sociale verhoudingen. Waar overheidsmachines vijanden van zijn. Maar ja, machines kunnen natuurlijk ook geen vriendschappen onderhouden 😉 Die werken op grond van een programma, instructies, protocollen en wat dies meer zij…

 14. @pcrs [18]: ik heb het artikel gelezen, en het is een goed argument en uitleg over de opmerking die vaak gemaakt wordt, als de rijken meer belasting betalen, dat de rest van de belastingplichtigen minder hoeven te betalen. Zie de derde alinea van de koppeling.

 15. Hoe machtig, belangrijk of goed geschapen de rekening van de slaven ook denken te moge zijn, uiteindelijk kauwen ze/we allen slechts op splinters. Degene die de bomen en bossen bezitten bepalen dat we alleen maar kauwen bij de gratie van ze. Zie ons verder maar als gedresseerde apen in hun circus of als opgesloten beesten in hun dierentuin, ze werpen het vreten toe en daar mag je het mee doen.

 16. @IIS [20]: Ik evenmin. Maar anderzijds: waarom zou je met zulke mensen ueberhaupt willen omgaan?
  Het is natuurlijk jammer dat er van dat soort zo vele en van ons soort zo weinigen zijn. Dat wel.
  Maar gegeven zijnde dat 99% der mensen collectivisten zijn, heb ik ook geen behoefte om met hen om te gaan.
  Dat is wel een beetje eenzaam zo af en toe maar beter dat dan me ergeren aan de immoraliteit van “vrienden” zonder diepgang (of met de verkeerde).

  Ik was geneigd een uitzondering te maken voor familieleden maar stel helaas vast dat het een kwestie van tijd is (desnoods enkele decennia) tot ik uiteindelijk dan toch geen contact meer heb met bv. mijn neven. Met de ene (een militair) verwaterde het langzaamaan tot er z.g.a. niets meer van overbleef en met de andere (een medewerker op het ministerie van cultuur) kwam het ooit tot een radicale breuk, waarbij zijn masker afviel en uit allerlei scheldtirades bleek hoeveel cultuur hij eigenlijk had (kortom de ideale persoon voor een beleidsfunctie op zo’n ministerie – ze zouden dat beter ministerie van hypocriet laagje vernis noemen).

  Maarten [27] reageerde op deze reactie.
  IIS [32] reageerde op deze reactie.

 17. @Philosoof G&R Eigenwijs [8]: Adviseur ben ik niet.
  Maar kijk eens in de :Index of economic freedom.”
  Maar die zegt ook niet alles.
  Ook al zijn in twee landen de regels precies dezelfde, de implementering loopt vaak zeer uiteen.
  Misschien kun je eens onderzoek doen naar Campione, Liechtenstein, Andorra, Jersey, Isle of Man, Guernsey, Monaco, Panama, Uruguay, Noord-Cyprus, UAE, Oman, Vanuatu, Hongkong,Macau.

 18. @Rien [25]: Zie mijn 1e reactie. Feitelijk zijn er maar 3 mogelijkheden
  – de schouders ophalen en niets doen. Zorgen dat je zelf zo min mogelijk last hebt van het huidige systeem. Dit is bijna onmogelijk geworden.
  – mensen proberen te overtuigen dat dit systeem niet werkt. Dit is echter heel moeilijk. De film de Matrix tipte dit ook aan. Mensen die een volwassen geest hebben worden niet bevrijd, want zij willen vasthouden aan het bestaande systeem. Ik heb dit ooit een collectivist uitgelegd wat het eigenlijk betekent, hij liep scheldend weg. Ik was een rechtse klootzak en een gekkie.
  – het systeem met geweld overnemen. Wat bedoel ik: je kunt ideeën bestrijden maar dit moet met geweld worden opgelegd en je moet de scholen overnemen om de nieuwe generatie op te leiden. Want het systeem beloont de mensen die volgzaam en gehoorzaam zijn. Dit betekent dat je iedereen die een collectivist is, moet doodschieten. Deze handelswijze zie je ook terug bij extreem rechts en links. Met geweld een ideologie opleggen. Dit geldt ook voor de islam. Het is trouwens geen garantie dat na 1 generatie de collectieve ideeën niet terugkomen. Kijk maar naar het Westen.
  Trouwens, echt erg is geweld niet. Want dit systeem is ook via geweld opgelegd. Ga er maar eens tegen in. De overheid promoot ook geweld, dwang, bedreiging en liegen. Er zijn genoeg groepen in dit land die beschermd worden of worden gebruikt om andere groepen onderdruk te zetten.
  Helaas, zelfs als libertarier, dat geweld soms moet, om jezelf te beschermen tegen dit soort gekken. Doen je dit niet, dan wordt je een speelbal van anderen.

  Nico [28] reageerde op deze reactie.
  Rien [36] reageerde op deze reactie.

 19. @Scrutinizer [23]: ‘Ik evenmin. Maar anderzijds: waarom zou je met zulke mensen ueberhaupt willen omgaan?’ We hebben allemaal menings verschillen, en ik wil met de mensen die anders als mij over de samenleving denken toch de conversatie in gang houden. Soms moeten mensen even wat anders horen dan wat er in hun eigen bubbel rond gaat.

 20. @Easymoney [26]: Je zou ook kunnen stellen dat er sprake is van een medisch probleem. Verslaving aan een maatschappelijk systeem bijvoorbeeld. Het pushen van dat systeem als ‘drugs’. Hoe je het ook bekijkt, het is medisch. Want zowel bij de verkopers als de verslaafden zit ergens een steekje los.

  Als je kijkt naar ‘werkt het of niet’, dan is het een feit dat een maatschappelijk systeem werkt. Anders zou het niet bestaan. Alleen is het de vraag tegen welke prijs. Mensen gedrogeerd houden in plaats van genezen? En waarom houden verkopers van een euforische stemming brengen, als ze weer eens een trucje hebben bedacht om de aandacht van oorzaken af te leiden en/of symptomen te bestrijden?

  Verslavingen worden ergens door veroorzaakt. Is het dan beter om die verslaving te bevredigen, of de oorzaak van die verslaving aan te pakken?
  Ook achter het verkopen van verslavende producten en diensten zitten ongezonde oorzaken en drijfveren.

  Feit is dat praten met individuele mensen weinig tot niets helpt. Er is ook sprake van groepsdruk vanuit een kudde of zwerm. Afwijkingen van de groepsnorm worden bestreden, hoe pervers die groepsnorm ook is. Een zwaktebod overigens. Liever bedreigen en muren optrekken met afweergeschut dan met elkaar praten. Hierbij moet aangetekend worden dat de ene muur de andere niet is. De muur van privacy voor noodzakelijke rust is puur natuur. Andere muren weer niet.

 21. Het is gelukkig nog niet verplicht om te roken, te drinken, auto te rijden, etc. Zelfs werken is niet verplicht maar je hebt wel een dak boven je hoofd nodig.

  Ontsnappen is niet eenvoudig. Veel mensen stoppen gewoon met voortplanten. De toekomst van West-Europa ligt in de handen van mensen met een laag gemiddeld IQ. Dat wordt nog wat.

  Zodra de ellende bij mij aan de deur klopt ga ik maar weer verhuizen. Ik weet nog niet waarheen. Anderen die meedoen aan de blanke vlucht weten het ook nog niet.

  Het is wel erg dat je je territorium kwijtraakt vanwege politiek-krankzinnige opvattingen.

  Scrutinizer [39] reageerde op deze reactie.
  Nico [43] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.