De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten oftewel de Sleepwet is aangenomen. De AIVD kan NSA-listensvanaf 2018 grootscheeps online communicatie en informatie verwerven van het Nederlandse volk. Deze info kan rijkelijk gedeeld geworden met buitenlandse inlichtingendiensten en er mag een geheime DNA databank opgericht worden waar iedere willekeurige burger in terecht kan komen.  

Aangezien de 1e en 2e Kamer lak hebben aan privacy en doodleuk dit monstrum legaal hebben verklaard, is een onafhankelijk groep studenten uit Amsterdam een initiatief voor een referendum gestart. Tot en met 24 augustus moeten zij 10.000 handtekeningen verzamelen om dit privacy wangedrocht aan te vechten.

Een korte samenvatting van dit staaltje van Big Brother bemoeienis:

Artikel 48. Er mag grootschalig en ongericht worden afgeluisterd en alle data, ook die eerst versleuteld was, mag 3 jaar worden bewaard.

Artikel 49. Op toestemming van de minister mag de data worden onderzocht, zowel de inhoud als de persoon behorende bij de telecommunicatie mag worden achterhaald.

Artikel 50. Er mag geautomatiseerde data-analyse hierop worden toegepast.

Artikel 60. Deze geautomatiseerde data-analyse mag ook worden toegepast op gegevens uit allerlei andere bronnen, openbare bronnen of gegevens waartoe toegang is verkregen of gegeven.

Artikel 33 en 36. Er wordt een nieuwe commissie opgericht, de toetsingstoetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB), die voorafgaand aan de inzet van bepaalde bevoegdheden, zoals de sleepnetbevoegdheid, de rechtmatigheid toetst. Deze zal uit maar drie personen bestaan en er is angst dat deze commissie voor ongeveer alles toestemming gaat geven, omdat ze weinig inzicht hebben in de dagelijkse praktijk van de dienst.

Artikel 64. Geëvalueerde of ongeëvalueerde data kan aan buitenlandse inlichtingen- of veiligheidsdiensten worden gegeven, ook als er geen samenwerkingsrelatie mee bestaat en hiervoor is alleen toestemming van de minister nodig.

Artikel 89. Ook mag na toestemming van de minister informatie voor buitenlandse diensten verzameld.

Artikel 43. Er mag een geheime DNA-databank worden begonnen, de gewonnen DNA-profielen kunnen 30 jaar worden bewaard. Deze gegevens mogen ook met buitenlandse diensten worden gedeeld.

Artikel 45. Geheime diensten mogen inbreken in alle geautomatiseerde apparaten.

Artikel 53 t/m 57. Communicatiediensten moeten helpen bij het afluisteren en hacken en dienen gegevens over betrokken personen te verstrekken.

Artikel 66. De diensten mogen gegevens die van belang zijn voor het opsporen of vervolgen van strafbare feiten delen met het OM. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor illegaal downloaden.

Onder het motto ’terrorismebestrijding’ wordt de vrijheid en privacy van de burger door de overheid steeds verder beperkt. En waar de staat kansen ziet om zijn zakken te vullen ten koste van de burgers zal dit gaan gebeuren (downloaden). Wat wij als vrije burgers kunnen doen is het hen zo moeilijk mogelijk maken. Via bijvoorbeeld dit referendum.